Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA
Sejarah MINGGU
PELAJARAN
KELAS 4 MASA
TARIKH HARI
Tajuk : Mari Belajar Sejarah Unit : 1;Mengenali Sejarah (Kaedah Penyelidikan
Sejarah)
KOD
KOD STANDARD STANDARD 1.1.4, 1.1.5
1.1
KANDUNGAN PEMBELAJAR K1.1.7, K1.1.8
AN
Diakhir pdp, murid akan dapat : 1. menjelaskan konsep ruang dan
OBJEKTIF Memahami konsep ruang dan masa KRITERIA masa dan sebab/akibat
Memahami konspe sebab dan berdasarkan sejarah
PEMBELAJARAN KEJAYAAN
akibat dalam sejarah

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI
PERMULAAN 1. Murid diterangkan dengan konsep masa dalam sejarah.

2. Murid diminta memilih 1 peristiwa dalam kehidupan dan menceritakan sebab


dan akibat peristiwa berlaku.
AKTIVITI UTAMA 3. Murid dipilih secara rawak menceritakan peristiwa berlaku
4. Murid diterangkan dengan sebab dan akibat dalam sejarah.
5. Murid menyalin dalam buku tulis.
AKTIVITI
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21
 Three Stray,
 P. One Stay
 Peta I-Think
Koperatif  Round Table  Pembentanga
 Role  Lain – lain :
 Think, Pair – n Hasil
 PBL Share
Play/Main _______________________________
Peranan Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Deklamasi
 Gallery walk
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyi
an
 PM.
Masalah

 Buku
teks  Internet
 Radio / TV  Lain-lain :
BAHAN BANTU  Kad  Eksperimen ________________________
 Bola
BELAJAR (BBB) manila __________________________________
 Gambar
 Field Marker _________________________________
 Powerpoi /cerita
nt

1
KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis
PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membuat  Membuat
 Membanding
KEMAHIRAN  Menghubungkait Inferens Keputusan
beza
 Menginterpretasi  Membuat  Membuat
BERFIKIR  Mengkategori
 Mencipta Analogi Ramalan Rumusan
 Menjana Idea  Mentafsir  Menilai

 Hasil
PENILAIAN  Lembaran Kerja  Lisan
Pembentangan
 Pemerhatian  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &  Kuiz
 Tugasan individu /
 Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek
kumpulan
 Senarai semak
 Ujian

 Pemikiran Kritikal
 Komunikasi
 Kreativiti dan
ELEMEN 6K  Kolaboratif
inovatif
 Karektor
 Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi


latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
 Mesyuarat /
 Cuti Rehat / Cuti
REFLEKSI Kursus
Sakit
Aktiviti pengajaran &  Program
 Cuti Bencana /
pembelajaran ditangguhkan Sekolah
kerana …. Cuti Khas
 Mengiringi
 Cuti Peristiwa /
Murid Keluar
Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

Anda mungkin juga menyukai