Anda di halaman 1dari 1

"HAKEKAT TAQWA, IMAN DAN TAWAKAL" ----------- Assalamualaikum wr wb Sahabatku rahimakumullah,

Tahukah kita bahwa selain Al-Qur'an dan As-Sunnah (sebagai pedoman yg pokok), ada 3 (tiga) kata kunci
yang patut kita jadikan pegangan bila kita ingin selamat mengarungi kehidupan di dunia ini., Ke 3 kata
kunci tersebut adalah :"TAQWA, IMAN DAN TAWAKAL" Secara mudah, Taqwa / takwa ,yaitu memelihara
diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Iman menurut Imam Ali bin Abi Thalib kw: "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar
dengan hati dan perbuatan dengan anggota." Menurut Siti Aisyah r.a. berkata: "Iman kepada Allah itu
mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota."

Menurut Imam al-Ghazali menguraikan makna iman: "Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan
pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggota-anggota)."

Sedangkan tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu
hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu keadaan.

Imam al-Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai berikut, "Tawakal ialah menyandarkan kepada
Allah swt tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadaNya dalam waktu kesukaran, teguh
hati tatkala ditimpa bencana disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenteram.

Iman, Taqwa dan Tawakal tersebut, ketiganya tidak terpisahkan dan saling terkait satu dengan lainnya.
Tidak ada Ketaqwaan tanpa keimanan dan ke-tawakal-an, tidak ada keimanan tanpa ketaqwaan dan
ketawakal-an serta tidak ada ketawakal-an tanpa keimanan dan ketaqwaan.

Terkait "TAQWA, IMAN DAN TAWAKAL" tersebut, Luqmanul Hakim memberi nasehat bijak kepada
Anaknya, "Wahai Anakku ketahuilah sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam, hingga banyak
yang karam ke dalamnya. Bila engkau ingin selamat dan agar tidak karam, maka layarilah lautan itu
dengan perahu yang bernama TAQWA, isinya ialah IMAN dan layarnya adalah TAWAKAL kepada ALLAH
SWT". Semoga Allah Swt senantiasa menuntun kita & anak keturunan kita agar senantiasa menjadikan Al
Qur'an, As-Sunnah (yg pokok), serta Taqwa, Iman dan Tawakal Kepada Allah Swt sebagai pegangan
sepanjang hayat kita, agar bisa selamat di dunia dan akhirat. Aamiin YRA Semangat Pagi sahabatku,
Happy Monday ya, selamat beraktifitas menjemput rezeki Allah dan jangan lupa untuk saling berlomba
dalam kebaikan & saling berpesan dalam kebenaran & kesabaran. Untuk Anda yg putera-puterinya akan
mengikuti UAN SMP, Semoga Allah Swt beri kelancaran dan kemudahan serta mendapatkan nilai yg
tinggi agarf bisa diterima di SMA Unggulan. Amiin Allahumma shali ala sayyidina Muhammad wa ala ali
sayyidina Muhammad. Bâraka Allâh fîkum. Amiin Jakarta, 23 April 2012 Wassalamualaikum wr wb Imam
P Hartono (IPH)Agama