Anda di halaman 1dari 35

JAM

HARI WAKTU PIKET KE PAR TB1 TB2

07.15 - 08.00

YS 1 AD.UMUM HN PJOK EM IPA KA


08.00 - 08.40
YS 2 AD.UMUM HN PJOK EM IPA KA
08.40 - 09.20
YS 3 B.IND EA B.JEPANG ER IPA KA
09.20 - 10.00

10.00 -10.30
YS 4 B.IND EA B.JEPANG ER KITCHEN LI
10.30 -11.10
SENIN

YS 5 SISKOM HR B.INGG IR KITCHEN LI


11.10 - 11.50
YS 6 SISKOM HR B.INGG IR KITCHEN LI
11.50 - 12.30

12.30 -13.15
YS 7 PJOK EM B.INGG IR B.PERANCIS WW
13.15 - 13.55
YS 8 PJOK EM AGAMA SN/RR B.PERANCIS WW
13.55- 14.35
YS 9 MAT NT AGAMA SN/RR PJOK EM
14.35 - 15.15
YS 10 MAT NT AGAMA SN/RR PJOK EM
15.15 - 15.55
SM 1 PKN MD MAT NN B.INGG IR
07.30 - 08.10
SM 2 PKN MD MAT NN B.INGG IR
08.10 - 08.50
SM 3 SISKOM HR S.BUDAYA RS MAT NN
08.50 - 09.30

09.30 - 10.00
SM 4 AGAMA SN/RA S.BUDAYA RS MAT NN
10.00 - 10.40
SM 5 AGAMA SN/RA PARIWISATA BS SISKOM HR
10.40 - 11.20
SELASA

SM 6 AGAMA SN/RA PARIWISATA BS SISKOM HR


11.20 - 12.00
SM 7 SANITASI SY PKN MD KITCHEN LI
12.00 - 12.40

12.40 - 13.25
SM 8 SANITASI SY PKN MD KITCHEN LI
13.25 - 14.05
SM 9 SANITASI SY KITCHEN LI PAI SN
14.05 - 14.45
SM 10 MAT NT KITCHEN LI PAI SN
14.45 - 15.25
SM 11 MAT NT KITCHEN LI PAI SN
15.25 -16.05
ID 1 S.BUDAYA RS IPA KA SEJARAH AH
07.30 - 08.10
ID 2 S.BUDAYA RS IPA KA SEJARAH AH
08.10 - 08.50
ID 3 S.BUDAYA RS IPA KA SEJARAH AH
08.50 - 09.30

09.30 - 10.00
ID 4 SEJARAH AH SISKOM HR PARIWISATA BS
10.00 - 10.40
ID 5 SEJARAH AH SISKOM HR PARIWISATA BS
10.40 - 11.20
RABU

ID 6 SEJARAH AH SISKOM HR B.JEPANG ER


11.20 - 12.00
ID 7 IPA KA PPM SR B.JEPANG ER
12.00 - 12.40

12.40 - 13.25
ID 8 IPA KA PPM SR B.IND EA
13.25 - 14.05
ID 9 IPA KA PPM SR B.IND EA
14.05 - 14.45
ID 10 B.JEPANG ER B.IND EA PKN MD
14.45 - 15.25
ID 11 B.JEPANG ER B.IND EA PKN MD
15.25 -16.05
07.15 - 08.00

HR 1 B.IND EA SEJARAH AH PPM SR


08.00 - 08.40
HR 2 B.IND EA SEJARAH AH PPM SR
08.40 - 09.20
HR 3 B.PERANCIS WW SEJARAH AH B.IND EA
09.20 - 10.00

10.00 -10.30
HR 4 B.PERANCIS WW S.BUDAYA RS B.IND EA
10.30 -11.10
KAMIS

HR 5 KIP SM B.PERANCIS WW B.INGG IR


11.10 - 11.50
HR 6 KIP SM B.PERANCIS WW S.BUDAYA RS
11.50 - 12.30

12.30 -13.15
HR 7 KIP SM PPM SR S.BUDAYA RS
13.15 - 13.55
HR 8 KIP SM PPM SR S.BUDAYA RS
13.55- 14.35
WW 1 PARIWISATA BS KITCHEN LI MAT NN
07.30 - 08.10
WW 2 PARIWISATA BS KITCHEN LI MAT NN
08.10 - 08.50
WW 3 PARIWISATA BS MAT NN SISKOM HR
08.50 - 09.30
JUMAT

09.30 - 09. 45
WW 4 B.INGG IR MAT NN PPM SR
09.45 - 10.25
WW 5 B.INGG IR B.IND EA PPM SR
10.25 - 11.00
WW 6 B.INGG IR B.IND EA PPM SR
11.00 - 11.35
TKJ1 TKJ2 TKJ3 TKJ4 TKJ5

KOMJARDAS AW PROGDAS NP AGAMA SN/RR DESAIN PT SIMDIG HI

KOMJARDAS AW PROGDAS NP AGAMA SN/RR DESAIN PT SIMDIG HI

KOMJARDAS AW PROGDAS NP AGAMA SN/RR DESAIN PT SIMDIG HI

KOMJARDAS AW AGAMA SN/RR PROGDAS NP DESAIN PT IPA KA

PJOK EM AGAMA SN/RR KIMIA TR KOMJARDAS AW IPA KA

PJOK EM AGAMA SN/RR KIMIA TR KOMJARDAS AW IPA KA

AGAMA SN/RA SISKOM HR KIMIA TR MAT NN SEJARAH AH

S.BUDAYA RS SISKOM HR SEJARAH AH MAT NN B.INGG IR

S.BUDAYA RS KOMJARDAS AW SEJARAH AH SISKOM HR B.INGG IR

S.BUDAYA RS KOMJARDAS AW SEJARAH AH SISKOM HR B.INGG IR

DESAIN PT KIMIA TR S.BUDAYA RS SIMDIG HI PAI SN

DESAIN PT KIMIA TR S.BUDAYA RS SIMDIG HI PAI SN

DESAIN PT KIMIA TR B.INGG IR SIMDIG HI PAI SN

DESAIN PT SIMDIG HI IPA KA B.IND EA KIMIA TR

MAT NN SIMDIG HI S.BUDAYA RS B.IND EA PROGDAS NP

MAT NN SIMDIG HI B.IND EA IPA KA PROGDAS NP

B.IND MP MAT NN B.IND EA IPA KA PROGDAS NP

B.IND MP MAT NN IPA KA SEJARAH AH B.IND EA


B.IND MP S.BUDAYA RS IPA KA KIMIA TR B.IND EA

SISKOM HR S.BUDAYA RS PROGDAS NP KIMIA TR SEJARAH AH

SISKOM HR S.BUDAYA RS PROGDAS NP KIMIA TR SEJARAH AH

B.INGG IR DESAIN PT MAT NN PKN MD KOMJARDAS AW

B.INGG IR DESAIN PT MAT NN PKN MD KOMJARDAS AW

B.INGG IR DESAIN PT PKN MD KOMJARDAS AW MAT NN

SIMDIG HI B.IND EA PKN MD KOMJARDAS AW MAT NN

SIMDIG HI B.IND EA KOMJARDAS AW B.INGG IR S.BUDAYA RS

SIMDIG HI DESAIN PT KOMJARDAS AW B.INGG IR S.BUDAYA RS

B.IND EA SEJARAH AH KOMJARDAS AW B.INGG IR SISKOM HR

KIMIA TR SEJARAH AH KOMJARDAS AW PROGDAS NP SISKOM HR

KIMIA TR SEJARAH AH SIMDIG HI PAI SN PJOK EM

MAT NN KOMJARDAS AW SIMDIG HI PAI SN PJOK EM

MAT NN KOMJARDAS AW SIMDIG HI PAI SN S.BUDAYA RS

IPA KA MAT NN DESAIN PT S.BUDAYA RS KOMJARDAS AW

IPA KA MAT NN DESAIN PT S.BUDAYA RS KOMJARDAS AW

IPA KA B.INGG IR MAT NN S.BUDAYA RS PKN MD

SEJARAH AH B.INGG IR MAT NN PROGDAS NP PKN MD

SEJARAH AH PKN MD DESAIN PT PROGDAS NP B.IND EA

SEJARAH AH PKN MD DESAIN PT IPA KA B.IND EA

AGAMA SN/RA B.IND EA B.INGG IR SEJARAH AH MAT NN

AGAMA SN/RA B.IND EA B.INGG IR SEJARAH AH MAT NN


PKN MD IPA KA PJOK EM B.IND EA KIMIA TR

PKN MD IPA KA PJOK EM B.IND EA KIMIA TR

KIMIA TR IPA KA B.IND EA PJOK EM DESAIN PT

PROGDAS NP B.INGG IR B.IND EA PJOK EM DESAIN PT

PROGDAS NP PJOK EM SISKOM HR MAT NN DESAIN PT

PROGDAS NP PJOK EM SISKOM HR MAT NN DESAIN PT


JADWAL PELAJARAN SMK TELKOM 2 MEDAN
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

XI
UPW AP TB1 TB2 TKJ1

UPACARA

B.PERANCIS WW LAUNDRY SM PPM SR KITCHEN LI PKN MD

B.PERANCIS WW LAUNDRY SM PPM SR KITCHEN LI PKN MD

TICKETING ID LAUNDRY SM PPM SR KITCHEN LI B.ING AS

TICKETING ID HK SM PPM SR KUE/CAKE SS B.ING AS

B.IND EA B.ING AS FBS ZD PPM SR P.KREATIF MB

B.IND EA B.ING AS FBS ZD PPM SR INFRA.JAR NN1

B.IND EA B.ING AS FBS ZD PPM SR INFRA.JAR NN1

TICKETING ID B.IND EA FBS ZD PAI RL TLJ HA

TICKETING ID B.IND EA KITCHEN LI B.PERANCIS WW TLJ HA

TICKETING ID B.IND EA KITCHEN LI B.PERANCIS WW TLJ HA

AGAMA RL/KR B.JEPANG ER B.IND EA FBS ZD PJOK NS

AGAMA RL/KR B.JEPANG ER B.IND EA FBS ZD PJOK NS

AGAMA RL/KR P.KREATIF MB B.IND EA FBS ZD MAT NT

T.PLANNING HN P.KREATIF MB PKN YS FBS ZD MAT NT

T.PLANNING HN FBS ZD PKN YS MAT NT WAN AW

T.PLANNING HN FBS ZD CAKE/KUE DN MAT NT WAN AW

TICKETING ID B.PERANCIS WW KUE/CAKE SS CAKE/KUE DN WAN AW

TICKETING ID B.PERANCIS WW KUE/CAKE SS CAKE/KUE DN WAN AW


TICKETING ID MAT NT KUE/CAKE SS CAKE/KUE DN DATA BASE HI

P.KREATIF MB PKN YS PPM SR PAI RL DATA BASE HI

P.KREATIF MB PKN YS PPM SR PAI RL DATA BASE HI

GUIDING YS FBS ZD KUE/CAKE SS B.IND EA IoT HA

GUIDING YS FBS ZD KUE/CAKE SS B.IND EA IoT HA

GUIDING YS P.KREATIF MB B.JEPANG ER B.IND EA TLJ HA

GUIDING YS P.KREATIF MB B.JEPANG ER PPM SR TLJ HA

T.PLANNING HN PJOK NS MAT NT PPM SR B.ING AS

T.PLANNING HN PJOK NS MAT NT PPM SR INFRA.JAR NN1

MAT NT HK SM KITCHEN LI B.ING AS INFRA.JAR NN1

B.JEPANG ER HK SM KITCHEN LI MAT NT ADM.JAR RW

B.JEPANG ER IND.HOTEL ZD KITCHEN LI MAT NT ADM.JAR RW

P.KREATIF MB IND.HOTEL ZD MAT NT PKN YS INFRA.JAR NN1

P.KREATIF MB IND.HOTEL ZD MAT NT PKN YS INFRA.JAR NN1

SENAM SENAM

PJOK NS HK SM B.PERANCIS WW KUE/CAKE SS MAT NT

PJOK NS HK SM B.PERANCIS WW KUE/CAKE SS MAT NT

MAT NT FO SY PJOK NS KUE/CAKE SS PAI RL

MAT NT FO SY PJOK NS KUE/CAKE SS PAI RL

MAT NT FO SY CAKE/KUE DN B.ING AS PAI RL

MICE ZD AGAMA RL/KR CAKE/KUE DN B.ING AS B.IND MP

MICE ZD AGAMA RL/KR CAKE/KUE DN KITCHEN LI B.IND MP

MICE ZD AGAMA RL/KR CAKE/KUE DN KITCHEN LI B.IND MP


GUIDING YS MAT NT B.ING AS CAKE/KUE DN P.KREATIF MB

PKN YS MAT NT B.ING AS CAKE/KUE DN P.KREATIF MB

PKN YS MAT NT B.ING AS B.JEPANG ER ADM.JAR RW

B.ING AS FO SY AGAMA RL/KR B.JEPANG ER ADM.JAR RW

B.ING AS FO SY AGAMA RL/KR PJOK NS ADM.JAR RW

B.ING AS FO SY AGAMA RL/KR PJOK NS ADM.JAR RW


TKJ2 TKJ3 TKJ4 UPW AP

MAT NT TLJ HA B.IND MP MAT NN B.INGG PS

MAT NT TLJ HA B.IND MP MAT NN B.INGG PS

PKN MD TLJ HA B.IND MP MAT NN B.INGG PS

PKN MD TLJ HA DATA BASE HI T.PLANNING HN HK BS

ADM.JAR RW PKN MD DATA BASE HI KKPI NP HK BS

ADM.JAR RW PKN MD DATA BASE HI KKPI NP HK BS

TLJ HA WAN AW ADM.JAR NN1 PKN MD B.IND MP

INFRA.JAR RH WAN AW ADM.JAR NN1 PKN MD B.IND MP

INFRA.JAR RH DATA BASE HI ADM.JAR NN1 B.IND MP MAT NN

INFRA.JAR RH DATA BASE HI ADM.JAR NN1 B.IND MP MAT NN

WAN AW B.IND MP ADM.JAR RW B.PERANCIS WW IPA KA

WAN AW B.IND MP ADM.JAR RW B.PERANCIS WW IPA KA

WAN AW B.IND MP PKN MD TICKETING ID KKPI NP

WAN AW ADM.JAR RW PKN MD B.INGG PS KKPI NP

PJOK NS ADM.JAR RW INFRA.JAR NN1 B.INGG PS PKN MD

PJOK NS ADM.JAR RW INFRA.JAR NN1 B.INGG PS PKN MD

MAT NT AGAMA RL/KR INFRA.JAR NN1 KWU MB B.INGG PS

MAT NT AGAMA RL/KR TLJ HA KWU MB B.INGG PS


INFRA.JAR NN1 AGAMA RL/KR TLJ HA MAT NN B.JEPANG ER

INFRA.JAR NN1 WAN AW TLJ HA MAT NN B.JEPANG ER

INFRA.JAR NN1 WAN AW TLJ HA TICKETING ID FHK ZD

ADM.JAR RW INFRA.JAR NN1 MAT NT AGAMA RL/KR B.PERANCIS WW

ADM.JAR RW INFRA.JAR NN1 MAT NT AGAMA RL/KR B.PERANCIS WW

B.ING AS MAT NT INFRA.JAR NN1 PJOK NS AGAMA RL/KR

B.ING AS MAT NT INFRA.JAR NN1 PJOK NS AGAMA RL/KR

TLJ HA P.KREATIF MB INFRA.JAR NN1 MAT NN FO SY

TLJ HA P.KREATIF MB AGAMA RL/KR B.IND MP FO SY

TLJ HA P.KREATIF MB AGAMA RL/KR B.IND MP FO SY

TLJ HA INFRA.JAR NN1 AGAMA RL/KR B.IND MP MAT NN

AGAMA RL/KR INFRA.JAR NN1 B.ING AS T.PLANNING HN MAT NN

AGAMA RL/KR ADM.JAR NN1 B.ING AS T.PLANNING HN B.INGG PS

AGAMA RL/KR ADM.JAR NN1 B.ING AS T.PLANNING HN B.INGG PS

SENAM

P.KREATIF MB B.ING AS TLJ HA B.INGG PS B.IND MP

P.KREATIF MB B.ING AS IoT HA B.INGG PS B.IND MP

P.KREATIF MB B.ING AS IoT HA B.INGG PS B.IND MP

B.ING AS ADM.JAR NN1 P.KREATIF MB IPA KA FO SY

IoT HA PJOK NS P.KREATIF MB IPA KA MAT NN

IoT HA PJOK NS P.KREATIF MB GUIDING YS MAT NN

ADM.JAR RW INFRA.JAR NN1 MAT NT GUIDING YS PJOK NS

ADM.JAR RW INFRA.JAR NN1 MAT NT GUIDING YS PJOK NS


DATA BASE HI TLJ HA PJOK NS TICKETING ID FO SY

DATA BASE HI IoT HA PJOK NS TICKETING ID FO SY

DATA BASE HI IoT HA WAN AW TICKETING ID P.KREATIF MB

B.IND MP DATA BASE HI WAN AW GUIDING YS P.KREATIF MB

B.IND MP MAT NT WAN AW B.JEPANG ER FO SY

B.IND MP MAT NT WAN AW B.JEPANG ER FO SY


XII
TB1 TB2 TKJ1 RTKJ2 TKJ3

UPACARA

MAT HP FBS ZD ADM.JAR RW FISIKA TR WAN1 RH

MAT HP FBS ZD ADM.JAR RW FISIKA TR WAN1 RH

MAT HP FBS ZD ADM.JAR RW KIMIA TR WAN1 RH

B.IND MP MAT HP MAT NN B.INGG PS WAN1 RH

B.IND MP MAT HP MAT NN B.INGG PS AGAMA RL/KR

B.IND MP MAT HP MAT NN B.INGG PS AGAMA RL/KR

IPA KA KWU MB B.INGG PS MAT HP WEB DESAIN HI

IPA KA KWU MB B.INGG PS MAT HP WEB DESAIN HI

KWU MB IPA KA B.INGG PS AGAMA RL/KR MAT HP

KWU MB IPA KA B.INGG PS AGAMA RL/KR MAT HP

KKPI NP PASTRY SS ALGORITMA HA WAN1 RH B.INGG PS

KKPI NP PASTRY SS ALGORITMA HA WAN1 RH B.INGG PS

KITCHEN SR/LI PASTRY SS ALGORITMA HA WAN1 RH B.INGG PS

KITCHEN SR/LI PASTRY SS AGAMA RL/KR WAN1 RH B.IND MP

KITCHEN SR/LI B.PERANCIS WW AGAMA RL/KR KWU MB B.IND MP

KITCHEN SR/LI B.PERANCIS WW DESAIN PT KWU MB B.IND MP

B.JEPANG SR/LI PJOK NS DESAIN PT WEB DESAIN HI ADM.JAR RW

B.JEPANG ER PJOK NS PROGDAS NP WEB DESAIN HI ADM.JAR RW


B.INGG PS MAT HP PROGDAS NP PKN MD ADM.JAR RW

B.INGG PS MAT HP B.IND MP PJOK NS PKN MD

B.INGG PS MAT HP B.IND MP PJOK NS PKN MD

PJOK NS B.INGG PS FISIKA TR B.IND MP KWU MB

PJOK NS B.INGG PS FISIKA TR B.IND MP KWU MB

B.PERANCIS WW PASTRY SS/DN BIOLOGI TR B.IND MP B.INGG PS

B.PERANCIS WW PASTRY SS/DN BIOLOGI TR ADM.JAR RW B.IND MP

PKN MD PASTRY SS/DN KIMIA TR ADM.JAR RW B.IND MP

PKN MD PASTRY SS/DN MAT NN ADM.JAR RW B.INGG PS

PASTRY SS/DN PKN MD MAT NN B.INGG PS PJOK NS

PASTRY SS/DN PKN MD KWU MB B.INGG ` PJOK NS

PASTRY SS/DN B.IND MP KWU MB B.INGG PS ALGORITMA HA

PASTRY SS/DN B.IND MP PJOK NS PROGDAS NP ALGORITMA HA

MAT HP B.IND MP PJOK NS PROGDAS NP ALGORITMA HA

SENAM

FBS ZD AGAMA RL/KR PKN MD MAT HP BIOLOGI TR

FBS ZD AGAMA RL/KR WAN1 RH MAT HP BIOLOGI TR

FBS ZD KITCHEN SR/LI WAN1 RH MAT HP KIMIA TR

B.INGG PS KITCHEN SR/LI KIMIA TR B.IND MP MAT HP

B.INGG PS KITCHEN SR/LI WAN1 RH B.IND MP MAT HP

B.INGG PS KITCHEN SR/LI WAN1 RH KIMIA TR MAT HP

MAT HP PROGDAS NP B.INGG PS BIOLOGI TR DESAIN PT

MAT HP PROGDAS NP B.INGG PS BIOLOGI TR DESAIN PT


AGAMA RL/KR B.JEPANG ER B.IND MP DESAIN PT B.INGG PS

AGAMA RL/KR B.JEPANG ER B.IND MP DESAIN PT PROGDAS NP

PASTRY SS B.INGG PS B.IND MP PKN MD PROGDAS NP

PASTRY SS B.INGG PS PKN MD ALGORITMA HA KIMIA TR

PASTRY SS B.INGG PS WEB DESAIN HI ALGORITMA HA FISKA TR

PASTRY SS B.INGG PS WEB DESAIN HI ALGORITMA HA FISKA TR


JAM
HARI WAKTU KE

07.15-08.00
08.00 - 08.40 1

08.40 - 09.20 2

09.20 - 10.00 3

10.00 -10.30
10.30 -11.10 4
SENIN

11.10 - 11.50 5

11.50 - 12.30 6

12.30 -13.15
13.15 - 13.55 7

13.55- 14.35 8

14.35 - 15.15 9

15.15 - 15.55 10
07.30 - 08.10 1

08.10 - 08.50 2

08.50 - 09.30 3

09.30 - 10.00
10.00 - 10.40 4

10.40 - 11.20 5

11.20 - 12.00 6

12.00 - 12.30 7

12.30 - 13.10
13.10 - 13.50 8

13.50 - 14.30 9

14.30 - 15.10 10

15.10 -15.50 11

07.30 - 08.10 1

08.10 - 08.50 2

08.50 - 09.30 3

09.30 - 10.00
10.00 - 10.40 4

10.40 - 11.20 5
RABU

11.20 - 12.00 6

12.00 - 12.30 7

12.30 - 13.10
13.10 - 13.50 8

13.50 - 14.30 9

14.30 - 15.10 10

15.10 -15.50 11
07.30 - 08.10 1

08.10 - 08.50 2

08.50 - 09.30 3

09.30 - 10.00
10.00 - 10.40
KAMIS

10.40 - 11.20 5

11.20 - 12.00 6

12.00 - 12.30
12.30 - 13.10 7

13.10 - 13.50 8

07.30 - 08.10 1

08.10 - 08.50 2

08.50 - 09.30 3
JUMAT

09.30 - 09. 45
09.45 - 10.25 4

10.25 - 11.00 5
11.00 - 11.35 6
PEMERINTAH P
DINAS PENDI
SMK SANDHY PUTR
Pahlawan Nasional Indonesia JL.HALAT

JUMLAH JAM M
TAHUN PELAJARAN

No NAMA GURU
PAR TB1

1 ACHMAD WAHYUDI S.KOM Komputer jaringan Dasar, WAN 0 0

2 ADE HARIS HERMANA, DRS, M.Si Sejarah Indonesia 0 0


3 ANITA MINCERIA SIMANJUNTAK, S.Pd B. Inggris 0 0
4 BUYUNG SUGIARTHO, S.Pd Pariwisata, Housekeeping 0 0
Produk Cake dan kue Indonesia,
Membuat hidangan
5 DIAN AGUSTINA DALIMUNTHE, S.Pd penutup/Melakuakan 0 0
pemgelolaan usaha produk
patiseri
6 EDISON MANURUNG, DRS PJOK 0 0
7 ERNI YUNITA, SS, M. HUM B.Jepang 0 0
8 EVA DAMAYANTI DAMANIK, S.PD B.Indonesia 0 0
9 HAPIS LUBIS, DRS Matematika 0 0

Komunikasi Industri Pariwisata,


10 HENI FITRIA, AMD Administrasi Umum, Tour Planning 0 0

Simulasi dan komunikasi digital,


11 HERLINA, S.KOM Sistem Komputer 0 0

Pemesanan dan perhitungan tarif


12 INDAH PRATIWI penerbangan, Tiketing, B.Inggris 0 0

13 IRAWATY, S.S, M.HUM B.Inggris 0 0


14 KARUNIA GANUMBA, S.TH Agama Kristen 0 0
15 KRISTA ARITONANG, S.Pd IPA terapan/IPA, Fisika 0 0
Kitchen, Produk kreatif dan
16 LAILI AL-FITARANI NASUTION kewirausahaan, Ilmu gizi, 0 0
Pengetahuan bahan makanan,
17 MAHDA LAILA SIAGIAN, S.PD PPKN 0 0
18 MARUDUT BUDIANTO NAPITUPULU, S.PD Pemograman Dasar, KKPi 0 0
19 MARYATI PANGARIBUAN, S.Pd B.Indonesia 0 0
Produk kreatif dan kewirausahaan,
20 MOOMBA SARI SAMOSIR, S.PD Kewirausahaan 0 0
21 NADRAH AFIATI NASUTION, S.Pd Matematika 0 0
22 NOTALIA PARDAMEAN SIHOMBING, S.Pd Matematika 0 0
23 NOVEM NIXON SILITONGA, S.PD PJOK 0 0
24 PONIMAN TURNIP, ST, M.Si WAN 2, Desain Grafis 0 0
25 PUSPITA SARI S.PD B.Inggris 0 0
26 RIJALUDDIN, DRS, M.Hi Agama Islam 0 0
27 RISLIME RITONGA, Dra Agama Kristen 0 3
28 RISMAWATY SINAGA, S.PD. Seni Budaya 0 0
29 RISWAN MANURUNG, S.Kom Administrasi Jaringan, Ruter 0 0
30 SAHRUDI NASUTION Agama Islam 0 0
31 SARI RAHMAYANTI Pengolahan dan Penyajian makanan, 0 0
Mambuat hidangan penutup/
Melakukan pengelolaan usaha
32 SEPRIKA SARI, S.SOS produk patiseri, Produk Pastry dan 0 0
Bakery
Front Office, Sanitasi,higiene, dan
33 SUKRISYAM, SE keselamatan kerja 0 0

Housekeeping, Laundry,
34 SUMIATI, A.MA.PAR Komumikasi Industri Pariwisata 0 0

35 TIMORIA S.Si, S.Pd Biologi/IPA, Fisika, KIMIA 0 0


36 WAHYU WASKITA, S.Pd B.Perancis 0 0

Guiding teknik, Pemanduan


37 YUSRIANI, S.Pd Perjalanan Wisata, 0 0
Sanitasi,higiene, dan keselamatan
kerja, PKN

Memproses transaksi
38 ZAINUDDIN DALIMUNTHE, S.E keuangan/FO, Tata Hidang, 0 0
Industri Perhtelan, MICE,
Melakukan pelayanan makanan
dan minuman, FBS

39 Hendy Agustina Parulian Situmorang Teknologi Layanan Jaringan, IOT, 0 0


algoritma

40 Hotmaida Ida Simbolon S.Kom Data Base, Web Desain, 0 0


Simulasi dan komunikasi digital
41 Mr.X Administrasi Infrastruktur 0 0
jaringan, WAN 1
42 Mr.Y 0 0
43 Rospita Sihotang S.Th Agama Kristen 3 0
Jumlah 3 3

Kepala Sekolah

Nama Kepala Sekolah


NIP.
PEMERINTAH PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN
K SANDHY PUTRA- 2 MEDAN
JL.HALAT NO.68

JUMLAH JAM MENGAJAR


AHUN PELAJARAN 2018/2019

KELAS XI KELAS XII


TB2 TKJ1TKJ2TKJ3 TKJ4 TKJ5UPW AP TB1 TB2 TKJ1TKJ2 TKJ3 TKJ4 UPW AP TB1 TB2 TKJ1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAS XII
JML
TKJ2TKJ3

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 6
0 0 15
SMK TELKOM 2 MEDAN
T.P 2019/2020

XI
NO. NAMA KODE L/P MAPEL
PAR TB1 TB2 TKJ1 TKJ2 TKJ3 UPW AP TB1

Komputer jaringan Dasar 4 4 4


1 ACHMAD WAHYUDI S.KOM AW L
Teknologi WAN

2 ADE HARIS HERMANA, DRS, M.Si AH L Sejarah Indonesia 3 3 3 3 3 3

3 ANITA MINCERIA SIMANJUNTAK, S.Pd AS P B. Inggris 3 3 3

PARIWISATA 3 2 2
4 BUYUNG SUGIARTHO, S.Pd BS L
HOUSEKEEPING

5 DIAN AGUSTINA DALIMUNTHE, S.Pd DN P Produk Cake dan kue Indonesia 5

6 EDISON MANURUNG, DRS EM L PJOK 2 2 2 2 2 2

7 ERNI YUNITA, SS, M. HUM ER P B.Jepang 2 2 2 2 2 2


8 EVA DAMAYANTI DAMANIK, S.PD EA P B.Indonesia 4 4 4 4 4 4 3 3 3

9 HAPIS LUBIS, DRS HP L Matematika

Komunikasi Industri Pariwisata

Administrasi Umum 2
10 HENI FITRIA, AMD HN P
Tiketing 8

Tour Planning 5

Simulasi dan komunikasi digital 3 3 3


11 HERLINA, S.KOM HR P
Sistem Komputer 2 2 2

12 IRAWATY, S.S, M.HUM IR P B.Inggris 3 3 3 3 3 3

13 KARUNIA GANUMBA, S.TH KR L Agama Kristen

IPA terapan/IPA 3 3 3
14 KRISTA ARITONANG, S.Pd KA P
Fisika 3 3 3

Produk kreatif dan kewirausahaan 5

15 LAILI AL FITARANI S.Pd Ilmu gizi 2 2

Pengetahuan bahan makanan 3 3

16 MAHDA LAILA SIAGIAN, S.PD MD P PPKN 2 2 2 2

Pemograman Dasar 3 3 3
17 MARUDUT BUDIANTO NAPITUPULU, S.P NP L
Teknologi Layanan Jaringan
18 MARYATI PANGARIBUAN, S.Pd MP P B.Indonesia

19 MOOMBA SARI SAMOSIR, S.PD MB P Produk kreatif dan kewirausahaan 4 4

20 NADRAH AFIATI NASUTION, S.Pd NN P Matematika 4 4 4 4 4 4

21 NOTALIA PARDAMEAN SIHOMBING, S.Pd NT P Matematika 4 4 4

22 NOVEM NIXON SILITONGA, S.PD NS L PJOK 2 2 2

WAN
23 PONIMAN TURNIP, ST, M.Si PT L
Desain Grafis 4 4 4

24 PUSPITA SARI S.PD PS P B.Inggris

25 RIJALUDDIN, DRS, M.Hi RL L Agama Islam

26 RISLIME RITONGA, Dra RR P Agama Kristen 3 3 3

27 RISMAWATY SINAGA, S.PD. RS P Seni Budaya 3 3 3 3 3 3

28 RISWAN MANURUNG, S.Kom RW L Administrasi Sistem Jaringan

29 SAHRUDI NASUTION SN L Agama Islam 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pengolahan dan Penyajian makanan 6

Keamanan Pangan (Sanitasi, higiene


30 SARI RAMAYANTI, S.PD SR P 3 3
dan keselamatan kerja)

Boga Dasar 2 2

31 SEPRIKA SARI, S.SOS SS P Produk Pastry dan Bakery 5

Front Office 6
32 SUKRISYAM, SE SY L
32 SUKRISYAM, SE SY L
Sanitasi,higiene, dan keselamatan kerja 3

Housekeeping 5

Laundry 3
33 SUMIATI, A.MA.PAR SM P

Komumikasi Industri Pariwisata 4

34 TIMORIA S.Si, S.Pd TR P KIMIA 3 3 3

35 WAHYU WASKITA, S.Pd WW P B.Perancis 2 2 2 2 2 2

Pemanduan Perjalanan Wisata 5


36 YUSRIANI, S.Pd YS P
PKN 2 2 2 2 2

FO

FBS 4 4
37 ZAINUDDIN DALIMUNTHE, S.E ZD L
Industri Perhotelan 3

MICE 3

Teknologi Layanan Jaringan


38 Hendy Agustinus Parulian Situmorang HA L
IOT

Data Base
39 Hotmaida Ida Simbolon S.Kom HI P Web Desain
39 Hotmaida Ida Simbolon S.Kom HI P

Simulasi dan komunikasi digital 3 3 3

40 Rahmat Suhada RH P Administrasi Infra. jaringan

41 Rospita Sihotang S.Th RA P Agama Kristen 3 3 3

42 Administrasi Infrastruktur jaringan


NN1
43 Administrasi Sistem Jaringan

44 NN3 Editing Video/Animasi

JUMLAH 49 49 49 49 49 49 46 46 46
M 2 MEDAN
/2020

XI XII
Total SKS Wali Jumlah
Jumlah Piket
mengajar kelas Total
TB2 TKJ1 TKJ2 TKJ 3 TKJ 4 UPW AP TB1 TB2 TKJ1 TKJ2 TKJ3 TKJ4

12
24 6 30
3 3 3 3 12

18 18 18

3 3 3 3 3 24 24 24

7
11 11
4 4

5 6 6 22 22 6 28

12 12 12

2 2 2 2 2 22 22 6 28
3 36 36 36

4 4 4 4 4 20 20 20

2
27 6 33
6 14

6 11

9
15 6 6 27
6

18 18 18

3 3 3 3 3 3 18 18 18

9
18 6 24
9

5 6 6 22

4 32 6 32

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 32 32

9
29 6 35
5 5 5 5 20
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 6 50

3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 40 40 6 46

4 4 4 36 36 6 42

4 4 4 4 4 32 32 32

2 2 2 2 2 16 16 16

2 2 2 2 8
20 6 26
12

4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 6 38

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 36 36

9 9 9

18 18 6 24

6 6 6 6 24 24 6 30

3 30 30 30

6 8 8 28

6 38 6 44

5 5 5 20 20 6 26

6 12
15 15
15 15
3

5 8
17 6 6 29

9 9 6 6 21

2 2 2 2 2 22 22 6 6 34

5 10
22 6 6 34
2 12

4 6 18
28 6 34
3

4 7

6 6 6 6 24
36 36
3 3 3 3 12

3 3 3 3 12

3 3 3 3 12 33 6 39
33 6 39

6 6 6 6 24 24 24

9 9 9

6 6 6 6 24
48 48
6 6 6 6 24

3 3 3 3 12 12 12

46 46 46 46 46 49 49 46 49 46 49 49 49 946 955 30 138 1117

Medan, Juni 2019

SMK TELKOM 2 MEDAN

KEPALA SEKOLAH,

HELMAN RAHMANTO SE, M.Pd


DAFTAR WALI KELAS
T.P 2019/2020

NO KELAS NAMA GURU

1 X AP HERLINA, S.KOM
2 X UPW ERNI YUNITA, SS, M. HUM
3 X TB1 LAILI AL-FITARANI NASUTION
4 X TB2 SARI RAHMAYANTI S.Pd
5 X TKJ1 TIMORIA S.Si, S.Pd
6 X TKJ2 RISMAWATY SINAGA, S.Pd
7 X TKJ3 KRISTA ARITONANG, S.Pd
8 XI AP SUMIATI, A.MA.PAR
9 XI UPW HENI FITRIA, AMD
10 XI TB1 DIAN AGUSTINA DALIMUNTHE, S.Pd
11 XI TB2 WAHYU WASKITA, S.Pd
12 XI TKJ1 HOTMAIDA IDA SIMBOLON S.KOM
13 XI TKJ2 ACHMAD WAHYUDI S.KOM
14 XI TKJ3 MOOMBA SARI SAMOSIR, S.PD
15 XI TKJ4 MARUDUT BUDIANTO NAPITUPULU, S.Pd
16 XII AP ZAINUDDIN DALIMUNTHE, S.E
17 XII UPW YUSRIANI, S.Pd
18 XII TB1 NADRAH AFIATI NASUTION, S.Pd
19 XII TB2 SEPRIKA SARI, S.SOS
20 XII TKJ1 PONIMAN TURNIP, ST, M.Si
21 XII TKJ2 PUSPITA SARI S.Pd
22 XII TKJ3 MARYATI PANGARIBUAN, S.Pd
23 XII TKJ4 RISWAN MANURUNG, S.Kom