Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

- Pendidikan
1 Isnin 7/1/2019 3 Kesenian -
60 minit Seni Visual

UNIT UNIT 1 : TUT TUT KERETA API

TAJUK LUKISAN (Teknik garisan silang pangkah)

BIDANG 1 : MENGGAMBAR

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni Visual

1.1.1 Mengenal pasti dan menghubungkait penggunaan garisan, ruang, kepelbagaian serta
ritma dan pergerakan melalui karya lukisan dalam Bidang Menggambar.
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media, teknik
dan proses dalam penghasilan karya Bidang Menggambar menggunakan: (i) teknik garisan
silang pangkah dalam penghasilan karya lukisan.

Pada akhir PdPC murid akan dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menghasilkan karya lukisan dengan teknik silang pangkah.
1. Murid dijelaskan bahasa seni visual (garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian) dan
kaitkan dengan objek dalam karya.
2. Murid dibimbing menerokai teknik silang pangkah.
3. Murid menerokai penggunaan bahan yang pelbagai dalam menghasilkan lukisan silang

AKTIVITI pangkah. (KBAT)

PDPC 4. Murid secara berpasangan, menerokai pelbagai jenis media kering semasa
menghasilkan lukisan silang pangkah.(PAK21)
5. Murid bersoal jawab dengan guru tentang nilai garisan silang pangkah dalam
menghasilkan karya.
6. Guru memilih karya terbaik dan membuat kesimpulan topik hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)


Alat dan bahan : Kertas lukisan, Warna pensel dan pensel
BBB
Buku Teks : m/s 6-7
EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Mengaplikasi

NILAI Kerjasama

TAHAP PENGUASAAN (PBS) PENTAKSIRAN /PENILAIAN Penglibatan dalam kelas.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK