Anda di halaman 1dari 2

Muara Bulian, Pebruari 2015

Rabiul Akhir. 1436.H

Kepada

Permohonan : Cuti Tahunan Yth. BAPAK BUPATI BATANG HARI


Bantuan
Menghadapkan Saksi An. di -
Hendrawati. Muara Bulian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MUKTI.


NIP : 19590720 198103 1 007
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Asisten Pemerintahan Umum
Unit Organisasi : Setda Kabupaten Batang Hari
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.I Muara Bulian

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti tahunan untuk tahun 2015


Selama 12 (Dua Belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Pebruari
2015 sampai dengan 23 Pebruari 2015.

Demikianlah permintaan Cuti ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan


sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Drs. H. MUKTI.
Nip. 19590720 198103 1 007

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN


LANGSUNG

Cuti yang diambil dalam Tahun


Yang bersangkutan
1. Cuti Tahunan :
2. Cuti Besar : KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
3. Cuti Sakit : MEMBERI CUTI
4. Cuti Bersalin :
5. Cuti karena alasan penting :
6. Keterangan Lain-lain :
Muara Bulian,
2012

Kepada

Permohonan : Cuti Tahunan Yth. BAPAK BUPATI BATANG HARI


Bantuan
Menghadapkan Saksi An. di -
Hendrawati. Muara Bulian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti tahunan untuk tahun……


Selama …….Hari kerja terhitung mulai tanggal ………….. 2012 sampai
dengan …………… 2012.

Demikianlah permintaan Cuti ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan


sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

__________________
Nip.

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN


LANGSUNG

Cuti yang diambil dalam Tahun


Yang bersangkutan
7. Cuti Tahunan :
8. Cuti Besar : KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
9. Cuti Sakit : MEMBERI CUTI
10. Cuti Bersalin :
11. Cuti karena alasan penting :
12. Keterangan Lain-lain :