Anda di halaman 1dari 7

NAMA :

STAMBUK :

BAGIAN :

PEMBIMBING :

NILAI :

SELF ASSESMENT / MUHASABAH


Saudaraku....
Dengan penuh pengharapan atas cita-cita kebahagian dunia dan akhirat yang kita dapatkan,
maka dibawah ini terdapat pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan dan dijawab dengan
kesungguhan.

Pertanyaan-pertanyaan ini sengaja kami angkat kehadapan anda dengan harapan yang tulus
dan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa mengambil manfaat dan
faedah yang banyak darinya, disamping itu sebagai bahan kajian untuk melihat diri kita,
sudah sejauh mana dan ada dimana posisinya selama ini.

NO Format Jawaban : Jawaban


SELALU/ KADANG-KADANG/BELUM
1. Apakah anda senantiasa mengintrospeksi niat dan tujuan
sebelum bertindak?

Allah SWT, hanya akan menerima amal yang ikhlas. Ikhlas


merupakan dasar diterimanya amal saleh.
Firman Allah:
“Dan mereka tidak diperintah selain untuk menyembah Alah
dengan ikhlas dalam ( menjalankan) agama dengan lurus” (QS.
Al-Bayyinah [98]:5)

2. Apakah anda senantiasa melaksanakan shalat Fajar (sunnah


qabliyah subuh) setiap hari ?
3. Apakah anda senantiasa menjaga Shalat lima waktu?

4. Apakah anda senantiasa menjaga Shalat sunnah Rawatib


sebelum dan sesudah Shalat wajib?
5. Apakah anda merasa Khusyu dalam Shalat, menghayati apa
yang anda baca?
6. Apakah anda melaksanakan Shalat Dhuha?

7. Apakah anda melaksanakan Shalat Lail (Tahajjud) ?


8. Apakah anda rutin membaca Dzikir setelah selesai
melaksanakan Shalat wajib?
9. Apakah anda senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa
Ta'ala agar memasukkan anda ke dalam Surga?
10. Apakah anda membaca Dzikir pagi dan sore hari?

11. Apakah anda membaca Al-Qur'an setiap hari?

12. Apakah anda rutin mengerjakan Puasa Sunnah Senin & Kamis ?

13. Apakah anda berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia


menetapkan hati anda atas agama-Nya?

14. Apakah anda mengambil kesempatan untuk berdo'a kepada


Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang mustajab?

15. Apakah anda senantiasa memintakan ampunan kepada Allah


Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara mukminin dan
mukminah?

[Karena setiap mendo'akan mereka anda akan mendapat


kebajikan pula.]
16. Apakah anda membeli buku-buku agama Islam untuk
memahami agama?

[Tentu dengan memilih buku-buku yang sesuai dengan


pemahaman yang dipahami oleh para Shahabat Nabi Shallallahu
'alaihi wa sallam, karena banyak juga buku-buku Islam yang
tersebar di pasaran justru merusak pemahaman Islam yang
benar, pent]
17. Apakah anda memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala (dan bersyukur
kepada-Nya, ) atas nikmat Islam?

Berdasarkan dalili berikut :


“Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu mengenai nikmat”
(QS. At-Takaatsur [102]:8)

“Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak


akan mampu menghitungya: ( QS. Ibraahiim [14]:34)

18. Apakah anda memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat


mata, telinga, hati dan segala nikmat lainnya?

19. Apakah anda berusaha mentargetkan diri sendiri untuk


membaca hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam?
20. Apakah anda menangis karena takut kepada Allah Subhanahu
wa Ta'ala?

21. Apakah anda mengingat Mati dan perkara di dalam Kubur .?

22. Apakah anda mengingat hari Kiamat, segala peristiwa dan


kedahsyatannya .?

23. Apakah anda memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa


ta'ala atas dosa-dosa (yang engkau perbuat )?
24. Apakah anda meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu
wa Ta'ala agar diselamatkan dari api neraka?

“Berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam


yang artinya :"Barangsiapa yang memohon Surga kepada
Allah sebanyak tiga kali, Surga berkata :"Wahai Allah
masukkanlah ia ke dalam Surga. Dan barangsiapa yang
meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari
api neraka sebanyak tiga kali, neraka berkata :"Wahai Allah
selamatkanlah ia dari neraka".[Hadits Riwayat Tirmidzi dan di
shahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami No. 911.
Jilid 6]
25. Apakah anda memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan benar untuk mati Syahid?

Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam


telah bersabda yang artinya :"Barangsiapa yang memohon
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar untuk mati
syahid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan
kedudukan sebagai syuhada meskipun ia meninggal di atas
tempat tidur".[Hadits Riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu
Hibban dalam shahihnya, Al-Hakim dan ia menshahihkannya]
26. Apakah anda berusaha untuk menghindari banyak tertawa dan
bergurau?

27. Apakah anda bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang


yang membutuhkannya?

28. Apakah anda dapat menahan amarah yang disebabkan urusan


pribadi, dan berusaha untuk marah dengan alasan karena Allah
Subhanahu wa Ta'ala saja?

29. Apakah anda menjauhi sikap sombong dan membanggakan diri


sendiri?

“Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah


kepada rasul, dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-
amalmu.” (QS. Muhammad [47]:33)

30. Apakah anda berbuat baik kepada tetangga?

31. Apakah anda menjaga waktu agar tidak hilang sia-sia dan
berusaha mengatur waktu dengan sebaik mungkin (time
management) ?

Rasulullah Shallalahi’alahi Wasallam telah menjelaskan


kewajiban seorang muslim untuk menjaga waktunya agar tidak
hilang, karena soal waktu ini akan ditanya hari kiamat kelak.

Dari Abu Barzah Nadhlah bin Ubai al-Aslami ra, ia berkata


bahwa rasul Shallalahi’alahi Wasallam bersabda :

“Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak hingga ditanya


mengenai usianya, kemana dihabiskannya. Mengenai ilmunya,
apa yang dikerjakan dengannya. Mengenai hartanya, darimana
didapatkan dan kemana menafkahkannya. Dan mengenai
tubuhnya, kemana digunakannya.” (HR- at Tirmidzi)

Dan dalam Al-Qur’an telah disebutkan :

….‘aduh betapa rugiya aku, atas kelalaianku terhadap Allah.’


(QS. Az-Zumar [39]:56)

32. Apakah anda membersihkan hati dari sifat sombong, riya,


hasad, dan dengki?

33. Apakah anda membersihkan lisan dari dusta, mengumpat,


mengadu domba, berdebat kusir dan berbuat serta berkata-kata
yang tidak ada manfaatnya?

34. Apakah anda senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa


Ta'ala dalam hal penghasilan, makanan dan minuman, serta
pakaian?

35. Apakah anda berfikir untuk menjauhi teman-teman yang tidak


baik?

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan


tetaplah bersama orang-orang yang benar” (Q.s. At-Taubah
(09):119)

“Hari ini orang-orang zalim menggigit kedua tangannya dan


berkata, “ Aduh, seandainya aku dulu mengambil jalan bersama
Rasul. Celaka aku seandainya aku tidak menjadikan si fulan
sebagai sahabat. Ia benar-benar menyesatkan aku dari Al-
Quran dan Al-Karim setelah ia datang kepadaku. Dan setan itu
benar menyesatkan.” (Q.s. al-Furqon (25) : 27-29)

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu musa Al-Asy’ari


bahwa Rasulullah bersabda “Perumpamaan teman yang saleh
dan yang jahat bagaikan seperti penjual minyak wangi
adakalanya memberimu minyak wangi atau membelinya atau
engkau hanya mendapat harumnya. Sedangkan pandai besi
(percikan apinya) membakar pakaianmu, atau engkau
mendapatkan darinya bau yang kurang sedap”.

36. Apakah anda mengunjungi saudara seagama, ikhlas karena


Allah Subhanahu wa Ta'ala?

37. Apakah anda telah menda'wahi keluarga, saudara-saudara,


tetangga, dan siapa saja yang ada hubungannya dengan diri
anda?
38. Apakah termasuk orang yang berbakti kepada orang tua?

39. Apakah anda mengucapkan "Innaa Lillahi wa innaa ilaihi


raji'uun" jika mendapatkan musibah?

40. Apakah anda mengucapkan do'a ini :


"Allahumma inii a'uudubika an usyrika bika wa anaa a'lamu
wastagfiruka limaa la'alamu = Ya Allah sesungguhnya aku
berlindung kepada-Mu dari menyekutukan Engkau sedangkan
aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepada-Mu
terhadap apa-apa yang tidak aku ketahui".?

Barangsiapa yang mengucapkan yang demikian, Allah


Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan darinya syirik besar
dan syirik kecil. [Lihat Shahih Al-Jami' No. 3625]
41. Apakah anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan taubat yang sebenar-benarnya di segala waktu atas
segala dosa dan kesalahan?

“Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak


akan mampu menghitungya: ( QS. Ibraahiim [14]:34)

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah


dengan taubat yang benar, Boleh jadi Tuhan kalian akan
menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan
kalian ke surga yang mengalir sungai di bawahnya. Pada hari
itu, Allah tidak akan menganggu nabi dan orang –orang yang
beriman kedalamnya. Cahaya mereka dari depan dan sebelah
kanan mereka. Mereka berkata “ Wahai Tuhan ksmi,
sempurnakanlah cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh
Engkau Maha Kuasa atau segalanya” (Q.s. Tahriim (66) : 8)

Alhamdulillah, Saudaraku. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutkan dapat


bermanfaat terhadap amal ibadah kita, agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan
akhirat, insya Allah.

Poin Penilaian: Nilai : Jumlah Nilai x 100 % =


Selalu :2 82
Kadang-kadang :1
Belum :0
KRITERIA PENILAIAN
Nilai A : 80 – 100 (Mumtaz) Nilai C : 60 – 69 (Cukup)
Nilai B : 70 – 79 (Ahsan) Nilai E : <59 (Buruk)

*Jawab dengan menguraikan pendapat anda secara pribadi.


1. Apakah anda ingin menjadi muslim yang lebih baik dari waktu ke waktu? Atau anda
telah merasa cukup dg kondisi saat ini?
Jawab :

2. Apakah anda menginginkan pengetahuan islam dapat bertambah?


Jawab :

3. Apakah anda memiliki tempat kajian keislaman rutin, dimana?


Jawab :

4. Apa harapan anda kelak ketika menjadi seorang dokter? Jika ada, tuliskan visi dan misi
saudara
Jawab :

Nasihat
MUMTAZ : Jaga Keistiqomahan
AHSAN : Jaga Keistiqomahan dan tingkatkan