Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU: TARIKH: HARI:

MASA : _________________ TINGKATAN: _______________ BIL PELAJAR: _________________________

MATA PELAJARAN

TAJUK

ISI PELAJARAN

HASIL
PEMBELAJARAN /
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

MOD PEMBELAJARAN
Strategi PdP: Aktiviti PdP:
Pembelajaran Koperatif Kuliah Eksperimen
Penyelesaian Masalah Tutorial Ujian / Kuiz
Kontekstual Konsultansi Kerja Kursus Penyelidikan / Kajian / Kolokium
Kajian Masa Depan Projek Intergrasi IT
Konstruktivisme Pembelajaran Abad 21 Lain-lain
RINGKASAN AKTIVITI:

KEMAHIRAN INSANIAH: (SILA TANDAKAN √ ) KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT):


Tanggungjawab Sosial Mengaplikasi
Menghargai Alam Sekitar Menganalisis
Etika, Moral dan Profesionalisme Menilai
Semangat Patriotisme Mencipta
Komunikasi PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN:
Kepimpinan Latihan Bertulis
Kerjasama Sepasukan Pembentangan
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah Kuiz
Teknologi Maklumat & Komunikasi Analisis
Pembelajaran Sepanjang Hayat Ujian
Globalisasi BBM
Keusahawanan Rujukan / Sumber:
Pengurusan
REFLEKSI:

TANDATANGAN PENGETUA/PENYELIA:

Anda mungkin juga menyukai