Anda di halaman 1dari 20

1.

Industri batik telah berkembang pesat dan rakyat Malaysia kini mula menghargai
keunikan batik.
Bincangkan usaha-usaha yang dijalankan untuk memajukan lagi industri batik di negara ini.

Pengenalan :
Seni batik- salah satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia. Pelbagai usaha perlu
untuk mempromosikan di samping mengekalkan keindahan warisan ini.

Bil Isi Utama Huraian


1 Mewajibkan pemakaian batik - oleh penjawat awam-era Dr.Mahathir Mohd -
digalak pakai setiap hari Sabtu, era Datuk Seri
Abdullah Badawi - 1 dan 15 haribulan setiap bulan
mulai Julai 2005, kemudian diganti kepada setiap
hari khamis
- dalam surat pekeliling digariskan batik mesti
keluaran tempatan
- jualan meningkat-lebih RM700 juta setahun
- mencetuskan idea baru untuk mendapat pasaran-
reka cipta baru, kain baru….

2 Peranan badan/agensi - peranan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia


dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar
Malaysia – promosi batik kepada rakyat setempat
dan asing
- Institut kraftangan – anjurkan seminar-
menggalakkan masyarakat melibatkan diri,
mengetahui asal-usul batik, menghayati pelbagai
jenis corak.
- Promosi oleh Kementerian Pelancongan – ke luar
negara
3 Latihan - Bimbingan, bengkel, kajian penggunaan kain,
ketahanan warna, penggunaan computer,
- Ditubuhkan Pusat Inovasi Batik di Kelantan
- mengadakan kajian dengan kerjasama negara
Indonesia, usahawan kraf tempatan

4 Sistem Pemasaran - Dilakukan oleh Kraftangan Malaysia, Karyaneka


Malaysia – memajukan industri batik untuk
pelancong asing dan pengguna domestic
- promosi bertema di kompleks beli-belah, destinasi
pelancongan seperti di Batu Feringghi, P.Pinang ;
Central Market, KL, pameran di hotel-hotel, kain
batik laris di UK
- promosi melalui Malaysia Hall ; di butik-butik
terkemuka di negara asing dan tempatan
- pameran/ekspo di luar negara

5 Pengusaha batik - harus berpandangan jauh-mengupah model-model


untuk memperagakan batik
2
- ada usaha fesyen batik di pertunjukan fesyen di
Milan, Paris sejak 2007
- membuat pelaburan untuk merancakkan pengeluaran
batik negara
- ada konvesnyen batik “The Business of Batik” pada
2008 di tahap global
- mempelbagaikan produk berasaskan balitk- beg,
kasut, peralatan rumah berasaskan batik

6 Bantuan modal - disediakan bantuan modal berupa pinjaman wang,


premis perniagaan untuk pengusaha batik
- kadar faedah yang berpatutan, merancakkan I
Daerah 1 Industri- khas untuk batik di setiap negeri
- pihak MARA, kementerian, jabatan , swasta
menghulurkan bantuan

7 Akademi batik - menubuhkan akademi/kolej-pengkhususan bidang


batik –biasiswa disediakan
- didedahkan sejarah batik, rekaan batik, pemasaran,
penjenamaan, perkembangan kontemporari dunia
tekstil
- tunjuk ajar aspek teknikal , teori dan teknik
perniagaan
- penubuhan pusat batik di Sekolah Seni, Kuching
pada 2009

8 Program khas - Minggu Batik Malaysia –bertemakan “Berkongsi


dengan Dunia” pada 2005
- mempromosikan keistimewaan dan kegemilangan
batik Malaysia di peringkat global
- Minggu Batik di peringkat sekolah
- batik dijadikan pakaian rasmi- Bulan Kemerdekaan
2010-Datuk Seri Najib membuat pilihan pakaian
batik

Kesimpulan
Pelbagai usaha perlu diberi kerjasama oleh rakyat dan kerajaan bagi menyerlahkan khazanah
negara yang tidak ternilai

2. Kejayaan Malaysia dalam sukan badminton, squash dan bowling di peringkat


antarabangsa amat membanggakan. Kejayaan ini berpunca daripada pendedahan awal yang telah
diberikan semenjak di sekolah rendah lagi.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar diambil bagi meningkatkan mutu sukan dalam kalangan
pelajar sekolah serta cabaran dalam pelaksanaannya.

Pengenalan:
- Mutu sukan Negara masih pada tahap yang lembap
3
- Pelbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan mutu sukan terutamanya di
peringkat sekolah, namun begitu usaha tersebut menghadapi pelbagai cabaran

Bil Idea Utama Huraian


1 A. Langkah-langkah: - Kem. Pelajaran/sekolah mendapat peruntukan kewangan
yang cukup, program latihan dapat dijalankan
Menyediakan Peruntukan - Alatan latihan yang canggih dapat disediakan
kewangan - Jurulatih yang bertauliah dan professional dapat diupah
- Altet dan pemain juga dapat dihantar ke luar negara untuk
menjalani latihan
- Lebih banyak pertandingan dapat dianjurkan
2 Pemberian ganjaran - Ganjaran dalam bentuk kewangan/ peghargaan/ sijil/
biasiswa kepada pelajar yang berkelayakan
- Pemberian anugerah kepada pelajar cemerlangan
kokurikulum
3 Kenalpasti bakat pelajar - Pertandingan diperingkat sekolah rendah dan menengah
dari awal diutamakan
- Bakat muda yang berpotensi dapat dicungkil, diasah,
dibimbingan dan latihan khusus diberikan, misalnya
menghantar mereka ke sekolah sukan
- Dapat melahirkan para pelapis ahli sukan egara
4 Merit kepada pelajar - Pelajar yang terlibat aktif dalam sukan diberi merit untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
- Peluang melanjutkan pelajaran samada dalam bidang sukan
atau pun bidang lain lebih terbuka
- Peluang pekerjaan lebih cerah
5. Perkasakan sekolah - Perbanyakkan sekolah sukan yang sedia ada
berasaskan sukan - Pelajar yang berpotensi dapat dilatih dengan lebih awal
- Akademik juga perlu diutamakan utk menarik minat pelajar
mennyertainya
6. Perkasakan jurulatih - Tenaga pengajar perlu dilatih dengan supaya mereka dapat
melatih pelajar dengan baik
- Latihan dan bimbingan perlu diberikan dari masa kesemasa
tentang ilmu kejurulatihan kpd guru-guru
B. CABARAN - Kemahiran kejurulatihan agak terhad dalam kalangan guru
7 Ketiadaan jurulatih - Sesetengah guru kurang berminat untuk meningkatkan
berkelayakan pengetahuan kepegawaian dan kejurulatihan
- Peluang terhad kepada guru untuk meningkatkan
pengetahuan
- Tiada insentif kepada guru untuk kerja lebih masa
- Beban tugas guru sangat banyak
- Kekurangan guru lelaki sebagai jurulatih

8 Prasarana/alatan tidak - Peralatan dikongsi oleh sejumlah pelajar yang ramai


mencukupi - Penggunaan peralatan secara individu agak terhad
- Kawasan untuk menjalani latihan tidak mencukupi/
bersesuaian
9 Sikap pelajar - Pelajar bersikap sambil lewa semasa menjalani latihan
- Tidak berfokus kepada satu sukan sahaja
4
- Tidak dapat mendisiplinkan diri menjalani latihan
- Tumpuan lebih kepada akademik semata-mata
- Menganggap akademik lebih menjamin masa depan
10 Kurang galakan daripada - Ibu bapa menganggap sukan tidak menjamin masa hadapan
ibu bapa/ masyarakat - Tidak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan
- Kesibukan ibu bapa bekerja menghalang mereka untuk
terlibat dengan aktiviti sukan anak-anak.

Penutup
Kerjasama pelbagai pihak diperlukan demi meningkatkan mutu sukan negara
Skema jawapan : 2 + 2

3. Penerokaan angkasa lepas telah membuka banyak ruang kepada manusia


memperkembang bidang sains dan teknologi. Bincangkan kepentingan penerokaan
angkasa lepas.

Bil Isi Huraian Isi


1 Bidang telekomunikasi  Dunia menjadi semakin kecil dengan adanya
teknologi komunikasi
 Satelit membolehkan penggunaan telefon, faksimili,
televisyen dan telesidang video
 Satelit juga membolehkan internet berfungsi
 Boleh berhubung dengan masyaratkat luar
menggunakan telefon bimbit
 Makumat/ berita dapat disebarkan dengan cepat/
secara langsung
 Tahap keselamatan negara dapat ditingkatkan
2 Bidang pendidikan maya  Satelit membolehkan cara/ kaedah pendidikan
terkini disebarkan
 Satelit siaran langsung membolehkan pelajar
menerima siaran televisyen secara langsung,
membolehkan pelajar mengikuti Rancangan
berbentuk pendidikan
 Pelajar yang tinggal di kawasan terpencil dapat
dihubungi
 Membolehkan pelajar menggunakan peralatan
multimedia di terutamanya di Sekolah Bestari
secara efektif
 Membolehkan operasi Pendidikan Jarak Jauh
 Membuka peluang pembelajaran yang lebih luas
3 Maklumat dalam meteorologi  Cuaca dapat diramalkan dengan lebih tepat
 Fenomena alam, pemantauan bencana alam seperti
banjir, rebut, taufan dapat dikesan lebih awal
melalui awan yang diambil
 Memudahkan orang ramai membuat persediaan
menghadapi kemungkinan bencana alam tersebut
 Satelit aeronautik membolehkan kapal terbang yang
melintasi Lautan Atlantik dan Pasifik dikesan
5
 Satelit merupakan ‘remote-sensing’ ; dapat memberi
amaran bencana alam
 Sistem Laut dapat mengesan kapal laut yang
menghadapi masalah dan memberi bantuan
segera
4 Kajian topografi  Satelit yang mempunyai kamera inframerah dapat
mengambil gambar bumi dengan tepat
 Gambar ini membolehkan peta dunia dihasilkan
dengan tepat
 Makumat dari satelit juga dapat digunakan dalam
kajian geologi, ekologi dan pemeliharaan hutan

5 Mengesan pencemaran alam  Penggunaan satelit dan kapal angkasa menjadikan


gambar-gambar lebih mudah untuk diambil dan
dirakam dari sudut
 membantu manusia merancang untuk menjalankan
projek pembangunan dengan lebih mesra alam.
 Penerokaan aeroangkasa membolehkan kadar
pencemaran alam dipantau dengan lebih tepat
 Mengesan penipisan lapisan ozon, tumpahan
minyak di Teluk Mexico, kebakaran hutan di
Australia
6 Pemangkin teknologi robotik  Kebanyakan peralatan teknologi yang dihantar ke
angkasa lepas atau kawasan ruang udara bumi
dikawal oleh robot atau peranti kawalan.
 Keadaan ruang angkasa yang begitu bahaya dan
sukar diramal menyebabkan robot lebih sesuai
digunakan berbanding dengan manusia
 penggunaan robotik meningkat dengan begitu
banyak.
7 R&D dalam bidang sains  kajian tentang kesan graviti terhadap manusia di
luar ruang angkasa bumi terutama aspek
ketumpatan tulang dan kadar kehilangan jisim
tulang manusia.
 Penyelidikan dalam bidang perubatan
 Penyelidikan dalam bidang pertanian
 Penyelidikan dalam bidang sains secara keseluruhan
8 Sistem pengangkutan  Pengunaan sistem radar secara meluas dalam
industri pengangkutan spt kapal terbang, kapal laut
 Penggunaan ’GPS’ secara meluas

Pemarkahan: Pilih mana-mana 4 idea

4. Pengambilan suplemen kian mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat moden.


Walau bagaimanapun, pengambilannya yang tidak terkawal boleh memudaratkan.
Bincangkan.

Pengenalan:
6
Gaya hidup yang sibuk menyukarkan masyarakat mengikuti diet seimbang setiap hari-dibantu
oleh pengambilan vitamin dan bahan minuman bertonik. Ada kesan baik dan buruknya

Isi
Bil Isi Utama Huraian

A. Kebaikan - ibu hamil-asid folik penting untuk janin/bayi


dalam kandungan
1 Membantu tumbesaran yang - kanak-kanak-perlukan kalsium , zat besi dan
sihat protein untuk merangsang tumbesaran seimbang
- pembentukan tulang kuat-kasium-osteoporosis
dapat dielakkan pada hari tua

2 Memelihara kesihatan - individu yang kurang bermaya selepas


pembedahan, jatuh sakit- pengambilan tablet
vitamin C, asid nikotinik, minuman tonik yang
disediakan melalui perubatan tradisional-
minuman ginseng; pati ikan

3 Mengekalkan kecergasan - tidak mudah letih/lesu


- melakukan kerja harian dengan penuh bertenaga-
kandungan oksigen yang secukupnya dalam darah
- pil-pil pelengkap untuk amalan pemakanan yg
tidak seimbang spt multivitamin, Vitamin A, B, C,
D, E, K
- pil gantian zat makanan spt limau ganti vitamin C,
pisang diganti dengan potasium

4 Meningkatkan daya - Daya tahan penyakit bagi golongan kanak-kanak-


imunisasi multivitamin
- vitamin C meningkatkan daya tahan, mengelakkan
selesema
- vitamin E –elak jangkitan penyakit kulit
- vitamin A-mengekalkan lapisan mukosa
- tidak mudah jatuh sakit, elak penyakit berjangkit

5 Melambatkan proses - pengambilan nutrien antioksidan membantu


penuaan mengekalkan kesegaran kulit
- membaharui sel-sel mati
- mendapat zat serta vitamin yang mencukupi untuk
tubuh badan
- minuman tonik setiap pagi-membantu
mengekalkan kesegaran kulit muka

B. Kemudaratan

6 Keracunan - terlalu banyak vitamin A-menjadi racun dalam


badan
- pengambilan vitamin E yang banyak-fungsi hati
7
terjejas
- gel vitamin menjejaskan dinding perut
- cirit-birit, pening , kes teruk -maut

7 Penyakit - suplemen herba menurunkan kadar kolesterol-


merosakkan organ hati dan ginjal
- pil kalsium berlebihan-penyakit batu karang dalam
pundi kencing

8 Alahan - gangguan kesihatan sementara-gatal-gatal pada


kulit, ruam, sakit kepala, bengkak, sakit lutut-
ketidakserasian pil-pil tetentu
- pil-pil berasaskan hidupan akuatik-kesan teruk
kepada pesakit hepatitis

9 Ketagihan - kesan biologi dan mental


- sentiasa bergantung kepada makanan suplemen -
abaikan amalan pemakanan yang seimbang dan
teratur
- sentiasa perlu walaupun badan mungkin tidak
memerlukannya

Kesimpulan :

-Perlu mendapat nasihat doktor bagi mengelakkan komplikasi kesihatan.

Skema jawapan : 2 + 2.

5 (a) “Pengarah Eksekutif Program Makanan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu


(PBB), Josette Sheeran, menggunakan terma ’tsunami senyap’ untuk menggambarkan situasi
yang berlaku sekarang. Terma ini bertepatan kerana kekurangan dan kenaikan harga bahan
makanan bukan sahaja mencetuskan masalah kelaparan dan kekurangan zat makanan, malahan
boleh menggugat soal keselamatan awam. Buktinya 34 buah kerajaan berhadapan dengan
masalah tunjuk perasaan dan rusuhan makanan ...”
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Haryati Sahfii, ‘Nilai
Sebenar Kualiti Hidup Rakyat’, Dewan Masyarakat, Julai 2009)

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan ’tsunami senyap’?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan punca-punca
berlakunya krisis makanan.

Cadangan jawapan:
i. maksud tsunami senyap ialah:
1. kekurangan dan kenaikan harga bahan makanan akan menggugat keselamatan
awam. – 2 markah
8
2. kekurangan dan kenaikan harga bahan makanan bukan sahaja mencetuskan masalah
kelaparan dan kekurangan zat makanan, malahan boleh menggugat soal keselamatan
awam. – 1 markah

ii. punca krisis makanan ialah:


1. perubahan cuaca dunia – iklim dunia yang tidak menentu memberi kesan kepada
pengeluaran makanan, perubahan iklim yang melampau mengganggu proses penuaian
bahan makaman, bencana alam banyakmerosakkan kawasan tanaman .
2. permintaan yang banyak dari negara pertumbuhan baru spt China dan India –memberi
kesan kepada penawaran bahan makanan dunia sekaligus menyebabkan harga naik
mendadak. Pengeluaran tidak selaras dengan pertambahan penduduk
3. sekatan perdagangan - larangan eksport negara pengeluar bagi menjamin bekalan
dalan negara mencukupi spt India, Vietnam, Mesir dan Kazakhstan melarang eksport
beras dan gandum kerana khuatir berlaku masalah bekalan dlm negara.
4. dasar kerajaan – mengabaikan sektor pertanian dengan beranggapan bahawa kos
import lebih murah, lebih perhatian kepada industri /perkilangan
5. corak pertanian yang lebih tertumpu kepada tanaman komoditi. Permintaan dan harga
yang baik bagi komoditi spt koko, kelapa sawit, getah, kopi menyebabkan banyak
kawasan pertanian ditukar kepada tanaman tersebut.

5. (b) Golongan profesional yang terdiri daripada pegawai akademik lebih digalakkkan menulis
artikel atau buku terutama dalam bidang sains, teknikal dan sains sosial dalam bahasa Inggeris
sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Tindakan ini bukan sahaja memalapkan perkembangan
ilmu moden dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama yang berada jauh dari pusat bandar malah
menjauhkan minda rakyat daripada menguasai bahasa Melayu. Sepatutnya penerbitan buku
dalam bahasa Melayulah yang perlu digiatkan dan disebarkan ke seluruh negara..’

(i) Nyatakan kesan jika golongan profesional banyak menulis bahasa Inggeris?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan sebab-sebab
bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan.

Cadangan skema

(i) Kesan jika banyak menulis dalam bahasa Inggeris ialah:

- terbantut perkembangan ilmu dan bahasa Melayu – 2 markah.

- memalapkan perkembangan ilmu moden dalam kalangan rakyat dan menjauhkan minda
menguasai bahasa Melayu – 1 ½ markah

- memalapkan perkembangan ilmu moden dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama


yang berada jauh dari pusat bandar malah menjauhkan minda rakyat daripada
menguasai bahasa Melayu -1 markah

(ii) Antara sebab bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar:

Bil Isi Huraian


9
1 Bahasa komunikasi utama - penduduk Melayu paling ramai dan mereka banyak
menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan
2 Untuk mencapai integrasi - perpaduan senang dipupuk dengan menguasai satu
nasional bahasa dalam kalangan rakyat berbilang kaum yang
berbeza ras dan budaya
- bentuk komunikasi yang dapat dihayati bersama-sama
3 Identiti nasional - sejarah asal usul kepulauan rantau ini adalah bangsa
Melayu. Masyarakat telah menjadikan bahasa ini
sebagai identity budaya mereka
4 Termaktub dalam - telah dijadikan sebagai bahasa rasmi Negara dlm
perlembagaan semua btk perhubungan/komunikasi

6(a) “ ...Botulinum Toxin Tpye A atau Botox dikenali sebagai ‘Susuk Moden’ yang diproses
untuk menghapuskan kedutan muka melalui kaedah suntikan. Wanita yang mahu kelihatan
cantik akan mendapat rawatan botox kerana dapat menghilangkan kecacatan kecil pada wajah,
walaupun penggunaan botox memberi kesan sampingan kepada pengguna.”
(Sumber: dipetik dan diubahsuai daripada Dewan Kosmik,Oktober 2004)

(i) Mengapakah kaedah rawatan botox mendapat sambutan?


(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan ,jelaskan kesan sampingan
rawatan kosmetik.

Cadangan jawapan
(i) Rawatan botox mendapat sambutan kerana :
- dapat mencantikan wajah - 2 markah
- dapat merawat wajah supaya kelihatan muda dan cantik – 1½ markah
- dapat menghapuskan kedutan muka melalui kaedah suntikan dan dapat
menghilangkan kecacatan kecil pada wajah – 1 markah

(ii) kesan sampingan rawatan kosmetik


1. Mengancam nyawa - boleh menyebabkan kematian apabila tisu muka dan kulit
merosakkan sistem saraf/ mata/ daya tahan yang lemah akan memberi kesan kepada
kesihatan dalam jangka masa panjang.
2. kerosakan organ badan – rawatan akan meninggalkan parut yang berkekalan,
merosakkan buah pinggan, hidung, mata dll
3. alahan - akan merosakkan lapisan muka dan anggota badan membantu
mempercepatkan risiko jangkitan. Kulit mengelupas
4. murung – sentiasa memikirkan tentang penjagaan, penggunaan ubatan serta perlu
mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan.
5. Pergantungan kpd ubat secara berterusan- terjadi ketagihan, serta risiko mendapat
penyakit lain

6 (b)  “Suria merupakan sumber unggul tenaga untuk semua ekosistem di bumi ini, iaitu
ekosistem daratan dan ekosistem akuatik. Melalui proses fotosintensis, tumbuhan hijau akan
10
memerangkap tenaga suria dan menggunakannya untuk menukar karban dioksida dan air kepada
karbonhidrat. Tumbuhan  juga menggunakan nutrien tidak organik seperti nitrat, fosfat dan ion-
ion berbagai-bagai logam untuk membentuk protein, asid nukleik dan pigmen yang diperlukan
untuk  fungsi fisiologi dan struktur”.
( Dipetik dan diubah suai daripada Utusan Malaysia 23 April 2009)

i) Apakah proses fotosintesis?


ii) Dengan menggunakan tidak lebih 50 patah perkataan, bincangkan kelebihan tenaga suria
dalam penjanaan sumber tenaga alternatif.  

Skema Jawapan

i. Proses fotosintesis ialah proses tumbuhan:


- menghasilkan makanan dengan menggunakan cahaya matahari – 2 markah
- menukar karbon dioksida dan air kepada karbohidrat. – 1 ½ markah
- memerangkap tenaga suria dan menggunakannya untuk menukar karban dioksida dan
air kepada karbonhidrat. – 1 markah

ii. Kelebihan tenaga suria sebagai tenaga alternatif:


1. Sumber tenaga berterusan dan tidak pupus - sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan
tidak akan kehabisan
2. Sumber tenaga yang menjimatkan – walaupun ada peringkat awal memerlukan banyak
perbelanjaan, namun dalam jangka panjang sumber ini akan lebih menjimatkan
3. Tidak mencemarkan alam sekitar- berbanding sumber tenaga konvensional. Alam sekitar
akan terus berada dalam keadaan semulajadi
4. Tidak menjejaskan kesihatan manusia – tenaga yang dihasilkan tidak menjejaskan
kesihatan manusia

7. Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan
dalam penggunaan minyak dan lemak beberapa negara terpilih dalam tempoh yang dinyatakan.

Penggunaan minyak dan lemak dunia semakin bertambah setiap tahun selaras dengan
perkembangan dalam industri perkilangan hari ini. Perkara ini dapat dibuktikan penggunaan oleh
negara India, Brazil, China, Kesatuan Eropah (EU), Amerika Syarikat serta Malaysia semakin
berkembang dari tahun 2001 hingga 2005.
Pengguna kedua terbanyak minyak dan lemak adalah negara China yang mencatat nilai
penggunaan sebanyak 17 528 ribu tan bagi tahun 2001. Kesatuan Eropah (EU) merupakan
negara terbanyak yang menggunakan minyak dan lemak sehingga tahun 2003, sebelum dipintas
oleh negara China sehingga tahun 2004 dengan nilai penggunaan sebanyak 22 321 ribu tan
mengatasi negara EU sebanyak 887 ribu tan. Bagi tahun 2005, penggunaan minyak dan lemak
bagi negara China dan EU meningkat masing-masing sebanyak 1951 ribu tan dan 483 ribu tan
berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 dan 2003, negara China menggunakan minyak
dan lemak sebanyak 19 090 ribu tan dan 20 430 ribu tan dan dikuti oleh EU sebanyak 20 464
ribu tan dan 20 845 ribu tan.
Amerika Syarikat menduduki tempat ketiga dalam penggunaan minyak dan lemak dunia
dengan jumlah penggunaan sebanyak 14 412 000 tan, 14 336 000 tan, 14 282 000 tan dan 14
535 000 tan sepanjang tempoh 2002 hingga 2005. Manakala penggunaan bagi tahun 2001
11
negara berkenaan adalah sebanyak 14 239 000 tan, nilai ini berkurangan sebanyak 5440 ribu tan
berbanding dengan penggunaan oleh negara-negara Kesatuan Eropah (EU).
Negara India, walaupun mempunyai jumlah penduduk yang ramai, namun penggunaan
minyak dan lemak hampir sama penggunaan dengan Amerika Syarikat. Pada tahun 2002,
penggunaan oleh Negara Inida adalah sebanyak 12 092 ribu tan, meningkat sebanyak 360 ribu
tan berbanding tahun sebelumnya, manakala merosot sebanyak 159 ribu tan berbanding dengan
tahun 2003. Jumlah penggunaan minyak dan lemak telah mula merosot sebanyak 241 ribu tan
kepada 12 010 ribu tan untuk tahun 2004 sebelum meningkat semula sebanyak 3.74 peratus
untuk tahun 2005.
Brazil adalah salah sebuah negara pengguna minyak dan lemak terbanyak dalam
kalangan negara-negara benua Amerika Latin dengan catatan sebanyak 4485 ribu tan bagi tahun
2001 sebelum merosot untuk dua tahun bertutut-turut. Jumlah penggunaan untuk tahun 2003
adalah sebanyak 4 365 ribu tan iaitu peningkatan sebanyak 13 000 tan berbanding dengan tahun
sebelumnya. Nilai penggunaan terus menunjukan peningkatan sehingga tahun 2005 dengan
peningkatan sebanyak 34 ribu tan kepada 4567 ribu tan berbanding tahun 2004.
Malaysia merupakan Negara membangun yang paling maju menunjukkan penggunaan
minyak dan lemak semakin bertambah dengan ketara sepanjang tempoh tersebut. Nilai
penggunaan bagi tahun 2001 adalah sebanyak 2475 ribu tan meningkat kepada 2590 ribu tan dan
2669 ribu tan bagi tahun 2002 dan 2003. Pada tahun 2005, nilai penggunaan adalah sebanyak
2989 ribu tan yang merupakan kadar peningkatan sebanyak 6.75 peratus berbanding dengan nilai
penggunaan bagi tahun 2004.

(Dipetik dan disesuaikan daripada Majalah Visi,


Bil. 88, April 2008, Kuala Lumpur)

Panduan Pemeriksaan bahagian D

Perincian skema pemarkahan

PA KT KI KJ Jumlah
A Salah media: Rujuk jadual - - - - 1/15
Jawapan tepat: No. 7: Graf garis biasa 4 4 4 3 15/15
No.8: graf gabungan
B Maklumat salah
1. Tiada tajuk/salah tajuk/tiada tahun pada 1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
tajuk/tiada tempat.
2. Tiada petunjuk/petunjuk pada muka 1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
surat lain
3. Tiada label paksi (menegak/ 1½ 1½ 1½ 1½ 6/15
mendatar) / salah nilai atau unit di paksi
4. (a) sumber tak lengkap 4 4 3½ 2½ 14/15
5. (b) Tiada sumber 4 4 3 2 13/15
6. Jika jawapan hanya jadual saja. - - - - 3/15
Butiran – 2 markah
Tajuk – ½ markah
Sumber – ½ markah
C Lain-lain kesalahan
1. Salah data dlm jadual: > 2 salah 4 4 3½ 2½ 14/15
< 2 salah 4 4 3 2 13/15
12
2. Kurang kemas 4 4 3½ 2½ 14/15
3. Satu garis/bar tak cukup 3 3 3 2 11/15

Cadangan jadual:

PENGGUNAAN MINYAK SAWIT OLEH BEBERAPA


NEGARA TERPILIH PADA TAHUN 2001, 2002, 2003, 2004 DAN 2005 (Ribu tan)
2001 2002 2003 2004 2005
China 17528 19090 20430 22321 24272
EU 19679 20464 20845 21434 21917
USA 14239 14412 14336 14282 14535
India 11732 12092 12251 12010 12459
Brazil 4485 4352 4365 4533 4567
Malaysia 2475 2590 2669 2800 2989

Jumlah 51445

(Dipetik dan disesuaikan daripada Majalah Visi, Bil. 88, April 2008, Kuala Lumpur)
Cadangan graf:

PENGGUNAAN MINYAK DAN LEMAK OLEH BEBERAPA NEGARA TERPILIH


PADA TAHUN 2001, 2002, 2003, 2004 DAN 2005

Penggunaan minyak&
lemak (ribu tan)

30000

25000 China

EU
20000

15000 A Syarikat

India
10000

Brazil
5000
Malaysia

0
2001
1 2002
2 2003
3 2004
4 2005
5
Tahun
13
Nota tambahan:
1. Label paksi menegak – mesti ditulis lengkap seperti dlm skema. Tiada perkataan ”minyak
dan lemak” – rujuk B(3)
2. Dalam tajuk mesti ada perkataan ‘terpilih’, sekiranya tiada – salah tajuk B(1)

8. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang
sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, import serta harga minyak
mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan.

Minyak mentah keluaran Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Malaysia akan memperoleh
keuntungan yang tinggi jika minyak mentah ini di eksport ke luar negara. Pada tahun 2004
kuantiti pengeluaran minyak mentah Malaysia ialah sebanyak 255 ribu tong sehari. Pengeluaran
ini merosot sebanyak 22 ribu tong sehari pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2006,
pengeluaran bagi minyak mentah ini mengalami peningkatan kepada 300 ribu tong sehari.
Pengeluaran minyak mentah ini juga mengalami peningkatan yang paling besar iaitu sebanyak
50.67% kepada 452 ribu tong sehari pada tahun 2007.
Pada tahun 2008, pengeluaran minyak mentah merosot sebanyak 31 ribu tong sehari.
Kuantiti eksport minyak mentah ini sentiasa lebih besar berbanding dengan kuantiti import
sepanjang tempoh 2004 -2008. Walaupun harga minyak mentah pada tahun 2004 ialah US$75
setong, namun kuantiti eksport dan import minyak mentah mengalami pengurangan pada tahun
tersebut iaitu masing-masing kepada 202 ribu tong sehari dan 92 ribu tong sehari.
Malaysia memperoleh keuntungan yang tinggi apabila kuantiti eksport lebih besar
daripada kuantiti import dengan harga minyak mentah berada pada tahap yang tinggi di pasaran
dunia. Keadaan ini berlaku pada tahun 2005 apabila kuantiti eksport petroleum mentah ialah 212
ribu tong sehari berbanding dengan kuantiti importnya sebanyak 73 ribu tong sehari. Harga
minyak mentah adalah paling tinggi untuk tahun tersebut iaitu US$ 88 setong. Begitu juga pada
tahun 2006, kuantiti eksport minyak mentah Malaysia telah bertambah kepada 239 ribu tong
sehari, manakala kuantiti importnya adalah jauh lebih rendah dengan 48 ribu tong sehari. Pada
tahun tersebut harga minyak mentah adalah US$ 75 setong.
Walaupun kuantiti import minyak mentah Malaysia adalah sama antara tahun 2006
hingga tahun 2008 iaitu 48 ribu tong sehari namun kuantiti eksport dan harga komoditi ini di
pasaran dunia masih tidak konsisten. Kuantiti eksport minyak mentah pada tahun 2007 ialah 390
ribu tong sehari pada harga US$ 69 setong di pasaran dunia. Pada tahun 2008 kuantiti eksport
minyak mentah merosot sebanyak 37 ribu tong sehari selaras dengan penurunan harga minyak
mentah kepada US$ 67 setong di pasaran dunia.

( Sumber dipetik dan diubahsuaikan daripada


Laporan Ekonomi 2007/2008)
CADANGAN JAWAPAN (JADUAL )
MALAYSIA : kuantiti pengeluaran, eksport dan import serta harga
minyak mentah pada tahun 2004 HINGGA TAHUN 2008
Butiran 2004 2005 2006 2007 2008
Kauntiti pengeluaran 255 233 300 452 421
(Ribu tong sehari)
Kuantiti eksport 202 212 239 390 353
(Ribu tong sehari)
14
Kuantiti import 92 73 48 48 48
( Ribu tong sehari)
Harga pasaran (US$ setong) 75 88 75 69 67
Pengiraan :
Nilai kuantiti pengeluaran (2005) : 255 – 22 = 233 ribu tong sehari.
Nilai kuantiti eksport (2008) : 390-37 = 353 ribu tong sehari
Nota tambahan:
3. Jawapan diterima - Graf Gabungan
- Lain-lain graf - salah media (01/15 – rujuk jadual).
2. Graf bar mewakili nilai kuantiti pengeluaran, eksport dan import ( 3 bar bagi setiap tahun)
dan graf garis sebagai harga pasaran. Kalau sebaliknya (salah media 01/15)
3. Paksi graf bar mesti mewakili ketiga-tiga pembolehubah. Tiada salah satu tak lengkap –
rujuk Panduan Pemeriksaan B (3)
4. Jawapan lengkap – rujuk skema, m/s 13
5. Sekiranya jawapan hanya 1 graf sahaja: PA=2, KT=2, KI=2, KJ=1 (07/15)
15

CADANGAN JAWAPAN (GRAF)

MALAYSIA:KUANTITI PENGELUARAN, EKSPORT DAN IMPORT SERTA


HARGA MINYAK MENTAH PADA TAHUN 2004 HINGGA TAHUN 2008

Kuantiti pengeluaran,
eksport dan import Harga pasaran
(ribu tong sehari ) (US$ setong)
500

100
450
400

80
350
300

60
250
200

40
150
100

20
50
0

0
2004 2005 2006 2007 2008 Tahun
Skala 1cm : 50 ribu tong sehari Skala 1 cm : US$ 10 setong
Petunjuk :
Kauntiti pengeluaran
Kuantiti eksport
Kuantiti import ( Sumber dipetik dan diubahsuaikan da
Harga pasaran (US$ setong) Laporan Ekonomi 2007/2008)

15
16

9. Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan keadaan penggunaan tanah pertanian di


negara ini antara tahun 1995, 2000, dan 2005 dan jelaskan sebab-sebab terjadinya
masalah tanah terbiar dalam beberapa sektor pertanian di negara ini.

MALAYSIA: PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERTANIAN ,


1995, 2000 DAN 2005 (Hektar)
Komoditi 1995 2000 2005
Getah 1 727 000 1 430 700 1 301 500
Kelapa sawit 2 507 611 3 460 000 3 100 000
Koko 234 538 105 000 105 000
Nanas 9 801 10 233 12 500
Tembakau 10 539 15 000 12 400
Padi 592 410 572 196 611 000
Kelapa 298 740 220 000 201 000
Sayur-sayuran 42 000 51 420 77 290
Lain-lain 68 146 67 534 67 737
Jumlah 5 743 136 6 240 999 5 884 140

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan


Ekonomi, Rancangan Malaysia Kelapan, 2001-2005)

Bil. Keadaan Perubahan Bukti data, alasan


A. Analisis Perubahan
(1995) 5 743 136 hektar meningkat
Jumlah keseluruhan: (2000), 6 240 999 hektar,
tidak konsisten Perbezaan: 497863 / 8.66% dan menurun
(2005), 5 884 140 hektar
Perbezaan: 356 859 hektar / 5.71%
Meningkat berterusan:
i. Nanas Nanas, (1995) 9801 hektar meningkat
(2005) 10 233 hektar,
Peningkatan: sebanyak 432 hektar atau 4.40%

ii. Sayur-sayuran Sayur-sayuran (1995) 42000 hektar meningkat


(2005)77290 hektar,
Perbezaan: sebanyak 35290 hektar atau 84.0%

Menurun berterusan
i. Getah, Getah, (1995), 1 727 000 hektar menurun
(2005) 301500 hektar
Perbezaan: sebanyak 425 500 hektar / 24.6%

ii. Kelapa Kelapa, (1995), 298 740 hektar menurun kepada


201 000 hektar (2005)
Perbezaan: sebanyak 97740 hektar / 32.71 %

16
17

Tidak konsisten Tembakau, (1995) 10539 hektar, meningkat


i. Tembakau, (2000) 15000 hektar,
Perbezaan: 4461 hektar / 42.32%

ii. kelapa sawit (2005)12500 hektar – menurun


Perbezaan: 2500 hektar / 16.663%

K Sawit: (1995) 2 507611 hektar, meningkat


(2000) 3 460 000 hektar,
Perbezaan : 952 389 hektar / 37.97%
(2005) 3 100 000 hektar menurun
perbezaan: 360 000 hektar / 10.40%
B. Analisis Bandingan
5. Tahun 1995 Paling tinggi: kelapa sawit, 2 507 611 hektar /
43.66%
Paling rendah: nanas, 9801 hektar / 0.17%
Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 5, 743 136 H

6. Tahun 2000 Paling tinggi: kelapa sawit, 3 460 000 hektar /


55.43%
Paling rendah: nanas, 10 233 hektar / 0.16%
Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 6 240 999H

7. Tahun 2005 Paling tinggi: kelapa sawit, 3100 000 hektar /


52.68%
Paling rendah: nanas, 12400 hektar / 0.21%
Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 5884 140H

C. Sebab terjadi tanah terbiar

8. kekurangan tenaga kerja – banyak terjadi dalam sector penanaman padi kerana
tenaga muda tidak meminati. Tenaga tua tak mampu untuk mengusahakan secara
besar2an
9. pemecahan saiz tanah yang tidak ekonomik – tanah warisan dipecahkan kepada
unit-unit yang lebih kecil antara adik beradik. Saiz yang kecil menyebabkan kos
pengurusan lebih besar berbanding dengan hasil pengeluaran.
10. kekurangan teknologi – ramai petani masih belum mampu memiliki sendiri
jentera pertanian yang lebih moden, masalah buta huruf menyebabkan petani tak
mampu menggunakan mesin/jentera
11. masalah bekalan air/saliran – sesetengah tempat masih lagi bergantung kepada
bekalan air hujan, tanah pertanian tidak dapat diusahakan dengan lebih giat.
Musim kemarau yang melampau, mengeringkan kaw takungan air.
12. serangan penyakit/serangga perosak – serangan daripada perosak seperti tikus,
burung memusnahkan hasil padi/buah kelapa sawit. Serangan siput gondam / padi
angin merosakan anak padi. Ladang pisang/sawit dirosakkan oleh gajah/babi
hutan

17
18

13. Tanah tidak subur -


Nota:
1. jawapan yang diterima mesti sebagaimana dalam skema.
2. huraian data mesti ada perbezaan nilai mutlak dan nilai %
3. pemarkahan 1+1+2
Isi (I) 1m x 4 = 4 m
Huraian (H) 2m x 4 = 8 m
Bahasa (B) 2 m
Rumusan (K) 1 m
______
15 m

10. Berdasarkan maklumat daripada carta pai di bawah, huraikan keadaan kemasukan
pelancong asing ke negara ini dari tahun 2001 hingga tahun 2003, dan berikan sebab-
sebab mengapa berlakunya perkembangan kadar kemasukan pelancong tersebut.

Malaysia : Kemasukan Pelancong-pelancong Asing Terpilih ke Malaysia


dari Tahun 2001 hingga Tahun 2003

11,424,671 orang
11,629,091 orang

13,171,699 orang

18
19

( Dipetik dan diubahsuaikan daripada


buku Jabatan Perangkaan Malaysia, 2005 )

Cadangan jawapan

Isi/Idea Huraian
A. Analisis perubahan

1. Jumlah keseluruhan - Tahun 2001 – 11 424 671 orang


meningkat Tahun 2003 – 13 171 699 orang
Perbezaan sebanyak 1 747 028 orang atau 15.29%

2. Meningkat berterusan Pelancong Asean


Tahun 2001 – 70.9% (8,100,091) orang
Tahun 2003 – 73.5% (9,681,198) orang
Perbezaan sebanyak 1,581,107 orang atau 19.51%

Pelancong dari Timur Tengah


Tahun 2001 – 1.4% (159,945) orang
Tahun 2003 – 1.5% (197,575) orang
Perbezaan sebanyak 37,630 orang atau 23.52%

3. Menurun berterusan Dari Eropah


Tahun 2001 – 14.9% (1,702,275) orang
Tahun 2003 – 14.0% (1,844,037) orang
Perbezaan sebanyak 141,762 orang atau 8.32%

Dari Asia Timur


Tahun 2001 – 13.0% (1,313,837) orang
Tahun 2003 – 9.8% (1,290,826) orang
Perbezaan sebanyak 23,011 orang atau 1.75%

4. Tidak konsisten Dari Amerika Syarikat


Tahun 2001 – 1.3% (148,520 orang), turun kepada
1.1% ( 127,920 orang) tahun 2002, perbezaan
sebanyak 20,600 (13.87%) dan meningkat semula
ke 1.2% ( 158,060 orang ) tahun 2003,

19
20

Perbezaan sebanyak 30,140 orang atau 23.56%

B. Bandingan
Paling tinggi Asean 72.35%, (8,100,091 org) drp
5. Tahun 2001 jumlah keseluruhan.
Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.1% (148,520
org) drp jumlah keseluruhan, 11 629 091 orang
6. Tahun 2002 Paling tinggi Asean 73.5%, (8,419,461 org) drp
jumlah keseluruhan.
Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.% (127,920 org)
drp jumlah keseluruhan, 11 424 671 orang
7. Tahun 2003 Paling tinggi Asean 70.9%, (9,861,198 org) drp
jumlah keseluruhan.
Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.3% (158,060
org) drp jumlah keseluruhan, 13 171 699 orang
C. Sebab meningkat
8. Promosi berterusan  kerjasama kerajaan dengan swasta mempromosi
tempat2 menarik dalam negara telah
menggalakkan kedatangan pelancong
9. Keamanan / keselamatan  negara aman dari segala bencana alam atau
negara rusuhan kaum
10. Kos sara hidup yang rendah  kadar tukaran asing rendah menggalakkan
pelancong untuk datang dan berbelanja.
 Tidak menghadapi masalah tempat penginapan/
pengangkutan / makanan
11. Mudah memperoleh  Berjaya menarik minat penduduk/pelancong dari
makanan halal negera2 Islam
12. Banyak produk pelancongan  Pelbagai produk pelancongan boleh diikuti oleh
pelancong spt pelancongan kesihatan, pendidikan,
ekopelancongan, sukan, dll

Nota:
4. jawapan yang diterima mesti sebagaimana dalam skema.
5. huraian data mesti ada nilai % dan mutlak (2m), data % sahaja (1m). Data tanpa
%, tiada markah.
6. pemarkahan 1+1+2
Isi (I) 1m x 4 = 4 m
Huraian (H) 2m x 4 = 8 m
Bahasa (B) 2 m
Impak (K) 1 m
______
15 m

20

Anda mungkin juga menyukai