Anda di halaman 1dari 59

kv + kv

kayu

lada

sudu

ciku

gula

guli

1
Latihan 1
Padankan gambar dengan perkataan yang diberi.

guli

kayu

gula

.
sudu

lada

ciku

2
kv + kv + kv

petola

jejaka

pelita

pegaga

pelari

delima

3
Latihan 2
Penuhkan ruangan yang kosong dengan perkataan yang sesuai.

to ja Li ga la

pe ta

pe ga

pe ri

de ma

Je ka

Pe la

4
Kvk

tin

cek

jem

kad

pam

pin

5
latihan 3

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Setiap hari ayah beli air .

2. Abang beli tayar yang


baru

3. Encik Kamal memberi gaji kepada

pekerjanya dengan .

4. Kakak telah menempah

kahwin.

5. Setiap pagi ibu sapukan

di roti.

6. tudung kakak telah hilang.

kad pin je
m

cek tin pa
m 6
v + kv

aki

api

ubi

uli

ibu

isi

7
Latihan 4

Baca dan warnakan suku kata yang sesuai di dalam kotak yang
disediakan.

ku bi
a u
ki bu

pi li
a u
pe lo

ba su
i i
bu si 8
kvk + kv

pintu

kanta

bendi

baldi

lampu

9
mandi

Latihan 5
Susun huruf menjadi perkataan berdasrkan gambar.

antak

palmu

dalbi

anmdi

utnIp

10
dIbne

v + kvk

adik

asam

apam

emas

ikan

11
ulat

Latihan 6

Isikan tempat kosong dengan huruf vokal yang betul dan tuliskan semula
perkataan itu.

a e I o u

lat mas

kan pam

dik sam
12
kvk + kvk

cincin

bentuk

kundur

bantal

13
rumput

santan
Latihan 7
Sambung suku kata menjadi perkataan dan baca.

+ bantal

+ bentuk

+ cincin

+ santan

rumput 14
+

+ kundur

Kvkk

tong

gong

bank

teks

15
wang

zink
Latihan 8
Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi

tong

gong

bank

teks

16
wang

zink

v+kvkk
usang

abang

orang

arang

17
along

Latihan 9
Susunkan perkataan ayat yang betul.

1. usang Rumah itu banglo besar yang

2. suka bola bermain Abang

3. majlis orang Ramai yang ke hadir itu

4. membeli Ibu di kedai arang Pak Tam

18
5. menonton suka Adik rancangan Along

kvkk + kvkk
lengkong

kingkong

panggang

pinggang

19
pingpong

bengkung

latihan 10
Sambungkan suku kata di bawah menjadi perkataan

leng king ping


pang

ping beng

gang

kung

pong
20

kong
kv + kvv

serai

petai

tapai

kaloi

kucai
21
tupai

Latihan 11
Padankan gambar dengan perkataan

se pai

1.

ta pai

2.

tu tai
3.

pe loi
4.

22
ka cai
5.

ku rai
6.

kv + kvkk

kacang

cacing

burung

jerung

23
sarang

terung

Latihan 12
Suaikan suku kata di bawah berdasarkan gambar

ka rung
1.

ca cang
2.

bu cing
3.

24
je rang
4.

5. sa rung

6. te rung

kv + kvk

lobak

bayam

timun

25
lipas

kapal

gajus

Latihan 13
Tuliskan jawapan yang betul berdasarkan gambar

timu lipas gaju kap


n s al
loba baya
k m

Bayam

26
27
kvk + kvkk

rending

kompang

samping

kampong

terbang

sumbing

Latihan 14
Lengkapkan silang kata berdasarkan gambar yang diberi.

28
s

b
k

g
s m g

k g

r d g

kv + kvk +kvkk

29
pelampung

gelombang

kepompong

selendang

belimbing

keranjang

latihan 15

30
bulatkan perkataan-perkataan yang diberi dalam silang kata.

G A b C D e F K L k
E M j N F D E E B j
L B o U K N B V B d
O S e L E N D A N g
M S d L F G F E N m
B A d F I B G G G j
A C v T Y M V B N m
N F d A Z z B K A l
G S d F G H J I J n
A Z z X C V B N N m
F G h J K l O U A g
Q W e R T y U I R o
Q G n O P m A L E p
W D f G H u O P K c
K E p O M p O N G v

kv + v + kv
31
kuali

biola

piano

tuala

piala

kuaci

Latihan 16
32
Baca dan warnakan perkataan berdasarkan
gambar

Seruling kentang

Piano kacang

wisel Kuaci

gitar Kuali

gambus periuk

biola Sudip

tuala pinggat

Baju Piala

Tudung cawan

33
kvvk

daun

kain

paip

duit

lauk

jean

34
Latihan 17
Lengkapkan ayat berdasarkan gambar diberi

ip An pa je

du La it uk

ka In da un

35
kvk + kvk
cermin

lantai

sampah

bantal

cantik

pantai

36
Latihan 18
Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar

ban+tal

___+___

___+___

___+___

___+___

___+___

37
kv + vkk

buang

tuang

alang

38
Latihan 19
Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul.

Jangan
buang
sampah
merata-rata

Santan
kelapa di
tuang oleh
ayah

Alang
bergambar
bersama
ayah

39
kkv + kkv

nyonya

nyanyi

nganga

nyamuk

kunyit

langit

40
latihan 20
bulatkan dan tulis di tempat kosong huruf berdasarkan gambar

m
t
k
i
y
u
l
g

Nya_ _ _
Lan_ _ _

K n

n i

y y

u u

_ _ _yit _ _ _nyi

N n

o m

g y

o
a

_ _ _ nga _ _ _ nya

41
kv+kkv

singa

bunyi

bunga

penyu

42
Latihan 21
Lengkapkan suku kata berdasarkan gambar.

b u _ _ _

p e _ _ _

s i _ _ _

b u _ _ _

43
kvk+kv+kvk

tembikar

tempayan

rempeyek

tempoyak

sembilan

rambutan

44
Latihan 22
Arahan:Cari perkataan yang tersembunyi diberikan.

tempayan rambutan Tembikar Rempeyek Tempoyak sembilan

t r k A y o p m e t

c e z X w s e q h n

t e m B i k a r y a

b z q P i j d a u l

d b g H a l p s l i

f q g K n y t o b b

w l c T x m a l o m

r a m B u t a n p e

r e m P e y e k k S

45
Kvk+kvv

rambai

cermai

binjai

pantai

rantai

bangau

46
Latihan 23
Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi.

1. bangau

2. rambai

3. pantai

4. rantai

5. binjai

6. cermai

47
kkv+kvk

nyonya

krayon

snuker

swiper

nyamuk

Skuter

48
Latihan 24

Isikan tempat kosong di bawah dengan suku kata yang betul untuk
membentuk suku kata kkv+kvk.

n y o n y a __ __ __ __ __
__

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

49
kkv+kv+vk

syariah

khasiat

syariat

syamier

50
Latihan 25

Isikan tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi dan tulis semula
perkataan dengan betul.

at

51
kkv+kvkk

syiling

nyabung

nyaring

52
Latihan 26

Isikan tempat kosong dengan suku kata yang betul bagi membentukan
perkataan.

syi ling

syiling

53
kkvk+kv

syampu

proksi

stigma

syamsi

54
Latihan 27
Warnakan perkataan dengan betul berdasarkan gambar yang diberi.

sabun

syampu

menyurat

proksi

stigma

ros

syamsi

syafikah

55
vk+kvk

enjin

ekzos

ombak

umpan

umbut

Intan

56
Latihan 28

Padankan gambar di bawah dengan perkataan yang disediakan.

ekzos

umbut

intan

umpan

ombak

enjin

57
kvk+kv+kvv

pelbagai

tembikai

tembakau

58
Latihan 29
Suaikan padankan berdasarkan perkataan dan gambar yang telah diberi.

pel kau

tembakau

bi

tem gai

ba

tem kai

ba

59

Anda mungkin juga menyukai