Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN B

Laporan Projek Jualan Pastri

1.0 Pengenalan
Melalui kursus Penghasilan Produk Pastri (PPPS 3013) ini, saya telah menguasai ilmu
dan kemahiran dalam membuat pelbagai jenis pastri iaitu dari pastri rapuh, pastri choux hingga
pastri lapis. Pada masa yang sama, saya juga tidak ketinggalan dalam mempelajari cara-cara
mengurus projek usahawan muda selaras dengan perkembangan perniagaan terkini. Lantaran
itu, kami (guru-guru pelatih Unit R) juga telah didedahkan dengan kemahiran keusahawanan,
pengurusan aliran wang dan keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan
kerjaya serta cara-cara mendokumentasikan projek jualan aktiviti usahawan muda.

Sesungguhnya, kami telah melaksanakan Amali Jualan Pastri untuk kursus PPPS 3013
ini di bawah penyeliaan dua orang pensyarah yang bernama Pn. Siti Kamariah bt. Rizuwan dan
Cik Noor Hasiah bt. Sulaiman mengikut butiran seperti berikut. Lampiran A merupakan Memo
yang dikeluarkan oleh Ketua Jabatan Sains Sosial untuk kami melakukan Amali Jualan Pastri
dengan sempurna tanpa sebarang rintangan.

Tarikh : 18 Julai 2018 (Rabu)


Masa : 3:00 - 5:00 petang
Tempat : Anjung Seri Budiman, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.

1
LAMPIRAN B

2.0 Analisis SWOT

Kekuatan Peluang

Lokasi jualan yang strategik. Keuntungan yang mencukupi.


-Tempat jualan menjadi tumpuan - Daripada jualan ini, kami
Warga IPGKI. Telah memperolehi keuntungan yang
mencukupi.
Mempunyai banyak tenaga kerja.
-Kami dapat menyiapkan kerja Peluang berkomunikasi.
dengan cepat kerana mempunyai - Kami berpeluang untuk
tenaga kerja yang banyak. berkomunikasi antara satu sama
lain dan juga bersama pelanggan.
Sambutan yang tinggi.
-Kami telah menerima banyak Peluang mempromosi.
tempahan (pre-order). - Melalui jualan ini, kami dapat
-Pada masa yang sama, kami juga mempelajarai cara-cara
menerima banyak kunjungan mempromosi jualan kami,
pelanggan(Pensyarah, staf dan guru misalnya melalui media sosial, iaitu
pelatih IPGKI) ke tempat jualan kami. Whats App dan Facebook.

Pembahagian tugas yang sistematik. Peluang bekerjasama.


- Sesungguhnya, kami telah -Kami juga berpeluang untuk
membahagikan tugas sebelum kami menunjukkan komitmen serta
memulakan projek ini , kami dapat memberikan kerjasama yang
menjalankan jualan dengan lebih sepenuhnya kepada ahli-ahli
lancar. kumpulan untuk melaksanakan
jualan ini dengan sempurna.
Pengurusan masa yang baik.
-Kami dapat menyiapkan semua Dapat menerapkan nilai murni yang lain.
Kerja mengikut masa yang ditetapkan. - Kami dapat mengaplikasikan nilai murni
seperti kesabaran ketika
menunggu giliran kami untuk
menggunakan ketuhar iaitu apabila
berlakunya proses membuat tart.

Kelemahan Ancaman

Stok terhad Cara mempromosi kurang terhad.


-Bahan yang digunakan, misalnya seperti - Kami tidak mempelbagaikan cara
warna tidak mencukupi dan kami untuk mempromosikan jualan kami.
terpaksa menggunakan satu warna Kami hanya menggunakan aplikasi
sahaja untuk membuat topping. Whats App dan juga flyers.

2
LAMPIRAN B

Kelengkapan tidak mencukupi Tempat persediaan pastri yang sempit.


-Peralatan yang disediakan tidak - Kami berasa kurang selesa untuk
mencukupi dan kami terpaksa berkongsi membuat cheese tart kerana
dan menunggu. keadaan bilik yang sempit.

Kurang berkomunikasi antara kumpulan. Tiada perbezaan corak pada cheese tart.
- Kami kurang berinteraksi antara - Corak pada cheese tart tidak
kumpulan dan hasilnya kami kurang mempunyai perbezaan sehingga
membantu antara satu sama lain. menjadikan cheese tart kurang
Tempat jualan yang kurang selesa menarik.
-Oleh sebab tempat jualan panas,
kami tidak kurang selesa untuk Kulit cheese tart yang mudah pecah.
melaksankan jualan kami. -Kulit cheese tart terlalu nipis dan
mudah pecah.
Permintaan yang terlalu
banyak(Tempahan). Tidak dapat memenuhi tempahan pre-
- Disebabkan kami tidak dapat order.
memenuhi permintaan pelanggan - Bilangan cheese tart yang
bagi pre-order, kami telah menerima disediakan tidak dapat memenuhi
maklum balas yang negatif daripada permintaan pelanggan yang terlalu
pelanggan pre-order. banyak.

3
LAMPIRAN B

3.0 Rujukan

Caserani, V. & Kinton, R. (1992). Practical Cookery (7th Edition). London: ELBS Publisher.

David Kidder. (2015). The Startup Playbook: Secrets of the Fastest-Growing Startups From
Their Founding Entrepreneurs. New York Times.

Fatimah Musa. (1993). Panduan Pengendalian Restoran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

John R. Walker. (2011). Restaurant: From Concept to Operation. Toronto: John Wiley & Sons,
Inc.

June, M. (2012). Food Service Management: Priciples and Practices. New York: Pearson.

The Culinary Institute of America (2015). Baking and Pastry: Mastering the Art and Craft/
Edition 3. Hoboken, New Jersey: Wiley.

4
LAMPIRAN B

Rajah 1. Gambar-gambar di atas telah diambil semasa saya dan ahli-ahli kumpulan saya sedang

menjual Cheese Tart kami kepada pelanggan (Pensyarah dan Guru Pelatih IPGKI).
5

Anda mungkin juga menyukai