Anda di halaman 1dari 1

Batasan ketaatan kepada ulil amri ialah:

1. bukan dalam perkara kemaksiyatan.


2. penguasa/pemimpin tersebut tidak melakukan kekufuran yang nyata atau mengubah
pilar-pilar Islam.
3. penguasa/pemimpin tersebut tidak melakukan kekufuran yang nyata atau mengubah
pilar-pilar Islam.

https://mtaufiknt.wordpress.com/2017/04/05/batasan-ketaatan-kepada-penguasa-ulil-
amri/