Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SKAM’19

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU LELAKI : ____ / orang


MINGGU / HARI / TARIKH 2/ ISNIN /6 JANUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / orang
JUMLAH : ____ / orang
KELAS 1 INTAN KEHADIRAN
TIDAK HADIR :
MASA 7.50 PAGI – 9.20 PAGI
TEMA / TAJUK MINGGU TRANSISI
STANDARD
Pokok keluarga
KANDUNGAN
STANDARD
Murid mengisi pohon keluarga masing-masing.
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ;
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1. Murid menulis jawapan yang betul berdasarkan gambar yang diberikan.
KRITERIA KEJAYAAN
2. Murid mengeja suku kata dengan betul.

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2.Murid bertutur berdasarkan gambar.
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
3.Aktiviti Kumpulan
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
4.Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran bersama guru.
5.Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI

Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus


Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

10.15 - 11.15 Pagi


BAHASA
2 Isnin 6/1/2020 2 MELAYU
60 minit

1 : KEKELUARGAAN
TEMA

UNIT 1. Hari Minggu dengan Keluarga TAJUK Kek Hari Lahir

3.0 KEMAHIRAN MENULIS


KEMAHIRAN BAHASA

STANDARD KANDUNGAN 3.1 Asas menulis

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Menulis secara mekanis; (i) perkataan (ii) ayat

Pada akhir PdPC murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan yang kemas.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menulis perkataan dan ayat dengan tulisan yang kemas.

Pengenalan :

Murid diminta untuk memberitahu tarikh lahir mereka kepada rakan-rakan.

Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dengan tajuk pelajaran.

2. Murid buka buku teks ms 5 dan diminta membaca teks bahan-bahan dan cara membuat kek.

AKTIVITI 3. Murid diminta membaca bersama guru.


PDPC
4. Murid dan guru berbincang berkenaan kek hari lahir kegemaran mereka. (PAK 21)

5. Murid menulis perkataan dan ayat dengan tulisan yang kemas dalam buku latihan. (KBAT)

6. Murid diminta untuk melukis kek lahir lahir mereka dengan tema kartun kegemaran. (PBD)

Penutup :

Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

BBB Buku Teks: 5, Buku Aktiviti 4-5

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi

KBAT Mengaplikasi EMK Nilai Murni

PAK-21 Café (Kedai Kopi) NILAI MURNI Kerajinan

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Lukisan kek.

KEHADIRAN : /
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI / IMPAK
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.

PdP ditunda kerana ________________________________________________


MINGGU HARI TARIKH
2 Isnin 6/1/2020

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 4


KELAS MASA 11.15 Pagi – 1.15 Pagi
TEMA KEMASYARAKATAN
TAJUK Prihatinnya kita
STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk Kemahiran Membaca
membuat gambaran.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Membaca dan memahami dua bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran.
AKTIVITI 1. Murid membaca dan meneliti teks dan gambar.
2. Murid membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran.
3. Murid membaca teks mengenai pengenalan, rumah terbuka dan usung rumah. Loud Reader (Pembaca
Lantang)
4. Murid berbincang mengisikan peta pokok mengenai faedah amalan masyarakat prihatin bahagian rumah
terbuka dan usung rumah. Table Talkers (Perbincangan di Meja)
5. Murid menyenaraikan lapan kata nama am dalam teks di buku tulis.
6. Murid merumuskan isi pelajaran tentang kita lakukan bersama-sama dengan bimbingan guru.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Murid membaca dan memahami __ daripada dua bahan grafik daripada multimedia untuk membuat
gambaran.

AKTIVITI PAK-21 Loud Reader (Pembaca Lantang) Table Talkers (Perbincangan di meja)
PKJR -
BUKU Buku Teks MS 009 Buku Aktiviti Buku BA MS 000
ABM/BBM - ☐Lain-lain : ________________________

EMK : ILMU Teknologi Maklumat dan Komunikasi STRATEGI P&P Belajar Cara Belajar
(TMK)
EMK : NILAI - KBAT Menganalisis

PETA PEMIKIRAN i-THINK Peta Pokok PENILAIAN PENGAJARAN Hasil Kerja Murid
DAN PEMBELAJARAN
PENILAIAN TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

☐Aktiviti pengajaran dan pembelajaran -


ditangguhkan kerana:

Anda mungkin juga menyukai