Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Hukum Pascal

KELOMPOK :……………….

Nama :

1. ....................................... .................. 5. ....................................................


2. .......................................................... 6. ....................................................
3. .......................................................... 7. ....................................................
4. .... ...................................................... 8. ....................................................
I. Tujuan
Untuk mengetahui tekanan zat cair pada ruang tertutup
II. Alat dan Bahan
1. 2 buah suntikan dengan diameter berbeda
2. 1 buah selang diameter kecil dengan panjang ± 30 cm
3. 1 buah selotip
4. Air berwarna 15 ml
III. Langkah Percobaan
1. Siapkan 2 buah suntikan dengan diameter yang berbeda dan selang
diameter kecil dengan panjang ± 30 cm
2. Hubungkan kedua ujung suntikan dengan selang
3. Rekatkan di antara sambungan dengan selotip
4. Kemudian masukkan air berwarna sebanyak 15 ml kedalam tabung
5. Pastikan katup suntikan A keatas dan katup suntikan B ke bawah
6. Tekanlah katup suntikan A dan perhatikan apa yang terjadi pada katup
suntikan B.
7. Catatlah hal-hal penting yang didapat dan simpulkan
IV. Hasil Pengamatan

Setelah diamati dapat disajikan pada table berikut:

No Proses Hasil Pengamatan


.
1. Saat katup suntikan A
berada di atas
2. Saat katup suntikan B
berada di atas

I. Analisis Data
1. Bagaimana dorongan (gaya) yang kamu berikan ketika beban diletakkan
pada penghisap besar dan ketika beban di letakkan pada penghisap
kecil?
Jawab : .....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Mana yang memerlukan dorongan lebih mudah? Mengapa?
Jawab : .....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

II. Kesimpulan
Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat
kamu simpulkan?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................