Anda di halaman 1dari 1

Pelan Taktikal

Nama Sekolah : SJKC YUH HUA REMBAU, NEGERI SEMBILAN

No. Nama Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Sumber TOV ETR Indikator
1)Meningkatkan PdPc
yang berkesan dan
menarik dalam bilik
1. PGB, PIBG, LPS, Tool Kit 100 % kelas 100 % kelas
darjah.
Alumni dan GPK PAK21 , ICT , 20 % kelas berkonsepkan berkonsepkan
Bilik Darjah 2)Mengamalkan
1 2. Penyelaras Kelas 6 bulan Anggaran kos berada pada PAK21 pada PAK21 pada
PAK21 pembelajaran yang aktif
PAK21 . RM5000/ set. tahap PAK 21 akhir tahun akhir tahun
dan seronok dalam
3.Guru Kelas Jumlah 4 Set. 2018 2018
kalangan murid.
3)Membudayakan KBAT
menerusi PAK21.

Lebih 50% guru 80% guru


1)Meningkatkan kualiti LCD, bahan
belum mencapai tahap Skor Standard
PdPC guru ke tahap 1. PGB dan GPK Pembelajaran
mencapai tahap cemerlang 4 SKPM g2
2 PdPc Berkesan cemerlang. 2. SU LADAP 6 bulan Kooperatif,
cemerlang dalam PdPC 90% dan ke
2)Membudayakan PAK21 3. SU PLC penceramah
dalam PDP (SKPMg2 atas
dalam kelas GC dan SISC+.
Abad ke-21. Standard 4)