Anda di halaman 1dari 3

RESEARCH adalah salah satu cara di mana kita berusaha mencari kebenaran.

Ia berasaskan
kepada andaian tersirat bahawa dunia adalah alam semesta yang mempunyai sebab dan dikawal
oleh kuasa dan perhubungan yang boleh dinyatakan sebagai undang-undang dan prinsip.
Penemuan kawalan alam semulajadi ini memberi kami lesen memburu untuk mencari cara
mengawal alam sekitar kami.

Malangnya, kaedah penyelidikan yang tersedia untuk kami jauh dari sempurna. Umat manusia,
dalam evolusi yang perlahan ke arah tamadun, baru-baru ini hanya terdapat tiga pendekatan
asas untuk penemuan pemerhatian kebenaran, logik, dan kawalan yang benar. Sehingga kira-
kira 300 tahun yang lalu, usaha untuk menutupi kebenaran sebahagian besarnya bergantung
kepada jalan masuk ke pihak berkuasa dan logik. Sejak itu penyelidik telah meletakkan
penekanan yang semakin meningkat apabila MR dikendalikan pemerhatian yang disokong oleh
logik matematik.

Banyak fenomena semulajadi yang kita ingin belajar tidak menghasilkan dengan mudah,
bagaimanapun, kepada gabungan mana-mana tiga kaedah penyelidikan yang diketahui. Untuk
beberapa aspek kebenaran tidak ada pihak berkuasa, hanya jenis logik matematik yang tidak
mencukupi, dan tidak ada cara pemerhatian terkawal yang diketahui. Benar, lanjutan dan
penyempurnaan kaedah carian semula adalah penyelidikan. Walau bagaimanapun, semakin
dekat kita melihat sebahagian daripada kebenaran, semakin besar skop skema yang tidak
diketahui menjadi.

Oleh kerana batasan-batasan ini, penyelidikan jarang mendedahkan kepada kita seluruh
kebenaran tentang apa-apa. Diskriminasi yang seolah-olah menjadi kebenaran mengenai sifat
sebahagian dari proses pembelajaran sering kali kemudian menjadi hanya kira-kira kira-kira kasar.
Penemuan teknik pengajaran baru yang seolah-olah pada mulanya mempunyai aplikasi sejagat
biasanya ternyata kemudian hanya mempunyai sekatan usk. Oleh itu, nampaknya lebih bijak
untuk melihat kebenaran penyelidikan kebenaran dan bukannya mendedahkan kebenaran
mutlak. secara duniawi membesarkan skop sebagai cara untuk menghampiri Berapa rapat hasil
penyelidikan tertentu menghampiri kebenaran bergantung kepada kualitinya. Oleh kerana usaha
penyelidikan berbeza secara meluas dalam kualiti, persoalan betapa banyak keyakinan dapat
diletakkan dengan wajar dalam penemuan kajian tertentu adalah penting.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk mencadangkan beberapa kriteria akal yang umum yang
boleh membantu para pelajar praktikal untuk membezakan antara penyelidikan yang mempunyai
keyakinan dan penyelidikan yang baik yang penemuannya hanya boleh diterima dengan
tempahan.

1. Tujuan penyelidikan, atau masalah yang terlibat, perlu ditakrifkan dengan jelas dan tajam
digambarkan sebagai sebaliknya mungkin Pernyataan masalah penyelidikan harus termasuk
analisis ke dalam unsur-unsur paling mudah, skop dan batasan, dan spesifikasi yang tepat
makna semua perkataan yang penting untuk pencarian semula. Kegagalan penyelidik untuk
melakukan hal ini boleh meningkatkan keraguan yang sah di dalam fikiran pembaca sama ada
penyelidik mempunyai pemahaman yang cukup tentang masalah untuk membuat serangan
terhadapnya

2. Prosedur penyelidikan yang digunakan harus diterangkan secara terperinci membenarkan


pencari semula yang lain untuk mengulangi penyelidikan. Kecuali apabila kerahsiaan dikenakan
ke atas kepentingan negara, laporan penyelidikan harus menunjukkan dengan ketara sumber
data dan cara yang diperolehnya. Penghapusan butiran prosedur penting menjadikannya sukar
atau mustahil untuk menganggarkan kesahan dan kebolehpercayaan data dan justifikasi
melemahkan keyakinan pembaca kajian

3. Reka bentuk prosedur penyelidikan harus dirancang dengan teliti untuk menghasilkan hasil
yang sepertinya. Apabila suatu sampel dari populasi terlibat, laporan itu harus memasukkan bukti
mengenai tahap representasi dari sampel. Soal selidik tidak sepatutnya digunakan apabila bukti
yang lebih dipercayai boleh diperoleh daripada dokumentari. dengan pemerhatian langsung.
Bibliografi SOURS atau carian mestilah lengkap dan lengkap. Eksperimen perlu mempunyai
kawalan yang memuaskan. Pemerhatian langsung perlu direkodkan secara bertulis Usaha perlu
dibuat untuk meminimumkan pengaruh kecenderungan peribadi dalam memilih dan merekodkan
data secepat mungkin selepas peristiwa tersebut.

4. Penyelidik hendaklah melaporkan, dengan penuh ketulusan, kelemahan dalam reka bentuk
prosedur dan memantapkan kesannya terhadap penemuan. Terdapat sangat sedikit reka bentuk
penyelidikan yang sempurna. Beberapa ketidaksempurnaan mungkin mempunyai sedikit kesan
terhadap kesahan dan kebolehpercayaan data; yang lain boleh membatalkannya sepenuhnya.
Seorang penyelidik yang kompeten perlu peka terhadap kesan reka bentuk yang tidak sempurna
dan pengalamannya dalam menganalisis data harus memberikannya asas untuk
menganggarkan pengaruh mereka.

5. Analisis data sepatutnya memadai untuk mendedahkan kepentingannya; dan kaedah analisa
yang digunakan harus sesuai. Setakat yang kriteria ini dipenuhi adalah kerapkali pengukuran
kecekapan penyelidik. Dua puluh tahun pengalaman dalam membimbing penyelidikan pelajar
siswazah membawa penulis untuk menyimpulkan bahawa analisis data yang mencukupi adalah
fasa penyelidikan yang paling sukar untuk pemula. Kesahan dan kebolehpercayaan data
hendaklah diperiksa dengan teliti. Data harus diklasifikasikan dengan cara yang membantu
penyelidik mencapai kesimpulan yang penting. Apabila kaedah statistik digunakan,
kebarangkalian kesilapan perlu dianggarkan dan kriteria kepentingan statistik digunakan.

6. Kesimpulan harus terhad kepada yang dibenarkan oleh data penyelidikan dan terhad kepada
yang mana data menyediakan basis. cukup Penyelidik sering digoda untuk meluaskan pangkalan
induksi dengan memasukkan pengalaman peribadi yang tidak tertakluk kepada kawalan di mana
data penyelidikan dikumpulkan. Ini cenderung untuk meningkatkan objektif kajian dan
melemahkan keyakinan terhadap hasil kajian. Sama-sama yang tidak diingini adalah praktik yang
terlalu kerap membuat kesimpulan dari kajian populasi yang terbatas dan menerapkannya secara
universal. Para penyelidik yang baik menentukan keadaan di mana kesimpulannya kelihatan sah.
Kegagalan untuk berbuat demikian justru akan melemahkan keyakinan dalam penyelidikan
7. Keyakinan yang lebih besar dalam penyelidikan ini digerakkan jika penyelidik berpengalaman,
mempunyai reputasi yang baik dalam penyelidikan, dan merupakan orang yang berintegriti.
Sekiranya pembaca laporan penyelidikan dapat memperoleh maklumat yang mencukupi tentang
penyelidik, kriteria ini mungkin akan menjadi salah satu asas yang terbaik untuk menilai tahap
keyakinan risikan waran. Atas sebab ini, laporan penyelidikan harus disertakan dengan lebih
banyak maklumat tentang kelayakan peninjau daripada amalan biasa

Sesetengah bukti yang berkaitan dengan anggaran kecekapan dan integriti penyelidik boleh
boleh didapati dalam laporan itu sendiri. Bahasa yang ditekankan semula, jelas, dan tepat;
pernyataan yang ditarik dengan teliti dan dilindung nilai dengan tempahan yang sesuai; dan
usaha yang jelas untuk mencapai objektiviti maksimum cenderung untuk meninggalkan kesan
yang menguntungkan penyelidik. Sebaliknya, generalisasi yang melampaui keterangan di mana
mereka bercerita cenderung meninggalkan imigsi yang kurang baik.

Sudah tentu, tujuh kriteria yang disenaraikan di atas bukan satu-satunya tanda penyelidikan yang
layak berasaskan, berlebihan, dan tidak penting-keyakinan. Senarai yang agak lengkap akan
menjadi lebih luas. Walau bagaimanapun, diharapkan senarai ringkas ini akan membantu dalam
pembaca laporan penyelidikan untuk menilai nilai mereka. Jelas sekali, penilaian sedemikian
mesti bersifat subyektif, kerana kriteria tersebut dicantumkan dalam istilah yang berkaitan.
Penulis tidak menyedari tentang cara-cara yang ada sekarang mengklasifikasikan nilai untuk
mencari semula secara objektif. Walau bagaimanapun, jika kriteria itu membantu membuat
pembaca lebih kritikal membina penemuan penyelidikan yang dilaporkan, mereka akan
berkhidmat dengan tujuan mereka.