Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Rabu 1/1/2019 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)
STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.(BT ms 2-3)
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
STANDARD 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor
PEMBELAJARAN 1.1.4 Membuat inferens
1.1.5.Meramal
1.1.6.Berkomunikasi
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Mengulangkaji dan menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas,
PEMBELAJARAN
mengukur dan menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.
KRITERIA Murid berjaya menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KEJAYAAN menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.

1. Murid mengingat kembali dan memahami kemahiran proses sains (KPS) yang telah dipelajari
dalam tahun sebelumnya melalui aktiviti sumbangsaran. (PAK21).
2. Murid menyenaraikan 6 kemahiran proses sains dalam bentuk peta i-think.(PAK21)
3. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan maksud setiap KPS dinyatakan melalui
AKTIVITI PDPC
aktiviti penulisan yang sesuai.(KBAT)
4. Murid mencatatkan nota dan latihan berkaitan aktiviti ke dalam buku nota dengan kemas dan
betul.
5. Murid melengkapkan lembaran aktiviti sebagai pengukuhan dan pengayaan.

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) i-Think Map - Peta Bulatan


Menggunakan
Memerhati / Mengelas / / Membuat inferens /
nombor
KPS Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
pembolehubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan specimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Buku teks
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Bekerjasama
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Lembaran kerja

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

2 Rabu 8/1/2019 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)
STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.(BT ms 2-3)
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.1 Memerhati 1.1.2 Mengelas 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor
PEMBELAJARAN 1.1.4 Membuat inferens 1.1.5.Meramal 1.1.6.Berkomunikasi
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
Mengulangkaji dan menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas,
PEMBELAJARAN
mengukur dan menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.
KRITERIA Murid berjaya menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KEJAYAAN menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.

1. Murid mengingat kembali dan memahami kemahiran proses sains (KPS) yang telah dipelajari
dalam tahun sebelumnya melalui aktiviti sumbangsaran. (PAK21).
2. Murid menyenaraikan 6 kemahiran proses sains berdasarkan situasi di dalam BT ms 2 & 3.
3. Murid dibimbing membuat pemerhatian ke atas eksperimen menguji Payung Terjun yang
ditunjuk oleh rakan-rakan mereka.
AKTIVITI PDPC -masa yang diambil oleh payung terjun batu lebih cepat jatuh berbanding masa yang diambil
oleh paying terjun klip kertas.
4. Murid mengelaskan objek yang disenaraikan : pembaris kayu, batang asikrim, sudu besi,
pinggan kaca, kanta, guli, kayu hoki.
5. Murid meramal kecerahan mentol dan merekod pemerhatian eksperimen Kecerahan Mentol.
6. Murid dibimbing menggunakan perhubungan ruang dan masa.

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) i-Think Map - Peta Bulatan


Menggunakan
Memerhati / Mengelas /
nombor
/ Membuat inferens /
KPS Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal
Mendefinisi Membuat hipotesis Mengeksperimen
pembolehubah
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan specimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Buku teks
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Bekerjasama
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Lembaran kerja
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 ISNIN 13.1.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK KPS MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA
STANDARD
1.1 Memahami kemahiran proses sains.(BT ms 6-7)
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.7. Menggunakan perhubungan ruang dan masa
PEMBELAJARAN
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF 1. menggunakan kemahiran proses sains perhubungan ruang dan masa dengan
PEMBELAJARAN memerhatikan perubahan parameter perti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jsim
dengan masa.
KRITERIA
Murid berjaya menghuraikan perubahan ais dan lilin yang diperhatikan.
KEJAYAAN
1. Guru menunjukkan sebiji epal dan bertanya kepada murid apa yg terjadi kepada epal
selepas dibiarkan selama sebulan. (PAK21)
2. Murid membuat pemerhatian ke atas perubahan semasa aiskrim diletakkan di bawah
cahaya matahari.
3. Murid dibimbing membuat perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa
AKTIVITI PDPC
berdasarkan penyiasatan tadi.
4. Murid membuat laporan aktiviti ria doh dan masa.
5. Murid memerhati keadaan doh selepas 30 minit.
6. Murid mengenalpasti parameter yang berubah dengan masa
7. Murid dibimbing membuat kesimpulan eksperimen
AKTIVITI PAK-21 Chunking (Gabungan ) Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa / Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Ais dan bekas, lilin dan mancis.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Menjaga keselamatan
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Lembaran kerja

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 RABU 15.1.2020 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


Tajuk: KPS MENTAFSIR DATA
Standard
1.1 Memahami kemahiran proses sains.(BT ms 7-9)
Kandungan
Standard
1.1.8 Mentafsir data
Pembelajaran
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
Objektif
1. menyatakan penerangan rasional tentang objek, peristiwa atau pola berdasarkan 2
Pembelajaran
daripada 3 data yang disediakan.
Kriteria Kejayaan Murid berjaya mentafsir data yang diberi.
1. Murid menjalankan aktiviti mudah menggunakan bahan ransangan dalam BT ms 8
untuk memahami kemahiran proses sains (KPS) mentafsir data.
2. Murid berbincang dengan bimbingan guru untuk memahami konsep mentafsir data
dengan betul. (PAK21)
3. Murid membuat pemerhatian ke atas beberapa data atau bahan lain yang melibatkan
KPS berkaitan dengan bimbingan guru seperti (KBAT): carta cuaca, carta pai
Aktiviti PdPc kandungan udara, carta kitaran hidup haiwan, graf bar, jadual waktu kelas, jadual
bertugas kelas.
4. Murid mentafsirkan data yang dipilih dari beberapa pilihan bahan atau data yang
disediakan secara bertulis menggunakan ayat yang betul dan jelas.(PAK21)
5. Murid memberikan peneranagn tentang carta palang dan peta pokok yang
disediakan.

Aktiviti PAK-21 Café (Kedai Kopi) Free Discussion (Perbincangan Bebas)


Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data /

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
Bahan Bantu
Ais dan bekas, lilin dan mancis.
Belajar
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Menjaga keselamatan
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4 ISNIN 20.1.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KPS MENDEFINISI SECARA OPERASI
STANDARD
1.1 Memahami kemahiran proses sains.(BT ms 10-11)
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.9. Mendefinisi secara operasi
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Mendefinisi secara operasi
KRITERIA
Murid berjaya mendefinisi secara operasi kekuatan daya magnet.
KEJAYAAN
1. Murid menjalankan aktiviti ransangan dalam BT ms 10 untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) mendefinisi secara operasi.
2. Murid berbincang dan bersoal jawab berkaitan aktiviti dijalankan untuk memahami
konsep KPS berkaitan dengan jelas dan betul dengan bimbingan guru. (PAK21)
3. Murid memerihalkan suatu tafsiran yang mudah tentang konsep berkaitan keupayaan
bahan menyerap air yang melibatkan KPS mendefinisi secara operasi berkaitan
AKTIVITI PDPC
dengan jelas dan betul dengan menyatakan :
- perkara yang dilakukan
- perkara yang diperhatikan
4. Murid menyediakan anak pokok kacang hijau untuk memerhatikan pertumbuhan pokok
kacang hijau.
5. Murid mendefinisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau.
AKTIVITI PAK-21 Café (Kedai Kopi) Free Discussion (Perbincangan Bebas)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi / Mengawal p/ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Magnet bar, klip kertas.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Bertanggungjawab
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4 RABU 22.1.2020 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KPS MENGAWAL PEMBOLEHUBAH
STANDARD
1.1 Memahami kemahiran proses sains
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.10. Mengawal pembolehubah
PEMBELAJARAN
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Mengenalpasti pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan
PEMBELAJARAN
pemboleh ubah yang dimalarkan.
KRITERIA Murid berjaya mengenalpasti pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak
KEJAYAAN balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.

1. Murid menjalankan aktiviti ransangan ‘pertumbuhan pokok’ dalam BT ms 14 untuk


memahami kemahiran proses sains (KPS) mengawal pembolehubah.
2. Murid berbincang dan bersoal jawab berkaitan aktiviti dijalankan untuk memahami konsep
KPS berkaitan dengan jelas dan betul. (KBAT)
3. Murid menjalankan aktiviti pengukuhan dengan menentukan :
AKTIVITI PDPC - pembolehubah yang dimalarkan
- pembolehubah dimanipulasi
- pembolehubah bergerakbalas
4. Murid menerangkan hubungan antara pembolehubah yang dikenalpasti berdasarkan aktiviti
dijalankan dengan betul. (PAK21).
5.Murid melengkapkan lembaran aktiviti pengayaan berkaitan soalan-soalan tentang
pembolehubah dengan bimbingan guru.
Presentations (Persembahan)- individu,
AKTIVITI PAK-21 Make Predictions ( Membuat andaian)
berpasangan, berkumpulan.
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah / Membuat hipotesis Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Lilin, Balang kaca, Bikar, Epal, Garam
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Bertanggungjawab
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

6 ISNIN 3.2.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KPS MENGEKSPERIMEN
STANDARD
1.1 Memahami kemahiran proses sains. (BT 21)
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.12. Mengeksperimen
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. menjalankan eksperimen menguji bot air yang dibuat
KRITERIA
Murid berjaya membuat laporan eksperimen
KEJAYAAN

1. Murid mengulang ingat KPS yang telah dipelajari.


2. Murid membuat bot air seperti dalam BT ms 21
3. Murid mengenalpasti pembolehubah dalam eksperimen ini.
4. Murid dibimbing membuat hipotesis eksperimen dengan mengaitkan hubungan
AKTIVITI PDPC antara pebolehubah yang dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas.
5. Murid menjalankan eksperimen bot air.
6. Murid melengkapkan jadual pemerhatian.
7. Murid dibimbing membuat kesimpulan eksperimen.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir


AKTIVITI PAK-21 Qudrat Activity (Aktiviti Berempat)
dan saya bertanya)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis / Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Bot air, air, Bikar.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Rasional
TP (PBS) Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

6 RABU 5.2.2020 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KPS MEMBUAT HIPOTESIS
STANDARD
1.1 Memahami kemahiran proses sains. (BT 21)
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.12. Mengeksperimen
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. menjalankan eksperimen menguji bot air yang dibuat
KRITERIA
Murid berjaya membuat laporan eksperimen
KEJAYAAN

1. Murid mengulang ingat KPS yang telah dipelajari.


2. Murid membuat bot air seperti dalam BT ms 21
3. Murid mengenalpasti pembolehubah dalam eksperimen ini.
4. Murid dibimbing membuat hipotesis eksperimen dengan mengaitkan hubungan
AKTIVITI PDPC antara pebolehubah yang dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas.
5. Murid menjalankan eksperimen bot air.
6. Murid melengkapkan jadual pemerhatian.
7. Murid dibimbing membuat kesimpulan eksperimen.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir


AKTIVITI PAK-21 Qudrat Activity (Aktiviti Berempat)
dan saya bertanya)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis / Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Bot air, air, Bikar.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Rasional
TP (PBS) Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

7 ISNIN 10.2.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA


TAJUK: PERNAFASAN MANUSIA
STANDARD
2.1 Pernafasan manusia
KANDUNGAN
2.1.1 Mengenalpasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan.
STANDARD
2.1.2 Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang
PEMBELAJARAN
berlaku di peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Menamakan dan melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.
KRITERIA Murid berjaya menamakan 3 organ pernafasan dan melakar laluan udara semasa menarik dan
KEJAYAAN menghembus nafas.
1. Murid menarik nafas dan menghembus nafas.
2. Murid menyatakan organ yang terlibat dalam proses menarik dan menghembus
nafas.
AKTIVITI PDPC 3. Murid menghasilkan organ pernafasan manusia seperti di BT ms 25.
4. Murid melabelkan organ pernafasan manusia.
5. Murid melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir


AKTIVITI PAK-21 Stretch to Sketch (Lukis mengikut kreativiti)
dan saya bertanya)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen

Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains


KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Carta, Model manusia, tanah liat
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin
TP (PBS) Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

6 ISNIN 3.2.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KPS MEMBUAT HIPOTESIS
STANDARD
1.1 Memahami kemahiran proses sains.(BT ms 13-14)
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.11. Membuat hipotesis
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. menentukan hipotesis dalam sesuatu penyiasatan.
KRITERIA
Murid berjaya membuat hipotesis yang betul.
KEJAYAAN

1. Murid mengulang ingat KPS yang telah dipelajari.


2. Murid memerhatikan simulasi eksperimen melarutkan gula yang ditunjuk oleh guru.
3. Murid mengenalpasti pembolehubah dalam eksperimen ini.
AKTIVITI PDPC 4. Murid dibimbing membuat hipotesis eksperimen dengan mengaitkan hubungan
antara pebolehubah yang dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas.
5. Murid melengkapkan laporan eksperimen.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir


AKTIVITI PAK-21 Qudrat Activity (Aktiviti Berempat)
dan saya bertanya)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis / Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Gelang getah, Patung wayang kulit, Kipas angina, Bikar.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Rasional
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

7 RABU 12.2.2020 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA


TAJUK: PERNAFASAN MANUSIA
STANDARD
2.1 Pernafasan manusia
KANDUNGAN
2.1.2 Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang
STANDARD berlaku di peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
PEMBELAJARAN 2.1.3 Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan
menghembus nafas.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF 1. Menamakan dan melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.
PEMBELAJARAN 2. Membanding beza kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan
menghembus nafas.
Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.
KRITERIA
Menyatakan perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan
KEJAYAAN
menghembus nafas.

1. Murid ulang menyatakan organ yang terlibat dalam proses menarik dan menghembus
nafas.
2. Murid menyatakan laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.
AKTIVITI PDPC 3. Murid dibimbing m embincangkan perbezaan kandungan oksigen dan karbon
dioksida semasa menarik dan menghembus nafas.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberikan.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir


AKTIVITI PAK-21 Stretch to Sketch (Lukis mengikut kreativiti)
dan saya bertanya)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Carta, Model manusia, tanah liat
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin
TP (PBS) Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8 ISNIN 17.2.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: MANUSIA


TAJUK: PERGERAKAN DADA SEMASA PERNAFASAN
STANDARD
2.1 Pernafasan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.4 Memerihalkan pergerakan dada semasa menrik dan menghembus nafas dengan
PEMBELAJARAN menjalankan aktiviti
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. menyatakan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas adalah berbeza
KRITERIA Murid membuat kesimpulan penyiasatan pergerakan dada semasa menarik dan mneghembus
KEJAYAAN nafas.

1. Murid menarik dan mneghembus nafas.


2. Murid memerhati perubahan pada dada semasa menarik dan menghembus nafas.
3. Murid menamakan gas yang disedut masuk semasa menarik nafas dan gas yang
dihembus keluar semasa menghembus nafas.
AKTIVITI PDPC 4. Murid menjalankan aktiviti menyiasat pertgerakan dada semasa menarik dan
menghembus nafas seperti di BT ms 32.
5. Murid melengkapkan jadual pemerhatian.
6. Murid dibimbing membuat kesimpulan penyiasatan hari ini.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir


AKTIVITI PAK-21 Qudrat Activity (Aktiviti Berempat)
dan saya bertanya)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis / Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Buku. Pergerakan dada semasa bernafas
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Rasional
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8 RABU 19.2.2020 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: MANUSIA


TAJUK: PERGERAKAN DADA SEMASA PERNAFASAN
STANDARD
2.1 Pernafasan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.4 Memerihalkan pergerakan dada semasa menrik dan menghembus nafas dengan
PEMBELAJARAN menjalankan aktiviti
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. menyatakan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas adalah berbeza
KRITERIA Murid membuat kesimpulan penyiasatan pergerakan dada semasa menarik dan mneghembus
KEJAYAAN nafas.

1. Murid menarik dan mneghembus nafas.


2. Murid memerhati perubahan pada dada semasa menarik dan menghembus nafas.
3. Murid menamakan gas yang disedut masuk semasa menarik nafas dan gas yang
dihembus keluar semasa menghembus nafas.
AKTIVITI PDPC 4. Murid menjalankan aktiviti menyiasat pertgerakan dada semasa menarik dan
menghembus nafas seperti di BT ms 32.
5. Murid melengkapkan jadual pemerhatian.
6. Murid dibimbing membuat kesimpulan penyiasatan hari ini.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir


AKTIVITI PAK-21 Qudrat Activity (Aktiviti Berempat)
dan saya bertanya)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis / Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Buku. Pergerakan dada semasa bernafas
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Rasional
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

9 ISNIN 24.2.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KPS MEMBUAT HIPOTESIS
STANDARD
2.1 Pernafasan Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.4 Memerihalkan pergerakan dada semasa menrik dan menghembus nafas dengan
PEMBELAJARAN menjalankan aktiviti
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. menyatakan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas adalah berbeza
KRITERIA Murid membuat kesimpulan penyiasatan pergerakan dada semasa menarik dan mneghembus
KEJAYAAN nafas.

1. Murid menarik dan mneghembus nafas.


2. Murid memerhati perubahan pada dada semasa menarik dan menghembus nafas.
3. Murid menamakan gas yang disedut masuk semasa menarik nafas dan gas yang
dihembus keluar semasa menghembus nafas.
AKTIVITI PDPC 4. Murid menjalankan aktiviti menyiasat pergerakan dada semasa menarik dan
menghembus nafas seperti di BT ms 32.
5. Murid melengkapkan jadual pemerhatian.
6. Murid dibimbing membuat kesimpulan penyiasatan hari ini.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir


AKTIVITI PAK-21 Qudrat Activity (Aktiviti Berempat)
dan saya bertanya)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis / Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Buku. Pergerakan dada semasa bernafas
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Rasional
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai