Anda di halaman 1dari 3

 ada beberapa doa untuk ibu hamil, diantaranya;

“Rabbii habli miladunka dzurriyyatan thoyyibah. Innaka sammi’uddu’aa”


“Ya Allah berikanlah kepadaku dari sisiMu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah
pendengar permohonan (doa).” (Q.S. Ali ImRan : 38)

“Rabbii hablii minash shaalihiin”


“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang
saleh.”(Q.S. As-shaffaat: 100)

“Rabbij’alnii muqiimash sholaati wa min dzurriyatii robbanaa wa taqobbal du’aa”


“Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang- orang yang tetap mendirikan shalat. Ya
Tuhan kami perkenankanlah doaku.”(QS. Ibrahim 40)

“Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriiyaatinaa qurrota a’yun, waj ‘alnaa lil
muttaqiina imaamaa”
“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang beRtakwa.” (Q.S. Al-
Furqan : 74)

Doa lain :
“Robbi auzi’nii anasykuro ni’matakallatii an’amta alaiyya wa ‘alaa waalidayya wa an a’mala
shololihan tardhoh wa ashlihlii fii dzurriyyatii. innii tubtu ilaikawa inni minal muslimin”.
Artinya:
Ya Allah Tuhan kami berilah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau
anugerahkan kepada kami dan kepada anak cucu kami. Sungguh kami bertaubat kepada MU dan
sungguh kami adalah termasuk golongan orang yang berserah diri.

 Bolehlah juga amalkan semasa ibu mengandung.. Si ibu memegang perut dan membaca
ayat-ayat ini setiap kali selepas solat… Semoga tumbuh besar anak normal dan lahir sebagai
anak yang normal, sehat, dan cantik/tampan:

1) Al Hajj ayat 22
2) Al Mukminun ayat 12 – 14.
Dengan itu timbullah banyak amalan, zikir serta surah yang bagus untuk diamalkan semasa
mengandung, antaranya:
Surah Yusuf – untuk anak yang cantik/tampan rupa dan akhlak
Surah Luqman – untuk anak yang cerdik
Surah Yaasin – untuk anak yang teguh hati dan tidak terpengaruh dengan maksiat

 Bacaan – bacaan lain yang baik dibaca pada saat hamil dari berbagai sumber (surat dibawah
di bacain waktu syukuran 4 bulanan):

Surat dan Ayat dari Al-Quran :


• Al-Mu’minuun (Surat ke-23, ayat 12-14)
• Lukman (Surat ke-31, ayat 14)
• Yusuf (Surat ke 12, ayat 1-16)
• Maryam (Surat ke-19, ayat 1-15)baik juga jika semuanya dibaca..
• Ar Rahmaan (Surat ke-55, ayat 1-78)
Do’a mohon diberikan keselamatan dibaca oleh ibu yang sedang hamil :
“ Ya Allah jagalah anaku selama ada dalam kandunganku, sembuhkanlah dia (apabila ada
penyakitnya), Engkau adalah Zat yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali
kesembuhan yang datang dari-Mu, kesembuhan yang tidak akan membawa penyakit. Ya Allah
jadikanlah anak-anak yang ada dalam kandunganku dengan bentuk yang bagus (tampan/cantik)
dan tetapkanlah di dalam hatinya untuk senantiasa beriman kepadaMu dan RasulMu. Ya Allah
keluarkanlah anakku dari kandunganku pada waktu aku melahirkan dengan mudah dan selamat. Ya
Allah jadikanlah anakku, anak yang sehat, sempurna, berakal, cerdas, baik pengetahuan agamanya
dan senantiasa mengamalkan ilmunya. Ya Allah berilah anakku umur yang panjang, badan yang
sehat, akhlak (budi pekerti) yang luhur, lisan yang fasih serta suara yang bagus untuk membaca Al
Qur’an dan hadits berkat kebaikan Nabi Muhammad SAW. Segala puji hanyalah untuk Allah yang
menguasai seluruh alam”.

 Do’a untuk ibu hamil dibaca oleh suami-istri.

– Q.S.2 (Al Baqarah) ayat 286 :


”Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau salah. Ya Tuhan Kami,
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang
kami tidak sanggup untuk memikulnya. Berilah kami maaf, ampunilah kami dan rahmatilah kami.
Engkaulah penolong kami, maka berilah kami pertolongan (untuk menang didalam menghadapi)
orang-orang kafir.”
– Q.S.25 (Al Furqan) ayat 74 :
”Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami dari isteri-isteri kami dan anak keturunan kami
penyenang hati (keturunan yang baik), dan Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang
bertakwa”.
– Q.S.3 (Ali Imran) ayat 173 :
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung”.
– Q.S.8 (Al Anfal) ayat 40 :
“Dia adalah Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik penolong, tidak ada daya upaya dan kekuatan,
melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Mulia”
Doa memudahkan melahirkan/bersalin
Q.S. Maryam – untuk memudahkan bersalin
Doa untuk bayi yang baru lahir sesudah di adzankan :
“Ya Allah Yang Maha Esa, tempat semua orang meminta, aku mohon perlindungan-MU untuk
anakku dari segala kejahatan orang yang hasad/dengki”.
“Ya Allah dengan segala kesempurnaan kalimat-MU, aku mohon perlindungan untuk anakku
dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, dari gangguan semua
binatang, dan dari gangguan pandangan mata yang dapat membawa akibat buruk kepada apa yang
dilihatnya”.

Beri Nilai