Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN B ( ESEI)

JAWAB SEMUA SOALAN

1. Maklumat berikut berkaitan dengan situasi seorang remaja yang mendengar radio
dengan kuat.

Aina sedang mendengar radio dengan bunyi yang kuat semasa berada di rumahnya.
Perbuatannya telah ditegur oleh jirannya kerana mengganggu anak-anak jiran yang
sedang mengulang kaji pelajaran. Aina meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji
tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan situasi di atas, terangkan tiga nilai yang telah diamalkan oleh Aina untuk
menunjukkan keperibadian mulia. Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai-nilai
universal yang telah dipelajari.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

( 10 Markah)
2. Maklumat berikut berkaitan dnegan amalan berkeperibadian mulia yang diamalkan
oleh tokoh-tokoh di bawah.
Tokoh Amalan berkeperibadian mulia
Confucius Mementingkan keharmonian hidup dengan mengamalkan adab
sopan
Socrates Mengamalkan nilai moral dalam kehidupan
Imam al-ghazali Mementingkan adab ketika berhubung dengan orang lain
Mahatma Gandi Memandang serius tentang pembinaan peribadi yang mulia

Wajarkah setiap individu mencontohi amalan berkeperibadian mulia yang dilakukan


oleh tokoh-tokoh tersebut?. Jelaskan langkah-langkah yang boleh dilakukan oelh setiap
individu untuk mempraktikan sikap berkeperibadian mulia dalam kehidupan harian.
Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai-nilai universal yang telah anda pelajari.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

( 10 Markah)