Anda di halaman 1dari 8

Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan

Bahagian D.
Bahagian A
[25 Markah]

1. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan
tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu
menyalin ayat itu semula.

i. Drama pentas yang berjudul ‘Matinya Seorang Pahlawan’ itu dijayakan oleh semua
pelajar-pelajar dari Akademi Seni Kebangsaan.
______________________________________________________________________
ii. Penduduk di taman perumahan itu mengamalkan budaya saling hormat-menghormati
antara satu sama lain.
______________________________________________________________________
iii. Suasana di pasar malam itu riuh-rendah dengan suara peniaga dan pembeli yang sedang
meminta-minta harga pasaran.
______________________________________________________________________
iv. Mereka bersepakat dan saling bantu- membantu untuk menyiapkan tugasan yang
diberikan oleh guru.
______________________________________________________________________
[8 markah]

2. Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan
tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak
perlu menyalin ayat itu semula.

i. Puteri raja itu berdukacita kerana ayahnda baginda sedang gering.


_______________________________________________________________________

ii. Kehebatan Hasbullah Awang sebagai juru ulas acara sukan yang disiarkan secara
langsung disegani oleh masyarakat di negara kita.
_______________________________________________________________________

iii. Semua stesyen kereta api telah diselenggara dengan baik demi keselesaan orang ramai
yang menggunakan perngangkutan awam itu.
_______________________________________________________________________

[3 markah]

1
3. Tentukan subjek dan predikat bagi ayat di bawah. Kemudian, tulis jawapannya pada
ruanngan jawapan yang disediakan.

i. Encik Ali seorang ahli perniagaan yang berjaya.

Subjek : _______________________________________________________________

Predikat : _______________________________________________________________

ii. Kilang kelapa sawit itu sangat besar.

Subjek : _______________________________________________________________

Predikat : _______________________________________________________________

iii. Puan Kamariah dan Puan Milah berkongsi perniagaan jualan runcit di pekan.

Subjek : _______________________________________________________________

Predikat : _______________________________________________________________

iv. Ladang yang luas itu milik Encik Khairuddin.

Subjek : _______________________________________________________________

Predikat : _______________________________________________________________

v. Encik Muniandy menjalankan projek ternakan ikan dalam sangkar.

Subjek : _______________________________________________________________

Predikat : _______________________________________________________________

[10 markah]

3. Lihat gambar di bawah ini dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai
dengan gambar tersebut.

i. _______________________________________________________________

2
ii. ___________________________________________________________________

[4 Markah]

Bahagian B
[30markah]
5. Baca pantun di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pantun Dua Kerat (Nasihat)

Berapa jauh wujud dengan sifat,


Sejauh lutut dengan pelipat.

Sarang semut dalam gelap,


Orang selimut selalu lelap

Hitam-hitam pucuk kawa,


Sungguh hitam dipandang lawa.

Emas, perak, tembaga, suasa,


Malas bergerak tidak merasa.

Buah sintang, buah senikul,


Satu memegang satu memikul.

(i) Nyatakan dua perkara negatif yang terdapat dalam pantun di atas. (3 markah)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(ii) Nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam pantun tersebut. (3 markah)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3
(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri daripada melakukan
perkara-perkara negatif? (4 markah)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Tiba-tiba dia terdengar Oren mengiau-ngiau di luar pintu rumah. Dia lantas bangun
menuju ke muka pintu lalu membukanya. Di hadapannya kelihatan Oren dengan raut
wajah yang sayu. Dia membongkokkan dirinya untuk mengangkat Oren.
“Ke manakah engkau pergi, Oren?’ soalnya sambil mengusap-usap belakang kucingnya
itu. Dia kehairanan kerana bulu Oren terjaga bersih walaupun telah beberapa hari
kucingnya tidak pulang ke rumah seolah-olah ada orang yang membersihkannya.
Kemudian, dia membawa Oren ke dapur. Dia mengambil susu dari peti sejuk dan
disuakannya kepada Oren, namun Oren hanya membiarkan susu itu. Dengan manjanya
Oren kembali kepadanya sambil menggeselkan badan di kakinya. Selepas itu, dia kembali
mendukung Oren. Oren memandangnya dengan lembut. Lantas dia mencium pipi Oren.
Perbuatannya itu tidak pernah dilakukannya sebelum ini walaupun kepada Kelabu.
“Mengapa , Oren?” Dia tidak tahu akan sebabnya dia menanyakan soalan itu tetapi
tidak dapat merasakan perasaannya yang sayu setiap kali mata Oren dan matanya bertemu.
Dia cuba untuk menepis perasaan sayu dan bersalah kerana mengakibatkan Oren setelah
kehadiran Kelabu.
Dia membawa Oren ke ruang tamu rumahnya semula. Sambil duduk di sofa dia
membelai-belai Oren dengan manja. Dia cuba untuk berbual-bual dengan Oren, iaitu
perbuatan yang jarang-jarang dilakukannya. Oren membalasnya dengan mengiau-ngiau.

Antologi Kuingin Berterima Kasih, halaman 38 - 39

(i) Berdasarkan petikan cerpen di atas, bagaimanakah reaksi Oren apabila “dia” menyuakan
susu kepada Oren? (3 markah)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ii) Jelaskan dua latar tempat yang terdapat dalam petikan cerpen tersebut. (3 markah)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4
(iii) Cerakinkan cara-cara untuk memastikan haiwan peliharaan sentiasa berada dalam
keadaaan bersih dan sihat.
(4 markah)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di
Tingkatan 1

Novel Sejambak Bakti


Rejab F.1

Berdasarkan novel yang dikaji, tulis sinopsis bagi novel tersebut.


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5
BAHAGIAN C

(15 Markah)

8. Lihat gambar-gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam
gambar tersebut tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

AKTIVITI-AKTIVITI UNTUK MEMUPUK SEMANGAT KEJIRANAN

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6
BAHAGIAN D

(30 Markah)

9. Pilih satu daripada soalan di bawah ini. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 180 patah perkataan.
(i) Anda dan keluarga telah berpindah ke tempat lain.
Tuliskan surat kepada kawan anda untuk menceritakan keadaan di tempat itu

(ii) Peribahasa Melayu ‘seperti kacang lupakan kulit’ memberi nasihat supaya jangan
melupakan budi insan yang pernah berjasa.
Tulis sebuah cerita berdasarkan peribahasa tersebut.

(iii) Dewasa ini restoran makanan segera tumbuh bagai cendawan selepas hujan.
Bincangkan keburukan makanan segera kepada masyarakat.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________