Anda di halaman 1dari 14

Nama : _________________________ Tahun :

______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 1
ARAHAN: Warnakan huruf-huruf di bawah

1 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 2
ARAHAN: Lengkapkan turutan huruf-huruf berikut.

1. b d e g

2. k l o q

3. i k m o

4. r t v x

5. c e f i

6. o q s

7. g i k

2 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 3
ARAHAN: Suaikan huruf – huruf yang sama dan tuliskan
hurufnya.

b k

d h

k b

f t

h d

t p

p f
3 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
4 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 4
ARAHAN: Suaikan huruf – huruf yang sama dan tuliskan
hurufnya.

c r

r g

g c

y n

n y

m j

5
j m Kemahiran 1 –
Huruf kecil
6 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 5
ARAHAN :Bulatkan huruf awal berdasarkan gambar dan
tuliskan hurufnya.

1. 2.
b f
g
gp k
d h

3. 4. g
q t
gd l
b x

5. 6. g
w n
m s
n c

7. 8. gl
g
gj j
r h
7 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 6
ARAHAN: Bulatkan huruf awal berdasarkan gambar dan
tuliskan hurufnya.

1. 2.
h p
c g
q
gs d
d

3. 4.
r k
g
h p
m l

5. 6.
n j
g
h s
g
u g

7. 8.
r x
gf v
b w
8 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 7
ARAHAN: Suaikan huruf awal dengan gambar yang
sesuai
dan tuliskan huruf tersebut secara berulang-
ulang.

1. 2.

b d

3. 4.

s j

5. 6.

g n

9 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
10 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 8
ARAHAN: Suaikan huruf awal dengan gambar yang
sesuai
dan tuliskan huruf tersebut secara berulang-
ulang.
1.

2.

m p

3. 4.

k t

5. 6.

r c

11 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 9
ARAHAN : Tuliskan huruf awal berdasarkan gambar
secara
berulang.

1. 2. 3.

b b b b b

4. 5. 6.

7. 8. 9.

12 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
Nama : _________________________ Tahun :
______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________

SOALAN 9
ARAHAN : Tuliskan huruf awal berdasarkan gambar
secara
berulang.

1. 2. 3.

d d d d d

4. 5. 6.

7. 8. 9.

13 Kemahiran 1 –
Huruf kecil
14 Kemahiran 1 –
Huruf kecil

Anda mungkin juga menyukai