Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / 12 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 7 /ISNIN /10 FEBRUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 24 orang
JUMLAH : ____ / 36 orang
KELAS 5 AL-BIRUNI
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 10.45 – 11.45
NOMBOR DAN OPERASI
BIDANG PEMBELAJARAN
5. BAHAGI HINGGA 1 000 000
STANDARD 5.1
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.1
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Bahagi nombor dengan dua digit nombor menggunakan kaedah pemansuhan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menulis operasi bahagi dalam bentuk pecahan.
2. Bahagi menggunakan kaedah pemansuhan.
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan
2. Murid menjawab soalan guru.
3. Guru membimbing murid untuk membahagi nombor dengan 2 digit nombor
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
menggunakan kaedah pemansuhan.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
4. Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
5. Perbincangan
6. Murid diberi latihan pengukuhan sebagai tugasan dirumah.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / 36 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK


LELAKI : ____ / 15 orang
MINGGU / HARI / TARIKH 7 /ISNIN /10 FEBRUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 19 orang
KELAS 4 AL-BIRUNI JUMLAH : ____ / 34 orang
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 11.45 – 12.15
TEMA BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK :
TAJUK 1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS
STANDARD 1.6
KANDUNGAN
STANDARD
1.6.4
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Mendarab dengan 10, 100 dan 1000
2. Mendarab dengan nombor yang berakhir dengan 1 atau 2 sifar

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


KRITERIA KEJAYAAN 1. Menulis nombor dalam bentuk lazim
2. Mendarab nombor.
1) Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan dan membuat
perbincangan tugasan yang diberikan pada pelajaran yang lepas.
AKTIVITI PEMBELAJARAN 2) Murid menjawab soalan guru.
& PEMUDAHCARAAN 3) Guru membimbing murid untuk mendarab nombor.
(PdPc) 4) Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
5) Perbincangan
6) Murid diberikan soalan pengukuhan sebagai tugasan dirumah.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / 34 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / 34 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ELLY
2020

MATA PELAJARAN MATEMATIK LELAKI : ____ / 10 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 7 /ISNIN /10 FEBRUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 5 orang
JUMLAH : ____ / 15 orang
KELAS 6 AL-ZAHRAWI
KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 9.15 – 9.45
Nombor dan Operasi
BIDANG PEMBELAJARAN
3. PERPULUHAN
STANDARD -

3.1
KANDUNGAN
STANDARD 3.1.1
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Mendarab perpuluhan dengan nombor 2 digit.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menulis dalam bentuk kekisi
KRITERIA KEJAYAAN
2. Mendarab nombor
3. Meletakkan titik perpuluhan.
1. Guru mengulangi pelajaran yang lepas dengan bertanyakan soalan kepada murid.
2. Murid dibimbing untuk mendarab nombor perpuluhan
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
3. Murid melaksanakan tugasan kumpulan.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
4. Perbincangan tugasan kumpulan
5. Murid diberi satu latihan sebagai pengukuhan

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /15 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ /15 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
ELLY
2020

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL LELAKI : ____ / 10 orang


MINGGU / HARI / TARIKH 7 /ISNIN /10 FEBRUARI 2020 PEREMPUAN : ____ / 5 orang
JUMLAH : ____ / 15 orang
KELAS 6 AL-ZAHRAWI
TIDAK HADIR :
MASA 8.15 – 9.15 KEHADIRAN

MENGGAMBAR - LUKISAN
BIDANG PEMBELAJARAN TEMA: ALAM SEMULA JADI
Gabungan Teknik :Gosokan dan Kolaj
STANDARD -

KANDUNGAN 1.1 1.2


STANDARD 1.2.1
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam penghasilan lukisan Adik ku.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan
lukisan Adik ku.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menggunting kertas warna kepada cebisan kecil.
KRITERIA KEJAYAAN
2. Menampal cebisan kertas tersebut pada lukisan yang sudah dilukis pada minggu
lepas menggunakan gam.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta pemikiran.
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
3. Guru membimbing murid untk menampal cebisan kertas..(EK 2)
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ /15 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ /15 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai