Anda di halaman 1dari 2

SKRIP MENULIS KARANGAN

PENDAHULUAN
Dalam mendepani era modenisasi pada abad ke-21 kini, dunia menyaksikan iktisad negara
membangun seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Negara yang semakin pesat membangun
seperti tenggelam sama basah, timbul sama hanyut seiringan dengan negara maju yang lain.
Namun dasawarsa ini, isu __________________(Tema Soalan) _________ kerap menjadi
bualan dalam kalangan masyarakat di Malaysia.Hal ini demikian kerana……………………(Huraian
Tema). Persoalan yang bermain dalam kotak pemikiran kita adalah___________(Tanya satu
soalan langkah@usaha@mengatasi/ punca-punca@faktor-faktor/ kesan-kesan
@akibat-akibat / kepentingan-kepentingan@kebaikan ikut arahan soalan)
___________________ . Sememangnya tidak dapat dinafikan lagi terdapat banyak
_________________ (Jawapan soalan yang ditanya di atas)_______________ . Oleh itu,
___________ (kehendak Soalan)__________ akan dikaji dengan teliti sehingga ke akar umbi.

HURAIAN ISI-ISI PENTING


Sudah terang lagi bersuluh, ______________(kehendak Soalan) ______________ ialah
_________________(Isi 1)________________________________________ . Hal ini kerana
______________________________(Nyatakan Sebab MENGAPA langkah itu perlu
dibuat) _________. Sebagai contohnya , _______________(Nyatakan BAGAIMANA
langkah itu dilaksanakan/ cara/ masa/ contoh) _____________ . Secara tidak langsung,
__________________(Nyatakan kesan/ faedah/ akibat ) _______________ .Hal ini
bertepatan dengan peribahasa _____________________________(Masukan peribahasa
@frasa menarik)_______________.Oleh itu, jelaslah bahawa satu daripada
______________________(Arahan Soalan) ______ ialah ___________________________(Isi
1 ) _________________________________.

ISI KEDUA : Memetik wasitah nirmala seterusnya,


ISI KETIGA : Meniti kodifikasi seterusnya,
ISI KEEMPAT :Selain itu,
ISI KELIMA : Sebagai melabuh tirai perbincangan,

PENUTUP
Sebagai penutup akhir bicara, isu _____(Tema Soalan)____________ kerap menjadi
bualan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Sememangnya _________________________
(Cadangan Pertama). Selain itu, _______________________________(Cadangan Kedua)
Oleh itu, kita perlu bersinergi dalam menjayakan ____________(Tema Soalan)____________.
Hal ini bertepatan dengan peribahasa hendak seribu daya , tak nak seribu dalih. Sekiranya,
_____________( Kehendak Soalan)_______________________ berjaya direalisasikan maka
______________________________(Ramalan)_____________________________.

7 PIHAK
1.IBU BAPA 6. KERAJAAN
2. PIHAK SEKOLAH 7. BADAN BUKAN KERAJAAN
3.RAKAN SEBAYA
4.MASYARAKAT
5.MEDIA MASSA