Anda di halaman 1dari 13

SURAH AL MAIDAH

{5:1 Wahai orang-orang yang percaya, penuhilah perjanjian. Haiwan ternakan dibolehkan bagimu,
kecuali yang dibacakan kepadamu; jangan bolehkan pemburuan selama kamu dalam larangan;
sesungguhnya Tuhan memutuskan apa yang Dia kehendaki.

5:2 Wahai orang-orang yang percaya! Janganlah kamu langgar penyedaran(syariat) dari Tuhan, dan
jangan pula bulan-bulan yang tidak boleh dicabul, penunjuk-penunjuk, tatatertib, serta keamanan
naungan yang tidak boleh dicabul, apabila mencari kurniaan dan kesukaan Pemilikmu, tetapi apabila
telah dibolehkan untukmu, maka berburulah. *Dan janganlah kebencian sesuatu bangsa mendorongmu
berbuat jenayah, kerana mereka memalingkan kamu dari keakuran yang tidak boleh dicabul agar kamu
langgar*. Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan waspada, dan jangan tolong
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Waspadalah kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan kuat
hukuman-Nya.

5:3 Dilarang bagimu bangkai, darah, daging jijik (busuk), dan apa yang diwajarkan kepada selain
Tuhan, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang liar, kecuali yang
sempat kamu sembelih, dan (dilarang juga) yang disembelih untuk berhala, dan yang dibahagikan
dengan tilikan nasib, itu adalah penyelewengan. Pada hari ini orang-orang ingkar telah putus asa dengan
aturanmu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada- Ku. Pada hari ini telah
Ku-sempurnakan untukmu aturanmu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu jasa-Ku, dan telah Ku-sukai
untukmu aturan kesejahteraan. Tetapi sesiapa terpaksa kerana lapar tanpa berniat berbuat dosa,
sungguh Tuhan Pengampun lagi Penyayang.

5:4 Mereka bertanya kepadamu: "Apakah yang dibolehkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dibolehkan
bagimu yang elok-elok, dan apa yang kamu latih dari anjing pemburu, kamu latih mereka dari apa yang
telah diajarkan Tuhan kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan ingatlah
nama Tuhan atasnya. Dan berwaspadalah kepada Tuhan, sungguh Tuhan cepat perhitungan-Nya.

5:5 Pada hari ini dibolehkan bagimu yang elok-elok. Makanan ahli alkitab itu boleh bagimu, dan
makanan kamu boleh bagi mereka. Juga perempuan suci yang percaya dan perempuan suci dari orang-
orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu memberi upah mereka agar kamu dijaga, bukan
terbuang dan bukan pengambil teman rahsia. Sesiapa yang ingkar sesudah percaya maka sia-sialah
kerjaannya dan dia dalam yang kemudian dari orang orang yang rugi.}

{5:6 Wahai orang-orang yang percaya! Apabila kamu tegak kepada solat
(perjanjian/penglibatan(komitmen/iltizam), maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku,
dan usaplah kepala kamu dan kaki kamu hingga ke pergelangan kaki(SENDI-alkaAAbayni). Maka jika
kamu sangat kotor, maka bersihkanlah. Dan jika kamu sakit atau atas tugasan, atau datang salah
seorang dari kamu dari tandas, atau kamu menyetubuhi perempuan, lalu kamu tidak menemui air, maka
bawalah pasir bersih dan sapukan muka dan tangan kamu dengannya. Tiadalah Tuhan ingin
mengadakan kesusahan atasmu, tetapi Dia ingin kamu membersihkan dirimu dan menyempurnakan
jasa-Nya ke atasmu, agar kamu berterima kasih.

5:7 Dan ingatlah jasa Tuhan ke atasmu dan jaminan-Nya yang telah Dia jaminkan kamu dengannya,
ketika kamu mengatakan: *"Kami dengar dan kami taat"*. Dan berwaspadalah kepada Tuhan, sungguh
Tuhan mengetahui segala isi dada.}

{5:8 Wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu penegak keadilan kerana Tuhan, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah kebencian suatu bangsa mendorong kamu berbuat jenayah untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, kerana itu lebih dekat kepada Takwa. Dan berwaspadalah kepada Tuhan,
sungguh Tuhan Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

5:9 Tuhan telah menjanjikan kepada orang-orang yang percaya dan yang mengerjakan yang betul
(improvement), untuk mereka keampunan dan ganjaran yang besar.

5:10 Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan tanda-tanda Kami, mereka itu penghuni api.

5:11 Wahai orang-orang yang percaya, ingatlah kamu akan jasa Tuhan kepadamu, ketika suatu
bangsa bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya(kuasa), lalu Tuhan menahan tangan
(Kuasa)mereka dari kamu. Dan berwaspadalah kepada Tuhan, dan *hanya kepada Tuhan orang orang
yang percaya berserah*.}

{5:12 Dan sungguh Tuhan telah mengambil jaminan Bani Israil dan telah Kami angkat di antara
mereka dua belas orang pemimpin dan Tuhan berkata: "Aku beserta kamu, sungguh jika kamu
menegakkan solat (perjanjian/penglibatan(komitmen/iltizam) dan kamu berikan ketulusan serta kamu
percaya kepada utusan-utusan-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Tuhan
pinjaman yang baik, pasti Aku akan singkirkan kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti kamu akan
Kumasukkan ke dalam taman yang mengalir dari bawahnya sungai sungai. Tetapi sesiapa yang ingkar di
antaramu sesudah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang terus.

5:13 Tetapi kerana mereka melanggar jaminannya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati
mereka keras membatu. Mereka suka mengubah kata dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan
sebahagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Kamu sentiasa akan melihat pembelutan
dari mereka kecuali sedikit di antara mereka, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh
Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat baik.

5:14 *Dan di antara orang-orang yang mengatakan: "Kami adalah para penyokong", Kami ambil
jaminan mereka, tetapi mereka melupakan sebahagian pesan yang diperingatkan kepada mereka; maka
Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kebangkitan. Dan kelak Tuhan
akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan*.}

{5:15 Wahai warga Alkitab, sungguh telah datang kepadamu utusan Kami, menjelaskan kepadamu
banyak dari apa yang kamu sembunyikan, dan banyak juga yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah
datang kepadamu cahaya dari Tuhan, dan penulisan yang terang.

5:16 Dengannya Tuhan menunjuki orang-orang yang mengikuti kesukaan-Nya ke jalan


kesejahteraan, dan Tuhan mengeluarkan orang orang itu dari kegelapan kepada cahaya dengan
pelepasan-Nya, dan menunjuki mereka ke landasan yang lurus.}

{5:17 Sesungguhnya telah ingkar orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Tuhan itu ialahAl-Masih
anak Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah yang dapat menghalangi kehendak Tuhan, jika Dia hendak
membinasakan Al-Masih anak Maryam itu beserta ibunya dan siapa yang ada di bumi semuanya?" Bagi
Tuhan-lah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang
dikehendaki-Nya, dan Tuhan Penentu atas segala sesuatu.

5:18 *Orang-orang ‘Petunjuk’ dan para penyokong mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Tuhan
dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Mengapa Tuhan menyeksa kamu kerana kesilapan-
kesilapanmu?" Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia
mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyeksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan bagi Tuhan-
lah kekuasaan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya. Dan kepada-Nya tempat kembali*.

5:19 *Wahai warga Alkitab, sungguh telah datang kepada kamu utusan Kami, menjelaskan kepadamu
ketika tiada para utusan agar kamu tidak mengatakan: "Tidak ada yang datang kepada kami baik seorang
pembawa khabar gembira mahupun seorang pemberi amaran". Sungguh telah datang kepadamu
pembawa khabar gembira dan pemberi amaran. Tuhan Penentu atas segala sesuatu*.}

{5:20 Dan ketika Musa berkata kepada bangsanya: "Wahai bangsaku, ingatlah jasa Tuhan ke atasmu
ketika Dia melantik para penyampai pesanan di kalanganmu, dan dijadikan kamu orang-orang yang
berkuasa, dan memberikan kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari
disemua alam".

5:21 Wahai bangsaku, masuklah ke tanah yang disucikan ini yang telah dituliskan Tuhan bagimu, dan
janganlah kamu lari ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi.
5:22 Mereka berkata: "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam itu ada orang-orang yang garang, kami
sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti
kami akan memasukinya."

5:23 Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang takut pada Tuhan, yang telah dirahmati
oleh Tuhan: "Serbulah mereka melalui pintu gerbang itu, jika kamu memasukinya niscaya kamu akan
menang. Dan hanya kepada Tuhan hendaknya kamu berserah, jika kamu benar-benar orang yang
percaya".

5:24 Mereka berkata: "Wahai Musa, sampai bilapun kami tidak akan memasukinya, selagi mereka
ada di dalamnya, maka pergilah kamu bersama Pemilikmu, dan berlawanlah kamu berdua, biarlah kami
tetap di sini saja".

5:25 Berkata Musa: "Ya Pemilikku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab
itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang seleweng itu".

5:26 Tuhan berkata: "Maka itu dilarang atas mereka selama empat puluh tahun, mereka akan
merayau-rayau di bumi. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang seleweng itu."}

{5:27 Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua anak Adam dengan sebenarnya, ketika keduanya
membuat pengorbanan, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari
yang lain. Dia berkata: "Aku pasti membunuhmu!". Berkata seorang lagi: "Sesungguhnya Tuhan hanya
menerima dari orang-orang yang berwaspada."

5:28 "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali
tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada
Tuhan, Pemilik umum."

5:29 "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan dosa membunuhku dan dosamu sendiri,
maka kamu akan menjadi penghuni api, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang
menganiaya."

5:30 Maka keinginan mendorongnya membunuh saudaranya, kemudian dia pun membunuhnya,
maka jadilah dia dari orang yang rugi.

5:31 Kemudian Tuhan kirimkan seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan
kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata dia: "Aduhai celaka aku,
mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat
saudaraku ini?" Kerana itu jadilah dia dari orang-orang yang menyesal.}
{5:32 Maka Kami tuliskan atas anak cucu Israil bahwa: *sesiapa yang membunuh seseorang, bukan
kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan sesiapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*. Dan sungguh telah
datang kepada mereka utusan-utusan Kami bersama bukti-bukti yang jelas, kemudian banyak di antara
mereka sesudah itu berlebih-lebihan di bumi.

5:33 Balasan terhadap orang-orang yang menentang Tuhan dan utusan-Nya dan membuat
kerosakan di bumi, hanyalah sama ada mereka dibunuh atau disalib, atau disekat tangan dan kaki
mereka dari belakang, atau dibuang negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka dalam
yang sekarang, dan dalam yang kemudian mereka beroleh seksaan yang dahsyat,

5:34 kecuali orang-orang yang betaubat sebelum kamu dapat mengadili mereka; maka ketahuilah
bahwa Tuhan Pengampun lagi Penyayang.}

{5:35 Wahai orang-orang yang percaya, takutilah kepada Tuhan dan carilah pendekatan kepada-Nya,
dan bekerja keraslah di jalan- Nya, agar kamu beruntung.

5:36 Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, sekiranya mereka memiliki apa yang dibumi ini
seluruhnya dan ditambah dengan yang sebanyak itu untuk menebus diri mereka dari seksa hari
kebangkitan, niscaya semua itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh seksa yang pedih.

5:37 Mereka ingin keluar dari api, tetapi tidak dapat keluar dari sana, dan mereka beroleh azab yang
kekal.}

{5:38 Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, sekatlah tangan keduanya sebagai
balasan dari Tuhan atas apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan Perkasa lagi Bijaksana.

5:39 Tetapi sesiapa betaubat sesudah penganiayaannya dan memperbetul diri, maka sesungguhnya
Tuhan penerima taubat atasnya. Sungguh Tuhan Pengampun lagi Penyayang.

5:40 Tidakkah kamu tahu, bahwa Tuhan memiliki kekuasaan langit dan bumi, diseksa siapa yang
dikehendaki-Nya dan diampun siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Tuhan Penentu atas segala sesuatu.}
{5:41 Wahai utusan, janganlah kamu bersedih kerana mereka berlumba-lumba dalam keingkarannya,
iaitu orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka:"Kami telah percaya", sedang hati mereka
belum percaya; *dan dari orang-orang yang kononnya ditunjuki yang suka mendengar kebohongan dan
suka mendengar dari bangsa yang terkemudian yang tidak pernah datang kepadamu; mereka mengubah
perkataan dari tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah diubah) kepada kamu,
maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah* ". Sesiapa yang Tuhan
menghendaki dibiarkan sesat, kamu tidak akan mampu menguasai baginya sesuatu pun dari Tuhan.
Mereka itu adalah orang-orang yang Tuhan tidak mahu lagi membersihkan hati mereka. Bagi mereka
kehinaan dalam yang sekarang dan bagi mereka dalam yang kemudian seksaan yang dahsyat.

5:42 Mereka sangat suka mendengar berita bohong dan memakan rasuah. Jika mereka datang
kepadamu, maka hakimilah di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari
mereka maka mereka tidak akan mengancam kamu sedikit pun. Dan jika kamu menghakimi mereka,
maka putuskanlah dengan saksama, sesungguhnya Tuhan menyukai orang-orang yang saksama.

5:43 *Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, sedang mereka
mempunyai Ajaran yang mengandungi hukum Tuhan, sedang mereka berpaling darinya? Sungguh
mereka bukan orang-orang yang percaya*.

5:44 Sungguh, Kami telah menurunkan Ajaran, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang
dengannya para penyampai pesanan yang menyelamatkan diri membuat keputusan, *kepada orang-
orang yang kononnya ditunjuki, guru-guru dan pakar-pakar agama mereka, disebabkan mereka
diperintahkan memelihara penulisan Tuhan dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Kerana itu
janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menjual tanda-tanda-
Ku dengan harga murah. Sesiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Tuhan, maka
mereka itulah orang-orang yang ingkar*.}

5:45 Dan telah Kami tetapkan ke atas mereka di dalamnya jiwa demi jiwa, mata demi mata, hidung
demi hidung, telinga demi telinga, gigi demi gigi, dan luka-luka pun telah dikisahkan. Sesiapa yang
menyumbang dengannya, maka itu adalah tebusan baginya. Sesiapa tidak memutuskan menurut apa
yang diturunkan Tuhan, maka mereka itulah orang-orang yang menganiaya}.

{5:46 Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam, membenarkan apa yang
ada di antara tangannya dari Ajaran. Dan Kami menurunkan kepadanya Berita Baik yang di dalamnya
ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan apa yang ada di antara tangannya dari Ajaran, dan menjadi
petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang berwaspada.

5:47 Dan hendaklah warga Berita Baik, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Tuhan di
dalamnya. Sesiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Tuhan, maka mereka itulah
orang-orang yang seleweng.

5:48 Dan Kami telah menurunkan kepadamu penulisan dengan kebenaran, membenarkan apa yang
ada di antara tangannya dari penulisan dan mengawasinya; maka putuskanlah perkara mereka menurut
apa yang Tuhan turunkan dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka atas apa yang telah datang
kepadamu berupa kebenaran. Untuk setiap di antara kamu, Kami berikan jurusan dan cara yang mudah.
Sekiranya Tuhan menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu angkatan, tetapi Tuhan hendak menguji
kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlumba-lumbalah berbuat kebaikan. Kepada Tuhan-
lah kamu semua kembali, lalu Dia beritakan kepadamu tentang apa yang selalu kamu perselisihkan.

5:49 Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan
Tuhan, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka,
supaya mereka tidak memperdayakan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Tuhan
kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki
menimpakan bencana kepada mereka disebabkan sebahagian kesilapan-kesilapan mereka. Dan sungguh
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang seleweng.

5:50 Apakah hukum bodoh yang mereka kehendaki? Adakah yang lebih baik dari hukum Tuhan bagi
orang-orang yang pasti?

5:51 Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu mengambil orang-orang ‘petunjuk’ dan para
penyokong menjadi pelindung; sebahagian mereka melindung sebahagian yang lain. Sesiapa di antara
kamu berpaling kepada mereka, maka sesungguhnya dia dari golongan mereka. Sungguh Tuhan tidak
menunjuki orang-orang yang menganiaya.

5:52 Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya bersegera mendekati
mereka, seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Tuhan akan
mendatangkan peluang, atau suatu keputusan dari sisi-Nya. Lantas mereka menjadi menyesal terhadap
apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka.

5:53 Dan orang-orang yang percaya akan mengatakan: "Inikah orang orang yang bersumpah
bersungguh-sungguh demi Tuhan, bahwa mereka benar-benar beserta kamu?" Sia-sialah segala kerja
mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi.

5:54 Wahai orang-orang yang percaya, sesiapa di antara kamu yang keluar dari aturannya, maka
kelak Tuhan akan mendatangkan suatu bangsa yang Tuhan mencintai mereka dan mereka pun
mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang percaya, yang bersikap keras terhadap
orang-orang ingkar, yang bekerja keras dijalan Tuhan, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang
suka mencela. Itulah kurniaan Tuhan, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki- Nya, dan Tuhan
Melingkungi, Mengetahui.

5:55 Sesungguhnya penolongmu hanyalah Tuhan, utusan-Nya, dan orang-orang yang percaya, yang
menegakkan penglibatan(komitmen/iltizam) dan memberi ketulusan, dan mereka tunduk.
5:56 Dan sesiapa mengambil Tuhan, utusan-Nya dan orang-orang yang percaya menjadi
penolongnya, maka sungguh, pasukan Tuhan itulah yang menang.

5:57 Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu mengambil menjadi penolong dari orang-
orang yang membuat aturanmu menjadi ejekan dan permainan, iaitu di antara orang-orang yang telah
diberi penulisan sebelummu, dan orang-orang yang ingkar. Dan berwaspadalah kepada Tuhan jika kamu
orang-orang yang percaya.

5:58 Dan apabila kamu menyeru kepada penglibatan(komitmen/iltizam), mereka menjadikannya


ejekan dan permainan. Yang demikian itu kerana mereka bangsa yang tidak menggunakan akal.

5:59 Katakanlah: "Wahai ahli alkitab, apakah kamu mendendami kami, hanya kerana kami percaya
kepada Tuhan, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya?
Sungguh kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang seleweng.

5:60 Katakanlah: "Mahukah aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk
pembalasannya dari itu di sisi Tuhan, iaitu orang orang yang dikutuki dan dimurkai Tuhan, dari mereka
yang dijadikan si hina dan si jijik dan berbakti kepada si pelampau?" Mereka itu lebih buruk tempatnya
dan sangat sesat dari jalan yang terus.

5:61 Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengatakan: "Kami telah percaya", sedang
mereka datang kepadamu dengan keingkaran dan mereka pergi pun demikian; dan Tuhan lebih
mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

5:62 Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka berlumba membuat dosa, bermusuhan dan
memakan rasuah. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan.

5:63 Mengapa guru-guru dan pakar-pakar agama mereka tidak melarang mereka mengucapkan
perkataan bohong dan memakan rasuah? Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan.

5:64 Dan orang-orang ‘petunjuk’ berkata: "Tangan Tuhan terbelenggu", namun tangan merekalah
yang terbelenggu dan merekalah yang dikutuk disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, sedang
kedua tangan Tuhan terbuka; dia membekalkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan yang diturunkan
kepadamu dari Pemilikmu sungguh akan menambah kedurhakaan dan keingkaran bagi kebanyakan
mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari penegakan.
Setiap kali mereka nyalakan api peperangan, Tuhan memadamkannya. Dan mereka berbuat kerosakan
di bumi dan Tuhan tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan.

5:65 Dan sekiranya ahli alkitab itu percaya dan waspada, tentulah Kami singkirkan kesalahan-
kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam taman-taman kebahagiaan.

5:66 Dan sekiranya mereka menegakkan Ajaran, Berita Baik, dan apa yang diturunkan kepada kamu
dari Pemilikmu, niscaya mereka memperoleh makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara
mereka ada golongan yang benar. Namun kebanyakan mereka sangat buruk apa yang dikerjakan.

5:67 Wahai utusan, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Pemilikmu. Jika tidak kamu
kerjakan itu bererti kamu tidak menyampaikan perutusan-Nya. Dan Tuhan memelihara kamu dari
manusia. Sungguh, Tuhan tidak menunjuki orang-orang ingkar.
5:68 Katakanlah: "Wahai ahli alkitab, kamu tidak akan dipandang sedikit pun hingga kamu
menegakkan Ajaran, Berita Baik, dan yang diturunkan kepadamu dari Pemilikmu ini". Meski apa yang
diturunkan kepadamu dari Pemilikmu akan menambah kedurhakaan dan keingkaran kebanyakan dari
mereka; namun janganlah kamu berputus asa terhadap orang-orang yang ingkar itu.

5:69 Sesungguhnya orang-orang yang percaya, orang-orang yang kononnya ditunjuki, orang-orang
yang beralih-alih, dan para penyokong, siapa saja di antara mereka yang percaya kepada Tuhan, kepada
hari kemudian, dan berbuat yang betul, maka tidak ada risau pada mereka dan tidak pula mereka
bersedih.

5:70 Sesungguhnya Kami telah mengambil jaminan Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka
utusan-utusan. Tetapi setiap kali datang seorang utusan kepada mereka dengan membawa apa yang
tidak sesuai dengan keinginan mereka, sebahagian dari utusan itu mereka dustakan dan sebahagian
yang lain mereka bunuh.

5:71 Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan mendapat suatu bencana pun, lantas mereka
menjadi buta dan tuli, kemudian Tuhan terima taubat atas mereka, namun kebanyakan dari mereka
buta dan tuli lagi. Dan Tuhan Melihat apa yang mereka kerjakan.

5:72 Sesungguhnya telah ingkar orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Tuhan itu ialahAl-Masih
anak Maryam", sedangAl-Masih berkata: "Wahai anak cucu Israil, berbaktilah kepada Tuhan Pemilikku
dan Pemilikmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Tuhan, maka pasti Tuhan melarang
taman baginya, dan tempatnya ialah api. Dan tiadalah bagi orang-orang yang menganiaya itu seorang
penolong pun.

5:73 Sungguh, telah ingkar orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan salah satu dari yang tiga,
sedang tidak ada tuhan selain dari Tuhan yang satu. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka
katakan itu, pasti orang-orang yang ingkar di antara mereka akan ditimpa seksa yang pedih.

5:74 Mengapa mereka tidak berttaubat kepada Tuhan dan memohon ampun dari-Nya? Tuhan
Pengampun lagi Penyayang.

5:75 Al-Masih anak Maryam itu hanyalah seorang utusan. Sebelumnya pun telah berlalu beberapa
utusan. Dan ibunya seorang yang benar. Kedua-duanya pun biasa memakan makanan. Perhatikanlah
bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka tandatanda, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka
berpaling.

5:76 Katakanlah: "Mengapa kamu berbakti kepada selain Tuhan, sesuatu yang tidak dapat
mengancam kamu dan tidak pula menjadi berguna?" Dan Tuhan Mendengar lagi Mengetahui.

5:77 Katakanlah: "Wahai Ahli Alkitab, janganlah kamu berlebih lebihan dalam aturanmu tanpa
kebenaran. Dan janganlah kamu mengikut keinginan orang-orang yang telah sesat dari dahulu dan
mereka menyesatkan ramai, sedang mereka sendiri tersesat dari jalan yang terus"

5:78 Telah dikutuki orang-orang ingkar dari anak cucu Israil atas ucapan Daud dan Isa anak Maryam.
Demikian itu kerana mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

5:79 Mereka tidak saling mencegah perbuatan keterlaluan yang selalu mereka perbuat. Sungguh,
amat buruk apa yang mereka perbuat.
5:80 Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang ingkar.
Sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, iaitu kemurkaan Tuhan; dan
mereka kekal dalam seksa.

5:81 Dan sekiranya mereka percaya kepada Tuhan, kepada penyampai pesanan dan kepada apa yang
diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang ingkar itu menjadi penolong,
tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang seleweng.

5:82 Pasti kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang
percaya ialah orang-orang ‘petunjuk’ dan orang orang mempersekutu. Dan pasti kamu dapati yang
paling dekat kemesraannya dengan orang-orang percaya ialah orang-orang yang berkata:
"Sesungguhnya kami adalah para penyokong". Yang demikian itu kerana di antara mereka itu ada orang-
orang yang mengkaji dan orang-orang yang takut, dan mereka tidak menyombongkan diri.

5:83 Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada utusan, kamu lihat mereka
mencurahkan air mata dari apa yang mereka kenali dari kebenaran; seraya berkata: "Ya Pemilik kami,
kami telah percaya, maka tuliskanlah kami bersama orang-orang yang menyaksi.

5:84 Dan mengapa kami tidak akan percaya kepada Tuhan dan kepada kebenaran yang datang
kepada kami, sedang kami sangat ingin agar Pemilik kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-
orang yang betul?"

5:85 Maka Tuhan memberi mereka ganjaran di atas perkataan yang mereka ucapkan, iaitu taman
yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan
orang-orang yang berbuat baik.

5:86 Dan orang-orang yang ingkar serta mendustakan tanda-tanda Kami, mereka itulah penghuni
Jahim.

5:87 Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu larangkan apa yang elok-elok yang telah
Tuhan bolehkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Tuhan tidak menyukai
orangorang yang melampaui batas.

5:88 Dan makanlah yang boleh lagi elok dari apa yang Tuhan telah bekalkan kepadamu, dan
berwaspadalah kepada Tuhan yang kamu percaya kepada-Nya.

5:89 Tuhan tidak mengambil kamu kerana cakap kosong dalam sumpahmu, tetapi Dia mengambil
kamu kerana ikatanmu dengan sumpah. Maka dendanya memberi makan sepuluh orang miskin, dari
yang sederhana apa yang kamu beri makan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk
mereka, atau membebaskan seorang yang terbelenggu. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia
mengongkong diri selama tiga hari. Itulah denda terhadap sumpahmu setelah kamu bersumpah. Dan
peliharalah sumpahmu. Demikianlah Tuhan menerangkan kepada kamu tanda-tanda-Nya supaya kamu
berterima kasih.

5:90 Wahai orang-orang yang percaya, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan tilikan nasib adalah
kotor dan dari perbuatan si jahat, maka jauhilah itu agar kamu beruntung.
5:91 Dengan arak dan judi itu si jahat hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu, dan memalingkan kamu dari mengingat Tuhan dan dari
penglibatan(komitmen/iltizam)mu; maka tidakkah kamu mahu berhenti?

5:92 Dan taatlah kamu kepada Tuhan dan taatlah kamu kepada utusan dan berhati-hatilah. Jika
kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa atas utusan Kami, hanyalah menyampaikan dengan terang.

5:93 Tidak ada salah atas orang-orang yang percaya dan mengerjakan yang betul tentang apa yang
mereka makan, apabila mereka berwaspada serta percaya, serta mengerjakan yang betul, kemudian
mereka tetap berwaspada dan percaya, dan mereka tetap berwaspada dan berbuat baik. Dan Tuhan
menyukai orang-orang yang berbuat baik.

5:94 Wahai orang-orang yang percaya! Tuhan pasti akan menguji kamu dengan buruan yang mudah
ditangkap oleh tangan dan tombakmu, supaya Tuhan ketahui siapa yang takut kepada-Nya pada yang
tak terlihat. Maka sesiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya seksa yang pedih.

5:95 Wahai orang-orang yang percaya! Janganlah kamu membunuh buruan selama kamu dalam
larangan. Dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka gantinya ialah yang
serupa dengan apa yang dibunuhnya dari haiwan, yang dihakimi dengannya oleh dua orang yang adil di
antara kamu penunjuk kematangan sendi(hadyan baligha alkaAAbati), atau denda memberi makan
orang-orang miskin, atau mengongkong diri setara yang demikian; supaya dia merasai akibat buruk dari
perbuatannya. Tuhan maafkan apa yang telah lalu; dan sesiapa yang mengulangi maka Tuhan akan
mendendami darinya; dan Tuhan Perkasa, lagi berdendam.

5:96 Dibolehkan bagi kamu buruan laut, dan makanannya, sebagai kesenangan bagi kamu dan bagi
orang-orang yang mengembara; dan dilarang atas kamu buruan darat selama kamu dalam larangan. Dan
berwaspadalah kepada Tuhan, yang kepada-Nya kamu akan dihimpunkan.

5:97 Tuhan menjadikan Sendi/Point(alkaAAbata) naungan yang tidak boleh dicabul penetapan bagi
manusia, juga bulan-bulan yang tidak boleh dicabul, penunjuk-penunjuk, dan tatatertib. Yang demikian
itu, supaya kamu ketahui bahawa sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang di langit dan apa yang di
bumi, dan bahwa Tuhan Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

5:98 Ketahuilah, bahwa Tuhan keras hukuman-Nya dan bahwa Tuhan Pengampun lagi Penyayang.

5:99 Tiadalah atas utusan selain menyampaikan, dan Tuhan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan
apa yang kamu sembunyikan.

5:100 Katakanlah: "Tidak sama yang cemar dengan yang elok, meskipun banyaknya kecemaran itu
menarik hatimu, maka berwaspadalah kepada Tuhan wahai orang-orang cerdik, agar kamu beruntung."

5:101 Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu menanyakan dari sesuatu yang jika
diterangkan kepadamu akan memeningkan kamu. Jika kamu bertanya sesudah Al Quran ini diturunkan,
niscaya akan diterangkan kepadamu, Tuhan memaafkan darinya. Dan Tuhan Pengampun lagi Penyantun.

5:102 Sesungguhnya telah ada bangsa dari sebelum kamu yang menanyakan yang serupa itu,
kemudian mereka ingkar kepadanya.
5:103 Tuhan tidak pernah mengadakan haiwan yang tidak boleh digunakan, yang dijadikan
pendinding, yang membawa malang, dan yang mempunyai keajaiban. Tetapi orang-orang ingkar
mengada-adakan kedustaan terhadap Tuhan, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal.

5:104 Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kepada apa yang diturunkan Tuhan kepada
utusan". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami".
Apakah mereka akan mengikut nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak
mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk?

5:105 Wahai orang-orang yang percaya, atas kamulah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu dapat
mengancam kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Tuhan kamu kembali
semuanya, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

5:106 Wahai orang-orang yang percaya! Persaksikanlah di antara kamu apabila maut menghadapi
salah seorang di antara kamu, ketika mahu diwasiatkan, bawalah dua orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang lain dari selain kamu, jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya
kematian, bersabarlah mereka sesudah penglibatan(komitmen/iltizam), dan mereka bersumpah dengan
nama Tuhan jika kamu ragu: “Kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat keuntungan,
walaupun dia saudara terdekat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Tuhan, sungguh jika
demikian tentu kami dari orang-orang yang berdosa".

5:107 Jika terbukti kedua saksi itu membuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan
kedudukannya, iaitu di antara penjaga yang berhak dan lebih dekat kepada si mati, lalu keduanya
bersumpah demi Tuhan: "Sesungguhnya kesaksian kami lebih layak diterima dari kesaksian kedua saksi
itu, dan kami tidak melanggar batas, sungguh jika kami demikian tentulah kami dari orang-orang yang
menganiaya".

5:108 Demikian itu lebih sesuai bahwa mereka memberikan kesaksiannya atas perhatiannya, dan
mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah. Berwaspadalah
kepada Tuhan dan dengarlah. Dan Tuhan tidak menunjuki orang orang yang seleweng.

5:109 Pada hari ketika Tuhan mengumpulkan para utusan lalu Tuhan bertanya: "Apakah jawapanmu?"
Mereka menjawab: "Kami tidak tahu; sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui yang tak terlihat".

5:110 Dan ketika Tuhan mengatakan: "Wahai Isa anak Maryam! Ingatlah jasa-Ku ke atasmu dan ke
atas ibumu. Ketika Aku menunjangi kamu dengan semangat suci, kamu dapat berbicara dengan manusia
di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan ketika Aku mengajar kamu penulisan,
kebijaksanaan, Ajaran dan Berita Baik. Dan ketika kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan
pelepasan-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu menjadi seekor burung dengan pelepasan-Ku.
Dan di waktu kamu menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit sopak dengan pelepasan-
Ku. Dan di waktu kamu menghidupkan orang mati dengan pelepasan-Ku, dan di waktu Aku menahan
anak cucu Israil dari kamu ketika kamu mengemukakan kepada mereka bukti-bukti, lalu orang-orang
ingkar di antara mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah pukau yang nyata".

5:111 Dan ketika Aku ilhamkan kepada para pembasuh: "Percayalah kamu kepada-Ku dan kepada
utusan-Ku". Mereka menjawab: Kami telah percaya dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang
yang menyelamatkan diri".
5:112 Ketika para pembasuh berkata: "Wahai Isa anak Maryam, sanggupkah Pemilikmu menurunkan
sajian dari langit ke atas kami?" Isa menjawab: "Berwaspadalah kepada Tuhan jika kamu orang yang
percaya".

5:113 Mereka berkata: "Kami ingin memakan darinya agar tenteram hati kami dan supaya kami pasti
bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksi".

5:114 Isa anak Maryam berkata: "Ya Pemilik kami, turunkanlah kepada kami sajian dari langit yang
menjadi ulangan bagi kami, bagi permulaan kami dan pengakhiran kami, dan sebagai tanda dari Engkau;
bekalkanlah kami, dan Engkaulah sebaik-baik pembekal".

5:115 Tuhan berkata: "Sesungguhnya Aku akan menurunkannya ke atasmu, sesiapa yang ingkar di
antaramu sesudah itu, maka sungguh Aku akan menyeksanya dengan seksaan yang tidak pernah aku
timpakan kepada seorang pun dari umum".

5:116 Dan ketika Tuhan berkata: "Wahai Isa anak Maryam, adakah kamu mengatakan kepada
manusia: "Ambillah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Tuhan?" Isa menjawab: "Demi Engkau
disanjungi, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan tentulah
Engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri-
Mu. Sesungguhnya Engkau Mengetahui yang tak terlihat".

5:117 Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku
iaitu: "Berbaktilah kepada Tuhan, Pemilikku dan Pemilikmu", dan aku menjadi saksi terhadap mereka,
selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau matikan aku, Engkau-lah yang
mengawasi mereka. Dan Engkaulah yang Menyaksikan segala sesuatu.

5:118 Jika Engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan
jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Perkasa lagi Bijaksana.

5:119 Tuhan berkata: "Inilah hari yang berguna bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi
mereka taman yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya;
Tuhan berkenan atas mereka dan mereka pun berkenan atas-Nya. Itulah kemenangan yang agung".

5:120 Bagi Tuhan kekuasaan langit dan bumi dan apa yang di dalamnya, dan Dia Penentu atas segala
sesuatu.