RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN UNIT KOKURIKULUM

Tarikh Kelas Mata Pelajaran Tajuk Objektif i) ii) iii)

: 15.11.2010 : A2T22/T23/T24 : Badminton : Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan : Memastikan pendaftaran pelajar dilaksanakan Psikomotor Kognitif Afektif dapat melakukan pergerakan mengikut teknik yang betul dapat menghubungkait kecergasan fizikal dengan kehidupan seharian memupuk sikap kerjasama dan tolong-menolong dalam kumpulan

Pengalaman sedia ada : Bermain bola sepak atau bola jaring Bahan bantu mengajar : Skitel, wisel, bola Nilai Strategi pengajaran : Berdisiplin dan bertanggungjawab : TKP

lompat bintang 1. Langkah 2 ( 60 minit ) Penilaian ( 10 minit ) Penutup ( 10 minit ) Ulasan/refleksi:. 2. Penerangan 2.LANGKAH Set Induksi ( 10 minit ) Langkah 1 ( 30 minit ) CIRI PENGAJARAN Intrapersonal Kinestetik Visual-ruang Logik matematik 1. Pergerakan bebas-lari anak. 3. Tunjuk cara AKTIVITI 1. Tunjukcara aktiviti bagi setiap komponen. Kekuatan -Tekan Tubi ( 1 minit) 4. Pelajar membentuk kumpulan 2. Permainan kecil 1. Komposisi Tubuh Badan 1. Pelajar mengaitkan kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dengan kehidupan seharian. Kelembutan/kelenturan -duduk jangkau/passing bola pelbagai arah 5. Pensyarah akan merekodkan setiap aktiviti yang dijalankan. Pelajar melakukan cooling down 2. . Pensyarah menerangkan komponen dalam kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. Pelajar melakukan pemanasan badan 2. Daya Tahan Kardiovaskular -fartlek 2. Daya Tahan Otot -Bangun tubi bervariasi 3. Aktiviti regangan 3. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful