Anda di halaman 1dari 18

GRAFIK CAKUPAN IBU HAMIL ANEMIA

DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019


15.60
14.30
13.00
11.70
10.40
9.10
7.80
6.50
5.20
3.90
2.60
1.30
0.00
BULAN INI 0.00 0.00 6.25 7.14 9.09 9.09 14.29
%
BULAN LALU 0.00 0.00 6.25 7.14 9.09 9.09 14.29
TREND h h h h h h h

K C
M C K
E E M
E E E A
N M E
L M N N
A P L
A P A G
N A A
POSYANDU T A N
G K T
G
I K G R
A A I
A A E
I K
I I I
I I I I I

RANKING 1 2 3 4 5 6 7
GRAFIK CAKUPAN IBU HAMIL ANEMIA
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

5.75
5.75
h

D
E
S
A
GRAFIK CAKUPAN BBLR
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

BULAN INI 0.00 0.00 0.00 7.14 9.09 10.00 16.67


%
BULAN LALU 0.00 0.00 0.00 7.14 9.09 10.00 16.67
TREND h h h h h h h

K C
K M C
E E M
E E E A
N M E
N L M N
A P L
A A P G
N A A
POSYANDU N
G K
T A
T
G
G I K R
A A I
A A E
I K
I I I
I I I
I I

RANKING 1 2 3 4 5 6 7
GRAFIK CAKUPAN BBLR
A SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

5.26
5.26
h

D
E
S
A
GRAFIK CAKUPAN ASI EKSKLUSIF
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

175.00

150.00

125.00

100.00

75.00

50.00

25.00

0.00
BULAN INI 160.00 130.00 91.67 85.71 72.73 66.67 61.54
%
BULAN LALU 160.00 120.00 66.67 78.57 63.64 50.00 53.85
TREND h h h h h h h

C K M C K
E M E E E A E
M E N L M N N
P L A A P G A
A A N
POSYANDU K T G
T A G N
I K R G
A I A A E A
I K
I I I I I I
I I

RANKING 1 2 3 4 5 6 7
GRAFIK CAKUPAN ASI EKSKLUSIF
A SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

94.74
84.21
h

D
E
S
A
GRAFIK CAKUPAN BBL MENDAPAT IMD
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

150.00
137.50
125.00
112.50
100.00
87.50
75.00
62.50
50.00
37.50
25.00
12.50
0.00
BULAN INI 140.00 133.33 115.38 110.00 107.14 83.33 63.64
%
BULAN LALU 140.00 133.33 92.31 110.00 100.00 66.67 54.55
TREND h h h h h h h

K C
K M C
M E E
E E A E
E N M
N L N M
L A P
A A G P
A N A
POSYANDU T G
N
K
T G A
G I R K
I A A
A E A
I K
I I I
I I I
I I

RANKING 1 2 3 4 5 6 7
GRAFIK CAKUPAN BBL MENDAPAT IMD
A SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

109.21
101.32
h

D
E
S
A
GRAFIK CAKUPAN PARTISIPASI MASYARAKAT (D/S)
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

106.25

85.00

63.75

42.50

21.25

0.00
BULAN INI 92.86 89.47 88.24 86.15 84.31 84.29
%
BULAN LALU 81.61 90.91 84.06 88.06 88.46 89.04
TREND h h h h h h

K C
M K C
M E E
E E E
E N M
L N M
L A P
A A P
A N A
POSYANDU T N
T G
A
K
I G K
I A A
A A
I I I I
I I I
I I

RANKING 1 2 3 4 5 6
GRAFIK CAKUPAN PARTISIPASI MASYARAKAT (D/S)
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

106.25

85.00

63.75

42.50

21.25

0.00
76.67 87.26
86.67 86.91
h h

A
N D
G E
G
S
R A
E
K

7
GRAFIK CAKUPAN LIPUTAN PROGRAM (K/S)
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

118.75

95.00

71.25

47.50

23.75

0.00
BULAN INI 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
%
BULAN LALU 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TREND h h h h h h

K C
K C M
E E M
E E E
N M E
N M L
A P L
A P A
N A A
POSYANDU N
G
A
K T
T
G K I
A A I
A A
I
I I I
I I I
I I

RANKING 1 2 3 4 5 6
GRAFIK CAKUPAN LIPUTAN PROGRAM (K/S)
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

118.75

95.00

71.25

47.50

23.75

0.00
100.00 100.00
100.00 100.00
h h

A
N D
G E
G
S
R A
E
K

7
GRAFIK CAKUPAN EFEKTIFITAS PROGRAM (N/D)
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
BULAN INI 90.59 88.14 87.50 86.67 83.72 82.61
%
BULAN LALU 91.25 89.23 86.44 82.76 84.78 80.77
TREND h h h h h h

C K
K C
E E M
E E A
M N E
N M N
P A L
A P G
A N A
POSYANDU N
K G T
A G
G K R
A A I
A A E
K
I I I
I I
I I

RANKING 1 2 3 4 5 6
GRAFIK CAKUPAN EFEKTIFITAS PROGRAM (N/D)
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
82.05 86.39
85.92 86.67
h h

M
E
L D
A E
T
S
I A
I
I

7
GRAFIK CAKUPAN 2T
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

5.50

4.40

3.30

2.20

1.10

0.00
BULAN INI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
%
BULAN LALU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TREND h h h h h h h

K C
K C M
E E M
E E E A
N M E
N M L N
A P L
A P A G
N A A
POSYANDU N
G
A
K T
T G
G K I R
A A I
A A E
I K
I I I
I I I
I I

RANKING 1 2 3 4 5 6 7
GRAFIK CAKUPAN 2T
A SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

0.00
0.00
h

D
E
S
A
GRAFIK CAKUPAN VITAMIN A NIFAS
DESA SUKASARANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

142.50

118.75

95.00

71.25

47.50

23.75

0.00 60.00
BULAN INI 127.27 118.18 114.29 106.67 100.00 83.33
%
BULAN LALU 127.27 118.18 114.29 100.00 80.00 66.67
TREND h h h h h h

C K
M K
M E E E E A
E M N L N N
L P A A A G
A A N
POSYANDU T K G T N G
I G R
I A A A E
I K
I I I I I
I I

RANKING 1 2 3 4 5 6
VITAMIN A NIFAS
NOVEMBER TAHUN 2019

58.33 102.38
50.00 95.24
h h

C
E
M D
P E
A S
K A
A

Anda mungkin juga menyukai