Anda di halaman 1dari 1

Nama Anugerah Catatan

MURID TERBAIK TAHUN 3


MURID TERBAIK TAHUN 4
MURID TERBAIK TAHUN 5
MURID TERBAIK TAHUN 6
ANUGERAH KHAS MATA PELAJARAN SAINS
MURID TERBAIK TAHUN 1
MURID PALING BERKETRAMPILAN KELAS 1A
MURID TERBAIK PENGURUSAN DIRI KELAS 1A
MURID PALING KREATIFKELAS 1A
MURID PALING KEMAS HASIL KARYA KELAS 1A
MURID SAHSIAH TERBAIK KELAS 1A
MURID PALING AKTIF KELAS 1A
MURID PALING BERKETRAMPILAN KELAS 1B
MURID TERBAIK PENGURUSAN DIRI
KELAS 1B
MURID SAHSIAH TERBAIK
KELAS 1B
MURID AKTIF
KELAS 1B
MURID TERBAIK TAHUN 2
MURID PALING KREATIF KELAS 2A
MURID PALING BERKETRAMPILAN
KELAS 2A
MURID TERBAIK PENGURUSAN DIRI
KELAS 2A
MURID MENGHASILKAN KARYA PALING KEMAS KELAS 2A
MURID SAHSIAH TERBAIK KELAS 2A
MURID AKTIF KELAS 2A
MURID PALING BERKETRAMPILAN
KELAS 2B
MURID TERBAIK PENGURUSAN DIRI
KELAS 2B
MURID PALING KREATIF KELAS 2B
MURID SAHSIAH TERBAIK KELAS 2B
MURID TERBAIK TINGKAH LAKU
KELAS MULTIPLE
MURID PALING BERKEYAKINAN DIRI KELAS MULTIPLE

MURID TERBAIK KELAS MUZIK


KELAS MULTIPLE
MURID TERBAIK PENGURUSAN DIRI KELAS MULTIPLE
MURID HARAPAN LELAKI
KATEGORI MASALAH PENGLIHATAN
MURID HARAPAN PEREMPUAN
KATEGORI MASALAH PENGLIHATAN

Anda mungkin juga menyukai