Anda di halaman 1dari 6

TUGASAN BAHAGIAN B

SPM 2016

Remaja kini terdedah kepada pelbagai cabaran hidup akibat pengaruh rakan sebaya, media massa dan budaya barat.

Huraikan peranan ahli keluarga dalam membantu para remaja menghadapi cabaran-cabaran tersebut.

ARAHAN KEHENDAK SOALAN DOMINAN TUNJANG


HURAIKAN PERANAN AHLI CABARAN 1. REMAJA KINI
KELUARGA HIDUP
2. TERDEDAH
3. AKIBAT PENGARUH RAKAN SEBAYA
4. MEDIA MASSA
5. BUDAYA BARAT
6. MEMBANTU
7. PERANAN AHLI KELUARGA

1
8. PARA REMAJA
9. MENGHADAPI

PERENGGAN ISI

AYAT JAWAPAN Peranan ahli keluarga dalam membantu remaja menghadapi cabaran hidup ialah ibu
bapa haruslah memberikan didikan agama yang secukupnya kepada para remaja dalam
membantu mereka menghadapi cabaran hidup khususnya pengaruh media massa.

AYAT CONTOH Sebagai contohnya, ibu bapa mesti menghantar remaja ke kelas bimbingan agama sejak
kecil agar akidah mereka dapat dibentuk sejak usia yang muda lagi kerana melentur buluh
biarlah dari rebungnya.

2
AYAT HURAIAN Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa ini segala maklumat boleh diakses di hujung
jari sahaja. Andai remaja tidak memiliki benteng agama yang kukuh, mereka akan mudah
(AYAT JAWAPAN)
terjerumus dalam pengaruh media massa yang berunsur negatif.

AYAT HURAIAN Melalui kelas bimbingan agama ini, remaja dapat mempelajari ilmu agama yang boleh
membantu mereka untuk membezakan antara perkara baik atau sebaliknya. Dengan adanya
(AYAT CONTOH)
didikan agama yang mantap remaja akan cenderung ke arah kebaikan dan berupaya
menghadapi cabaran hidup yang semakin meruncing pada masa ini.

AYAT SIMPUL Oleh itu, ternyatalah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dengan
memberikan didikan agama yang cukup kepada para remaja agar mereka mampu
menghadapi segala cabaran hidup dek pengaruh media massa.

(171 PATAH PERKATAAN)

3
PERENGGAN ISI

Peranan ahli keluarga dalam membantu remaja menghadapi cabaran hidup ialah ibu bapa haruslah memberikan
didikan agama yang secukupnya kepada para remaja dalam membantu mereka menghadapi cabaran hidup khususnya
pengaruh media massa. (AYAT JAWAPAN)

Sebagai contohnya, ibu bapa mesti menghantar remaja ke kelas bimbingan agama sejak kecil agar akidah mereka dapat
dibentuk dari usia yang muda lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. (AYAT CONTOH)

Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa ini segala maklumat boleh diakses di hujung jari sahaja. Andai remaja tidak
memiliki benteng agama yang kukuh, mereka akan mudah terjerumus dalam pengaruh media massa yang berunsur negatif.
(AYAT HURAIAN-AYAT JAWAPAN)

Melalui kelas bimbingan agama ini, remaja dapat mempelajari ilmu agama yang boleh membantu mereka untuk
membezakan antara perkara baik atau sebaliknya. Dengan adanya didikan agama yang mantap remaja akan cenderung ke
arah kebaikan dan berupaya menghadapi cabaran hidup yang semakin meruncing pada masa ini.

4
(AYAT HURAIAN -AYAT CONTOH)

Oleh itu, ternyatalah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dengan memberikan didikan agama yang cukup
kepada para remaja agar mereka mampu menghadapi segala cabaran hidup dek pengaruh media massa. (AYAT SIMPUL)

(171 PATAH PERKATAAN)

AHLI KUMPULAN :

BIL NAMA AHLI

1 MALDIN BIN KARANGAU

2 HASBI BIN MUIN

3 LIZA BT UNDOH

4 INTAN BAIZURA BINTI RUMALING

5
5 SUIYAZI BINTI SUPARTI

6 MARY MARTIN FRANCIS@MASLINDA ABDULLAH

7 NOOR AZILA BINTI ZAINAL ABIDIN

8 NORIZAN BINTI HAJI ADAM

9 FADZILAH BINTI MOHD NOR