Anda di halaman 1dari 3

SAMBUTAN KETUA PANITIA PELEPASAN SISWA KELAS XII KE-II

SMK KUSUMA NEGARA KERTOSONO

Bismillahirrahmanirrohim……………..
Assalamu’alaikum wr.wb

Yang Kami hormati :


 Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prop. Jatim Wil. Nganjuk Adi Prayitno, S.Pd., MPd.
 Bapak Kepala Sekolah SMK KUsuma Negara Kertosono Prof. Dr. Sumarji., S.P, M.P.
 Bapak/Ibu Wakil Kepala Sekolah Waka Kurikulum, Waka Humas
 Bapak/Ibu Dewan Guru dan Staf Tata Usaha Sekolah SMK KUsuma Negara Kertosono
 Para orang tua/wali Kelas XII dan para undangan
 Terististimewa Sekali Kepada para Kelas XII Prodi Teknik Sepeda Motor, Prodi Multimedia dan Prodi
Pemasaran yang berbahagia.

Mengawali pidato ini, terlebih dulu mari kita mumuja dan memuji Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
karunia-NYA, pada pagi hari yang cerah ini, Sabtu 28 April 2019, kita telah dapat melaksanakan acara yang sangat
penting dalam tradisi keilmuan Sekolah Menegah Kejuruan, yang juga merupakan salah satu tolok ukur citra sebuah
institusi yaitu, acara Pelepasan Siswa Kelas XII Prodi Teknik Sepeda Motor, Prodi Multimedia dan Prodi Pemasaran.
Sholawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kehadiran Rasullulah SAW beserta keluarga dan semua sahabat
beliau sekalian, seiring langkah menegakkan dinnul haq di muka bumi ini, dan kita semua berdoa memohon agar
selalu berada pada jalan dan petunjuk beliau hingga akhir hayat.

Selanjutnya kami haturkan terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK
Kusuma Negara Kertosono Prof. Dr. Sumarji., SP.,MP. Yang telah hadir pada acara pelepasan hari ini, merupakan
suatu kehormatan bagi kami. Perkenankan kami selaku ketua panitia pelaksana, menyampaikan beberapa patah kata
terkait kegiatan Pelepasan dan Penyuluhan Siswa/Siswi Kelas XII Prodi Teknik Sepeda Motor, Prodi Multimedia dan
Prodi Pemasaran tahun ajaran 2018/2019.

Pertama sekali, kami ucapkan Alhamdulillah dan Selamat dan Sukses kepada para Siswa/Siswi yang telah berhasil
menyelesaikan seluruh proses Belajarnya di SMK Kusuma Negara Kertosono dan juga kami sampaikan kepada orang
tua/wali, yang padahari ini dengan penuh rasa harudan bangga melihat putra putri kesayangannya memakai baju
kebesaran toga yang yang sebentar lagi akan dilantik dan diambil sumpahnya.

Selanjutnya kami laporkan bahwa peserta wisuda hari ini adalah sebagai berikut :
1. Prodi Teknik Sepeda Motor Berjumlah : Orang
2. Prodi Multimedia Berjumlah : Orang
3. Prodi Pemasaran Berjumlah : Orang, total 189 orang peserta, Serta turut dihadiri oleh para orang
tua/wali dan tamu undangan lebih kurang ….Orang.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap
panitia dan pihak-pihak yang telah bekerja seoptimal mungkin untuk terlaksananya acara Pelepasan pada hari ini. Tak
lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar2nya, apabila dalam pelaksanaan acara pelepasan hari
ini, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu serta para undangan sekalian.

Demikian laporan dan sepatah dua patah kata sembutan yang kami sampaikan, semoga acara Pelepasan hari ini bisa
menjadi momen kenangan terindah dan sesuatu yang bermakna. Sebelum kami akhiri sambutan ini, Kami sangat
mengharapkan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prop.Jatim Wil. Nganjuk agar dapat memberikan
arahan kepada kita semua.

Akhirul kalam, kami ucapkan billahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. Wb.

Kertosono, 2019

Alfin Karima N.P S.Pd


SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH
SMK KUSUMA NEGARA KERTOSONO
Pada Acara PELEPASAN Peserta Didik Tahun Pelajaran 2018-2019
Tanggal 2019
Di Aula SMK Kusuma Negara Kertosono

Yang kami hormati,


Bapak/Ibu pengurus Yayasan Gema Aulia Bakti Pertiwi
Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prop.Jatim Wil. Nganjuk Adi Prayitno, S.Pd.,Mpd.
Bapak Drs. Susmoyo, S.Pd. M.Pd., Selaku Pengawas SMK Kusuma Negara Kertosono
Bapak/Ibu Dewan Guru SMK Kusuma Negara Kertosono
Bapak/Ibu Staf Tata Usaha SMK Kusuma Negara Kertosono
Para tamu undangan dan para wisudawan/wisudawati beserta keluarga yang berbahagia.

Assalamu’alaikum wr.wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Arif tak pernah Lena, yang karena atas izin-Nya
jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan acara dalam rangka
Wisuda
Siswa-siswi SMK Kusuma Negara Kertosono Tahun Pelajaran 2018/2019. Tak lupa shalawat dan salamnya kita
kirimkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, yang mengajarkan kita untuk
“MEMBACA”, sehingga mata, hati dan fikiran kita terbuka.

Pawa wisudawan/ti yang berbahagia….


Hari ini merupakan hari penting dan bersejarah bagi kalian, karena sesaat lagi segera dilantik secara resmi menjadi
seorang peserta didik yang telah berhasil dalam menempuh Ujian Kompetensi Keahlian dan Ujian Nasional Berbasis
Komputer dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional. Sebagai seorang siswa yang telah dinyatakan berhasil bukan hanya
dinilai dari hasil Ujian Nasonal, akan tetapi lebih dari itu, dinilai dari masyarakatdan dunia industri dari cara berfikir
dan bertindak yang cermat dan teliti. Selain itu, kalian juga dituntut untuk dapat mengabdikan dan mengamalkan ilmu
yang diperoleh selama di bangku sekolah pada lingkungan yang lebih nyata di tengah masyarakat dan dunia industri.
Keberhasilan Ujian Nasional Berbasis Komputer 100% bukanlah tujuan akhir tetapi hanyalah tujuan Sementara,
karena pada dasarnya indikator keberhasilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kusuma Negara Kertosono adalah
secara menyeluruh semua lulusan secara 100% dapat terserap di dunia industri atau dunia kerja. Walaupun upacara
wisuda merupakan seremonial, namun masyarakat khususnya, untuk tumbuh, berkembang dan mengabdi guna
membangun dari depan bangsa yang lebih baik terutama di Bidang Teknik Sepeda Motor, Multimedia dan Bisnis
Daring/Pemasaran

Para hadirin yang kami hormati,


Hari ini SMK Kusuma Negara Kertosono setelah melewati 3 Tahun lamanya, dapat meluluskan 189 peserta didik pada
tahun ini dengan 3 Program studi dengan rincian Prodi Teknik Sepeda Motor Berjumlah : 70 Orang, Prodi
Multimedia/Teknik Komputer Jaringan & Informatika Berjumlah : 94 Orang, Prodi Pemasaran Berjumah : 25 Orang,
total 189 Orang Peserta. Sekolah ini baru meluluskan tahun ini. Untuk peningkatan mutu dari tahun ke tahun SMK
Kusuma Negara Kertosono telah berbenah dengan meningkatkan kompetensi para dewan guru yaitu melalui Pelatihan
guru di Yamaha DDS Madiun dan Pelatihan Sosialisasi Assesor Lembaga Sertifikasi Profesi LSP-P1, Pelatihan kelas
Alfamart untuk Prodi Pemasaranserta peningkatan kualifikasi. Pendidikan S1, S2 dan melalui sertifikasi guru.
Para hadirin yang kami hormati,
Untuk mendukung kegiatan Belajar Mengajar tahun 2018/2019 SMK Kusuma Negara Kertosono telah memiliki Kelas
Khusus Yamaha dibawah binaan Yamaha Indonesia Motor Mfg. Kelas Khusus Pemasaran dibawah binaan Matahari
Departemen Store, Kelas Khusus Multimedia dibawah binaan Jtv Biro Jawa Timur.

Untuk meningkatkan kualitas keahlian siswa, 3 bulan para peserta didik melaksanakan On The Job Training di
Armada Putra Motor dibawah binaan Yamaha Indonesia Motor Mfg. yang telah kami bangun melalui kerjasama
dengan memperoleh standar Grade B. selama tiga tahun terakhir ini para peserta didik dalam melaksanakan
PRAKERIN di tempatkan oleh pihak sekolah untuk Prodi TSM di Bengkel Resmi Yamaha Indonesia Motor maupun
bengkel-bengkel sekitar seputar wilayah Nganjuk, untuk Prodi Multimedia di Stasiun Televisi berskala Nasional,
seperti Net.TV, dan pada prodi Pemasaran juga di tempatkan di Matahari Departement Store, Ramayana dan Dunia
Usaha Lainnya yang sesuai dengan bidangnya. Sebelum melaksanakan PRAKERIN peserta didik dibekali
pengetahuan dan keahlian dengan praktik di sekolah untuk Kesiapan.

Para hadirin yang terhormat


Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas keterserapan lulusan, SMK Kusuma Negara Kertosono telah membangun
kerjasama dengan PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. melalui bursa kerja. Setiap siswa yang telah lulus didata oleh
pihak sekolah secara lengkap dan ketika industry memberikan informasi mengenai kebutuhan Sumber Daya Manusia
(SDM), pihak sekolah menghubungi para alumni yang belum terserap diindustri. Dengan melalui bursa kerja maka
keterserapan lulusan dapat terpantau dengan nyata dan jelas yaitu seberapa besar tingkat keterserapannya.

Kepada wisudawan/ti dihimbau untuk menimba sebanyak mungkin pengalaman dan mengamalkan ilmu yang
diperoleh bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
Keberhasilan kalian di tengah masyarakat merupakan barometer keberhasilan sejati. Kami ucapkan selamat pula
Bapak/Ibu orang tua/Wali : selamat bekerja,kuliah,maupun wirausaha, selamat mengabdi dan sukses.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua, Akhirnya kita sekali lagi kami dan segenap
dewan guru SMK Kusuma Negara Kertosonomengucapkan selat jalan kepada kalian semua, semogadiberi kemudahan
oleh Allah SWT dalam menempuh kehidupan di masa yang akan datang.
Kepada para hadirin yang kami hormati,
Kami melepaskan dan terimalah putra-putri kami di lingkungan Anda, inilah wujud bakti kami bagi bangsa dan
Negara.

Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian,
Wabillahittaufiq wal hidayah.

Fastabiqul khairat
wassalamualaikum wr. Wb.

Kertosono, 2019
KEPALA SEKOLAH

Prof.Dr.Sumarji, S.P, M.P

Anda mungkin juga menyukai