Anda di halaman 1dari 20

UNIT HAL EHWAL

MURID

SK PANGKALAN TLDM KOTA KINABALU

2019
DASAR HAL-EHWAL MURID (HEM) .

PENDAHULUAN

Unit Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi murid
khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka. ,atas dasar inilah, matlamat dan
objektif pengurusan HEM bertunjang kepada kebajikan,keselamatan dan akhlak serta disiplin murid
sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada
bangsa,agama dan negara.

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah


menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya.

Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai program yang
dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah tercapai.Kerjasama yang erat
antara semua guru dan murid mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai
individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran, berfikiran kreatif
dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima bagi menyuburkan potensi
kepimpinan.

OBJEKTIF

 Memahami konsep dan peranan serta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal
Murid.
 Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu
kecemerlangan di peringkat sekolah.

 Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1. Sistem Pendaftaran Pelajar.

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari pendaftaran adalah seperti berikut :

1..1. Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid.

1.2. Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah

dan maklumat murid sebelum akhir bulan Februari

2. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.

2.1 Semua murid perlu diberi taklimat Tatacara Displin Sekolah.


2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah, tanda nama dan tali leher(murid lelaki).

2.3 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun Tiga hingga tahun
Enam..

2.5 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :

2.5.1 Pencalonan oleh guru kelas.

2.5.2 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab.

2.5.3 Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari.

2.5.4 Majlis watikah perlantikan

2.6 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar

peraturan.

3. Perlaksanaan Program-Program Kesihatan.

3.1 Memastikan perlaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) menepati

sasaran dan matlamat perlaksanaannya seperti berikut :

3.1.1 Bilangan murid yang terlibat.

3.1.2 Pemilihan muid yang tepat.

3.1.3 Penyediaan menu yang berkhasiat.

3.2 Memastikan pelajar menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah

seperti berikut :

3.2.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.

3.2.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan.

3.2.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.


3.3 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti :

3.3.1 Pemeriksaan mata.

3.3.2 Pemeriksaan gigi.

3.3.3 Pemeriksaan kuku dan rambut.

3.3.4 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.

3.4 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.

3.4.1 Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.

3.4.2 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.

3.4.3 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri

3.4.4 Tong-tong sampah disediakan mencukupi keperluan.

3.5 Mewujudkan tabiat sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut :

3.5.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.

3.5.2 Gotong-royong.

3.5.3 Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara

spontan bila menjumpainya.

3.5.4 Tidak membuang sampah merata-rata.

4. Mempertingkatkan Peranan Guru-Guru.

4.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua

murid dalam sebarang tindakan yang diambil.


4.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep “MENDIDIK BUKAN

MENGHUKUM”.

4.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.

5. Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi.

5.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan

Sentiasa diberikan kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :

5.1.1 Sesi kaunseling Individu

5.1.2 Sesi kaunseling kelompok

5.1.3 Perbincangan dengan Ibubapa/penjaga murid bermasalah.

6. Pelaksanaan modul-modul Dalam Program Sekolah Selamat.

6.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran
melalui LATIHAN KAWAD KECEMASAN.

6.2 Mengadakan sesi ceramah dari pihak-pihak tertentu berkaitan perkara berikut :

6.2.1 Keselamatan jalan raya.

6.2.2 Jenayah juvana


6.2.3 Pertolongan cemas

6.2.4 Penyalahgunaan dadah.

7. Penggalakkan Penyertaan Aktiviti Luar.

7.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh

pelbagai pihak seperti :

7.1.1 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.

7.1.2 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.

7.1.3 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.

7.1.4 Menyertai pertandingan sukan dan permainan.


AKTIVITI-AKTIVITI HAL EHWAL MURID 201

1. Pendaftaran Pra Sekolah dan Tahun 1

Pendaftaran tahun 1 ini dijalankan sepanjang tahun melalui ‘online’ sebelum sesi persekolahan
awal tahun bermula.Murid-murid Tahun 1 diberikan pendedahan awal tentang kelas dan
kawasan persekitaran sekolah bagi membiasakan mereka dengan suasana persekolahan yang
baru.

2. Kursus Kepimpinan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah

Krususu ini diadakan bagi memberi pendedahan ciri-ciri kepempinan dan motivasi kepada
pengawas, ketua dan penolong ketua kelas. Selain itu, bertujuan untuk menerapkan ciri-ciri
dan nilai kepimpinan dalam kalangan mereka bagi memastikan mereka dapat menjalankan
tugas dengan baik seperti yang diamanahkan.

3. Watikah Perlantikan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah

Sekolah juga menjalankan perlantikan pengawas, ketua darjah dan penolong ketua darjah pada
awal tahun sesi persekolahan pada setiap tahun.Perlantikan ini bagi memberikan perlantikan
secara rasmi murid-murid yang telah dipilih menjawat jawatan-jawatan tersebut.
4. Latihan Kebakaran dan pertolongan Cemas

Mengadakan latihan kebakaran sebanyak 2 kali setahun. Pihak sekolah juga memanggil Jabatan
Bomba berhampiran untuk memberikan membantu latihan kebakaran, ceramah keselamatan
dan teknik-teknik memadam api dengan betul.

5. RMT/KWAMP

RMT diberikan kepada murid yang layak bermula minggu kedua persekolahan.

Bagi bantuan kwamp, pembayaran akan dimasukkan terus ke akaun murid.

6. Program Imunisasi Murid Tahun 1 dan 6

Program Iminusasi Murid Tahun 1 diberikan pada awal tahun dan bagi Tahun 6

pada pertengahan tahun. Imunisasi diberikan oleh Klinik Kesihatan Pt Bakar.

7. Rawatan Pergigian

Rawatan pergigian diberikan juga oleh klinik kesihatan berhampiran dan pihak sekolah
telah menyediakan satu bilik khas untuk doktor berkenaan memberikan
rawatannya.Rawatan ini diberikan sepanjang tahun.

8. Pendaftaran Murid Tahun 6 ke Tingkatan 1

Pihak sekolah juga membuat persediaan dan pendaftaran untuk murid-murid Tahun 6
ke Tingkatan 1. Biasanya borang-borang yang berkenaan akan mula diisikan selepas
peperiksaan UPSR. Selain itu, pihak sekolah juga membantu murid-murid yang
layak dan ingin memohon ke Sekolah Berasrama Penuh.

9. Sesi Kaunseling

Sekolah tidak mempunyai guru kaunseling sepenuh masa namun pengurusan sekolah
telah melantik seorang guru kaunseling. Guru kaunseling tersebut banyak menjalankan
program kaunseling bagi membantu murid-murid terutama murid-murid yang
bermasalah. Selain secara berkelompok, sesi kaunseling individu juga dijalankan.

10. Program Ceramah Keselamatan Bersama Pihak Berkuasa

Pihak sekolah sentiasa menjalinkan hubungan yang baik bersama pihak polis & BOMBA bagi
menjamin keselamatan murid-murid sekolah terjaga.Pelbagai aktiviti dijalankan seperti
ceramah keselamatan dan pameran-pameran dijalankan bagi memberikan pendedahan kepada
murid-murid tentang keselamatan diri masing-masing.

11. Program bersama Klinik Kesihatan Bergerak

Program ini dijalankan pada setiap tahun. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti ceramah
kesihatan, bantuan kecemasan dan pelbagai lagi.
JAWATANKUASA
INDUK
HAL EHWAL
MURID 2019
JAWATANKUASA INDUK UNIT HAL EHWAL MURID
SK PANGKALAN TLDM KOTA KINABALU 2019

PENGERUSI
LAU SU FUN

NAIB PENGERUSI
ZALIHA BINTI ISMENYAH

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3


MOHD HUSSAIN B. HJ OTHMAN JATIN INDAR SUZALI B. KASTAMI
SETIAUSAHA

SUSILAWATI BINTI SUMALEH

KEBERSIHAN , KESIHATAN
DAN KESELAMATAN(3K) KEBERSIHAN DAN
DATA MURID/APDM
KECERIAAN KELAS
ISMADI B. ISMAIL
NORLIZA BINTI RAHMAT
RANCANGAN MAKANAN
DISIPLIN SEKOLAH TAMBAHAN

ABD KARIM B. SABLI NURIYANI BT SIBAWON


PRA SEKOLAH

BANTUAN PAKAIAN&ALAT SENAWATI BT SILA


BADAN PENGAWAS TULIS

AZILA BT ADIB NUR ZURIYATI BT ZAKARIA

KWAMP (ANTI DADAH)


BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SITI ZULAIHA BT. ELMAN SUZILA BT. SUANI
NURHAYATI BT
MOHAMAD@MAT JUNOH

KANTIN
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
NURULDILLA BINTI LUDIN
RISNAH BT RISMLIH KEBAJIKAN
ZAITUN BT. EJURI
RMT
PENEMPATAN SM/SMA/SBP
NURIYANI BT SIBAWON
SARMILA BT. OMAR

SARANA IBUBAPA
HANIZAH BINTI MANING
JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2019

1. JAWATANKUASA INDUK DAN HAL EHWAL MURID


Pengerusi : SAMPIDOL BIN KAHAR - Guru Besar
Tim. Pengerusi : ZALIHA BINTI ISMENYAH - P. Kanan HEM
N. Pengerusi : MOHD HUSSAIN B. HJ OTHMAN - P. Kanan Pentabiran
N. Pengerusi : JATIN INDAR - P. Kanan Kokom
N. Pengerusi : SUZALI B. KASTAMI - P. Kanan Petang
S/U : ROZIAH MAGARONG
AJK : Semua Guru & Staf Sokongan

2. JAWATANKUASA REKOD PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN MURID


Setiausaha : PT
AJK : Semua Guru Kelas

3. JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH/SSDM


Setiausaha : ABD KARIM B. SABLI - Guru Disiplin
Ajk : SUSILAWATI BT. SUMALEH - SU HEM
: NORLIZA BINTI RAHMAT - Guru Pengawas
: NURHAYATI BT MUHAMAD @MAT JUNOH -Guru Kaunseling
: SYAREZA BINTI BAHARI - Guru Kaunseling
: MOHAMAD AZWANDI BIN ABDULLAH - GPM

4. JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS


Setiausaha : AZILA BT ADIB
Ajk : SARMILA BT. OMAR
: NURHAYATI BT MUHAMAD @ MAT JUNOH
: SYAREZA BINTI BAHARI
: SITI NORA BT OMAR
: FARAH ASHIKIN BT. ZAMBERI
: YUSRIZAN B. MENJAN
: ISMADI B. ISMAIL

5. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING/GURU PENYAYANG


Setiausaha : NURHAYATI BT MUHAMAD@MAT JUNOH
AJK : SYAREZA BINTI BAHARI
: ABD KARIM B. SABLI
: MOHD FAIZUL WAYUDI B. TAJUDDIN
: AZILA BT ADIB
; FARAH ASIHIKIN BT ZAMBERI
: SITI NORA BT. OMAR
6. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
Setiausaha : RISNAH BINTI RISMLIH
AJK : NUR SYUHADAH BINTI SIDEK
: AZALI B. OTHMAN
: ADAM BIN SELAMAT
: NORHAYATI BT. KARIM

7. KEBERSIHAN , KESIHATAN DAN KESELAMATAN(3K)


Setiausaha : NURSYUHADA BINTI SIDEK
AJK : ADILAH BT. SARIDI
: YUSRIZAN B. MENJAN
: MANSURIANI BT. MANSOR
: JAMHARI B. RAFEAL
: SITI NOORHAJNAH BT. MOHD NAWI
: NURULDILLA BINTI LUDIN
; LAINIH @ LINI BINTI JUNIT
: ROZIAH MAGARONG
: SITI NORA BT. OMAR

8. JAWATANKUASA KEBAJIKAN ( BANTUAN ) MURID


Setiausaha : ZAITUN BINTI EJURI
AJK : ISMADI B. ISMAIL
: SITI NOOR HAJNAH BT. MOHD NAWI
: NURUL AZFA BT. ZAKARIA

9. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(RMT)


DAN PROGRAM SUSU SEKOLAH
Setiausaha : NURIYANI BT. SIBWON
Ajk : FAIZAH BT. ZAKARIA
: JAMHARI B. RAFEAL
: ROZIAH MAGARONG :

10. JAWATANKUASA BANTUAN SEKOLAH/KWAMP


Setiausaha : SITI ZULAIHA BT. ELMAN
AJK : AZALI BIN OTHMAN
: SHIERMA BINTI SIMEN
: THILAGAWATY A/P YEKAMBARAN

11. JAWATANKUASA KANTIN


Setiausaha : NURULDILLA BINTI LUDIN
AJK : ADILAH BT SARIDI
: STELLA AGAPITUS
: AIRNI BINTI LIM
: SUZILA BT. SUANI
: SUSILAWATI BT. SUMALEH
: LAINIH@LINI BINTI JUNIT
: NURIYANI BT. SIBAWON
: ZAITUN BT. EJURI
12. JAWATANKUASA PPDA
Setiausaha : SUZILA BT. SUANI
AJK : NURUL AZFA BT. ZAKARIA
: YUSRIZAN BIN MENJAN
: MOHD FAIZUL WAYUDI B. TAJUDDIN
: HANIZAH BINTI MANING
: RISNAH BINTI RISMLIH

13. JAWATANKUASA PENGURUSAN TAHUN 6 & TINGKATAN 1


Setiausaha : SARMILA BT. OMAR
AJK : MANSURIANI BT. MANSOR
: ROZIAH MAGARONG
: AIRNI BINTI LIM

14. JAWATANKUASA PRA SEKOLAH


Setiausaha : SENAWATI BT. SILA
AJK : ZALIKHA BT. MOHD DAHARI

15. JAWATANKUASA KECERIAAN KELAS


Setiausaha : NORLIZA BINTI RAHMAT
AJK : SHIERMA BINTI SIMEN
: NORHAYATI BT. KARIM
: FAIZAH BT. ZAKARIA
: MOHAMMAD AZWANDI BIN ABDULLAH

16. JAWATANKUASA SARANA IBUBAPA


Setiausaha : HANIZAH BINTI MANING
AJK : THILAGAWATY A/P YEKAMBARAN
: NURUL AZFA BT. ZAKARIA

17. JAWATANKUASA BANTUAN PAKAIAN SEKILAH & ALAT TULIS


Setiausaha : NUR ZURIATY BT. ZAKARIA
AJK : MOHD FAIZUL WAYUDI B. TAJUDDIN
: STELLA AGAPITUS
: ADAM BIN SELAMAT