Anda di halaman 1dari 2

RUAI IKHLAS

SEMINAR PENGURUSAN SAUDARA BARU SARAWAK 2019

Dianjurkan oleh
Ruai Ikhlas Sarawak

Pada
30 Mac 2019
8.00 pagi sehingga 5.00 petang

Bertempat di
Sarawak Islamic Information Centre (IIC), Sarawak

BORANG EVALUASI
Borang evaluasi ini bertujuan mendapat pandangan peserta mengenai beberapa perkara berhubung
dengan Seminar Pengurusan Saudara Baru Sarawak 2019.

(Borang ini hendaklah dikembalikan kepada urus setia sejurus tamat seminar)
PENILAIAN SEMINAR

Sila nyatakan aras persetujuan anda terhadap pernyataan di bawah dengan menandakan (√) pada ruang yang
berkaitan di mana: STS - Sangat Tidak Setuju; TS - Tidak Setuju; ST - Setuju; SS - Sangat Setuju.
Skala
Bil Perkara
STS TS ST SS
A. PELAKSANAAN SEMINAR
1 Objektif kursus ini tercapai.
2 Kandungan kursus sesuai.
3 Sesi perbincangan dikendalikan dengan berkesan.
4 Penggunaan alat bantuan mengajar/bengkel berkesan.
5 Penyampaian penceramah berkesan.
6 Suasana tempat kondusif.
7 Seminar berjalan dengan lancar
8 Masa diperuntukkan bagi setiap sesi mencukupi
B. KEBERKESANAN SEMINAR
1 Kursus ini meningkatkan kefahaman saya tentang pengurusan saudara baru.
Kini, saya lebih berkeyakinan untuk menjalankan tanggungjawab kepada
2
saudara baru.
3 Pada keseluruhannya kursus ini sangat bermanfaat.
C. PENILAIAN PEMBENTANGAN
Berdasarkan pandangan peribadi anda, sila nilaikan penceramah dalam lima perkara berikut dengan menulis
angka 1 – 10 dalam kotak yang berkenaan di mana: 1 menunjukkan Sangat Lemah, dan 10 menunjukkan
Cemerlang

Pembentangan 1: Pembentangan 2: Pembentangan 3: Forum Panelis 1: Forum Panelis 2:


“Urgensi “Bengkel “Mualaf “Mualaf dan “Cabaran dan
Dakwah Non- Teknikal Sarawak: Perundangan” Tuntutan
muslim: Kajian Pengurusan Tahap Semasa
Dakwah Pengislaman” Pemahaman Muallaf
Sarawak” Agama dan Bandar”
Bimbingan
Pendidikan”
Adakah bahan
pembentangan
1. memberikan suatu
input baharu untuk
anda melaksanakan
amal dakwah?
Adakah bahan
pembentangan
mencetuskan
2.
tolakan dan
semangat beramal
0
dalam diri anda?
Adakah bahan
3. pembentangan
mencapai jangkaan
objektif anda?
Adakah sesi soal
jawab membantu
4. anda mengukuhkan
kefahaman tentang
bahan tersebut?
TERIMA KASIH

(Borang ini hendaklah dikembalikan kepada urus setia sejurus tamat seminar)

Anda mungkin juga menyukai