Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tahun : 3 Pintar

Hari : Isnin

Tarikh : 3 September 2018

Masa : 30 Minit (12.15 p.m. – 12.45 p.m.)

Tajuk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL - Nyanyian

Fokus Ekspresi : Pergerakan

Standard Kandungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

Standard Pembelajaran : 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.

- lagu aksi (action song)

- permainan nyanyian (singing games)

Pengalaman sedia ada : Murid pernah menyanyi lagu kanak – kanak

Bahan Bantu Mengajar : Lagu Burung Kakak Tua, Kad ikon

Penyerapan Nilai : Berdisiplin – mengikut arahan

Langkah / Isi Kandungan Aktiviti Catatan


Masa

Set Induksi Aktiviti menarik 1. Guru menayangkan gambar BBM :


nafas burung kakak tua
(5 minit)  Gambar ikon burung
(pemanasan suara) Murid - murid memerhati dan kakak tua
mendengar penerangan guru. Teknik:
 Demonstrasi
2. Guru mengaitkan gambar dengan
 Penerangan
tajuk lagu yang akan diajar
BCB:
Murid memahami perkaitan aktiviti
 Kemahiran
3. Guru membuat demonstrasi dan mendengar
bimbing murid menarik nafas Nilai :
dengan betul iaitu dengan
 Patuh
mengembangkan dada di
 Bekerjasama
bahagian diafragma
 yakin
4. Guru menyuruh pelajar untuk
Rancangan Pengajaran Harian
membuat teknik solfa dengan
menyanyikan not ‘do re mi fa…

Murid – murid meniru gaya untuk


menarik nafas dengan bimbingan
guru.

Langkah 1 Memperkenalkan 1. Guru menayangkan slaid point Teknik:


lagu dan gaya lirik lagu “ burung kakak tua”
( 5 minit )  demonstrasi
pergerakan Murid memerhati lirik lagu yang
 penerangan
dipamerkan sambil mendengar lagu
BCB:
yang dimainkan.

 kemahiran
2. Guru menerangkan maksud lirik
mengecam
lagu.
Nilai:
3. Guru menunjukkan gaya burung
kakak tua dan nenek tua.  Patuh
4. Guru membimbing murid untuk  bekerjasama,
meniru gaya dan aksi guru sambil  berdikari
menyanyi lagu burung kakak tua.
 sabar
5. Guru melakukan gaya dan
ABM:
menyanyikan lagu burung kakak
tua.  slaid (lirik lagu)
 LCD
 laptop

Langkah 2 Menyanyi sambil 1. Guru dan murid menyanyikan ABM:


membuat gerakan lagu “burung kakak tua” dengan
( 7 minit )  slaid (lirik lagu)
secara kumpulan iringan minus one.
 LCD
Murid mendengar dengan teliti dan
 pita rakaman
menyanyi bersama guru.
Nilai :
2. Guru membahagikan murid-murid
 teliti
kepada beberapa kumpulan kecil.
(kumpulan burung kakak tua,  sabra

nenek tua.)  berdikari

3. Guru menghalakan satu sudut di


belakang kelas sebagai jendela.
4. Murid mengarah dan
membimbing untuk melakukan
pergerakan secara kumpulan.
Rancangan Pengajaran Harian

Langkah 3 Persembahan 1. Guru menyuruh kumpulan – Teknik:


kumpulan dan kuiz kumpulan membuat
 Perbincangan
muzikal. persembahan nyanyian
 Sumbang saran
pergerakan sambil melakukan
Guru memberi Nilai:
perkusi badan
komen tentang
Murid membuat persembahan secara  Kerjasama
persembahan murid
repertoir dan kumpulan.  Prihatin

2. Guru memberi komen tentang  Disiplin

persembahan murid.
3. Guru bersama dengan murid
menyanyikan lagu “Burung kakak
tua”

Penutup 1. Cikgu merumuskan Teknik:


pembelajaran.
 Perbincangan
2. Cikgu menerapkan nilai murni  Sumbang saran
Nilai:

 Kerjasama
 Prihatin
 Disiplin