Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi

Kelas :3
Hari/ Tarikh : Khamis
Masa : 10.00 – 11.00 PAGI
Bilangan Murid : 20 orang
Tema : Sains Hayat
Tajuk : Proses Hidup Manusia

Standard Kandungan : Pada akhir pengajaran, murid dapat


3.2 Mengetahui tentang perkumuhan dan penyahtinjaan manusia.

Standard Pembelajaran :

3.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai


media

3.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil perkumuhan iaitu: ginjal menghasilkan air
kencing, kulit menghasilkan peluh, peparu menghasilkan karbon dioksida
dan wap air

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Menyatakan maksud perkumuhan dengan betul.

2. Mengenalpasti tiga organ dan hasil perkumuhan dengan betul.

Aktiviti P&P :

1) Guru melakonkan satu situasi tercungap-cungap dan berpeluh kerana berlari.


2) Mengenalpasti organ perkumuhan dengan menggunakan gambar rajah.
3) Murid berlari setempat dan membuat pemerhatian.
4) Murid menghembus nafas pada bikar dan membuat pemerhatian.
5) Bermain kuiz betul ke bohong pada akhir sesi P&P
6) Membuat refleksi

Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui manusia boleh berkumuh.

Kemahiran Saintifik :

KPS – memerhati, berkomunikasi dan membuat ramalan.


Kemahiran Berfikir :

1) Membuat perkaitan situasi yang dilakonkan oleh guru dengan tajuk


pengajaran.
2) Membanding beza aktiviti yang dilakukan dengan tajuk pengajaran.
2) Menjana idea tentang organ dan hasil perkumuhan.

Sikap Saintifik dan Nilai Murni :

Minat dan bersifat ingin tahu tentang organ dan hasil perkumuhan, bekerjasama,
mensyukuri nikmat Allah dan menjaga kesihatan diri.

Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) :

1) Kreativiti dan inovasi –.Mempelbagaikan aktiviti yang boleh menyihatkan


tubuh badan.
2) TMK – Mencari maklumat tentang perkumuhan manusia dari internet.

Sumber P&P : gambar rajah organ perkumuhan, internet

Pentaksiran:

B1D4E1 - Menyatakan maksud perkumuhan

B2D4E1 - Mengenal pasti organ dan hasil perkumuhan

Refleksi :

1. Nyatakan bilangan murid yang capai dan tidak capai objektif P&P

______________________________________________________

2. Tindakan susulan (pemulihan/ pengukuhan/ pengayaan)

______________________________________________________
Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran :

Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan

Aktiviti: Lakonan 1. Guru berlakon masuk ke kelas KB: menjana idea,


Orientasi dengan keadaan yang tercungap- membanding beza.
cungap kerana berlari.
(5 minit) KPS: memerhati,
2. Guru menceritakan situasi berkomunikasi
bagaimana muka dan baju boleh
basah kerana berlari.

3. Murid diminta membuat


pemerhatian ke atas guru.

Mari bersoal 1. Murid ditanyakan soalan KB: menjana idea


Pencetusan jawab. bagaimana muka dan baju cikgu
Idea boleh basah? KPS: Memerhati,
Maksud berkomunikasi,
(20 minit) perkumuhan ialah T.Q: Apakah maksud meramal
proses perkumuhan?
penyingkiran hasil SSNM: Sifat ingin
buangan dari 2. Guru menunjukkan gambar tahu
tubuh badan. organ perkumuhan.
Sumber: Gambar
3. Murid mengenalpasti jenis rajah organ
organ dan hasil perkumuhan yang perkumuhan.
mereka tahu.

Organ dan hasil 1. Aktiviti 1: Murid diminta berlari KB: banding beza
Penstrukturan perkumuhan setempat selama 2 minit dan
Idea membuat pemerhatian. KPS: Komunikasi
1) Kulit – peluh
(20 minit) 2) Ginjal – air 2. Aktiviti 2: Secara berkumpulan EMK: Kreativiti dan
kencing murid menghembuskan nafas Inovasi
3) Peparu – pada bikar.
karbon dioksida/ Pentaksiran:
wap air 3. Setiap kumpulan perlu B1D4E1
menceritakan tentang B2D4E1
pemerhatian yang dibuat pada
aktiviti 1 dan 2.
4. Kemudian murid diberikan
lembaran kerja dan secara rawak
dipanggil untuk membentangkan
hasil kerja mereka.

4. Murid yang lain diminta


mendengar dan menyemak
jawapan yang diberikan.

Kepentingan: 1. Apakah yang akan berlaku jika KB: menjana idea,


Aplikasi kita tidak boleh buang air banding beza
1) Menjadikan kencing?
(10 minit) tubuh badan sihat. KPS: Komunikasi
2. Murid diberikan masa untuk
2) Mengekalkan fikirkan soalan yang diajukan oleh Nilai Murni:
suhu badan kita. guru. Bersyukur,.

3. Setiap kumpulan perlu


memberikan jawapan mereka.

Refleksi Kuiz betul ke 1. Murid dibahagikan kepada dua KB: menjana idea
(5 minit) bohong! kumpulan (lelaki dan perempuan)
KPS: komunikasi
2. Setiap kumpulan perlu
menjawab soalan yang diajukan Nilai Murni:
oleh guru. Menjaga kesihatan
diri
3. Kumpulan yang dapat
menjawab dengan betul akan
dapat 2 markah. Jika salah tidak
akan mendapat markah.

3. Guru membimbing murid untuk


membuat rumusan pengajaran
pada hari ini.