Anda di halaman 1dari 27

PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015 - 2018

1. MUKADDIMAH

Rancangan Jangka panjang tahun 2015 adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi
serta penghayatan murid-murid beragama islam terhadap penghayatan Pendidikan Islam
ketika mereka berada di sekolah mahupun di luar kawasan sekolah.

Pelbagai program telah dirancang untuk memenuhi keperluan pendidikan murid-


murid beragama Islam di sekolah ini khususnya bagi meninngkatkan mutu Pengajaran dan
Pembelajaran Pendidikan Islam dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam KSSR

Pihak sekolah dan PIBG sentiasa membantu dan berganding bahu bersama Panitia
Pendidikan Islam dalam memartabatkan mutu Pendidikan Islam di sekolah ini khususnya
dalam menjayakan program-program yang telah dirancang.

2. ANALISA PERSEKITARAN

SK Kilim terdiri daripada 287 orang murid . 100% adalah merupakan murid berbangsa
Melayu. Kebanyakkan murid menetap di sekitar kawasan berhampiran sekolah. Namun
begitu kebanyakan murid adalah datang daripada keluarga yang berpendapatan dan
berpendidikan sederhana dan rendah.

3. MATLAMAT

Pendidikan Islam Sekolah Rendah merupakan pendidikan awal untuk meneruskan fardu
ain berteraskan Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam dengan
memberi tumpuan untuk melahirkan insan yang seimbang, berilmu, beriman, berakhlak
mulia, berketerampilan dan beramal soleh sebagai hamba Allah yan bertaqwa
berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

1
4. OBJEKTIF

Selain daripada tanggungjawab dan amanat untuk memberi pendedahan menyeluruh


kepada semua pelajar yang beragama islam, Panitia Pendidikan Islam juga mempunyai
objektif antaranya ialah :

1. Meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz serta memahami dan menghayati


pengajaran dari surah-surah tertentu.
2. Meningkatkan dan mencapai sasaran peratus kelulusan murid seperti yang telah
ditetapkan.
3. Mengenalpasti masalah / kelemahan dan mengatur strategi berkesan untuk
mengatasinya.
4. Meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran serta penguasaan dari segi
pengetahuan dan kemahiran bertutur dalam Bahasa Arab.
5. Murid dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian.

5. VISI :

Melahiran murid yang :


• Berilmu pengetahuan
• Beriman
• Beramal soleh
• Berakhlak mulia
• Bertanggungjawab
• Berketerampilan
• Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
Memberikan sumbangan positif terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.

2
6. MISI

• Membentuk insan yang berilmu, beriman dan beramal.


• Kecemerlangan di bidang kurikulum.
• Mewujudkan hubungan yang rapat antara pelajar, guru dan ibubapa.

7. MOTO :
• Berilmu
• Beriman
• Beramal

8. CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015

Penasihat : En Mohamad Zaki bin Hj Jaafar


(Guru Besar SK Kilim )

Ketua Panitia : Pn Norhayati binti Md Zin

Setiausaha : Tn Hj Ibrahim Fikri bin Abdullah

Bendahari : Pn Norhafhizah binti Suliman

Ahli jawatankuasa : En Ahmad Al-Wafi bin Omar


Pn Norafida binti Yahaya

3
9. CARTA ORGANISASI UNIT JQAF 2015

Setiausaha : Pn Norhafhizah binti Suliman

Bendahari : Cik Rokiah binti Abdullah

Ahli jawatankuasa : Pn Norhayati binti Md Zin


Pn Norafida binti Yahaya
En Ahmad Al-Wafi bin Omar
Tn Hj Ibrahim Fikri Bin Abdullah

10. CARTA ORGANISASI PENYELARAS MODEL JQAF 2015

Jawi : Pn Norhafhizah binti Suliman

Khatam Dan Tasmik : Pn Norafida binti Yahaya

Bahasa Arab : Cik Rokiah binti Abdullah

Kem Bestari Solat : Tn Hj Ibrahim Fikri bin Abdullah


En Ahmad Al-Wafi bin Omar

4
11. PERANAN DAN TUGAS AM GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN J-QAF

PERANAN
BIL HURAIAN TUGAS
DAN TUGAS

1 Ketua Pantia o Bertanggungjawab di atas perancangan, perjalanan dan


kemajuan panitia.
o Mengemas kini pengetahuan semua hal yang berkenaan
Pendidikan Islam .
o Memastikan semua Guru Pendidikan Islam menggunakan
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang terkini.
o Memastikan semua guru memberi kerja atau latihan
Pendidikan Islam yang secukupnya sama ada di bilik darjah
mahupun kerja rumah.
o Menyimpan rekod perkhidmatan guru-guru Pendidikan Islam
yang terkini
o Menentukan jadual waktu Pendidikan Islam dan guru-guru
pembimbing kepada guru-guru pelatih.
o Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam .
o Memastikan semua guru Pendidikan Islam
membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut
format yang ditentukan.
o Menentukan buku-buku kerja Pendidikan Islam
bagi setiap kelas.
o Memastikan semua guru Pendidikan Islam
menyediakan rancangan tahunan dan harian.
o Memeriksa buku latihan pelajar dari semasa ke
semasa Mengemas kini pengetahuan semua hal yang
berkenaan Pendidikan Islam .
o Menyelia pengajaran dan pembelajaran semua
guru Pendidikan Islam terutama guru-guru baru dalam usaha
membantu mereka.
o Mengadakan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam
sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun.
o Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan
Islam .
o Menentukan jadual waktu kelas bagi semua guru
Pendidikan Islam .
o Menentukan jadual waktu kepada guru-guru
pelatih

5
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa
ke semasa.

o Menyediakan surat-surat Pekeliling Panitia Pendidikan Islam


atas arahan Ketua Panitia Pendidikan Islam .
o Menyediakan agenda-agenda untuk semua Mesyuarat
Panitia Pendidikan Islam .
o Mencatat minit-minit dalam semua Mesyuarat Panitia
Pendidikan Islam .
o Membentang minit-minit dalam semua Mesyuarat Panitia
2 Setiausaha
Pendidikan Islam .
o Menguruskan semua surat keluar masuk Panitia Pendidikan
Islam .
o Menyediakan laporan bagi setiap kali program Panitia
Pendidikan Islam .
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

o Mengesahkan penerimaan sumbangan untuk Panitia


Pendidikan Islam .
o Menyimpan catatan-catatan kewangan dan wang Panitia
Pendidikan Islam .
o Membentangkan penyata kewangan Panitia Pendidikan
3 Bendahari
Islam dalam setiap kali Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam .
o Mengemas kini penyata kewangan Panitia Pendidikan Islam
dari semasa ke semasa.
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

o Memastikan Papan Kenyataan Pendidikan Islam digunakan


dengan bahan bercetak Pendidikan Islam yang berfaedah
dan dikemas kini.
o Menyelia tugasan pelajar untuk ditampal di papan kenyataan
Penyelaras
Pendidikan Islam .
4 Papan
o Memastikan bahan bercetak di papan kenyataan Pendidikan
Kenyataan
Islam bertukar-tukar sekurang-kurangnya sekali dalam
sebulan.
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

o Menyediakan kemudahan yang di perlukan untuk surau


o Memastikan surau sentiasa berada dalam keadaan bersih
Penyelaras o Menyediakan buku rekod penggunaan surau
5
Surau o Menyediakan laporan penggunaan surau
o Memastikan dan menyusun program-program yang
dilakukan di surau
6 Penyelaras o Memastikan penilaian PAFA talah dilaksanakan dengan baik
PAFA

6
bermula dari tahun satu hingga tahun enam.
o Membantu guru-guru PAFA untuk meyelasaikan penilaian
setiap pelajar tahun enam dengan sempurna.
o Memastikan sijil diberikan kepada murid yang telah lulus
penilaian PAFA.
o Memastikan laporan PAFA dihantar menepati waktunya.
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

o Menyediakan jadual pelaksanaan KAFA


o Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru KAFA
Penyelaras
7 o Memastikan semua guru KAFA menjalankan tugas dengan
KAFA
baik
o Menyediakan jadual KAFA untuk semua ibu bapa
o Memastikan kelas tasmik bejalan seperti yang dirancangkan
o Menyediakan jadual tasmik dari tahun 1 sehingga tahun 6
Penyelaras
8 o Menyediakan laporan berkala tasmik dan memastikan
TASMIK
laporan dihantar kepada Sektor Pendidikan Islam
o Memastikan semua pelajar mengikuti kelas tasmik
o Membantu guru-guru j-QAF
o Menyelia dan membimbing guru-guru j-QAF untuk dibuat
laporan kepada ketua panitia.
Penyelaras j-
9 o Memastikan laporan pelaksanaan j-QAF dihantar menepati
QAF
waktunya.
o Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

o Menyediakan jadual kem solat untuk semua pelajar yang


beragama Islam
Penyelaras Kem
10 o Memastikan kem solat berjalan seperti yang dirancangkan
Bestari Solat
o Memastikan duit peruntukan kem solat pelajar di gunakan
mengikut kadar yang ditentukan

7
10. TAKWIM PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015

8
BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN
BIL
23 AKTIVITI
Celik Bahasa Arab TARIKH
Sepanjang Tahun TINDAKAN
Cik Rokiah
1
24 Mesyuarat Panitia
Info Bahasa ArabKali 1 20 Januari
Sepanjang 2015
Tahun Setiausaha
Cik Rokiah
2
25 Sambutan Maulidur Rasul Jan 2015
Kalimah Mingguan 14 Januari 2015
– Nov 2015 Tn Pn Norhayati
Hj Ibrahim Fikri
Hari Pendidikan Islam
24
3 Info Agama Jan 2015
7– Nov2015
Mac 2015 Semua
SemuaGPI dan
Ahli j-QAF
Panitia
Peringkat Sekolah
25
4 Ops PAFA
Mesyuarat Panitia Kali 2 Jan 2015 – Nov2015
7 April 2015 Semua GPI dan j-QAF
Setiausaha
26
5 Pintar Al-Quran
Sambutan Israk Dan Mikraj 18 September 2015
14 Mei 2015 Tn Pn NorafidaFikri
Hj Ibrahim
27
6 Celik
Ihya’Al-Quran
Ramadhan Jan 2015
18 –Jun
Nov2015
2015 PnAhmad
En Norafida / En
Al-Wafi
Ahmad Al-Wafi
7
28 Sambutan Nuzul Jawi
Kem Pemulihan Al-Quran 5 Julai
21 Jun 20152015 En
PnAhmad Al-Wafi
Norhafhizah
8
29 Sambutan Aidil Fitri
Pintar Jawi 17 Julai
Sepanjang 2015
Tahun Semua
Semua Ahli
GPI Panitia
dan j-QAF
9
30 Mesyuarat Panitia Kali 3
Kuiz Imlak 15 Ogos
24 Oktober 2015
2015 PnSetiausaha
Norhafhizah
21Jun - 13 Julai
10 Tadarrus Al-Quran Pn Norafida
2015
31 Kem Akil Baligh 13 Oktober 2015 Pn Norhayati
11 Sambutan Aidil Adha 2 September 2015 Semua Ahli Panitia
12 Kem Bestari Solat 1 25 Jan 2015 Tn Hj Ibrahim Fikri
13 Kem Bestari Solat 2 5 April 2015 Tn Hj Ibrahim Fikri
14 Kem Bestari Solat 3 21 Jun 2015 Tn Hj Ibrahim Fikri
Minggu pertama
15 Kem Solat Tahun 6 En Ahmad Al-Wafi
selepas UPSR
Isnin Dan Rabu
16 Tazkirah Ramadhan bulan Ramadhan Semua Ahli Panitia
1435
Setiap hari
17 Penerbitan Risalah Pn Norafida
Kebesaran Islam
Setiap Hari Khamis
18 Bacaan Yaasin (10 mac 2015 – 5 En Ahmad Al-Wafi
September 2015)
19 Kelas Fardhu Ain Isnin,Selasa,Rabu Semua Ahli Panitia
20 Mesyuarat Panitia Kali 4 16 September 2015 Setiausaha
14 Oktober 2015 /
21 Maal Hijrah Pn Norhayati
1 Muharram 1436
22 Solat dhuha / solat hajat Setiap hari En Ahmad Al-Wafi

9
11. PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015 – 2018

10
BIL FOKUS KUMPULAN SASAR STRATEGI TEMPOH
STRATEGIK PELAKSANAAN PELAKSANA PELAKSA
(ISU) NAAN
1. Pendedahan
kepada semua
pelajar akan
kepentingan
penulisan jawi.
Sepanjang
2. Mengadakan
Semua Guru GPI Tahun
1 Masalah Semua murid program Pintar Jawi
dan j-QAF 2015 –
penguasaan yang tidak menguasai 3. Mengadakan
2018
bacaan dan jawi Kelas Pemulihan
penulisan Jawi
jawi 4. Pertandingan
Kuiz Imlak kepada
pelajar tahap 2.
1. Mengadakan
Masalah
Bengkel Pintar Al- Sepanjang
kemahiran
2. Quran Semua Guru GPI Tahun
bacaan dan Semua Murid
2. Kem Literasi Al- dan j-QAF 2015 –
khatam Al-
Quran 2018
Quran
3. Tasmik
1. Kem Bestari
Sepanjang
Solat Semua Ahli
3. Solat Tahun
Tahun 1 – 6 2. Ops PAFA Panitia
2015 –
3. Info Agama
2018
1. Kem Celik
Bahara Arab
Sepanjang
2. Info Bahasa
Penguasaan Semua Ahli Tahun
Semua relajar Arab
4 Bahasa Arab Panitia 2015 –
3. Perkataan
2018
Mingguan Bahasa
Arab

11
12. ISU STRATEGIK 1

Isu 1 : Masalah Penguasaan penulisan dan bacaan Jawi di kalangan murid

Matlamat Strategik : Meningkatkan peratusan pelajar celik jawi

Indikator prestasi : Kadar peratusan pelajar menguasai jawi meningkat

Tanggungjawab : Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

12.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang Akademik

Objektif Dapat menguasai tulisan jawi

Program Objektif T/jawab Tarikh mula Tarikh akhir Kos/ sumber

Melahirkan
Guru Besar
murid yang
1. Pintar jawi GPK 1 Wang
mampu Jan 2015 Nov 2015
GPI kerajaan
membaca
j-QAF
tulisan jawi

Guru Besar
2. Kelas
Melahirkan GPK 1 Wang
pemulihan Jan 2015 Nov 2015
murid celik jawi GPI Kerajaan
jawi
j-QAF
Mewujudkan
Guru Besar
murid yang
GPK 1
3. Kuiz Imlak tahu membaca Jan 2015 Nov 2015 Tiada
GPI
dan menulis
j-QAF
jawi

12.2 PELAN OPERASI 1

12
Program Pintar jawi

Rasional Sebahagian murid masih belum menguasai bacaan dan tulisan jawi

Objektif Meningkatkan kadar pelajar boleh membaca tulisan jawi

Sasaran Semua Murid

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
Proses kerja 2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post
Morterm

Tahap pengetahuan pelajar tentang jawi masih sederhana terutama


Kekangan
kelas-kelas b atau c

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada
Penambahbaikan
tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan

12.3 PELAN OPERASI 2

13
Program Kelas Pemulihan Jawi

Rasional Sebahagian muird belum menguasai jawi

Objektif Murid boleh menulis dan membaca tulisan jawi dengan baik

Sasaran Murid Tahun 1 – 6 yang lemah jawi

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
Proses kerja 2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post
Morterm

Masa yang agak terhad kerana program ini diadakan selepas waktu
Kekangan
sekolah

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada
tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan

14
12.4 PELAN OPERASI 3

Program Kuiz Imlak

Rasional Terdapat murid yang tahu membaca tetapi masih lemah menulis jawi

Objektif Meningkatkan kadar murid yang boleh menulis jawi

Sasaran Semua Murid

Tempoh Selepas Peperiksaan UPSR

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
Proses kerja
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan Masa untuk mengadakan program ini agak terhad

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada
tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan

15
13. ISU STRATEGIK 2

Isu 2 : Masalah kemahiran bacaan Al-Quran dan Khatam Al-Quran

Matlamat Strategik : Melahirkan murid yang boleh membaca Al-Quran dengan betul dan

Bertajwid.

Indikator prestasi : Peratusan murid boleh membaca Al-Quran meningkat

Tanggungjawab : Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

13.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang Akademik

Objektif Murid tahun 1 – 6 dapat khatam Al-Quran

Program Objektif T/jawab Tarikh mula Tarikh akhir Kos/ sumber

Melahirkan murid Guru Besar


1) Gerak
yang mampu GPK 1
Gempur Jan 2015 Nov 2015 Wang kerajaan
membaca Al- GPI
Al- Quran
Quran j-QAF
Guru Besar
Meningkatkan
2) Literasi GPK 1
murid celik Al- Julai 2015 Nov 2015 Wang Kerajaan
Al-Quran GPI
Quran
j-QAF
Memperbetulkan Guru Besar
bacaan murid dari GPK 1
3) Tasmik Jan 2015 Nov 2015 Tiada
sudut tajwid dan GPI
makhraj huruf j-QAF

13.2 PELAN OPERASI 1

16
Program Gerak Gempur Al-Quran

Rasional Terdapat murid yang masih belum khatam Al-quran

Objektif Melahirkan murid celik Al-Quran

Sasaran Murid Tahun 6 Yang Masih Membaca Iqra’

Tempoh Febuari, April, Jun dan Oktober 2014

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
Proses kerja
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Pengawasan Ibubapa tentang pentingnya Al-Quran ketika berada di


Kekangan
rumah masih rendah

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan
dan berterusan.

13.3 PELAN OPERASI 2

17
Program Kem Literasi Al-Quran

Rasional Ramai murid yang lemah membaca Al-Quran

Objektif Meningkatkan peratusan murid boleh membaca Al-Quran

Sasaran Semua Murid

Tempoh September 2014

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
Proses kerja
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Aktiviti ini di lakukan di sekolah menyebabkan murid kurang memberi


Kekangan
tumpuan

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali program dilaksanakan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan
dan berterusan.

13.4 PELAN OPERASI 3

18
Program Tasmik Al-Quran

Rasional Sebahagian murid kurang menguasai tajwid dan makhraj huruf

Objektif Memperbetulkan bacaan murid dari sudut tajwid dan makhraj huruf

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
Proses kerja f. Hal-hal lain
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu


Kekangan
pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap hujung bulan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan
dan berterusan.

14. ISU STRATEGIK 3

19
Isu 3 : Masalah penguasaan Bahasa Arab

Matlamat Strategik : Melahirkan murid yang boleh menguasai kemahiran Bahasa Arab

Indikator prestasi : Peratusan murid boleh membaca menguasai Bahasa Arab

meningkat

Tanggungjawab : Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

14.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang Akademik

Objektif Menguasai asas Bahasa Arab

Program Objektif T/jawab Tarikh mula Tarikh akhir Kos/ sumber

Melahirkan
Guru Besar
murid yang
GPK 1
1) Celik Arab mampu Jan 2015 Okt 2015 Wang kerajaan
GPI
menguasai asas
j-QAF
Bahasa Arab
Guru Besar
2) Info Bahasa Murid dapat GPK 1
Jan 2015 Okt 2015 Wang Kerajaan
Arab menghayati GPI
Bahasa Arab j-QAF
Guru Besar
3) Kalimah
Menghidupkan GPK 1
Mingguan Jan 2015 Okt 2015 Wang Kerajaan
suasana budaya GPI
Bahasa Arab
bahasa Arab j-QAF

14.2 PELAN OPERASI 1

Celik Bahasa Arab


Program

20
Rasional Ramai murid lemah dalam menguasai Bahasa Arab

Objektif Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
Proses kerja
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu


Kekangan
pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan Dilakukan oleh guru Bahasa Arab

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan
dan berterusan.

14.3 PELAN OPERASI 2

Info Bahasa Arab


Program

21
Rasional Pengetahuan murid tentang Bahasa Arab masih sedikit

Objektif Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
Proses kerja f. Hal-hal lain
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Sokongan daripada penjaga tentang kepentingan Bahasa Arab ketika


Kekangan
di rumah kurang

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan guru Bahasa Arab

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan
dan berterusan.

14.4 PELAN OPERASI 3

Kalimah Mingguan Bahasa Arab


Program

22
Rasional Murid kurang menguasai perbendaharaan kata Bahasa Arab

Objektif Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh Sepanjang Tahun

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
Proses kerja f. Hal-hal lain
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Pelajar kurang memberi tumpuan kepada kalimah Bahasa Arab yang


Kekangan
di tulis di papan info setiap minggu

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan semua guru GPI dan j-QAF

Pemeriksaan buku catatan Kalimah Mingguan Bahasa Arab setiap 2


Penilaian
bulan sekali

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan
dan berterusan.

15. ISU STRATEGIK 4

Isu 4 : Masalah kurang kefahaman murid terhadap perkara asas

23
Fardhu Ain

Matlamat Strategik : Melahirkan murid yang menguasai Fardhu ’Ain

Indikator prestasi : Peratusan murid yang menguasai asas Fardhu ’Ain

meningkat

Tanggungjawab : Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

15.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang Akademik

Objektif Menguasai asas-asas fardhu ain

Program Objektif T/jawab Tarikh mula Tarikh akhir Kos/ sumber


Guru Besar
Melahirkan
GPK 1
1) Kem Bestari murid yang Jan 2015 Okt 2015 Wang kerajaan
GPI
Solat mengamalkan
j-QAF
solat lima waktu
Guru Besar
Murid dapat GPK 1
Jan 2015 Okt 2015 Wang Kerajaan
2) Info agama menghayati GPI
asas fardhu ain j-QAF
Guru Besar
Mendedahkan
GPK 1
3. Ops PAFA murid terhadap Jan 2015 Okt 2015 Tiada
GPI
Fardhu ‘Ain
j-QAF

15.2 PELAN OPERASI 1

Program Kem Bestari Solat

Sebahagian murid belum menguasai perkara asas dalam solat


Rasional

24
Objektif Meningkatkan peratusan murid menguasai perkara asas dalam solat

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Pelajar tahun 1 - 6

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
Proses kerja 2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan
Post Morterm

Kem di lakukan di sekolah menyebabkan tumpuan pelajar terhadap


Kekangan
kem berkurangan

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan pada setiap kali kem dilaksanakan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu


Penambahbaikan
dan berterusan.

15.3 PELAN OPERASI 2

Program Ops PAFA (Perkara Asas Fardhu ’Ain)

Sebahagian murid belum menguasai PAFA

25
Rasional

Semua murid sekurang-kurangnya menguasai bacaan-bacaan dalam


Objektif
solat dan tatacara bersuci

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Semua murid

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
Proses kerja
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu


Kekangan
pengajaran dan pembelajaran

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan Sektor Pendidikan Islam,


Pemantauan
Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

Penilaian Penilaian dilakukan pada sepanjang tahun

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan


Penambahbaikan
berterusan.

15.4 PELAN OPERASI 3

Program Info Agama

Menambah kemahiran dan penguasaan fardhu ain

26
Rasional

Objektif Murid dapat menghayati perkara asas Fardhu ’Ain

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Semua Murid

Pembimbing Semua Guru GPI dan j-QAF

1. Mesyuarat :
a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
Proses kerja f. Hal-hal lain
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm
Info yang diletakkan di papan kenyataan sering di buang oleh pelajar
Kekangan
yang tidak bertanggungjawab

Pemantauan Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian Penilaian dilakukan sepanjang masa

Penambahbaikan Meningkatkan pengawasan pada setia info yang dilekatkan

27