Anda di halaman 1dari 2

Muara Bulian, Desember 2014

Syafar 1436 H

Kepada

Permohonan : Cuti Besar Yth.Bantuan


BAPAKMenghadapkan
BUPATI BATANG
SaksiHARI
An. Hendrawati.

di -
Muara Bulian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. ALI REDO


NIP : 19571111 197703 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kab. Batang Hari
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian.

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Besar Selama 12 (dua belas) Hari
kerja terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 13 Januari
2015 cuti tersebut akan saya pergunakan untuk melaksanakan Ibadah Umroh
Ketanah Suci.

Demikianlah permintaan Cuti ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan


sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Drs. H. ALI REDO


Nip. 19571111 197703 1 004

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG

Cuti yang diambil dalam Tahun


Yang bersangkutan
1. Cuti Tahunan :
2. Cuti Besar : KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
3. Cuti Sakit : MEMBERI CUTI
4. Cuti Bersalin :
5. Cuti karena alasan penting :
6. Keterangan Lain-lain :
Muara Bulian, Desember 2014
Syafar 1436 H

Kepada

Permohonan : Cuti Besar Yth.Bantuan


BAPAKMenghadapkan
BUPATI BATANG
SaksiHARI
An. Hendrawati.

di -
Muara Bulian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. M. HATTA. AK


NIP : 19590413 198303 1 008
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Staf Ahli Ekonomi, Keuangan & Pembangunan
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kab. Batang Hari
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian.

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Besar Selama 12 (dua belas) Hari
kerja terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 13 Januari
2015 cuti tersebut akan saya pergunakan untuk melaksanakan Ibadah Umroh
Ketanah Suci.

Demikianlah permintaan Cuti ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan


sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Drs. M. HATTA. AK
Nip. 19590413 198303 1 008

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG

Cuti yang diambil dalam Tahun


Yang bersangkutan
7. Cuti Tahunan :
8. Cuti Besar : KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
9. Cuti Sakit : MEMBERI CUTI
10. Cuti Bersalin :
11. Cuti karena alasan penting :
12. Keterangan Lain-lain :