BORANG PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN

1.

*

1. SPPP 2. SPPPI

2.

1. HARTA PERTAMA 2. HARTA KEDUA 3. UBAHSUAI (HARTA PINJAMAN KERAJAAN) 4. UBAHSUAI (HARTA BUKAN PINJAMAN KERAJAAN)

SPP 10/08

(* sila pilih skim pinjaman)

Web site:http : //bpp.treasury.gov.my e-mail: pinjamrumah@treasury.gov.my Telefon : 03-88802000

BAHAGIAN A - MAKLUMAT PEMOHON
1. Gelaran ( Contoh : Tan Sri / Dato' ) 2. Nama ( Seperti Dalam Kad Pengenalan/Tentera/Polis )

3.

Nombor Kad Pengenalan

Baru Lama T
( Tentera ) H H ( Polis ) B B T T T T

4. 5. 6.

Tarikh Lahir Jantina Jawatan 1. Lelaki 2. Perempuan

6.1 Gred Jawatan 6.2 Gaji Hakiki 7. 8. 9. Tarikh Pelantikan Ke Skim Jawatan Sekarang
H H B B T T T T

RM
H H

,
B B T T

.
T T

Tarikh Pengesahan Dalam Jawatan Jika Memangku Dengan Tujuan Naik Pangkat
H H B B T T T T

9.1 Tarikh Memangku 9.2 Gred Jawatan Dipangku
( Salinan surat arahan pemangkuan hendaklah disertakan ) H H B B T T T T

10. 11. 12. 13.

Tarikh Persaraan Wajib / Tamat Perkhidmatan Skim Perkhidmatan Jenis Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan
1. Awam 5. Ahli Parlimen/ADUN 2. Polis 6. Guru 3. Tentera 7. Hakim 4. Anggota Pentadbiran Persekutuan/Negeri 8. Badan Berkanun

1. Tetap Dan Berpencen2. Tetap Dan Mencarum KWSP 1.

3. Perkhidmatan Jangka Pendek
( Tentera Sahaja )

Persekutuan

2.

Negeri

14.

Nama Dan Alamat Penuh Tempat Bertugas

Poskod Negeri No.Telefon 15. Email

Bandar

No. Telefon Bimbit Muka 1/3

Membeli Rumah Yang Telah Siap (dari Pasaran Sekunder) 23. 26.1 Nama Bank/Institusi Kewangan 30.16. Rumah Pangsa 7. 29.1 Nombor Rujukan Fail Pinjaman 29. Badan-badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan (Jika Ada): 29. Perbendaharaan Malaysia" bernilai RM .Telefon Bandar No. Membeli Rumah Yang Telah Siap 2. Telefon Bimbit BAHAGIAN B . Membeli Tanah 5. Kediaman Berkedai 3. Dan Lain-lain 1. No Gaji Kod Pusat Pembayar Jabatan Pembayar Gaji Poskod Negeri Nombor Telefon 19.2 Cawangan Bank/Institusi Kewangan 30. Membeli Rumah Dalam Pembinaan 4. Jenis Rumah Rumah Kos Rendah Permohonan Pinjaman Amaun Pinjaman Yang Dipohon Tempoh Bayaran Balik Pinjaman 1. T T T . Kondominium 4.Kad Pengenalan Awam Baru Lama T ( Tentera ) ( Polis ) 21. Townhouse 8. . Berkembar 6.MAKLUMAT PINJAMAN 22. Wang Proses Atas Nama "Akaun Pinjaman Perumahan. Menyelesaikan Hutang Pinjaman Perumahan Dari Intitusi Kewangan 6. Ubahsuai Harta Bukan Pinjaman Kerajaan 30. 27. H H B B T .4 Tarikh Pinjaman Telah/Akan Selesai 30. Banglo 5. 24. No.3 Potongan Bulanan bagi pinjaman RM Muka 2/3 .3 Tarikh Pinjaman Diluluskan H H B B T T T T RM . Nama Dan Alamat Waris Poskod Negeri No. 18.2 Amaun Pinjaman Diluluskan 29. 28. Jenis Pinjaman 1. Membina Rumah Atas Tanah Sendiri 3. Bulan 2. Individu RM . 25. Bersama Suami / Isteri . 17. . Rumah Teres 2. Nama Suami / Isteri Bandar 20. Maklumat Pinjaman Perumahan Daripada Perbendaharaan Malaysia. 29. Kerajaan Negeri.

8. 6. saya dengan serta merta akan memaklumkan kepada Bahagian Pinjaman Perumahan. Tandatangan pemohon Tarikh : BAHAGIAN D .PENGAKUAN PEMOHON Saya bersetuju dengan semua syarat dan peraturan pinjaman perumahan mengikut Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia yang berkuatkuasa dan dengan ini saya sahkan bahawa:1. Harta yang dibeli bukan daripada suami / isteri. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Ketua Jabatan: Jawatan: Tarikh: Cop Rasmi Jabatan: Muk3/3 . y g yang g Saya bersetuju menyertai perlindungan Takaful dengan syarikat yang telah saya pilih seperti di Akuan Pemilihan aqad yang dilampirkan. 9. Saya bersetuju untuk menerima apa-apa kadar faedah dan lain-lain bayaran yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia yang yang berkuatkuasa dari masa ke semasa sehingga baki hutang pinjaman selesai.BAHAGIAN C . 5. Saya akan mematuhi semua syarat pinjaman yang ditetapkan dari masa ke semasa. Saya bersetuju memberi kebenaran kepada Kerajaan Malaysia untuk membuat potongan dari gaji. faedah persaraan dan terimaan dari Kerajaan bagi menyelesaikan apa-apa baki hutang pinjaman yang terkumpul. Saya bukan siberhutang y g hukuman atau seorang bankrap. 10. bapa. pencen. Harta yang dibeli adalah seperti dalam Surat Perjanjian Jualbeli. Sekiranya saya mengambil cuti separuh gaji / tanpa gaji/ tidak hadir bertugas / tamat kerja/meletak jawatan/meninggalkan perkhidmatan/bertukar alamat/bertukar tempat kerja. 2. Saya akan membayar wang beza (jika ada) di antara harga belian dengan pinjaman yang diluluskan. 7. Saya bersetuju untuk menerima apa-apa kadar faedah dan lain-lain bayaran yang dikenakan memberi kebenaran kepada Kerajaan Malaysia untuk mengambil sebarang tindakan untuk menyelesaikan tunggakan dan baki pinjaman terkumpul. anak dan adik-beradik. 4.PERAKUAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa permohonan pinjaman pemohon ini adalah teratur mengikut syarat pinjaman perumahan melalui Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkuatkuasa. ibu. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful