Anda di halaman 1dari 3

Direktur

Drs.Soejatmiko,MM

Wakil Direktur Ahmad Bendahara Josephine


Sebasttian,SE Angelica

Manager
Pembelian
Mardiana Sitorus
Bilang berpangkat dan sifat-sifatnya !
1. 𝑎𝑚 . 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛
2. 𝑎𝑛 . 𝑏 𝑛 = (𝑎. 𝑏)𝑛
𝑎𝑚
3. = 𝑎𝑚−𝑛
𝑎𝑛
1 𝑛
4. 𝑎𝑛 = √𝑎
𝑚𝑛 1
5. √ √𝑎 = 𝑎𝑚.𝑛
𝑛
√𝑎 1
6. 𝑛 = (𝑎𝑏)
√𝑏 𝑛
BANK RAKYAT SEJAHTERA

JL.Mekar Putih Mp.125 BB

No :

Hal :

Lamp :

Kepada Yth.

Dengan hormat,

Menjawab surat permohonan saudara tanggal mengenai permohonan kresdit,setelah


mempelajari berkas-berkas yang saudara lampirkan, maka dengan ini pimpinan Bank Rakyat
Sejahterah memutuskan untuk meluluskan permohonan saudara yang berjumlah dengan bunga
sebesar 12% per tahun.

Sesuai dengan keputusan yang telah saudara ketahui,maka saudara harus melunasi kredit
saudara tersebut selama 3 tahun.

Demikian permberitahuan ini. Apabila terdapat hal yang kurang jelas dapat menghubungi
kami di layanan call center.

Hormat kami,

Satria Kamaluddin,BA

Direktur