Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K: Menyenaraikan ujian saringan kesihatan. 1. Perbincangan kumpulan: Cara penjagaan
i-THINK :
4.1 Kesihatan Diri K: Menyatakan kepentingan melakukan ujian kesihatan diri.
M1 Peta Pokok
 Saringan kesihatan saringan 2. Aktiviti berpasangan : Merancang aktiviti
 Permasalahan fizikal kesihatan dan diet untuk mencapai tahap kecergasan
KBAT :
 Penjagaan kesihatan K: Menyatakan permasalahan fizikal yang baik.
Menaakul
K: Menjelaskan cara penjagaan kesihatan diri. 3. i-Think : Jenis dan tujuan ujian saringan
Menganalisis
A: Kesedaran menjaga kesihatan diri kesihatan.
PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan larian jarak jauh secara perlahan. 1. Melakukan aktiviti larian jarak jauh
1.1 Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) K: Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular perlahan.
 Fungsi sistem kardiovaskular K: Menjelaskan sistem kardiovaskular dan sistem 2. i-Think : Kepentingan daya tahan
peredaran darah. kardiovaskular. i-THINK :
 Aktiviti DTK : Latihan long-slow
K : Menentukan kadar nadi latihan(KNL). 3. Perbincangan kumpulan: Sistem Peta Buih
distance(LSD)
M2 K: Menyatakan kepentingan latihan DTK peredaran darah
(a) Aktiviti pemanasan badan
K: Menjelaskan kesan fisiologi terhadap sistem 4. Mengira kadar nadi latihan menggunakan KBAT :
(b) Menentukan kadar nadi latihan
kardiovaskular setelah latihan DTK dua kaedah: Menaakul
(c) Pengekalan kadar nadi latihan
A: Kesedaran tentang daya tahan kardiovaskular  Kadar Nadi Maksimum(KNM) Mengaplikasi
(d) Aktiviti penyejukan badan
 Kepentingan DTK  Aplikasi Kaedah Karvonen
 Aspek Keselamatan
PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan teknik larian berhalang mengikut 1. Melakukan kemahiran lompat berhalang
2.2 Olahraga : Lari fasa 2. Perbincangan kesalahan teknik dan
Berhalang(Steeplechase) yang betul pembetulan dalam acara lari berhalang KBAT :
 Asas lari berhalang K: Mengenalpasti dua kaedah melepasi halangan 3. Melabelkan otot-otot penting di bahagian Menaakul
M3
 Kemahiran asas berpagar. kaki yang terlibat dlam acara lari berpagar. Mengaplikasi
(a) Kaedah lompat pagar K: Menyatakan kesalahan teknik dalam acara lari 4. Tayangan video
(b) Kaedah lari berpagar berhalang
(c) Lompatan air K: Menyatakan otot-otot kaki yang terlibat.
A: Keyakinan diri

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan teknik ansur maju lari berhalang 1. Melakukan teknik ansur maju lari
2.2 Olahraga : Lari yang betul berhalangan dengan betul.
Berhalang(Steeplechase) K: Menyatakan undang-undang dan peraturan 2. Perbincangan kumpulan: Aspek-aspek KBAT :
M4
 Ansur maju dalam acara lari berhalang keselamatan. Menaakul
 Undang-undang dan peraturan K: Menjelaskan aspek keselamatan yang perlu 3. Mengumpul maklumat atlet lari berhalang Mengaplikasi
 Aspek keselamatan dititikberatkan semasa melakukan lari berhalang. 4. Tayangan video
A: Berani mencuba

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan jenis-jenis vitamin 1. i-Think : Jenis vitamin dan fungsinya.
5.1 Pemakanan: Nutrien Tambahan K: Menjelaskan tahap pengambilan vitamin 2. Perbincangan kumpulan : Sumber vitamin i-THINK :
 Vitamin mengikut sukatan Recommended Daily larut lemak dan larut air. Peta Pokok
M5
(a) Jenis-jenis vitamin Allowances(RDA). 3. Folio : Kesan kekurangan vitamin dalam
(b) Kadar pengambilan vitamin K: Menyenaraikan sumber vitamin larut lemak dan diet seharian. KBAT :
(c) Sumber vitamin larut air Menaakul
(d) Komplikasi dan penyakit. K: Menyatakan jenis-jenis penyakit akibat Menganalisis
kekurangan vitamin
A: Mengamalkan pemakanan seimbang
PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan aktiviti daya tahan dan kekuatan otot 1. Melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti
1.2 Daya Tahan dan Kekuatan Otot dengan teknik yang betul. daya tahan dan kekuatan otot dengan i-THINK :
 Aktiviti daya tahan dan kekuatan K: Menyatakan perbezaan antara daya tahan otot teknik yang betul. Peta Alir
otot dan kekuatan otot 2. Menentukan 1 Repetisi Maksimum( 1 RM)
(a) Bench press(Juak baring) K: Menyatakan otot-otot yang terlibat semasa berat bebanan semasa aktiviti.
M6
(b) Half squat melakukan aktiviti daya tahan dan kekuatan otot 3. Perbincangan kumpulan: Otot-otot yang KBAT :
(c) Bicep curl A: Kerjasama terlibat semasa melakukan aktiviti. Menaakul
(d) Tricep extension 4. i-Think: Procedur aktiviti daya tahan dan Membanding
(e) Calf raise kekuatan otot beza
 Kaedah pelaksanaan latihan Mengaplikasi
(a) Menentukan 1 RM
PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran asas bola keranjang 1. Aktiviti berstesen mengikut kemahiran
2.1 Permainan: Bola Keranjang dengan teknik yang betul. yang ditetapkan.
 Aspek permainan bola keranjang K: Menyatakan alatan dalam permainan bola 2. Perbincangan kumpulan: Kesilapan biasa
 Kemahiran asas keranjang. ketika melakukan kemahiran menggelecek
M7 KBAT :
(a) Menghantar K: Menyatakan jenis-jenis hantaran dalam bola.
Menaakul
(b) Menerima permainan bola keranjang. 3. Melukis dan melabel ukuran gelanggang
Mengaplikasi
(c) Menghadang K: Menyatakan kesilapan semasa menggelecek bola keranjang.
(d) Menggelecek bola 4. Permainan kecil.
A:Kerjasama

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran asas teknik yang betul. 1. Aktiviti berpasangan: Melakukan
2.1 Permainan: Bola Keranjang K: Menyatakan undang-undang dan peraturan kemahiran asas bola keranjang.
i-THINK :
 Kemahiran asas permainan bola keranjang 2. i-Think: Jenis-jenis kesalahan dalam
Peta Pokok
(e) Menjaring K: Menjelaskan aspek keselamatan yang perlu permainan bola keranjang
M8
(f) Rebound diberi 3. Perbincangan kumpulan: Aspek
KBAT :
 Undang-undang dan peraturan perhatian dalam permainan bola keranjang. keselamatan dalam permainan bola
Menaakul
 Aspek keselamatan A:Kerjasama keranjang.
Mengaplikasi
4. Tayangan video.
5. Permainan kecil.
PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan jenis dan fungsi mineral 1. i-Think : Jenis mineral dan fungsinya.
5.1 Pemakanan: Nutrien Tambahan K: Menjelaskan tahap pengambilan mineral 2. Perbincangan kumpulan: Mengenalpasti i-THINK :
 Mineral mengikut sumber makanan yang mengandungi Peta Pokok
(a) Fungsi mineral sukatan Recommended Daily Allowances(RDA). sumber mineral.
M9
(b) Kadar pengambilan mineral K: Menyenaraikan sumber makanan yang 3. Folio : Kesan lebihan dan kekurangan KBAT :
(c) Sumber mineral mengandungi mineral dalam diet seharian. Menaakul
(d) Komplikasi dan penyakit. mineral. Menganalisis
K: Menyatakan jenis-jenis penyakit akibat lebihan
atau
kekurangan mineral.
A: Mengamalkan pemakanan seimbang

UJIAN SEGAK 1 P: Dapat melakukan aktiviti SEGAK dengan teknik 1.Aktiviti SEGAK secara berpasangan
i. Naik turun lakuan yang betul a.Naik turun bangku
bangku K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam SEGAK b.Tekan tubi
ii. Tekan tubi A: Bekerjasama c.Bangkit tubi separa
M10 iii. Bangkit tubi d.Duduk dan jangkau PAJSK
separa 2.Mencatatkan skor
iv. Duduk dan
jangkau

3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

UJIAN SEGAK 1 P: Dapat melakukan aktiviti SEGAK dengan teknik 3.Aktiviti SEGAK secara berpasangan
i. Naik turun bangku lakuan yang betul a.Naik turun bangku
ii. Tekan tubi K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam SEGAK b.Tekan tubi
M11 PAJSK
iii. Bangkit tubi separa A: Bekerjasama c.Bangkit tubi separa
iv. Duduk dan jangkau d.Duduk dan jangkau
4.Mencatatkan skor

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan latihan litar mengikut stesen yang 1. Melakukan latihan litar secara
1.2 Daya Tahan dan Kekuatan Otot ditetapkan. berpasangan.
 Latihan litar K: Menyatakan prosedur untuk melakukan aktiviti. 2. Aktiviti kumpulan:Merancang satu program
 Kaedah pelaksanaan latihan litar K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam latihan untuk meningkatkan daya tahan i-THINK :
(a) Stesen 1:Tricep extension melakukan aktiviti. dan kekuatan otot. Peta Alir
(b) Stesen 2: Half squat K: Menyatakan kesan dan faedah latihan daya 3. Perbincangan kumpulan: Langkah-langkah
M10 tahan dan kekuatan otot. keselamatan.
(c) Stesen 3: Bench press KBAT :
(d) Stesen 4 : Military press A: Keseronokan dan kerjasama. 4. Soal jawab: Procedur dan faedah latihan Menaakul
(e) Stesen 5 : Bicep curl daya tahan dan kekuatan otot Mengaplikasi
(f) Stesen 6: Calf raise 5. i-Think: Aktiviti stesen dan otot yang
 Kesan dan faedah latihan terlibat
 Aspek keselamatan
PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud perasaan 1. i-Think : Punca tekanan emosi remaja
4.2 Perasaan K : Menyatakan cara menangani tekanan emosi. 2. Forum Emosi Positif, Remaja Produktif
 Memahami perasaan A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 3. Aktiviti berpasangan : Melakonkan cara i-THINK :
 Cara-cara untuk menangani menguruskan emosi Peta Bulat
M12
tekanan emosi 4. Tayangan video
(a) Meluah perasaan 5. Perbincangan kumpulan : Menghuraikan KBAT :
(b) Kaunseling masalah yang menyebabkan gangguan Menaakul
(c) Aktiviti rekreasi emosi remaja.
(d) Rawatan pakar

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran lompat tinggi dengan 1. Melakukan teknik lompat tinggi secara
2.2 Olahraga : Lompat Tinggi teknik lompatan gaya pelana. individu
 Asas acara lompat tinggi K: Menyatakan empat fasa lompat tinggi 2. Aktiviti berpasangan: Mengenalpasti i-THINK :
 Teknik lompatan gaya pelana K: Menyatakan aspek keselamatan semasa kesalahan yang dilakukan oleh rakan Peta Alir
M13  Fasa-fasa lompat tinggi melakukan lompat tinggi semasa melakukan lompatan.
(a) Fasa Larian A:Keyakinan diri. 3. Perbincangan kumpulan: langkah KBAT :
(b) Fasa Lonjakan keselamatan yang perlu dititikberatkan Menaakul
(c) Fasa Layangan semasa melakukan lompat jauh. Mengaplikasi
(d) Fasa pendaratan 4. Tayangan video.
5. i-Think: Teknik lakuan di setiap fasa.
PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan teknik lompatan Fosbury dengan 1. Melakukan teknik lompat tinggi secara
2.2 Olahraga : Lompat Tinggi betul. individu
 Teknik lompatan Fosbury K:Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa 2. Aktiviti berpasangan: Mengenalpasti
 Fasa-fasa lompat tinggi melakukan lompat tinggi kesalahan yang dilakukan oleh rakan i-THINK :
(a) Fasa Larian K :Menyatakan undang-undang dan peraturan semasa melakukan lompatan. Peta Alir
M14 (b) Fasa Lonjakan dalam acara lompat tinggi. 3. i-Think: Teknik lakuan di setiap fasa.
(c) Fasa Layangan K:Mengenalpasti otot penggerak utama yang 4. Aktiviti kumpulan: Melukis dan melabelkan KBAT :
(d) Fasa pendaratan digunakan dalam acara lompat tinggi otot-otot yang terlibat dalam acara lompat Menaakul
 Undang-undang dan peraturan A:Keyakinan diri tinggi Mengaplikasi
 Aspek keselamatan 5. Perbincangan kumpulan :Cara menentukan
pemenang.
6. Tayangan video.
PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud perkahwinan, poligami 1. Perbincangan kumpulan : Perilaku seks
4.3 Kekeluargaan dan penceraianan. abnormal dan keburukannya.
 Perkahwinan K : Menyatakan kesan penceraian dan pengabaian 2. Aktiviti berpasangan : Melakonkan sesi
i-THINK :
 Keibubapaan tanggungjawab oleh ibu bapa. wawancara dengan mangsa keganasan
Peta Pelbagai
 Keganasan rumah tangga Menyatakan langkah pencegahan sumbang rumahtangga dan anak yang terabai.
Alir
M15  Sumbang mahram mahram 3. Pertandingan syarahan : Kesan penceraian,
 Akibat seks abnormal Menjelaskan akibat seks abnormalbdan seks pengabaian tanggungjawab, keganasan
KBAT :
sebelum perkahwinan. rumahtangga, umbang mahram dan seks
Menaakul
A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri bebas kepada remaja.
4. i-Think : Punca dan kesan keruntuhan
institusi kekeluargaan.

5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan tiga kaedah pengukuran komposisi 1. Aktiviti berpasangan: Melakukan pengukuran i-THINK:
 Komposisi Badan badan. komposisi badan
Peta Bulat
(a) Pengukuran lipatan kulit K: Menyatakan maksud komposisi badan 2. Perbincangan kumpulan: Risiko penyakit
M16 (b) Indeks jisim badan(BMI) K: Menganalisis keputusan pengukuran komposisi yang dikaitkan dengan obesiti.
(c) Nisbah pinggang – pinggul badan 3. i-Think : Tips mengawal berat badan KBAT :
K : Menjelaskan penyakit-penyakit berkaitan obesiti 4. Forum ” Kesan obesiti kepada masyarakat” Menaakul
 Penyakit berkaitan obesiti
A: Sayangi diri Mengaplikasi

PJ: KEMAHIRAN P: Dapat melakukan kemahiran dalam gimnastik 1. Melakukan sekurang-kurangnya satu
2.3 Pendidikan Pergerakan:Gimnastik artistik dengan betul dan selamat kemahiran ayunan dalam gimnastik artistik i-THINK:
Artistik K: Menyatakan langkah-langkah keselamatan yang 2. Perbincangan kumpulan : Aspek Peta Bulat
 Pergerakan ayunan perlu diambil dalam acara gimnastik artistik. keselamatan.
 Kemahiran ayunan K: Menjelaskan ansur maju ayunan ke belakang 3. Tayangan video.
(a) Bergayut dan ayunan berkisar dan ke hadapan pada gelang. 4. Folio : Acara gimnastik artistik, jenis dan
KBAT:
(b) Lejang kaki lurus sokongan K: Menghuraikan aspek keselamatan semasa spesifikasi alatan, dan atlet-atlet seluruh
M17 Menaakul
tangan aktiviti dunia.
(c) Ayunan gelongsor pada A: Keyakinan diri 5. Aktiviti kumpulan : Koreografi satu rangkaian
palang rendah pergerakan menggunakan kemahiran
(d) Bergayut, ayun dengan ayunan.
bertukar cekak 6. i-Think : Otot-otot yang terlibat dalam
(e) Ayunan pada gelang pergerakan ayunan.
 Aspek Keselamatan
PK: KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN K: Menyatakan maksud konsumerisme 1. Aktiviti berpasangan: Mengkaji kes yang
PERSEKITARAN K:Menjelaskan tanggungjawab sebagai dipaparkan di akhbar tempatan berkaitan
6.1 Keselamatan pengguna.. pengguna yang ditipu dan cara membuat
 Konsumerisme K: Menyenaraikan hak-hak pengguna. tuntutan atau kerugian. i-THINK :
 Barangan dan alatan K: Menjelaskan peranan agensi-agensi bukan 2. Aktiviti kumpulan: Membuat perbandingan Peta Buih
M18  Tanggungjawab pengguna kerajaan kualiti antara dua barangan yang mempunyai
 Hak-hak pengguna dalam membantu pengguna di Malaysia. fungsi yang sama tetapi berbeza harga. KBAT :
 Persatuan pengguna bukan A: Kesedaran terhadap hak pengguna. 3. Menyediakan folio berkaitan dengan Menaakul
persatuan pengguna dan fungsinya.
kerajaan
4. i-Think: Langkah-langkah mengatasi
masalah pengguna ditipu.

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ : KESUKANAN K: Menjelaskan maksud liabiliti 1. Perbincangan kumpulan: Contoh kes liabiliti


3.1 Keselamatan K: Menjelaskan konsep liabiliti guru dan pihak pengurusan sekolah. iTHINK :
 Liabiliti K: Menyatakan peraturan berkaitan liability 2. Aktiviti kumpulan: Melakonkan situasi kes Peta Dakap
 Konsep liability K: Menghuraikan ciri-ciri kecuaian mengikut kecuaian yang boleh berlaku di sekolah
M19
 Peraturan berkaitan liability peraturan 3. i-Think : Ciri-ciri kecuaian mengikut
 Ciri-ciri kecuaian mengikut liabiliti. peraturan liabiliti.
peraturan liability A: Bertanggungjawab

PJ : KESUKANAN K: Menyatakan tiga bahagian dalam sistem 1. Perbincangan kumpulan: Bentuk hukuman
3.1 Keselamatan perundangan dan pampasan dalam undang-undang tort
 Undang-undang tort negara. 2. Aktiviti kumpulan: Melakonkan situasi iTHINK :
 Sistem perundangan Negara K: Menjelaskan perbezaan undang-undang tort perbicaraan kes di mahkamah menggunakan Peta Pokok
M20  Undang-undang tort dengan niat dengan undang-undang tort.
 Undang-undang tort tanpa niat niat dan tanpa niat. 3. i-Think : Sistem perundangan negara
 Bentuk hukuman yang dikenakan K: Menghuraikan bentuk hukuman dan pampasan
yang
dikenakan dalam undang-undang tort.
A: Mengutamakan keselamatan
PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran asas dalam permainan 1. Aktiviti berpasangan: Melakukan kemahiran
2.1 Permainan : Ragbi ragbi dengan teknik lakuan yang betul. asas dalam permainan ragbi.
 Aspek permainan ragbi K: Menyatakan keperluan asas dalam permainan 2. Aktiviti kumpulan: Menerang dan
iTHINK :
 Kemahiran Asas ragbi menunjukkan empat teknik tendangan dalam
Peta Bulat
M21 (a) Menghantar K: Mengenal pasti posisi dan peranan pemain permainan ragbi
(b) Menerima K: Menyatakan jenis tendangan dalam permainan 3. Melukis dan melabelkan ukuran padang
KBAT :
(c) Menendang ragbi serta posisi semua pemain dalam permainan
Menaakul
A: Keyakinan diri. ragbi.
4. i-Think: Otot utama ketika melakukan
hantaran

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran asas dalam permainan 1. Aktiviti kumpulan: Melakukan kemahiran
2.1 Permainan : Ragbi ragbi dengan teknik lakuan yang betul. asas dalam permainan ragbi.
 Kemahiran Asas K: Menyatakan aspek keselamatan yang perlu 2. Perbincangan kumpulan: Menjelaskan
THINK :
(d) Tackle diambil kira dalam permainan ragbi kesalahan yang dilakukan semasa
Peta Buih
M22 (e) Skrum K: Menyatakan cara pengiraan mata. melakukan kemahiran tackle dan skrum.
 Undang-undang dan peraturan K: Menyatakan otot utama terlibat dalam 3. Soal jawab: Aspek keselamatan
KBAT :
 Aspek keselamatan kemahiran tackle dan skrum. 4. Melakarkan kedudukan pemain ketika
Menaakul
A: Keyakinan diri. melakukan skrum serta melabelkan posisi
setiap pemain.
5. i-Think: Peraturan permainan ragbi
PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud stres 1. Perbincangan kumpulan : Tanda-tanda stres
5.2 Pengurusan Konflik dan Stres K : Menjelaskan punca stres daripada faktor luaran dan langkah menangani stress.
i-THINK :
 Persediaan ke alam dewasa dan 2. Aktiviti kumpulan : Melakonkan situasi punca
Peta Pokok
M23 (a) Punca Stres dalaman berlaku stres dalam kalangan remaja.
(b) Faktor luaran K : Menyatakan cara menguruskan stres. 3. i-Think : Faktor luaran dan faktor dalaman
KBAT :
(c) Faktor dalaman A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri yang menjadi punca kepada stres.
Menaakul
(d) Cara mengurus stres

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran lombol bergalah dengan 1. Melakukan salah satu gaya lompat kijang
2.2 Olahraga : Lombol Bergalah teknik yang betul dengan teknik yang betul KBAT :
 Asas acara lombol bergalah K: Menyatakan fasa-fasa dalam lombol bergalah 2. Aktiviti kumpulan: Menerangkan dan Menaakul
 Kemahiran asas/ fasa K: Menjelaskan teknik-teknik di setiap fasa dalam menunjukkan lakuan teknik di setiap fasa
M24 lombol dengan betul.
(a) Fasa persediaan
(b) Fasa lari landas bergalah 3. Melabelkan otot-otot penting yang terlibat
(c) Fasa lonjakan K: Menyatakan otot-otot yang terlibat. dalam acara lombol bergalah
(d) Fasa layangan A: Keyakinan diri 4. Tayangan video.
(e) Fasa pendaratan A: Berani mencuba

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan ansur maju kemahiran lombol 1. Aktiviti berpasangan: Melakukan ansur maju
2.2 Olahraga : Lombol Bergalah bergalah kemahiran lombol bergalah dengan teknik KBAT :
 Ansur maju kemahiran lombol dengan teknik yang betul yang betul. Menaakul
bergalah K: Menyatakan undang-undang dan peraturan 2. Soal jawab: Undang-undang dan peraturan
M25  Undang-undang dan Peraturan dalam dala acara lombol bergalah.
 Aspek keselamatan acara lombol bergalah 3. Perbincangan kumpulan: Aspek keselamatan
K: Menyatakan aspek keselamatan yang perlu 4. Folio tentang atlet lombol bergalah.
diberi 5. Tayangan video.
perhatian.
A: Keyakinan diri

UJIAN SEGAK 2 P: Dapat melakukan aktiviti SEGAK dengan teknik 1. Aktiviti SEGAK secara berpasangan
i. Naik turun bangku lakuan yang betul a. Naik turun bangku
ii. Tekan tubi K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam SEGAK b. Tekan tubi
M26 PAJSK
iii. Bangkit tubi separa A: Bekerjasama c. Bangkit tubi separa
iv. Duduk dan jangkau d. Duduk dan jangkau
2. Mencatatkan skor
UJIAN SEGAK 2 P: Dapat melakukan aktiviti SEGAK dengan teknik 1. Aktiviti SEGAK secara berpasangan
i. Naik turun bangku lakuan yang betul a. Naik turun bangku
ii. Tekan tubi K: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam SEGAK b. Tekan tubi
M27 PAJSK
iii. Bangkit tubi separa A: Bekerjasama c. Bangkit tubi separa
iv. Duduk dan jangkau d. Duduk dan jangkau
2. Mencatatkan skor

9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan 1. Melakukan kemahiran gimnasti irama secara
2.3 Pendidikan Pergerakan : Gimnastik teknik yang betul. individu.
Irama K:Menyatakan empat kemahiran ketangkasan 2. Aktiviti kumpulan: Koreografi satu rangkaian
 Jenis pergerakan dalam gimnastik irama. pergerakan ketangkasan menggunakan satu i-THINK :
 Kemahiran ketangkasan K: Menyatakan ansur maju manipulasi alatan alatan gimrama. Peta Pokok
M28 (a) Guling sisi K: Menyatakan undang-undang dan peraturan 3. Aktiviti kumpulan: Bahaskan penglibatan
(b) Guling depan dalam permainan gimnastik irama. atlet lelaki dalam gimrama. KBAT :
(c) Guling bahu K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu 4. Perbincangan kumpulan : Aspek Menaakul
(d) Guling belakang diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik keselamatan.
 Undang-undang dan peraturan irama. 5. i-Think: Alatan dan cara manipulasi dalam
 Aspek keselamatan A:Keyakinan diri dan keseronokan gimrama.

PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K:Menyatakan fungsi keluarga dan peranan setiap 1. Mencipta sajak ”Keluarga Bahagia”
4.3 Kekeluargaan ahli keluarga.. 2. Perbincangan kepentingan institusi i-THINK :
4.3.1 Fungsi Keluarga K:Menghuraikan ciri-ciri keluarga bahagia kekeluargaan.
M29 Peta Pokok
4.3.2 Aspek Keluarga Bahagia K: Menyatakan kepentingan institusi kekeluargaan. 3. Lakonan
4.3.3 Kepentingan Institusi A:Sayangi dan menghormati ahli keluarga 4. Tayangan video
Kekeluargaan 5. Folio “Keluarga Saya”
PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Melakukan kemahiran ikatan tali dalam aktiviti 1. Aktiviti berpasangan: Melakukan kemahiran
2.4 Rekreasi dan Kesenggangan abseiling. ikatan tali dalam aktiviti abseiling.
 Abseiling K: Menyatakan peralatan yang diperlukan dalam 2. Soal jawab: Pearalatan yang digunakan
 Jenis-jenis abseiling aktiviti dalam aktiviti abseiling dan fungsinya. i-THINK :
 Peralatan abseiling abseiling 3. Perbincanggan kumpulan: Prosedur sebelum Peta Buih
 Kemahiran tali K: Menyatakan jenis-jenis ikatan yang digunakan. abseiling, prosedur penurunan dan prosedur
M30 (a) Simpul manuk K: Menjelaskan prosedur sebelum, semasa dan mendarat KBAT :
(b) Ikatan bunga geti selepas 4. Perbincangan kumpulan: Langkah-langkah Menaakul
(c) Simpul buaian melakukan abseiling. keselamatan semasa melakukan abseiling.
K: Menyatakan aspek keselamatan yang perlu 5. i-Think: Faedah aktiviti abseiling Mengaplikasi
 Procedur abseiling
 Aspek keselamatan dititikberatkan. 6. Tayangan video
A: Keseronokan
A: Keyakinan diri.

10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan 1. Aktiviti berpasangan: Melakukan kemahiran
2.3 Gimnastik Pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. gimnastik pendidikan
 Kesedaran Ritma K: Menyatakan maksud kesedaran ritma. 2. Aktiviti kumpulan: Koreografi satu
(a) Menggunakan rentak irama K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu pergerakan berdasarkan rentak ritma yang i-THINK :
untuk menghasilkan raingkaian diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik dipelajari. Peta Buih
pergerakan pendidikan. 3. i-Think: Aspek keselamatan
M31 KBAT :
(b) mendapatkan rentak ritma K:Menghuraikan komponen kecergasan yang 4. Folio: Kumpulkan lima pola pergerakan yang
untuk koreografi rangkaian diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. berbeza-beza yang digunakan dlam latihan Menaakul
pergerakan A:Keyakinan diri. kesedaran ritma. Mengaplikasi
(c) menggabungkan aliran
pergerakan diiringi rentak ritma
 Aspek Keselamatan
PJ: KESUKANAN P: Melakonkan situasi isu gender dalam sukan di 1. Aktiviti berpasangan: Perbincangan isu
3.2 Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan peringkat sekolah. gender dalam sukan di sekolah.
Sukan K: Menyatakan isu gender dalam sukan dan 2. Aktiviti kumpulan: Melakonkan isu gender
 Isu gender dalam sukan dan permainan. dalam sukan di peringkat sekolah
permainan K: Menyatakan maksud gangguan seksual. 3. Perbincangan kumpulan: Bentuk gangguan i-THINK :
(a) Gangguan seksual K: Menjelaskan bentuk gangguan seksual dan seksual dan cara mengatasinya. Peta Pelbagai
M32  Bentuk gangguan seksual langkah mengatasinya. 4. i-Think: Kesan sikap pilih kasih dalam Alir.
 Langkah mengelakkan K: Menghuraikan corak pilih kasih atau kalangan pelajar di sekolah.
gangguan seksual diskriminasi gender yang berlaku di sekolah.
(b) Pilih kasih A: Semangat kesukanan yang tinggi
 Corak pilih kasih
(c) Penyertaan dalam aktiviti
sukan dan permainan.

11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KESUKANAN P: Melakonkan situasi isu-isu dalam sukan dan 1. Aktiviti berpasangan: Perbincangan
3.2 Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan permainan. penggunaan teknologi dalam sukan.
Sukan K: Menyatakan penggunaan teknologi dalam 2. Aktiviti kumpulan: Melakonkan isu-isu dalam
 Isu-isu Lain dalam sukan dan sukan sukan.
permainan K: Menjelaskan faktor pendorong komersialisme 3. Perbincangan kumpulan: menyatakan
(a) Penggunaan teknologi dalam dalam sukan. maksud komersialisme dan faktor pendorong
sukan K: Menghuraikan kesan komersialisme dalam komersialisme..
i-THINK :
 Peralatan elektrik sukan. 4. i-Think: Kesan positif dan kesan negatif
M33 Peta Pokok
 Peralatan dan aksesori A: Semangat kesukanan yang tinggi komersialisme dalam sukan.
sukan
 Pakaian sukan
(b) Komersialisme dalam sukan
 Faktor pendorong
komersialisme
 Kesan komersialisme dalam
sukan.
PK: GAYA HIDUP SIHAT K:Menyatakan akta-akta yang berkaitan dengan 1. Perbincangan kumpulan: Akta-akta dadah
5.3 Penyalahgunaan bahan penyalahgunaan dadah di Malaysia. berbahaya hukuman.
 Penyalahgunaan Dadah K:Menghuraikan agensi yang membanteras dadah 2. Perbahasan ” Dadah Musuh Negara”
(a) Akra dan Undang-undang dan fungsinya. 3. Membuat poster tentang penyalahgunaan i-THINK :
dadah di Malaysia K: Menyatakan langkah-langkah yang dilakukan dadah
Peta Dakap
M34 (b) Peruntukan dalam akta oleh pihak kerajaan untuk membanteras gejala 4. Perbincangan langkah-langkah untuk
(c) Kesan penguatkuasaan dadah. membanteras gejala dadah di kalangan
A:Sayangi diri. remaja.
A :Mengamalkan gaya hidup sihat. 5. Ceramah antidadah.
6. i-Think:Strategi pihak kerajaan mengawal
gejala dadah.

12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran asas dalam permainan 1. Aktiviti berpasangan: Melakukan kemahiran
2.1 Permainan : Kriket kriket dengan teknik lakuan yang betul. asas dalam permainan kriket
 Aspek permainan kriket K: Menyatakan alatan dalam permainan kriket 2. Melukis dan melabel dimensi pitch
 Kemahiran dalam permainan kriket K: Menyatakan kemahiran asas dan teknik lakuan (gelanggang) kriket. THINK :
(a) Bowl yang betul. 3. Aktiviti kumpulan: Menyatakan dan Peta Pokok
(b) Membaling K: Menyatakan undang-undang dan peraturan menunjukkan teknik lakuan kemahiran tanpa
M35 (c) Menangkap dalam permainan kriket menggunakan bola(imainary). KBAT :
(d) Larian K: Menyatakan aspek keselamatan yang perlu 4. Perbincangan kumpulan: Kelemahan dan Menaakul
(e) Batting diberi perhatian semasa permainan kriket. kekuatan untuk mempromosikan sukan
A: Keyakinan diri. kriket di Malaysia. Mengaplikasi
(f) Menjaga wiket
 Undang-undang dan peraturan 5. i-Think:Otot-otot yang terlibat semasa
 Aspek keselamatan melakukan kemahiran memukul, memadang,
menjaga wiket dan membaling.
PJ: KEMAHIRAN P: Melakukan kemahiran pergerakan kreatif 1. Aktiviti Kumpulan: Melakukan kemahiran
2.4 Pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. pergerakan kreatif
 Kesedaran kumpulan K: Menyatakan aspek yang diberi penekanan 2. Perbincangan kumpulan: Cara-cara
(a) Meniru lakuan dalam kumpulan dalam tema kesatuan kumpulan menghasilkan formasi pergerakan dan aspek i-THINK :
(b) Kesatuan kumpulan K: Menyatakan perbezaan formasi sebentuk dan keselamatan. Peta Alir
M36 formasi tidak sebentuk. 3. Menamakan otot penggerak utama yang
 Formasi dalam kumpulan
(a) Formasi sebentuk K: Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif.
(b) Formasi tidak sebentuk digunakan dalam acara pergerakan kreatif. 4. Aktiviti kumpulan: Merancang koreografi satu
 Kualiti ekspresif dalam pergerakan. A: Kerjasama siri pergerakan dengan tiga formasi..
 Aspek keselamatan 5. i-Think: Langkah pembentukan formasi

13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5
MINGG TUNJANG/TAJUK/ i-THINK
OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
U KEMAHIRAN KBAT

PK: KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN K: Menjelaskan kepentingan pertolongan cemas. 1. Aktiviti kumpulan: Demonstrasikan cara
PERSEKITARAN K: Menyatakan simptom patah dan bantu mula melakukan bantu mula bagi merawat
6.2: Pertolongan Cemas untuk kecederaan fraktur. kemalangan berikut:
 Bantu Mula K: Menyatakan empat cara racun boleh masuk ke  Patah bahagian paha i-THINK :
(a) Fraktur dalam tubuh.  Patah bahagian tangan Peta Alir
(b) Keracunan K:Menyatakan procedur bantu mula mangsa  Mangsa tercekik Peta Pokok
M37 (c) Lemas lemas. 2. Perbincangan kumpulan: Cara keracunan,
(d) Tercekik K: Menyatakan jenis dan simptom tercekik. sumber, simptom keracunan dan kaedah KBAT :
A: Bekerjasama bantu mula dilakukan. Menaakul
3. i-Think: Procedur bantu mula bagi mangsa Mengaplikasi
tercekik
4. i-Think: Procedur bantu mula bagi mangsa
lemas.
M38
M39

M40
M41
M42 PEPERIKSAAN SPM
M43
M44

14