Anda di halaman 1dari 24

Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TAHUN 2020 - 2022

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

KPI Pengarah/PPD/Sek 4.58


Sektor/PPD/Sekolah SK SUNGAI RAMBAI , BUKIT MERTAJAM
Bidang/Unit Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2014 2015 2016
(Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif (Pernyataan indikator
(Berdasarkan 4 teras strategik)
BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) atau pelan tindakan di JPN/PPD) yang boleh diukur)

1. Pembelajaran Pencapaian mata Meningkatkan  Meningkatkan % murid


murid pelajaran PJPK dalam pencapaian PJPK bilangan pencapaian mendapat gred
2. Guru dan peperiksaan akhir dalam peperiksaan A melalui program A dan B dalam
pemimpin tahun belum akhir tahun dari segi yang dirancang PJPK meningkat
sekolah mencapai tahap yang kualiti
dikehendaki.  memberi ruang tiada pelajar
Memastikan semua kepada pelajar yang gagal dan
pelajar lulus dalam berminat untuk
setiap ujian dan  Memastikan pelajar belajar
peperiksaan yang menggunakan masa
dijalankan. dengan sebaik-

Memastikan pelajar baiknya di dalam Pelajar


melaksanakan UJIAN kelas. menyiapkan
Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor
Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2014 2015 2016
SEGAK tepat pada UJIAN SEGAK
masanya. pada masa
ditetapkan

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

sPeCt Bidang/Unit Kurikulum Akhir Tahun 2013

Isu / Cabaran Dalam Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah
Penambahbaikan Sekolah (Susun Eliminate Raise Yang Dilaksanakan (Berdasarkan Isu
Ikut Jurang Terbesar) (Hapuskan) (Tambah) / Cabaran)
1 Penguasaan Teori Kemahiran Permainan 1 Latihan Permainan di sebelah petang

2 Pengurusan Panitia 4 5 2 Ceramah Motivasi & Pameran Kesihatan

3 Kaedah penyampaian 3 Mengemaskini dan menyusun fail

4 Prasarana yang kondusif 4 Kursus dalaman bagi guru bukan opsyen


Reduce Create
5 Kemahiran komunikasi pelajar 5 Pengenalan kepada pelaksanaan SEGAK
(Kurangkan) (Wujudkan)
6 Sikap pelajar 6 Pencerapan Berkala
1.Pemantauan
Berkala
7
2. Kursus Komunikasi

Sustain (Kekalkan) 9

1,3,5 10

11

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


BIDANG/UNIT*:PJPK

Dalaman (S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

S1 – Bekalan buku dari KPM membantu W1 – Guru yang mengajar pengalaman


pengaajaran dan pembelajaran kurang 3 tahun
S2 – Pengetua mempunyai hubungan W2 – Pembelajaran kendiri dalam
interpersonal yang baik dengan guru kalangan murid amat rendah
S3 – Unit Binbingan dan Kaunseling terlibat W3 – Sebahagia besar murid tidak
Luaran secara aktif dalam projek peningkatan akademik] mempunyai kemahiran pembelajaran
S4 – Pentadbir sekolah memberi penekanan atas yang berkesan
aktiviti peningkatan kemahiran murid W4 – Murid kurang berminat terhadap
S5 – Peruntukan Kewangan (SUWA & Kerajaan) pelajaran khususnya mata pelajaran
yang mencukupi tertentu
S6 – Sebahagian besar murid (80%) mempunyai W5 – Penguasaan kemahiran dalam
sikap positif terhadap pelajaran kalangan murid masih lemah
S7 – Sekolah mempunyai alat pandang dengar dan W6 – Kekurangan pengalaman dan
kemudahan ICT yang berfungsi dan mencukupi opsyen guru bagi subjek PJPK
W7 – 50% murid tidak bermotivasi

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1- Hubungan erat pihak sekolah dengan PIBG SO1 – Menggunakan hubungan baik dengan PIBG WO1 – Meningkatkan kemahiran
dan agensi luar bagi meningkatkan keberkesanan belajar murid dengan kerjasama PIBG
O2- Hubungan baik dengan Unit PJPK di PPD aktiviti kemahiran murid serta agensi luar
Petaling Perdana
SO2 – Sekolah memanfaat kemudahan yang
O3- Hubungan baik dengan sekolah – sekolah lain terdapat di sekolah dan dalam komuniti untuk
projek akademik
O4 – Terdapat kemudahan asas dalam lingkungan
persekitaran sekolah

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1- Tahap kesedaran ibu bapa tentang SC1 – Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang WC1 – Meningkatkan penglibatan ibu
kepentingan pelajaran masih rendah kepentingan pendidikan melalui bimbingan dan bapa dalam motivasi dan mengekalkan
kaunseling minat belajar yang seterusnya
C2- 50% murid daripada keluarga yang bertaraf meningkatkan kecemerlangan dalam
sosio-ekonomi rendah SC2 – Pengetua, Guru dan warga sekolah pelajaran
membantu murid yang mengahadapi masalah
C3- Terminologi yang sukar dalam subjek PJPK kewangan dan membimbing murid supaya
bermotivasi untuk ke sekolah

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TAHUN 2014-2016
Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor
Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek 4.58
SEKTOR/PPD/SEK SMK Seksyen 16,Shah Alam
BIDANG /UNIT Kurikulum / Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2014 2015 2016
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

Peratus murid yang Meningkatkan bilangan Meningkatkan peratus murid % murid dapat B
mendapat A bagi A bagi setiap ujian mendapat A bagi mata ke atas dalam
72.4 80 90 95
peperiksaan akhir bulanan dan pelajaran PJPK. semua ujian
Meningkatkan tahun adalah 72.4%. peperiksaan. dan peperiksaan
pembelajaran Tahap penguasaan Menigkatkan tahap Kemahiran asas dalam % murid lulus
murid teori dan kemahiran penguasaan dalam permainan bagi setiap murid ujian kemahiran
asas dalam peperiksaan dalaman perlu ditingkatkan asas dalam 35 40 60 80
permainan kurang dari segi kualiti dan permainan
memuaskan kuantiti
Ketidakhadiran Terdapat UJIAN Memastikan semua Guru mata pelajaran PJPK Semua murid
murid ke SEGAK yang tidak pelajar hadir mendapat kerjasama dari hadir ke sekolah
sekolah tinggi dapat dilaksanakan melaksanakan UJIAN guru tingkatan dan UNIT HEM untuk
SEGAK pada bulan Mac (Disiplin) melaksanakan 30% 50% 60% 70%
dan Ogos bagi semua UJIAN SEGAK
tingkatan 1 hingga 5. dua kali setahun

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Nota Jadual 1:

1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan
tertera.

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TAHUN 2014

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
KPI Pengarah/PPD/Sek 4.58
Sektor/PPD/Sekolah SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM
Bidang/Unit Kurikulum/PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
Strategi Meningkatkan pencapaian PJPK dalam peperiksaan dalaman

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1 Latihan Permainan di sebelah Meningkatkan Guru mata Jan-Ogos RM500.00 80% pelajar lulus ujian
petang penguasaan pelajaran PJPK kemahiran
kemahiran asas
permainan
2 Ceramah Motivasi & Pameran Menyemai Panitia PJPK Mac-Ogos RM500.00 100% pelajar dapat
Kesihatan kesedaran mengurus kesihatan
tentang isu-isu diri dengan cara yang
berkaitan betul
dengan
kesihatan diri
dan
persekitaran
3 Mengemaskini dan menyusun Memudahkan Ketua Panitia Jan-Dis RM50.00 Data terkini setiap
fail maklumat masa
diperoleh
secara cepat
dan terkini
4 Kursus dalaman bagi guru Memberi Ketua Panita Jan-Jun RM200.00 Guru mahir
bukan opsyen pendedahan dan Guru PJPK mengendalikan
kepada guru paraktikal kemahiran
bukan opsyen
5 Pengenalan kepada Guru mampu Ketua Panitia Januari RM50.00 Pelaksanaan SEGAK

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


pelaksanaan SEGAK mengendalikan berjalan dengan lancar
penilaian SEGAK dan mengikut prosedur
dengan baik yang ditetapkan
Kementerian
6 Pencerapan Berkala Menilai Ketua Panitia , Jan-Ogos Guru mahir
kemahiran guru GKMP mengendalikan
dalam PdP praktikal kemahiran
praktikal
padang

Nota Jadual 2:

1. Perlu dibina setiap tahun.


2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari
tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

PELAN OPERASI PANITIA PJPK SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM TAHUN 2014

Sektor/PPD/Sekolah SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM JADUAL 3


Bidang/Unit KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN JPS/SJK-PS/03
Objektif MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS DALAM PERMAINAN
Program/Projek LATIHAN PERMAINAN DI SEBELAH PETANG
Tarikh/Tempoh JANUARI HINGGA OGOS
Kumpulan Sasaran SEMUA PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5
Tanggungjawab GURU MATA PELAJARAN PJPK
Proses Kerja 1. Pelantikan Jawatankuasa semasa Mesyuarat Panitia
2. Taklimat kepada murid
3. Mempromosi program – Memberi surat kepada ibu bapa
4. Menghadiri program
5. Penilaian / Post Mortem

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI PANITIA ICT SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM TAHUN 2014
Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor
Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Sektor/PPD/Sekolah SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM JADUAL 3


Bidang/Unit KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN JPS/SJK-PS/03
Objektif MENYEMAI KESEDARAN TENTANG ISU-ISU BERKAITAN DENGAN KESIHATAN DIRI DAN PERSEKITARAN
Program/Projek CERAMAH MOTIVASI DAN PAMERAN KESIHATAN
Tarikh/Tempoh MAC HINGGA OGOS
Kumpulan Sasaran SEMUA PELAJAR TINGKATAN 1 HINGGA 5
Tanggungjawab PANITIA PJPK
Proses Kerja 1. Pelantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas
2. Taklimat kepada pelajar
3. Mempromosi program – Surat pemberitahuan kepada ibu bapa, surat jemputan penceramah dan agensi yang berkaitan
4. Menghadiri program
5. Penilaian / Post Mortem
6. Dokumentasi
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI PANITIA ICT SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM TAHUN 2014

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Sektor/PPD/Sekolah SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM JADUAL 3


Bidang/Unit KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN JPS/SJK-PS/03
Objektif MEMUDAHKAN MAKLUMAT DIPEROLEH SECARA TEPAT DAN TERKINI
Program/Projek MENGEMASKINI DAN MENYUSUN FAIL
Tarikh/Tempoh JANUARI HINGGA DISEMB ER
Kumpulan Sasaran GURU MATAPELAJARAN
Tanggungjawab KETUA PANITIA
Proses Kerja 1. Pelantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas
2. Taklimat kepada guru matapelajaran
3. Mempromosi program – Surat Pelantikan kepada guru berkenaan
4. Penilaian / Post Mortem
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI PANITIA ICT SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM TAHUN 2014

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Sektor/PPD/Sekolah SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM JADUAL 3


Bidang/Unit KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN JPS/SJK-PS/03
Objektif MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA GURU BUKAN OPSYEN
Program/Projek KURSUS DALAMAN BAGI GURU BUKAN OPSYEN
Tarikh/Tempoh JANUARI HINGGA JUN
Kumpulan Sasaran GURU MATAPELAJARAN PJPK
Tanggungjawab KETUA PANITIA
Proses Kerja 1. Pelantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas
2. Taklimat kepada guru
3. Mempromosi program – Surat pemberitahuan kepada guru berkenaan
4. Menghadiri program
5. Penilaian / Post Mortem
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

PELAN OPERASI PANITIA ICT SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM TAHUN 2014

Sektor/PPD/Sekolah SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM JADUAL 3


Bidang/Unit KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN JPS/SJK-PS/03
Objektif GURU MAMPU MENGENDALIKAN PENILAIAN SEGAK DENGAN BAIK
Program/Projek PENGENALAN KEPADA PELAKSANAAN SEGAK
Tarikh/Tempoh JANUARI
Kumpulan Sasaran GURU MATAPELAJARAN PJPK
Tanggungjawab KETUA PANITIA
Proses Kerja 1. Pelantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas
2. Taklimat kepada guru
3. Mempromosi program – Surat pemberitahuan kepada guru berkenaan
4. Menghadiri program
5. Penilaian / Post Mortem
6. Dokumentasi
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI PANITIA ICT SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM TAHUN 2014
Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor
Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Sektor/PPD/Sekolah SMK SEKSYEN 16, SHAH ALAM JADUAL 3


Bidang/Unit KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN JPS/SJK-PS/03
Objektif MENILAI KEMAHIRAN GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA PRAKTIKAL
Program/Projek PENCERAPAN BERKALA
Tarikh/Tempoh JANUARI HINGGA OGOS
Kumpulan Sasaran GURU MATAPELAJARAN PJPK
Tanggungjawab KETUA PANITIA DAN GURU KANAN MATAPELAJARAN
Proses Kerja 1. Pemberitahuan tarikh-tarikh pencerapan kepada guru mata pelajaran
2. Pencerapan
3. Penilaian / Post Mortem
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Nota Jadual 3:

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA PJPK TAHUN 2013

Sektor/PPD/Sekolah SMK Seksyen 16, Shah Alam JADUAL 4

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Bidang/Unit Kurikulum/Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPS/SJK-PS/04


Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Mengemaskini dan Januari - 20 Mac 2013 Berjaya dilaksanakan Program ini dimulakan dalam Boleh dilaksana pada 2014
menyusun fail November Januari 2014
2 Pengenalan kepada Januari 10 Januari 203 Berjaya dilaksanakan Program ini dimulakan dalam Boleh dilaksana pada 2014
Ujian SEGAK Januari 2014
3 Ujian SEGAK Feb dan Jun 22-28 Feb 2013 Berjaya dilaksanakan Program ini dimulakan pada Boleh dilaksana pada 2014
17–25 Jun 2013 Feb 2014

4 Pencerapan Mac dan Julai 21 Mac 2013 Berjaya dilaksanakan Program ini dimulakan pada Boleh dilaksana pada 2014
Berkala 2 Julai 2013 Mac 2014

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA ICT TAHUN 2014

Sektor/PPD/Sekolah SMK Seksyen 16, Shah Alam JADUAL 4


Bidang/Unit Kemanusiaan / Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan JPS/SJK-PS/04

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Latihan Permainan
di sebelah petang Jan-Ogos

2 Ceramah Motivasi
& Pameran Mac-Ogos
Kesihatan
3 Mengemaskini dan
Jan-Dis
menyusun fail
4 Kursus dalaman
bagi guru bukan Jan-Jun
opsyen
5 Pengenalan kepada
pelaksanaan SEGAK Januari

6 Pencerapan
Berkala Jan-Ogos

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN _2014_

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Sekolah Unggul Penjana Generasi JADUAL 5


MISI Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti VISI
Terbilang JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SMK Seksyen 16, Shah Alam
Bidang/Unit Kemanusiaan / Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI
TOV 2014 2015 2016 Program/Projek 2014 2015 2016 Catatan
Peratus murid lulus
100.0 100.0 100.0 100.0
LULUS SEMUA kekal 100%
Peratus pelajar Menggunakan
PENINGKATAN GRED A mendapat A 35.8% 40%% 45% 60% kepakaran guru dalam
meningkat Klinik Sukan bagi
Peratus pelajar Pengenalan Kepada
PENGURANGAN GRED Asas dalam Sukan dan
mendapat C dan D 73.4% 80% 85% 90%
B DAN C Permainan
kurang
Nilai gred purata
5.06 5.0 4.5 4.0
NILAI GRED PURATA semakin rendah

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: SEILY ASWANIE BINTI OTHMAN Tandatangan:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2011-2013

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Sekolah Unggul Penjana Generasi JADUAL 5
MISI VISI
Berkualiti Terbilang JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SMK Seksyen 16, Shah Alam
Bidang/Unit Kemanusiaan / Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI
TOV 2011 2012 2013 Program/Projek 2011 2012 2013 Catatan
Peratus murid
LULUS SEMUA lulus kekal 100%
Peratus pelajar Menggunakan
PENINGKATAN GRED A mendapat A kepakaran guru dalam
meningkat Klinik Sukan bagi
Peratus pelajar Pengenalan Kepada
PENGURANGAN GRED
mendapat C dan Asas dalam Sukan dan
B DAN D
D kurang Permainan
Nilai gred purata
NILAI GRED PURATA semakin rendah

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Sekolah Unggul Penjana Generasi JADUAL 5
MISI VISI
Berkualiti Terbilang JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SMK Seksyen 16, Shah Alam
Bidang/Unit Kemanusiaan / Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI
TOV 2014 2015 2016 Program/Projek 2014 2015 2016 Catatan
Peratus murid lulus
100.0 100 100 100
LULUS SEMUA kekal 100%
Peratus pelajar Menggunakan
PENINGKATAN GRED A mendapat A kepakaran guru dalam
meningkat Klinik Sukan bagi
Peratus pelajar Pengenalan Kepada
PENGURANGAN GRED B
mendapat C dan D Asas dalam Sukan dan
DAN C
kurang Permainan
Nilai gred purata
NILAI GRED PURATA semakin rendah

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

Nota Jadual 5:

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor


Perancangan Strategik SK SUNGAI RAMBAI 2020-2022

Perancangan Strategik SMK Seksyen 16, Shah Alam, Negeri Selangor

Anda mungkin juga menyukai