Anda di halaman 1dari 10

NOTA SERAH TUGAS

SANGGITA A/P RAMAKRISHNAN


GURU AKADEMIK DG41
SJKT LADANG KALUMPONG
NO fail peribadi : A40427

KANDUNGAN

PERKARA MUKASURAT

1. Surat Penyerahan dan Akuan Terima Nota Serah Tugas 2

2. Senarai Tugas Jawatan 4

3. Kedudukan Terakhir Tugas-tugas Yang Belum Selesai 4

4. Senarai Harta Benda / Peralatan Pejabat 5

5. Kedudukan Kewangan / Akaun dan Lain-lain 6

6. Fail Meja 7

7. Manual Prosedur Kerja 9

1
SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

(a) Adalah saya SANGGITA A/P RAMAKRISHNAN yang memegang jawatan


GURU AKADEMIK DG 41 di Kementerian / Jabatan / Sekolah * SJKT LADANG KALUMPONG
dari tarikh 24.08.2016 hingga 31.01.2020 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas
sepertimana diarah oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil: JPA.193/6/3-4 (20)
bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prosedur Kerja *

Diserahkan Oleh : Disemak Oleh :


T/tangan : ______________________ T/tangan : ____________________
SANGGITA RAMAKRISHNAN EN.PECHAMUTHU A/L KATHAMUTHU
( Guru Besar SJKT LADANG KALUMPONG)

(b) Adalah saya ______________________ yang memegang jawatan PPP DG41


yang mengambil alih tugas jawatan ____________________ dan ________________________
di Kementerian / Jabatan/ Sekolah * mulai tarikh ________________telah menerima satu (1)
salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/ Manual Prosedur Kerja *.

Diterima Oleh : Disaksikan Oleh :


T/tangan : …………………………… T/tangan : ……………………………..
Nama :____________________ Nama : ______________
( Pegawai yang mengambil alih tugas ) ( Guru Besar SK _____________)

Catatan : * Potong mana yang berkaitan

2
SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

(a) Adalah saya __________________________ yang memegang jawatan GURU


AKADEMIK DG 41 di Kementerian / Jabatan / Sekolah * ____________________ dari tarikh
_________________ hingga ___________________ bersama-sama inimenyertakan Nota Serah
Tugas sepertimana diarah oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil: JPA.193/6/3-4
(20) bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prosedur
Kerja *

Diserahkan Oleh : Disemak Oleh :


T/tangan : ______________________ T/tangan : ____________________
Nama : NAMA PEGAWAI BERPINDAH Nama : ____________
( Pegawai Yang Berpindah ) ( Guru Besar SK _______ )

(b) Adalah saya _______________ yang memegang jawatan PK Pentadbiran yang


mengambil alih tugas jawatan Guru Kelas di Kementerian / Jabatan/ Sekolah * mulai
tarikh___________mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/
Manual Prosedur Kerja *.

Diterima Oleh : Disaksikan Oleh :


T/tangan : …………………………… T/tangan : ……………………………..
Nama : ___________________ Nama : _______
( Pegawai yang mengambil alih tugas ) ( Guru Besar SK ___________)

Catatan : * Potong mana yang berkaitan

3
2. SENARAI TUGAS JAWATAN

2.1 Tugas-tugas Kurikulum


a. SU kurikulum
b. Guru Kelas Tahun 6
c. Ketua Panitia Sains dan Matematik
d. Guru Mata Pelajaran Sains Thn 6
e. Guru Mata Pelajaran Matematik Thn 2,3,4,5 dan 6
f. Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Thn 2 dan 3
g. Penyelaras PBD

2.2 Tugas-tugas HEM


a. SU HEM
b. Penyelaras PPDa
c. Penyelaras Rancangan Kesihatan
d. Penyeleras Kebersihan dan Keceriaan Sekolah

2.3 Tugas-tugas Ko-Kurikulum


a. Guru Penasihat Unit Beruniform Pengakap
b. Penyelaras Valartamil vizha
c. Penyelaras Hari Guru
d. Penyelaras Pertandingan Sahibba

3. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI


- Tiada –

4. SENARAI HARTA BENDA / PERALATAN DI PEJABAT

4
4.1 Peralatan Pejabat
Bil Jenis Bilangan Tempat
1 Meja Guru 1 Kelas Tahun 6
2 Kerusi Plastik Guru 1 Kelas Tahun 6
3 Kerusi Kayu Murid 3 Kelas Tahun 6
4 Meja Kayu Murid 3 Kelas Tahun 6
5 Meja Guru 1 Bilik Guru
6 Kerusi Guru 1 Bilik guru

5. KEDUDUKAN KEWANGAN / AKAUN DAN LAIN-LAIN


- Tiada –

6. FAIL MEJA
- Sila Rujuk lampiran yang disertakan

7. MANUAL PROSEDUR MEJA


- Sila Rujuk lampiran yang disertakan

5
FAIL MEJA

Sanggita ramakrishnan
NO FAIL : a40427

GURU AKADEMIK DG41

Sjkt ladang kalumpong


Abd 3071

6
SENARAI TUGAS

1. SU Kurikulum
2. Guru Kelas Tahun 6
3. Guru Mata Pelajaran Sains Thn 6
4. Guru Mata Pelajaran Matematik Thn 2,3,4,5 dan 6
5. Guru Mata Pelajaran Bhs Inggeris Thn 2 dan 3
6. Ketua Panitia Sains dan Matematik
7. SU HEM
8. SU PPDa
9. Penyelaras Rancangan Kesihatan Murid
10. Penyelaras Keceriaan dan Kebersihan

11. Guru Penasihat Unit Beruniform Pengakap

12. Penyelaras Hari Guru

13. Penyelaras Valartamil Vizha

14. Penyelaras Pertandingan Sahibba

7
PROSES KERJA

SU Kurikulum
Bil Proses Kerja
1 Menyediakan minit mesyuarat kurikulum
2 Membantu penolong pentadbiran dalam urusan kurikulum
3 Memastikan sukatan pelajaran yang diterima adalah betul
4 Membantu guru- guru bagi memudahkan proses pemudahcaraan

Guru Kelas
Bil Proses Kerja
1 Memastikan murid berada di dalam kelas tepat pada masa pada masa sebelum masa
mengajar bermula
2 Merekodkan kehadiran murid ke sekolah (APDM, SPS)
3 Memastikan bilik kelas dalam keadaan bersih, kemas dan ceria.
4 Memastikan keselamatan murid semasa berada di sekolah
5 Menyediakan Jadual Waktu Mengajar dan Jadual Bertugas Murid
6 Merekodkan keputusan ujian bulanan dan peperiksaan yang dijalankan
6 Memastikan kebajikan murid dalam keadaan yang baik

Ketua Panitia Sains dan Matematik

Bil Proses Kerja


1 Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun serta mengadakan perjumpaan-perjumpaan
untuk membincang masalah pengajaran dan pembelajaran Mata Pelajaran Sains dan
Sejarah
2 Membantu menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru Mata Pelajaran Sains
3 Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang kemaskini oleh semua guru dalam
panitianya.
4 Bertanggungjawab terhadap penyediaan Rancangan Mengajar Tahunan yang
diselaraskan oleh guru-guru dalam sesuatu tahun.
5 Memastikan supaya bahan-bahan pengajaran serta alat-alat bahan bantu mengajar
digunakan dengan sebaik-baiknya.
6 Memastikan guru-guru dalam panitia menghabiskan sukatan pelajaran dan buku kerja
pada hujung tahun.

8
Guru Mata Pelajaran Sains Tahun 6
Bil Proses Kerja
1 Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan buku sukatan dan
modul
2 Memastikan murid hadir dan memberi tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran
Sains
3 Mengadakan perbincangan dan membuat latihan bersama murid
4 Mengadakan pelbagai aktiviti sains yang menarik untuk menarik minat murid menguasai
pengajaran dan pembelajaran sains.
5 Memberi pendedahan pengetahuan sains kepada murid berkaitan kepentingan Sains
kepada manusia
6 Menyemak hasil kerja murid setiap masa

Guru Mata Pelajaran Matematik Thn 2,3,4,5 dan 6

Bil Proses Kerja


1 Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan buku sukatan dan
modul
2 Memastikan murid hadir dan memberi tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran
Matematik
3 Merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti Matematik
4
5 Menyemak hasil kerja murid setiap masa

Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 2 dan Tahun 3

Bil Proses Kerja


1 Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan buku sukatan dan
modul
2 Memastikan murid hadir dan memberi tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran
BI
3 Merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti untuk Panitia Bahasa Inggeris
4 Mengadakan perbincangan dan membuat latihan bersama murid
5 Menyemak hasil kerja murid setiap masa

Penyelaras PBD

Bil Proses Kerja


1 Menyediakan fail dan bahan- bahan yang berkaitan dengan PBD
2 Menghadiri taklimat PBD dan mengemaskinikan diri akan PBD
3 Membantu guru melaksanakan PBD dengan betul

9
SU HEM
Bil Proses Kerja
1 Menyediakan minit mesyuarat HEM
2 Membantu Guru Kanan HEM bagi melaksanakan tugasnya
3 Menjaga kebajikan murid- murid

Penyelaras PPDa

Bil Proses Kerja


1 Menyediakan fail dan bahan- bahan yang berkaitan dengan PPDa
2 Mewujudkan dan memlihara sudut PPDa
3 Menjalankan minggu anti dadah
4 Meamstikan murid bebas daripada gejala dadah

Penyelaras Rancangan Kesihatan Murid

Bil Proses Kerja


1 Menyediakan Kad Kesihatan Murid
2 Membantu dan menguruskan tarikh pemeriksaan dengan jururawat
3 Memastikan dan menjaga kesihatan murid

Penyelaras Kebersihan dan keceriaan sekolah

Bil Proses Kerja


1 Memastikan kebersihan dan keceriaan sekolah terjaga
2 Merancang dan menceriakan sekolah
3 Memastikan murid menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah

Guru Penasihat Unit Beruniform Pengakap

Bil Proses Kerja


1 Mengadakan perjumpaan dengan ahli unit beruniform
2 Menjalankan aktiviti perjumpaan mengikut masa yang ditetapkan
3 Membuat aktiviti yang pelbagai kepada ahli unit beruniform
4 Memastikan Unit Beruniform bergerak sepanjang tahun.

Penyelaras Pertandingan Valartamil Vizha & Pertandingan Sahibba

Bil Proses Kerja


1 Mengagihkan tugas kepada guru untuk melatihkan murid
2 Memastikan murid mengambil bahagian dalam pertandingan

Penyelaras Sambutan Hari Guru

Bil Proses Kerja


1 Menubuhkan ahli jawatankuasa dan menagihkan tugas kepada guru
2 Memastikan Sambutan Hari Guru disambut dengan lancar

10

Anda mungkin juga menyukai