Anda di halaman 1dari 1

1 Musa 1 : 26

Dung i mangkuling muse ma Debata: Tole ma, itatompa ma jolma,


tumiru rupanta, tudos tu pangalahonta, asa dirajai dengke angka na
di laut, dohot pidong angka na martongatonga langit, dohot angka
dorbia, ro di sandok tano on nang sude gulokgulok, angka na
manjirir di atas tano on.

Psalmen 33 : 6

Marhitehite hata ni Jahowa do manjadi angka langit, jala


marhitehite hosa ni pamanganna sude angka paranganna.

Psalmen 33 : 9

Ai mangkuling Ibana, gabe manjadi do, mandokkon do Ibana, jadi


jongjong ma.

Yohanes 1 : 3

Saluhutna i marhite sian Hata i do, umbahen na manjadi; jala ndang


adong nanggo sada sian naung jadi i, na so marhite sian

Kolose 1 : 16

Ai marhite sian Ibana do ditompa saluhutna, na di banua ginjang


dohot na di tano on, na tarida dohot na so tarida i, angka habangsa,
angka harajaon, angka gomgoman, angka parhuasoon; saluhutna i
do ditompa marhitehite Ibana, jala marhapatean tu Ibana.

Heber 11 : 3

Hinorhon ni haporseaon do taantusi, naung marhitehite pandok ni


Debata dipaojak angka hasiangan, asa sian na so tarida manjadi na
tarida i.