Anda di halaman 1dari 2

SMP-SMA-SMK ISLAM PLUS TAHFIZH ATTAUFIQ

JADWAL UJIAN PRAKTIK SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No Mata Pelajaran Kelas Hari, Tanggal


1 Penjas VII A
2 Seni Budaya VII A
3 Tahsin Tahfizh VII A
4 Prakarya VII A
1 Penjas VII B
2 Seni Budaya VII B
3 Tahsin Tahfizh VII B
4 Prakarya VII B
1 Penjas VIII A
2 Seni Budaya VIII A
3 Tahsin Tahfizh VIII A
4 Prakarya VIII A
1 Penjas VIII B
2 Seni Budaya VIII B
3 Tahsin Tahfizh VIII B
4 Prakarya VIII B
1 Penjas IX A
2 Seni Budaya IX A
3 Tahsin Tahfizh IX A
4 TIK IX A
5 Fiqih Ibadah IX A
6 Bahasa Indonesia IX A
1 Penjas IX B
2 Seni Budaya IX B
3 Tahsin Tahfizh IX B
4 TIK IX B
5 Fiqih Ibadah IX B
6 Bahasa Indonesia IX B
1 Penjas XA
2 Seni Budaya XA
3 Tahsin Tahfizh XA
4 Prakarya XA
1 Penjas XB
2 Seni Budaya XB
3 Tahsin Tahfizh XB
4 Prakarya XB
1 Penjas XI A
2 Seni Budaya XI A
3 Tahsin Tahfizh XI A
4 Prakarya XI A
5 Bahasa Indonesia XI A
1 Penjas XI B
2 Seni Budaya XI B
3 Tahsin Tahfizh XI B
4 Prakarya XI B
5 Bahasa Indonesia XI B
1 Penjas XII MIPA
2 Seni Budaya XII MIPA
3 Tahsin Tahfizh XII MIPA
4 PaI XII MIPA
1 Penjas XII AK
2 PAI XII AK
3 Tahsin Tahfizh XII AK
4 Kewirausahaan XII AK
5 MAKA XII AK
6 MPSA XII AK

Mengetahui, Jambi, November 2019


Principal Ketua

Kusmanto, M.Pd.I Oktaviani