Anda di halaman 1dari 24

MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2

2020

Strategi Kecemerlangan “SKOR A”


Pengajian Am Penggal 2, 2020

BAHAGIAN B
Alih Bentuk Komunikasi

Part 2 –
(JENIS-JENIS GRAF)

SALMIAH BINTI RAMLI


GURU PENGAJIAN AM
SEKOLAH TINGGI KLUANG
86000 Kluang, Johor

Page 23
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

GRAF BAR KOMPAUN

JENIS MEDIA KATA KUNCI

Graf Bar  Semua soalan yang meminta untuk menyediakan graf yang sesuai, media yang
kompaun paling sesuai adalah GRAF BAR kecuali bagi soalan yang mempunyai kata kunci
untuk media graf garis.
 Menunjukkan “bilangan”
 Menunjukkan perbandingan sesuatu pembolehubah dalam suatu kumpulan
bar mengikut tempoh tertentu.
 Mempunyai banyak pembolehubah dalam satu tahun/tempoh yang sama.

Contoh kata kunci kompaun:


Bilangan, kuantiti, nilai (dalam bentuk % atau RM), pengelasan.

Contoh Soalan:
1. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan
graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, dan
import Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan kes warganegara


Malaysia yang hilang, jumpa semula dan masih hilang dari tahun 2008 hingga
2011.

3. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan guna tenaga


buruh mengikut sektor di Malaysia antara tahun 2004 hingga tahun 2006.

4. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai cukai jualan barangan
import mengikut jenis pada tahun 2010 hingga tahun 2012

5. Sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan perbelanjaan pembangunan


kerajaan Malaysia mengikut sektor bagi tempoh tahun 2010 hingga tahun
2012. (STPM 2017).

6. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan calon tapisan


keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dari
tahun 2012 hingga tahun 2014 (STPM 2018)

Page 24
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

Contoh Jadual

1. Graf Bar Kompaun

Soalan: Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan keluasan
kawasan tanaman sayur-sayuran mengikut negeri terpilih dari tahun 2006 hingga anggaran tahun 2010.
(STPM U2013)

Tajuk mesti berada di tengah-


Pembolehubah 1 tengah jadual dan berhuruf besar
Unit wajib tulis

MALAYSIA : KELUASAN KAWASAN TANAMAN SAYUR-SAYURAN MENGIKUT


NEGERI TERPILIH DARI TAHUN 2006 HINGGA ANGGARAN TAHUN 2010

Tahun Keluasan kawasan tanaman sayur-sayuran (hektar)


Negeri 2006 2007 2008 2009 2010 *
Baris Kedah 1 013 1 333 1 330 1 760 1 440
Kelantan 3 053 4 287 3 610 3 348 4 100
Perak 1 385 1 385 581 1 205 620
Selangor 2 382 1 671 2 367 2 334 2 560
* Anggaran
(disesuaikan daripada Perangkaan Agromakanan
2010, Kementerian Pertanian dan Industri
Pembolehubah 2
Asas Tani Malaysia)

Petunjuk Mesti berada di bawah


Jangan lebih sebelah kanan jadual dan disalin
Selain perkataan daripada ¾ jadual bulat-bulat dari soalan
“anggaran”, kadang-
kadang digunakan
perkataan seperti Jangan lebih
“jangkaan” atau daripada garis jadual
“ramalan”

Page 25
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020
Contoh Graf Bar Kompoun

Tajuk
(Negara/isu/tahun)
Berhuruf Besar dan
ditengah2
Label/ Bar Perlu
(unit) diwarnakan
wajib elakkan
tulis melorek

Nilai
paksi
Y
/skala

Dijarakkan bagi membezakan tahun


Titik
asas
wajib Jarak antara tahun jangan lebih
besar daripada lebar bar
tulis

Petunjuk jika
melibatkan
perkataan
berulang, boleh Tulis Sumber di
digugurkan. ditengah kurungkan dan
Contoh atau di salin bulat2 drp
“Negeri” sebelah soalan
kanan

Page 26
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

Contoh Jadual

1. Graf Bar Kompaun

 Ada data negatif diberi dalam PETIKAN PEMAHAMAN.

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf bar yang sesuai
untuk menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi pelbagai sektor di Malaysia antara Tahun 1999
hingga 2001.

MALAYSIA: KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI PELBAGAI SEKTOR


ANTARA TAHUN 1999 HINGGA 2001.

Tahun Kadar Pertumbuhan Ekonomi pelbagai sektor (%)

Sektor
1999 2000 2001

Perkilangan -3 17 12

Pembinaan -8 3.1 5.5

Perlombongan 0.4 0.6 1.7


Pertanian, penternakan,
perhutanan dan 0.2 0.5 1.8
perikanan

Perkhidmatan -5.8 4.9 5.2

(Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan Ekonomi,


2001-2002)

Ada data negatif diberi dalam


PETIKAN pemahaman

Page 27
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

Contoh Graf Bar Kompaun

 ada data negatif diberi dalam petikan pemahaman.

MALAYSIA: KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI PELBAGAI


SEKTOR ANTARA TAHUN 1999 HINGGA 2001.

Kadar Pertumbuhan
Ekonomi pelbagai
sektor (%)
20

15 Dijarakkan bagi membezakan tahun

10

Ada jarak dari Paksi Y


5

-5

Skala
mesti -10
sama 1999 2000 2001
( +ve dan
–ve) Tahun
Skala : 1 sm= + 2.5 %
Petunjuk: Perlu dibuat
Simbol positif dan negatif
wajib tulis satu garisan
Perkilangan tambahan
Pembinaan
Perlombongan
Pertanian, penternakan, perhutanan dan perikanan
Perkhidmatan
(Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan
Ekonomi, 2001-2002)

Page 28
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

GRAF GARIS MUDAH/KOMPAUN

JENIS MEDIA KATA KUNCI

Graf Garis  Menunjukkan bilangan untuk beberapa tahun


Kompaun/  Kekadang banyak tahun diberi
Mudah  Pembolehubah selalunya banyak
 Melibatkan tahun/tempoh yang panjang biasanya 4 tahun dan lebih
 Ada kaitan dengan pasaran saham = graf garis

Kata kunci garis :


Aliran,
pola,
perubahan,
pergerakan,
turun naik, pasang surut,
kadar, kadar perubahan (Data selalunya dlm bentuk %)
indeks, , kadar pertumbuhan (Data selalunya dlm bentuk %)
imbangan dagangan,
saham, unjuran, komposit, bursa saham.

Contoh:
Aliran , kadar perubahan, kadar pertumbuhan (Data dlm bentuk peratusan)

1. Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan


aliran ekonomi negeri yang terpilih bagi tempoh 2001 hingga 2004.

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran indeks pengeluaran sektor
perindustrian dari tahun 2005 hingga tahun 2009. (STPM 2013)

3. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan keluasan kawasan


tanaman sayur-sayuran mengikut negeri terpilih dari tahun 2006 hingga anggaran
tahun 2010 di Malaysia. (STPM Ulangan 2013)

4. Sedaiakan graf yang sesuai untuk menunjukkan unjuran permintaan komoditi


makanan utama terpilih bagi tempoh tahun 2010 hingga 2020 (anggaran) (STPM
Ulangan 2014)

5. Sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan aliran perbelanjaan mengurus


kerajaan persekutuan bagi tahun 1996 hingga tahun 2001.

6. Sediakan graf garis untuk menunjukkan perbelanjaan mengurus kerajaan


persekutuan bagi tahun 1996 hingga tahun 2001

Page 29
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

Contoh Jadual :

2. Graf Garis Mudah/kompaun

Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan unjuran permintaan komoditi makanan utama terpilih bagi
tempoh tahun 2010 hingga 2020 (anggaran). (Soalan STPM 2013)

Perkataan
“anggaran” wajib
MALAYSIA: UNJURAN PERMINTAAN KOMODITI MAKANAN UTAMA ditulis atau
TERPILIH BAGI TEMPOH TAHUN 2010 HINGGA 2020 (ANGGARAN) digantikan dengan
simbol *

Tahun Unjuran Permintaan Komoditi Makanan Utama Terpilih (ribu tan metrik)

Komoditi Makanan 2010 2015 (anggaran) 2020 (anggaran)

Beras 2300 2495 2685

Buah-Buahan 2689 2993 3365

Sayur-sayuran 1580 1907 2454

Daging lembu dan kerbau 162 194 232

Daging ayam dan itik 1013 2176 3503

Ikan 1315 1527 1918

(Sumber: Disesuaikan daripada Dasar Agromakanan Negara,


2011-2020, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani,
Malaysia, Disember 2011)

# Kadang-kadang perkataan “anggaran” di tukarkan kepada perkataan


“ jangkaan” atau “sasaran”

Page 30
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

Contoh Graf Garis Mudah:

Boleh juga dirapatkan


ke paksi Y

Perkataan “anggaran”
wajib tulis

Page 31
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

2. Graf Garis Mudah/kompaun:

 Ada data negatif diberi dalam petikan pemahaman.

Kata kunci graf garis

Contoh Jadual:

Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola kadar pertumbuhan ekonomi
negara anggota ASEAN terpilih pada tahun 2006 hingga tahun 2009.

‘Kadar’ bermaksud nilai


mesti dalam peratus

ASEAN : POLA KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA ANGGOTA


TERPILIH PADA TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2009.

Tahun Pola Kadar Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota (%)

Negara 2006 2007 2008 2009

Malaysia 5.1 5.3 4.7 4.3

Filipina 5.2 5.7 4.3 4.7

Vietnam 3.9 4.6 2.1 -1.5

Thailand 5.3 5.1 4.9 3.0

Indonesia 3.0 3.6 -0.9 2.8

(Sumber: dipetik dan disesuaikan daripada Laporan


Dewan Ekonomi, 2009)

Ada data negatif diberi


dalam petikan pemahaman

Page 32
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

Contoh Graf Garis Mudah/ Kompoun

 Ada data negatif diberi dalam petikan pemahaman.

ASEAN: POLA KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA ANGGOTA


TERPILIH PADA TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2009.

Pola Kadar
Pertumbuhan
Ekonomi Negara
Anggota (%) Boleh juga dirapatkan
7 ke paksi Y

-1

Skala -2
mesti 2006 2007 2008 2009
sama Tahun
( +ve dan Skala : 1 sm= + 1.0 %
–ve)
Petunjuk: Simbol positif dan negatif Perlu dibuat
wajib tulis satu Garisan
Malaysia Filipina
Vietnam Thailand
Indonesia
(Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan
Dewan Ekonomi, 2009))

# contoh adalah graf garis mudah/kompaun ada data negatif

#Graf sudah bertukar menjadi graf garis memesong.

Page 33
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

GRAF BAR KOMPONEN

Graf Bar  Menunjukkan “Jumlah” atau “nilai keseluruhan”


Komponen
Contoh kata kunci komponen:
Kategori, Jumlah terkumpul, dikumpulkan, diterapkan, Komposisi, Jumlah, Jumlah
keseluruhan, Komponen, Nilai tambah, nilai keseluruhan

1. Berdasarkan maklumat di bawah, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan


jumlah keluaran Dalam Negara Kasar mengikut punca kegiatan dari tahun 2005
hingga 2007.

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang telah
dikeluarkan oleh bank-bank di Malaysia bagi rancangan Malaysia Kelapan bagi
tahun 2001 hingga 2005.

3. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai keseluruhan hasil pertanian
mengikut jenis pertanian di negeri-negeri terpilih di Malaysia pada tahun 2012.

Contoh Soalan STPM komponen:

1. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aset bank perdagangan di
Malaysia bagi tahun-tahun yang dinyatakan. (STPM 2013)

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk Malaysia


mengikut kumpulan umur dari tahun 2005 hingga tahun 2009. (STPM 2014)

3. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan komposisi kes pengabaian warga
tua mengikut premis rujukan di Semenanjung Malaysia pada tahun 2010, 2011,
2012, dan 2013.

4. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penggunaan air oleh
pelbagai sektor di negeri Sarawak dari tahun 2008 hingga tahun 2011. (STPM
Ulangan 2016).

5. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf
yang sesuai untuk menunjukkan jumlah Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)
mengikut aktiviti ekonomi bagi tahun 2010, tahun 2012, dan tahun 2015. (STPM
2019).

Page 34
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

3. Graf Bar Komponen

Contoh Jadual :

Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aset bank perdagangan di Malaysia bagi tahun-
tahun yang dinyatakan. (STPM 2013)
Semua kata kunci graf komponen WAJIB
ditulis semula dlm Tajuk dan Label Paksi Y

MALAYSIA: JUMLAH ASET BANK PERDAGANGAN BAGI TAHUN 2003 HINGGA 2007

Tahun Jumlah aset bank perdagangan (RM Juta)


Sektor 2003 2004 2005 2006 2007
Instrumen deposit 6 744.7 6 664.3 10 092.7 12 036.9 22 764.0
bolehniaga yang
dipegang
Pinjaman 355 610.1 447 453.3 524 722.8 580 355.8 631 893.3
pendahuluan
(362 354.8) (454 117.6) (534 815.5) (592 392.7) (654 657.3)
Aset tetap dan aset 50 999.9 58 255.5 66 439.8 85 262.3 46 269.4
lain di Malaysia
(413 354.7) (512 373.1) (601 255.3) (677 655.0) (700 926.7)
Aset asing 6 484.4 6 556.8 6602.7 10 693.3 13 441.9

Jumlah 419 839.1 518 819.9 607 858.0 688 348.3 714 371.6

Ada jumlah diberi (disesuaikan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia,


Mac 2009, Jabatan Perangkaan Malaysia)
Nilai Tokokan perlu di tulis dalam jadual

# Jadual ada nilai keseluruhan/ Jumlah besar ada di beri dalam petikan.
# Data yang didapati daripada petikan, perlu dibuat nilai tambah/ tokokan (boleh
ditunjukkan dalam jadual)
 Ada kata kunci komponen
 Semua kata kunci graf komponen WAJIB ditulis semula dlm Tajuk dan Label Paksi Y

Page 35
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

Contoh Graf Bar Komponen:

Kata kunci komponen


WAJIB tulis. Jika tiada
max 14/20

Dijarakkan bagi
membezakan tahun

Jarak antara tahun tidak boleh lebih


besar daripada lebar bar

# Pembolehubah hendaklah dalam satu kelompok dan terpisah daripada


Kelompok yang lain

Page 36
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

GRAF GARIS KOMPONEN

Graf Garis  Dalam jadual ada menunjukkan ‘jumlah besar’ atau “nilai keseluruhan”.
Komponen  Menunjukkan “Jumlah”,”Amaun”, “Komposisi”, “Komponen” atau “nilai keseluruhan”
 Melibatkan tahun/tempoh yang panjang
 Kadang-kadang kata kunci garis + komponen di gabungkan.

Kata kunci garis :


Aliran, pola, pergerakan, turun naik, kadar, kadar perubahan, indeks, tred aliran,
pertumbuhan, imbangan dagangan, , perubahan, unjuran, komposit.

Contoh kata kunci komponen:


Jumlah terkumpul, Komposisi, Jumlah, Amaun, Jumlah keseluruhan, Komponen, Nilai
tambah, nilai keseluruhan

Contoh: Kata kunci graf


Kata kunci graf garis
Aliran jumlah komponen

1. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan aliran jumlah perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi
perkhidmatan sosial dan ekonomi pada tahun-tahun yang dinyatakan. (gabungan kata kunci
garis + komponen)

2. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk Malaysia mengikut
kumpulan umur dari tahun 2005 hingga 2009.
(kata kunci komponen + melibatkan tahun yang banyak 5 tahun) (STPM 2014)

3. Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola
jumlah aduan kes pencemaran yang diterima oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia dari tahun
2001 hingga 2005

Page 37
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

4. Contoh Jadual Graf Garis Komponen:

Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola jumlah
aduan kes pencemaran yang diterima oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia dari tahun 2001 hingga 2005.

MALAYSIA: POLA JUMLAH ADUAN KES PENCEMARAN YANG DITERIMA OLEH JABATAN
ALAM SEKITAR PADA TAHUN 2001 HINGGA 2005
Kes dijadikan unit

Tahun Pola Jumlah Aduan Pencemaran (Kes)


Jenis Aduan 2001 2002 2003 2004 2005

Udara 668 808 1102 2991 3053


102 179 206 303 267
Bunyi
(770) (987) (1308 ) (3294 ) (3320 )
866 1619 2990 3872 4625
Air
(1636) (2606) (4298 ) ( 7166) (7945 )

Kes-kes lain 775 1276 1911 1660 2054

Jumlah 2411 3883 6209 8826 9999

Ada jumlah diberi (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan


Jabatan Alam Sekitar, 2005)

Nilai Tokokan perlu di tulis dalam jadual

Contoh Graf Garis Komponen:

Page 38
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

MALAYSIA: POLA JUMLAH ADUAN KES PENCEMARAN YANG DITERIMA


OLEH JABATAN ALAM SEKITAR PADA TAHUN 2001 HINGGA 2005

Pola Jumlah Aduan


Pencemaran (Kes)
12000
“Kes” dijadikan ‘unit’
di label Y
10000

8000

6000 Dirapatkan ke paksi Y

4000

2000

0
2001 2002 2003 2004 2005
Tahun
Buat satu garisan di
Skala : 1 sm= 1000 kes sebelah kanan
Petunjuk:
Udara
Bunyi
Air
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan
Kes-kes lain Jabatan Alam Sekitar, 2005)

GRAF BAR MEMESONG/POSITIF DAN NEGATIF/ IMBANGAN

Page 39
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

Graf bar @  Menunjukkan adanya perubahan positif dan negatif


garis  Hanya jika ada perubahan positif dan negatif sahaja, jika tiada dianggap mana-mana
memesong/ graf diatas.
imbangan/
positif dan Kata kunci memesong:
negatif - Peratus Perubahan - (data dalam nilai peratusan %)
- Perbezaan - (data dalam nilai mutlak)
- Perubahan - (data dalam nilai mutlak)
- Kadar perubahan - (data dalam nilai %)
- Membandingkan - (data dalam nilai mutlak)

1. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan peratus perubahan ketibaan pelancong mengikut beberapa negara
asal ke Semenanjung Malaysia bagi tahun 2004 berbanding dengan tahun 2005.

2. Berdasarkan petikan, sediakan graf garis yang sesuai untuk membandingkan


kadar eksport Malaysia ke beberapa buah negara terpilih antara tahun 2010 hingga
2013.

3. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan peratusan perubahan perbelanjaan modal mengikut sektor antara
tahun 2005 dan tahun 2006.

4. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan kadar perubahan kes jenayah komersial mengikut jenis kesalahan
yang dilaporkan di Malaysia antara tahun 2012 dengan tahun 2013

5. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan peratus perubahan hasil kerajaan Persekutuan antara tahun 2006
dengan tahun 2007 dan dengan anggaran tahun 2008. (STPM 2013U)

6. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesui untuk
menunjukkan kadar perubahan tahunan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut
sektor terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013 (ramalan) (STPM 2015U)

7. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan peratusan perubahan bilangan kenderaan bermotor yang
didaftar dari tahun 2009 hingga tahun 2010.
(STPM 2017).

8. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan bilangan penggunaan


air industri mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia antara tahun 2008, 2009
dan 2010.

5. Graf Bar Positif Negatif/ Memesong/Imbangan Mudah:

Page 40
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

1. Tahun perbandingan diberi 2 tahun


2. Kata kunci – sama seperti graf bar memesong yang lain

Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar
perubahan pelaburan yang diluluskan mengikut industri pada tahun 2000 dan tahun 2001.

MALAYSIA: KADAR PERUBAHAN PELABURAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT


INDUSTRI PADA TAHUN 2000 DAN TAHUN 2001.

Tahun Pelaburan yang diluluskan (RM Juta) Kadar Perubahan


(2002-2001)
Industri 2001 2002 (%)
Makanan, minuman dan 58.89
270 429
tembakau
Tekstil dan Kulit 642 365 -43.15
Data
Kayu, perabot dan kelengkapan 1106 941 -14.92 Dalam
bentuk
Kimia dan Keluaran Kimia 992 1670 68.35
peratus

Petroleum dan Arang Batu 3738 4580 -22.52

Getah dan Plastik 212 379 78.77

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan


Ekonomi Malaysia)

Cara mengira perbezaan


dalam nilai peratus: Data ini yang digunakan
untuk membina graf dan
data ini tidak diberi dalam
petikan pemahaman
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑖 − 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚
𝑥 100
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚

Contoh: makanan, minuman dan tembakau:


Tahun 2002 tolak Tahun 2001
RM429 juta – RM 270 juta = RM159/Tahun awal X 100
RM159/RM270 x 100
= RM58.89

#oleh kerana kata kunci KADAR PERUBAHAN, maka perbezaan data mesti ditukar dalam bentuk peratusan.

Page 41
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020
Contoh Graf Bar Positif Negatif/ Memesong/Imbangan Mudah

MALAYSIA: KADAR PERUBAHAN PELABURAN YANG DILULUSKAN


MENGIKUT INDUSTRI PADA TAHUN 2000 DAN TAHUN 2001.
Kadar Perubahan
Pelaburan yang
diluluskan (%)
100

80

60
Ada jarak antara
40 pembolehubah
yang berbeza

20

-20
Skala
mesti
sama -40
( +ve dan
–ve)
-60
(2000 - 2001)
Tahun
Perlu dibuat
Skala : 1 sm= + 20 %
satu Garisan
Petunjuk:

(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia)

Page 42
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020
6.Graf Bar Positif Negatif/ Memesong/ Imbangan Mudah:

1. Tahun perbandingan diberi hanya 2 tahun


2. Kata kunci – sama seperti graf bar memesong yang lain

Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesui untuk menunjukkan perbezaan
jumlah pengeluaran produk utama industri pembuatan terpilih mengikut produk antara tahun 2008
dengan 2009.

MALAYSIA PERBEZAAN JUMLAH PENGELUARAN PRODUK UTAMA INDUSTRI PEMBUATAN


TERPILIH MENGIKUT PRODUK ANTARA TAHUN 2008 DENGAN 2009.

Tahun Jumlah Pengeluaran produk utama industri pembuatan


Perbezaan
Produk 2008 2009
(2009-2008)
(Tan Metrik) (Tan Metrik)
(Tan Metrik)
-165
Susu Pekat Manis 233865 233700

Susu Tepung Penuh Krim 46875 46491 -384


Data
Minuman Susu 124364 124757 393 Dalam
bentuk
Nenas Tin 12739 12440 -299 nilai
mutlak
Ikan Tin 24774 25003 229

Udang sejuk beku 22945 22498 -447

Marjerin 33007 33424 417

(Sumber: dipetik dan diubahsuaikan drp Laporan Perangkaan


Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, 2010)

Data ini yang


𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑖 − 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 digunakan
𝑥 100
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 untuk
membina graf

Nota:
 Jika soalan minta ‘Perbezaan/ Perbezaan jumlah” maka,
perbezaan data dalam bentuk “nilai mutlak” bukan “peratusan”

Contoh Graf Bar Positif Negatif/ Memesong/Imbangan Mudah

Page 43
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

MALAYSIA: PERBEZAAN JUMLAH PENGELUARAN PRODUK UTAMA


INDUSTRI PEMBUATAN TERPILIH MENGIKUT PRODUK ANTARA TAHUN
2008 DENGAN 2009.

Perbezaan Jumlah
Pengeluaran Produk
utama industri
pembuatan
(Tan Metrik)

500

400

300 Ada jarak antara


pembolehubah
200 yang berbeza

100

-100

-200
Skala
mesti
-300
sama
( +ve dan
–ve) -400

-500
(2008 - 2009)
Skala : 1 sm= + 100 tan metrik Tahun
Petunjuk:
Susu Pekat Manis
Susu Tepung Penuh Krim
Minuman Susu
Nenas Tin
Ikan Tin
Udang Sejuk Beku (Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan
Marjerin Perangkaan Malaysia, Jabatan Perangkaan
Malaysia, 2009)

7. Graf Bar Memesong/ Positif dan Negatif /Imbangan Kompoun:

Page 44
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020
1. Tahun perbandingan diberi lebih daripada 2 tahun
2. Kata kunci – sama seperti graf bar memesong yang lain

Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan hasil kerajaan Persekutuan antara
tahun 2006 dengan tahun 2007 dan dengan anggaran tahun 2008.

Perbezaan ada nilai negatif dan positif

MALAYSIA : PERATUS PERUBAHAN HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN ANTARA


TAHUN 2006 DENGAN TAHUN 2007 DAN DENGAN ANGGARAN TAHUN 2008

Tahun Hasil Kerajaan Persekutuan

Peratus Peratus
2006 2007 2008 * Perubahan Perubahan
Jenis Cukai (RM/Juta) (RM/Juta) (RM/Juta) (%) (%)
(2007-2006) (2008-2007)
Cukai Syarikat 26 477 30 821 34 806 16.4 12.9

Cukai pendapatan 20 674 22 600 22 235 9.3 -0.6


petroleum
Cukai pendapatan 10 196 12 154 13 365 19.2 10.0 Data
individu Dalam
Duti Eksais 8 577 8 500 8 800 -0.9 3.5 bentuk
peratus
Cukai Jualan 6 532 7 144 7 400 9.4 3.6

Lesen/Permit 9 212 9 256 9 608 0.5 3.8

Pendapatan 24 794 33 568 32 568 35.4 -3.0


pelaburan
* Anggaran
(disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia,
2007/2008, http://www.treasury.gov.my)

Cara kira peratus perubahan/ kadar perubahan:-


Data ini yang digunakan
untuk membina graf dan
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑖 − 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 data ini tidak diberi dalam
𝑥 100
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 petikan pemahaman

# data yang diberi biasanya nilai mutlak dan pelajar dikehendaki mencari perbezaan
antara 2 tempoh/tahun samada dalam bentuk unit peratus @ nilai mutlak (ikut soalan)
Contoh:
 Peratus Perubahan (data dalam nilai peratusan)
 Perbezaan (data dalam nilai mutlak)
 Perubahan (data dalam nilai mutlak)
 Kadar perubahan (data dalam nilai %)
 Membandingkan (data dalam nilai mutlak)

Contoh Graf Bar Positif Negatif/Memesong/Imbangan Kompoun:

Page 45
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2020

MALAYSIA: PERATUS PERUBAHAN HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN


ANTARA TAHUN 2006 DENGAN TAHUN 2007 DAN ANGGARAN TAHUN
2008
Peratus Perubahan
Hasil Kerajaan
Persekutuan (%)

40

35
Dirapatkan/tiada jarak bagi
30 kelompok yang sama

25
Dijarakkan bagi membezakan tahun
20

15

10

-5
(2006-2007) (2007-anggaran 2008)
Tahun
Skala Skala : 1 sm= + 5 %
mesti Petunjuk: Simbol positif dan negatif Perlu dibuat
sama wajib tulis satu Garisan
Cukai Syarikat
( +ve dan
Cukai pendapatan petroleum
–ve)
Cukai pendapatan individu
Duti Eksais
Cukai Jualan (Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia,
Lesen/Permit 2007/2008, http://www.treasury.gov.my)
Pendapatan pelaburan

Page 46