Anda di halaman 1dari 5

PELAN STRATEGIK (2016-2020)

Bidang Kokurikulum

Olahraga

Isu Masalah Matlamat Strategik Indikator Pencapaian

Kekurangan - Tahap penguasaan - Meningkatkan - Peningkatkan kualiti - Melalui kejayaan


atlet sekolah teori dan kemahiran tahap penguasaan pengajaran guru murid
asas permainan teori dan
kurang memuaskan. kemahiran asas - Meningkatkan
permainan kemahiran murid
- Kuantiti murid yang untuk menjadi atlet
berjaya mewakili - Meningkatkan yang berjaya
sekolah dalam kuantiti murid yang
sukan ke peringkat berjaya mewakili - Mencari bakat-
daerah tidak sekolah dalam bakat untuk
memberangsangkan sukan meningkat melahirkan atlet
sekolah
PELAN TAKTIKAL (2016-2020)

Bidang Kokurikulum

Olahraga

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator


pencapaian
1 Kursus Asas
Kejurulatihan – Mendedahkan
teknik kejurulatihan
dan kepada guru-guru Semua guru 1 Hari RM 50 - Kejayaan
Kepegawaian dalam sukan hanya
Dalam Sukan olahraga. dapat dilihat
Olahraga – Memberi melalui
pendedahan kepada kejayaan
guru tentang tugas- murid
tugas kepegawaian.

2 Program -Memberi Semua guru PJK Sepanjang - - - Kejayaan


Peningkatan pendedahan awal tahun hanya
Kemahiran kepada murid-murid dapat dilihat
Dalam Sukan tentang kemahiran melalui
Olahraga. asas dan teknik - kejayaan
teknik dalam murid
beberapa acara
olahraga.
Pelan Operasi (2016-2020)
Bidang Kokurikulum
Olahraga

1. Program : Kursus Asas Kejurulatihan dan Kepegawaian Dalam Sukan Olahraga

2. Matlamat : 2.1 – Mendedahkan teknik kejurulatihan kepada guru-guru dalam sukan


olahraga.
2.2 – Memberi pendedahan kepada guru tentang tugas-tugas kepegawaian.

3. Aktiviti : 3.1 – Kursus Khas kepada semua guru.

4. Objektif : 4.1 – Melahirkan guru-guru yang berkebolehan


4.2 – Meningkatkan keberkesanan aktiviti kokurikulum yang diadakan terhadap
murid.

5. Jangka masa : 1 hari

6. Sasaran : 6.1 – Semua guru

7. Kos : RM 50.00

8. Sumber : Unit Ko Kurikulum Kewangan

9. Sumber : 9.1 – Guru penasihat Olahraga


Tenaga 9.2 – Guru – guru PJK

10. Strategi : 10.1 – Mesyuarat pertama,penetapan tarikh dan lantikan jawatankuasa


Pelaksanaan
10.2 – Maklum balas dan jemputan tenaga pengajar
10.3 – Surat-menyurat dan bahan kursus
10.4 – Pendaftaran dan kursus

11. Kawalan : 11.1 – Penolong Kanan Ko Kurikulum


11.2 – Guru Penasihat Olahraga

12. Penilaian : 12.1 – Petunjuk prestasi

12.1.1 – Kehadiran dan penyertaan

12.2 – Cara mengukur prestasi

12.2.1 – Ujian Amali dalam Sukan Tahunan Sekolah


1. Program : Program Peningkatan Kemahiran Dalam Sukan Olahraga.

2. Matlamat : Memberi pendedahan awal kepada murid-murid tentang kemahiran asas dan
teknik-teknik dalam beberapa acara olahraga.

3. Aktiviti : Latihan kemahiran asas dan teknik sukan olahraga.

4. Objektif : 4.1 – Mencungkil bakat – bakat baru.


4.2 – Memilih pasukan sekolah.
4.3 – Memberi pendedahan kepada murid tentang teknik-teknik dalam semua
acara.

5. Jangka masa : Sepanjang tahun

6. Sasaran : Murid tahun 4, 5 dan 6.

7. Kos : Tiada

8. Sumber :
Kewangan

9. Sumber : 9.1 – Guru penasihat olahraga


Tenaga 9.2 – Guru – guru PJK

10. Strategi : 10.1 – Mesyuarat guru – guru penasihat.


Pelaksanaan 10.2 – Perjumpaan dengan semua ahli.
10.3 – Penetapan tarikh latihan dan aktiviti sepanjang tahun
10.4 – Latihan kemahiran dan teknik – teknik asas permainan.
10.5 – Pemilihan wakil sekolah.
10.6 – Pertandingan peringkat dalaman.

11. Kawalan : 11.1 – Guru Besar


11.2 – Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum
11.3 – Guru – guru penasihat permainan.

12. Penilaian : 12.1 – Petunjuk prestasi


12.1.1 – Latihan dan ujian

12.2 – Cara mengukur prestasi


12.2.1 – Ujian amali dan bertulis
ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S) KELEMAHAN(W)

1. Kekurangan guru opsyen PJK


1. Guru mengajar PJK yang ada.
2. Peralatan asas olahraga yang ada 2. Kekurangan peralatan.
3. Murid minat dengan PJK 3. Kekangan masa latihan.
4. Program UKFM untuk murid.

PELUANG (O) ANCAMAN(T)

1. Kerjasama PIBG 1. Kekangan masa


2. Sokongan daripada syarikat swasta 2. Ibu bapa kurang memberikan galakan
untuk menaja kepada anak untuk bergiat aktif
3. Sokongan daripada ibubapa

Anda mungkin juga menyukai