Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh 7 Ogos 2019 / Rabu


Kelas 5 Cinnamon
Masa 8.35 – 9.35 a.m
Bidang SUKATAN DAN GEOMETRI
Tajuk 15 Ruang
Standard
15.1 Perimeter, luas dan isipadu.
Kandungan
Standard (i) Menentukan perimeter gabungan dua bentuk: segiempat tepat,
Pembelajaran segiempat sama dan segitiga.
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid berupaya untuk :-
Pembelajaran i) Menentukan perimeter gabungan dua bentuk
Murid dapat :
i) Mengukur keliling objek yang diminta oleh guru
Kriteria Kejayaan
ii) Menentukan bahagian luar bagi gabungan dua bentuk
iii) Mengira perimeter bagi gabungan dua bentuk.

1.Nilai Murni: Fokus, kerjasama, yakin, berani


EMK
2.EMK:Bahasa

Menggunakan pengetahuan lepas ke situasi baru, Berusaha untuk


Kemahiran Berfikir
ketepatan, Berfikir & Berkomunikasi dengan jelas dan tepat

BBM Kertas bentuk, marker, buku teks, buku latihan


Pentaksiran Menulis, menjawab buku aktiviti
SET INDUKSI Kemahiran Berfikir:
a) Murid diminta untuk mengukur keliling Menggunakan
buku teks matematik Tahun 5. pengetahuan lepas ke
b) Jawapan murid dikaitkan dengan situasi baru
pembelajaran hari ini

IMAGINASI BBM:
Kertas bentuk
a) Murid diminta untuk mencari dua bentuk di
dalam kelas yang disembunyikan oleh guru. Nilai:
Fokus, keyakinan,
berani

Kemahiran Berfikir:
Berfikir &
b) Murid diminta untuk menampal pada papan Berkomunikasi dengan
Aktiviti
putih bentuk yang dijumpai. jelas dan tepat
c) Murid diminta untuk menggabungkan dua
bentuk tersebut.

d) Murid diminta mengira perimeter gabungan


bentuk tersebut berdasarkan pengetahuan
sedia ada tentang perimeter yang pernah
dipelajari pada darjah 4.

4cm+4cm+4cm+5cm+5cm = 22cm
e) Murid mendengar penerangan guru terhadap
perimeter gabungan bentuk menggunakan
konsep PAGAR iaitu bahagian luar. .

PERKEMBANGAN BBM:
a) Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Kertas A4
b) Setiap kumpulan akan diletakkan dalam
gabungan bentuk yang berbeza ukuran. Nilai:
c) Setiap kumpulan dikehendaki menjawab kerjasama
soalan perimeter berdasarkan bentuk
yang diberi pada meja masing-masing. Kemahiran Berfikir:
d) Apabila sudah siap, murid dikehendaki Berusaha untuk
untuk menukar bentuk tersebut dengan ketepatan
kumpulan lain.
e) Kertas jawapan akan ditukar dengan
kumpulan lain dan kumpulan tersebut
perlu menyemak jawapan sama ada betul
atau salah.

TINDAKAN
Kemahiran Berfikir:
Murid menjawab soalan pada buku aktiviti m/s ... (P) Berusaha untuk
ketepatan

PENUTUP

Murid merumuskan PdP dengan bantuan guru dan


kekeliruan murid dibetulkan oleh guru jika ada.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
Refleksi yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.

PdP ditunda kerana …………………..............................................................

Impak