Anda di halaman 1dari 6

BAB 6 : BANK DAN INSTITUSI KEWANGAN (2000-2010)

6.1 Wang – 2004,2005,2007,2008


6.2 Bank – 2000,2001,2002,2005,2006,2008
6.3 Institusi Kewangan Bukan Bank – 2002,2003,2006,2007,2008,2009

SPM 2000

3 a) Berdasarkan dialog di atas:


1) Mengapakah Leman tidak setuju apabila kadar faedah diturunkan (3m)
11) Jelaskan maksud Intan apabila berkata banyak kesan positif yang akan
dinikmatioleh masyarakat (8m)

b) Bank pusat adalah jurubank kepada kerajaan.Jelaskan bagaimana bank pusat


melaksanakan fungsi tersebut (8m)
c) Terangkan perkhidmatan Bank islam yang berikut :
1) Kemudahan pinjaman yang berasaskan Qard Al-Hassan (3m)
2) Kemudahan sewa beli berasaskan prinsip Al-Takjiri (3m)

SPM 2001

Penubuhan lebih banyak bank perdagangan di seluruh Negara


mewujudkan peluang yang lebih baik bagi orang ramai menyimpan

4 a) 1) Jelaskan tentang jenis deposit yang disediakan oleh institusi kewangan


tersebut(6m)
11) Terangkan mengapakah individu digalakkan menyimpan ?(7m)
SPM 2002

4 a) Selain kemudahan pembayaran melalui cek,terangkan kemudahan-kemudahan


pembayaran lain yang disediakan oleg bank perdagangan (8m)
b) Jelaskan perbezaan di antara bank saudagar dengan bank perdagangan (8m)
c) Bagaimanakah kerajaan bertindak melalui bank pusat untuk mengatasi masalah
terlalu banyak wang mengejar sedikit barang (9m)

SPM 2003

4 a) Syarikat kewangan dan syarikat insurans memainkan peranan yang sama dalam
pembangunan Negara.Terangkan peranan tersebut (4m)

SPM 2004

4 a) Nyatakan lima ciri wang yang baik (5m)

SPM 2005

4 b) Gambar 3 menunjukkan iklan komputer daripada Syarikat Maju Jaya Sdn Bhd.

Terangkan fungsi wang dalam iklan itu (4m)

c) Gambar 4 adalah perbualan antara seorang anak dengan bapanya


Terangkan cara bank pusat mengawal keadaan ekonomi seperti yang
dinyatakan dalam perbualan itu ? (12m)

SPM 2006

3 b) Maklumat berikut merujuk kepada situasi ekonomi sebuah Negara

• Stok barang berlebihan


• Kadar pengangguran meningkat

Huraikan empat cara bank pusat mengawal situasi ekonomi tersebut (12m)

c) Jelaskan kemudahan overdraf yang disediakan oleh bank perdagangan (4m)

4 a) Huraikan tiga jenis simpanan yang disediakan oleh bank perdagangan (9m)

SPM 2007

4 a) Gambar 4 menunjukkan perbualan antara dua orang sahabat


1) Mengapakah pertukaran barang antara Abu dan Sulaiman tidak berlaku (4m)
2) Bagaimanakah wang dapat mengatasi masalah tersebut (4m)

b) Terangkan dua sumbangan institusi kewangan bukan bank kepada pembangunan


ekonomi negara ? (4m)

SPM 2008

4 a) Huraikan tiga jenis wang yang terdapat dalam ekonomi (9m)

b) Gambar 4 dan 5 berkaitan dengan urus niaga barang


1 ) Apakah sistem urus niaga dalam gambar 4 dan gambar 5 ? (2m)

11) Jelaskan tiga kebaikan urus niaga dalam gambar 4 berbanding gambar 5 ? (3m)

c) Bank pusat telah menurunkan kadar rizab tunai dan rizab berkanun
1) Jelaskan maksud rizab tunai dan rizab berkanun (2m)
11) Jelaskan tiga kesan perubahan kadar rizab tersebut kepada bank
perdagangan (3m)
d) Jelaskan dua persamaan dan dua perbezaan Bank Simpanan Nasional dengan
KWSP (6m)

SPM 2009

3 c) Jelaskan perkhidmatan deposit semasa yang disediakan oleh bank perdagangan


(5m)
d) Maklumat berikut berkaitan dengan tabungan

Encik Ammar mempunyai wang sebanyak RM10


000.Dia menabung wangnya dalam deposit tabungan
di Bank Simpanan Nasional
Adakah anda bersetuju dengan jenis deposit yang dipilih oleh Encik Ammar ?Beri
lima alasan ? (6m)
SPM 2010