Anda di halaman 1dari 4

PENGAJIAN AM P3: ULANGKAJI PECUTAN BAHAGIAN B

MALAYSIA:KELUARAN HASIL PERTANIAN TERPILIH ANTARA


SEMENANJUNG MALAYSIA DENGAN SABAH DAN SARAWAK
PADA TAHUN 2006

Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak

20.74% 11.38%

34.02%
16.62%

17.15% 55.95%

37.98%
6.16%

8221.0 ribu tan metrik 2616.1 ribu tan metrik

Petunjuk:

Minyak kelapa sawit mentah

Biji koko kering

Getah

Padi

Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan


daripadaLaporan Ekonomi 2006/2007,
Kementerian Kewangan Malaysia.
SOALAN

Berdasarkan carta,

1. huraikan mengapa keadaan keluaran hasil pertanian terpilih antara Semenanjung


Malaysia dengan Sabah dan Sarawak pada tahun 2006 berkeadaan demikian?

2. tafsirkan keadaan keluaran hasil pertanian terpilih antara Semenanjung Malaysia


dengan Sabah dan Sarawak pada tahun 2006.

3. huraikan keadaan keluaran hasil pertanian terpilih antara Semenanjung Malaysia


dengan Sabah dan Sarawak pada tahun 2006. Jelaskan langkah-langkah untuk
meningkatkan pengeluaran hasil pertanian di Malaysia.

4. bandingkan peratus keluaran hasil pertanian terpilih antara Semenanjung Malaysia


dengan Sabah dan Sarawak pada tahun 2006 dan berikan faktor-faktor yang
menghalang kemajuan bidang pertanian di Malaysia.

5. bandingkan nilai keluaran hasil pertanian terpilih antara Semenanjung Malaysia


dengan Sabah dan Sarawak pada tahun 2006. Jelaskan langkah-langkah untuk
meningkatkan pengeluaran kelapa sawit di Malaysia.

6. huraikan sumbangan keluaran hasil padi antara Semenanjung Malaysia dengan


Sabah dan Sarawak pada tahun 2006. Huraikan langkah-langkah untuk meningkatkan
pengeluaran hasil padi di Malaysia.
skema

catatan: data melibatkan satu tempoh sahaja, jadi fokus kepada pola perbandingan sahaja.

1. Pola banding, 1+3 (format berasingan)

1 huraian data jumlah: Semenanjung Malaysia (SM) lebih tinggi berbanding Sabah dan Sarawak(SS)
3 sebab mengapa SM lebih tinggi daripada SS: keluasan tanaman, bentuk muka bumi, tenaga buruh.

2. Pola banding, 4+0 (format bersama)

i. jumlah keseluruhan SM lebih tinggi berbanding SS. Sebab: bentuk muka bumi
ii. keluaran SM lebih tinggi berbanding SS (minyak kelapa sawit mentah, getah, padi)+ sebab
iii. keluaran SS lebih tinggi berbanding SM (biji koko kering) + sebab
iv. keluaran tertinggi dan terendah di kedua-dua SM dan SS, tertinggi di SM minyak kelapa sawit
mentah, SS biji koko kering. Terendah SM biji koko kering, SS padi. + sebab

3. Pola banding, 2+2 (format berasingan)

i. perbandingan jumlah SM lebih tinggi berbanding SS


ii. SM lebih tinggi berbanding SS
iii. SS lebih tinggi berbanding SM
iv. pola tertinggi dan terendah untuk kedua-dua SM dan SS
(pilih 2 idea)

langkah-langkah meningkatkan pengeluaran hasil pertanian di Malaysia


i. R&D
ii. menambah keluasan tanaman
iii. penggunaan teknologi moden

4. Pola banding, 2+2 (format berasingan)


catatan: soalan fokus kepada peratus keluaran. Tidak perlu masukkan nilai mutlak dalam huraian bukti
data.
mana-mana 2 pola perbandingan:
i. perbandingan jumlah SM lebih tinggi berbanding SS
ii. SM lebih tinggi berbanding SS
iii. SS lebih tinggi berbanding SM
iv. pola tertinggi dan terendah untuk kedua-dua SM dan SS
(pilih 2 idea)

Faktor-faktor menghalang kemajuan bidang pertanian


i. tanah diambil alih kepada bidang industri
ii. sikap masyarakat
iii. kekurangan usaha R&D
5. Pola banding, 2+2 (format berasingan)
catatan: fokus soalan kepada nilai keluaran. tukar semua nilai peratus kepada nilai mutlak. Bandingkan
dari segi nilai mutlak.
i. SM lebih tinggi berbanding SS
ii. SS lebih tinggi berbanding SM
iii. pola tertinggi dan terendah untuk kedua-dua SM dan SS

Langkah-langkah meningkatkan pengeluaran kelapa sawit di Malaysia


i. menambah keluasan tanaman
ii. meningkatkan usaha R&D
iii. menaik taraf penggunaan teknologi moden

6. Pola banding, 1+3 (format berasingan)


catatan: soalan berfokus kepada keluaran padi.

i. Sumbangan hasil padi SM adalah di tangga kedua berbanding keluaran tanaman lain. Manakala
sumbangan hasil padi SS adalah di tangga keempat berbanding tanaman lain.

Langkah-langkah untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi di Malaysia


i. meningkatkan usaha R&D
ii. menambah keluasan tanaman
iii. menggiatkan penggunaan teknologi moden