Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 38

MATA PELAJARAN: TAJUK: PECAHAN Kelas: ARIF Tarikh 14/10/ 2018


MATEMATIK Masa:8.15-8.45 PAGI Hari: AHAD
STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN:
8.1 Menamakan pecahan wajar. 8.1.1 Menamakan pecahan wajar sehingga pengangkanya 9
dan penyebutnya 10.
8.1.2 Melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): NILAI MURNI EMK
Diakhir PdP, murid dapat menamakan pecahan wajar Kerjasama, bertanggungjawab, Sains
sehingga pengangkanya 9 dan penyebutnya 10. Murid kerajinan, toleransi, keberanian.
juga dapat melorek gambarajah mengikut pecahan yang KRITERIA KEJAYAAN (KK):
diberi. Murid dapat menulis dan melorek pecahan.
ASPIRASI MURID
Pengetahuan KBAT Kemahiran Kemahiran Etika & Identiti
Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
AKTIVITI Bahan Bantu Belajar
SET INDUKSI Berbincang mengenai pizza dan kek. Kalendar kuda
AKTIVITI UTAMA • Murid diperkenalkan dengan pengangka dan penyebut. Buku kerja
• Murid diajar cara mengenalpasti pengangka dan penyebut.
• Murid diajar cara mengenalpasti pecahan wajar dan tidak
wajar.
• Murid diajar cara menamakan pecahan wajar sehingga
pengangkanya 9 dan penyebutnya 10.
• Murid diajar cara melorek gambarajah mengikut pecahan
yang diberi.
PENUTUP Guru membuat ulasan pdpc
Latihan dan kerja rumah
TINDAKAN SUSULAN Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
REFLEKSI

PENILAIAN/ ⃝ LEMBARAN KERJA ⃝ HASIL KERJA ⃝ TUGASAN


PENTAKSIRAN

MATA PELAJARAN: TAJUK: 7.0 Masa Dan Waktu Kelas: BIJAK Tarikh 14/10/ 2018
MATEMATIK Masa:10.15-10.45 PAGI Hari: AHAD
STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN:
7.2 Menyatakan bilangan hari dan minggu dalam sebulan 7.2.1 Menyatakan bilangan hari dalam sebulan (28/29/30/31)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): NILAI MURNI EMK
Diakhir PdP, murid dapat menyatakan bilangan hari dan Kerjasama, bertanggungjawab, Sains
minggu dalam sebulan. kerajinan, toleransi, keberanian.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Membilang hari dan minggu pada kalendar
ASPIRASI MURID
Pengetahuan KBAT Kemahiran Kemahiran Etika & Identiti
Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
AKTIVITI Bahan Bantu Belajar
SET INDUKSI Murid membaca kalendar kuda. Kalendar kuda

AKTIVITI UTAMA • Murid diperkenalkan kalendar kuda.


• Murid diajar cara membaca kalendar kuda seperti nama
bulan dan nama hari.
• Murid diajar cara membilang bilangan hari dalam sebulan
berpandukan kalendar.
• Murid diajar cara membilang minggu dalam sebulan
berpandukan kalendar.
• Latihan
PENUTUP Guru membuat ulasan pdpc
Latihan dan kerja rumah
TINDAKAN SUSULAN Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:

REFLEKSI

PENILAIAN/ ⃝ LEMBARAN KERJA ⃝ HASIL KERJA ⃝ TUGASAN


PENTAKSIRAN

MATA PELAJARAN: TAJUK: 4. Operasi tolak Kelas: DINAMIK Tarikh 14/10/ 2018
MATEMATIK dalam lingkungan 10 Masa: 11.15-12.15 Tengah hari Hari: AHAD
STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN:
4.1 Menguasai konsep tolak 4.1.1 Mengurangkan benda dalam kumpulan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): NILAI MURNI EMK
Diakhir PdP, murid dapat menyatakan bilangan hari dan Kerjasama, bertanggungjawab, Sains
minggu dalam sebulan. kerajinan, toleransi, keberanian.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Membilang benda yang masih ada.
ASPIRASI MURID
Pengetahuan KBAT Kemahiran Kemahiran Etika & Identiti
Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
AKTIVITI Bahan Bantu Belajar
SET INDUKSI Perbincangan konsep berkurang, memberi, hilang, menjual.

AKTIVITI UTAMA • Murid diberikan kayu ais krim. dan diminta memberikan
separuh daripadanya kepada rakan.
• Murid diminta membilang baki kayu ais krim yang tinggal.
• Murid diberikan beberapa buku.
• Murid diminta menyimpan beberapa daripadanya ke rak
buku.
• Murid diminta membilang baki buku yang tinggal di atas
meja.
• Latihan
PENUTUP Guru membuat ulasan pdpc
Latihan
TINDAKAN SUSULAN Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:

REFLEKSI

PENILAIAN/ ⃝ LEMBARAN KERJA ⃝ HASIL KERJA ⃝ TUGASAN


PENTAKSIRAN