Anda di halaman 1dari 31

MODUL 1

PANGKAT, AKAR, DAN LOGARITMA

A. BILANGAN PANGKAT (EKSPONEN)


a) Definisi
a n  a
a 
a..........
 ..........
...... a

sebanyak n

Contoh :
52  5  5
63  6  6  6
44  4  4  4  4
25  2  2  2  2  2
36  3  3  3  3  3  3

b) Sifat-sifat bilangan pangkat


1) a m  a n  a m n a
n
an
Contoh : 5)    n
b b
23  2 2  232  25 Contoh :
5
3 35
   5
2 2
am
2)  a mn
an
1
Contoh : 6) a n 
an
25
3
 2 53  2 2 Contoh :
2
1 1
32  2 
3 9
1 1
3) (a m ) n  a mn 5 3  3 
5 125
Contoh :
(2 3 ) 2  2 32  2 6
m
7) a n  n am
4) (a  b) n  a n  b n Contoh :
1
Contoh :
22  2
(2  3) 3  2 3  33 2

8  3 82
3

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


Contoh Soal
2
1
 1 5
3
1. Hasil dari : (16) .   . (125) 3 = ...
4

 32 
A. 2 D. 15
B. 5 E. 160
C. 10
Jawab :
2 2
1 1
 1 5  1 5
3 3
(16) .   . (125) 3
4
 (2 ) .  5  . (53 ) 3
4 4

 32  2 
2
1
 1 5
3
 (2 ) .  5  . (53 ) 3
4 4

2 

 
3 2 1

 (2 4 ) 4 . 2 5 5 . (53 ) 3
3  5. 2  3.
1

 (2 4. 4 ).  2 5 . (5 3 )
 
2 1
 2 . 2 .5
3

1
 8. 2 .5
2
1
 8. .5
4
 2.5
 10
Jawaban : C

1 1
4(64) 3 (81) 4
2. Nilai dari : 1
 ....
3
(27)
A. 64 D. 12
B. 32 E. 8
C. 16
Jawab :
1 1 1 1
4(64) 3 (81) 4 4(4 3 ) 3 (3 4 ) 4
1
 1
3 3 3
(27) (3 )
1 1
3. 4.
4(4 3 )(3 4 )
 1
3.
3
(3 )
4(4)(3)

(3)
 4 .4
 16

Jawaban : C

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


2
 x 6 . y 2 z. 2 
3. Bentuk sederhana dari :  4 3  adalah ...
 x . y .z 
x 2 .y 5 x 2 .z 3
A. D.
z3 y
x 4 . y 10 x 4 .z 6
B. E.
z6 y2
x10 . y 5
C.
z3
Jawab :
2 2
 x 6 . y 2 z. 2   x 6 y 2 z 2 
 4 3    4 . 3 . 
 x . y .z  x y z 

 x 64 . y 2( 3) .z 21 
2

 x .y .z 
2 5 3 2

 x 2.2 . y 5.2 .z 3.2


 x 4 . y10 .z 6
1
 x 4 . y 10 . 6
z
4 10
x .y

z6

Jawaban : B

4. Bentuk sederhana dari : (a 3b 4 c 1 ) 6 (a 2 b 6 c) 4 adalah ...


1 c3
A. D.
a 10c 2 a 10b 2
1 a 10 .c
B. E.
a 10b 2 b3
c
C. 8 3
ab

Jawab :
(a 3b 4 c 1 ) 6 (a 2 b 6 c) 4  (a 3.6 b 4.6 c 1.6 ) (a 2.4 b 6.4 c 4 )
 (a 18b 24c 6 ) (a 8b 24c 4 )
 a 18 .a 8 b 24 .b 24 c 6 c 4
 a 188 b 24( 24) c 64
 a 10 b 0 c 2
1 1
 10 .1. 2
a c
1
 10 2
a c

Jawaban : A

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


1
 23 32 3
8 9 
3
4
5. Nilai dari : 81  2  adalah ...
 32 5 
 
A. 9 D. 256
B. 27 E. 243
C. 81
Jawab :
1 1
 2 3
 3   2 3 3
 (2 ) (3 ) 
3
8 9 
3 3 3 2 2
3 2
4
81  2   (3 ) 
4 4
2 
 32 5   (2 5 ) 5 
   

1
2 3
2 3
 3
 33  2 
 2 
1
 27. (33 ) 3
 27. 3
 81

Jawaban : C

B. BILANGAN AKAR
a) Definisi :
Bilangan akar merupakan invers dari bilangan pangkat.
Contoh :
2 2  4 maka 2  4
2 3  8 maka 2  3 8
2 4  16 maka 2  4 16

b) Sifat-sifat bilangan akar kuadrat


1. a c  b c  (a  b) c
Contoh :
2 5  3 5  (2  3) 5
5 5

2. a c  b c  (a  b) c
Contoh :
5 3  3 3  (5  3) 3
2 3

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


3. a  b  ab
Contoh :
2  3  23
 6
4. a  a  a2  a
Contoh :
2 2 2

Contoh soal
1. Hasil dari : ( 3  2 )( 8  12 ) adalah ...
A. – 4 D. 2
B. – 2 E. 4
C. 1
Jawab :
( 3  2 )( 8  12 )  3 8  3 12  2 8  2 12
 3  8  3 12  2  8  2  12
 24  36  16  24
 24  24  36  16
 064
 2

Jawaban : B

2. Hasil dari : ( 12  4 2 )( 8  3) adalah ...


A. – 10 D. 8
B. – 8 E. 10
C. 4
Jawab :
( 12  4 2 )( 8  3)  12 8  12 3  4 2 8  4 2 3
 12  8  12  3  4 2  8  4 2  3
 96  36  4 16  4 6
 16  6  36  4 16  4 6
 16 6  36  4 16  4 6
 4 6  6  4.4  4 6
 4 6  6  16  4 6
 4 6  4 6  6  16
 0  6  16
 10
Jawaban : E

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


3. Nilai dari : 2 3  2 12  27  75 adalah ...

A.  3 3 D. 4 3

B. 3 3 E.  5 3

C.  4 3
Jawab :
2 3  2 12  27  75  2 3  2 4. 3  9. 3  25. 3

 2 3  2.2. 3  3. 3  5. 3

 2 3 4 3 3 3 5 3

 (2  4  3  5) 3

 4 3

Jawaban : C

4. Bentuk sederhana dari : 3 48  108  2 147 adalah ...

A. 6 3 D.  2 3

B. 4 3 E.  4 3

C. 2 3
Jawab :
3 48  108  2 147  3 16  3  36  3  2 49  3

 3 16. 3  36. 3  2 49. 3

 3.4. 3  6. 3  2.7. 3

 12 3  6 3  14 3

4 3
Jawaban : B

5 5
5. Bentuk sederhana dari adalah ....
3 5
A. 5 + 2 5
B. 5 − 2 5
C. 5 + 8 5
D. 5 − 8 5
E. 2 5 − 5

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


Jawab :

5 5 5 5 3 5
  (Kalikan dengan sekawan. Sekawan 3  5 adalah 3  5 )
3 5 3 5 3 5
(5  5 )(3  5 )

(3  5 )(3  5 )
5.3  5. 5  3. 5  5. 5
 2
32  5
15  5 5  3 5  5

95
20  8 5

4
4 (5  2 5 )

4
 52 5
Jawaban : B

3 5  15
6. Bentuk sederhana dari : adalah ...
2 5  15
A. 3  15 D. 9  5 3
B. 3  3 E. 9  25 3
C. 9  15
Jawab :
3 5  15 3 5  15 2 5  15
  ( Sekawan 2 5  15 adalah 2 5  15 )
2 5  15 2 5  15 2 5  15
(3 5  15 )(2 5  15 )

(2 5  15 )(2 5  15 )
3 5. 2 5  3 5. 15  15.2 5  15. 15
 2 2
2 5  15
6.5  3 75  2 75  15

4.5  15
30  3 75  2 75  15

20  15
45  5 75

5
45  5. 25 3

5
45  5.5 3

5
45  25 3

5
 95 3

Jawaban : D

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


C. LOGARITMA
a) Definisi
a
log b  c artinya a c  b
Contoh :
1. 2 log 8  3 karena 2 3  8
2. 3 log 81  4 karena 34  81
3. 5
log 25  2 karena 5 2  25

b) Sifat-sifat logaritma
1. a log b  a log c  a log( b  c)
Contoh :
5
log 4 5 log 3  5 log( 4  3)
 5 log 12
b
2. log b  a log c  a log 
a

c
Contoh :
 20 
5
log 20  5 log 4  5 log 
 4 
 5 log 5
3. log b n  n.a log b
a

Contoh :
5
log 34  4.5 log 3

n a
4. am
log b n  . log b
m
Contoh :
4
52
log 34  .5 log 3
2

5. log b.b log c  a log c


a

Contoh :
5
log 3.3 log 4  5 log 4

p
log b
6. a log b  p
log a

7. a log a 1
Contoh :
5
log 5  1
3
log 3  1

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


Contoh soal
1 4 32 1
1. Nilai dari : 3 log  log 40 4 log  2 log adalah ...
27 5 8
A. – 5
B. – 2
C. 3
D. 6
E. 10

Jawab :
1 32 1  32 
3
log  4 log 40 4 log  2 log  3 log( 33 ) 4 log 40   2 log( 2 3 )
27 5 8  5
  3.3 log 3 4 log 256  (3).2 log 2
  3.3 log 3 4 log 44  (3).2 log 2
  3.3 log 3  4.4 log 4  (3).2 log 2
  3.1  4.1  (3).1
 3 43
 2

Jawaban : B

2. Nilai dari 2log 48 – 2log 18 + 2log 6 adalah ....


A. 36
B. 9
C. 8
D. 4
E. 2

Jawab :
2
log 48  2 log18 2 log 6  48  6 
 2 log 
 18 
 2 log16

 2 log 2 4

 4. 2 log 2
 4.1
4

Jawaban : D

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


3. Nilai dari 9 log 32. 2 log 9  2 log 25.5 log 4 adalah ...
A. -1
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

Jawab :
9
log 32. 2 log 9  2 log 25.5 log 4  32
log 25. 2 log 32  2 log 52. 5 log 2 2
53
 log 2. 2.2 log 3  2.2 log 5. 2.5 log 2
2
5
 .2 3 log 2. 2 log 3  2.2. 2 log 5. 5 log 2
2
 5 3 log 2. 2 log 3  4.2 log 5. 5 log 2

 5 3 log 3  4.2 log 2


 5.1  4.1
 5 4
1

Jawaban : B

4. Diketahui 3 log 2  x dan 3 log 5  y . Nilai 3 log180 jika dinyatakan dalam x dan y adalah ...
A. 2  2 x  y
B. 2  x  2 y
C. 2  x2  y
D. 2  x  y 2
E. 2  2x 2  y

Jawab :
3
log180  3 log (9  4  5)
 3 log (32  2 2  5)
 3 log 32  3 log 2 2  3 log 5
 2.3 log 3  2.3 log 2 3 log 5
 2.1  2.x  y
 2  2x  y

Jawaban : A

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


1 5 1
5. Nilai dari : 2 log 27 .3 log . log adalah ...
625 32
A. – 15
B. –8
C. 8
D. 12
E. 15

Jawab :
2
log 27 .3 log
1 5
. log
1  2 log 33 .3 log 54. 5 log 2 5
625 32 3

5
 log 3 . log 5 . log 2
2 2 3 4 5 2

3 5
 .2 log 3. 4.3 log 5.  .5 log 2
2 2
3 5
 .4.  . 2 log 3.3 log 5.5 log 2
2 2
 60 2
 . log 3.3 log 5.5 log 2
4
  15. 2 log 2
  15. 1
  15
Jawaban : E

45
6. Jika log 3 = p dan log 5 = q maka nilai dari log 81 adalah ...
2p  q 4p
A. D.
4p 2p  2q
p  2q q
B. E.
4p 2p  4q
4p
C.
2p  q

Jawab :
45
log 81 log 81

log 45
log 34

log( 9  5)
log 34

log( 32  5)
log 34

log 32  log 5
4. log 3

2. log 3  log 5
4p

2p  q

Jawaban : C

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


MODUL 2
PERSAMAAN LINEAR KUADRAT

A. Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)


a) Bentuk umum :
a 1 x  b1 y  c1 

a 2x  b2 y  c2 

Contoh soal
1. Jumlah umur Joko dan Bowo adalah 42 tahun, sedangkan lima tahun yang akan datang
selisih umur mereka adalah 6 tahun. Umur Joko dan Bowo tiga tahun yang lalu berturut-
turut adalah ....
A. 24 tahun dan 18 tahun
B. 23 tahun dan 17 tahun
C. 21 tahun dan 15 tahun
D. 20 tahun dan 16 tahun
E. 20 tahun dan 17 tahun
Pembahasan :
Misal :
x : umur joko sekarang
y : umur bowo sekarang
 Jumlah umur Joko dan Bowo adalah 42 tahun.
x  y  42 ................. pers 1

 Lima tahun yang akan datang selisih umur mereka adalah 6 tahun.
(x  5)  ( y  5)  6
x 5 y 5  6
x  y  6 ................. pers 2

Dari pers 1 dan 2 diperoleh :


x  y  42
xy6 _
2 y  36
y  18

Subtitusikan nilai y = 18 ke persamaan 1


x  y  42
x  18  42
x  24

Jadi umur mereka tiga tahun lalu adalah :


Umur Joko = 24 – 3 Umur bowo = 18 – 3
= 21 tahun = 15 tahun
Jawaban : C

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


2. Empat tahun yang lalu, umur Ali tiga tahun lebih muda dari seperempat umur Bintang.
Jika umur Ali sekarang 2 tahun lebih tua dari seperenam umur Bintang, maka umur
mereka berdua sekarang adalah …
A. 28 tahun
B. 30 tahun
C. 32 tahun
D. 36 tahun
E. 40 tahun

Misal :
x : umur Ali sekarang
y : umur Bintang sekarang
 Empat tahun yang lalu, umur Ali tiga tahun lebih muda dari seperempat umur Bintang
1
( x  4)  ( y  4)  3 (kalikan kedua ruas dengan 4)
4
4(x  4)  ( y  4)  12
4x  16  y  16
4x  y  16  16
4x  y  0 ..................... pers 1

 Umur Ali sekarang 2 tahun lebih tua dari seperenam umur Bintang
1
x y  2 (kalikan kedua ruas dengan 6)
6
6x  y  12
6x  y  12 ................... pers 2
Dari pers 1 dan 2 diperoleh :
4x  y  0
6x  y  12 _
 2x  12
x  6 ( umur ali )
Subtitusikan nilai x = 6 ke persamaan 1
4x  y  0
4(6)  y  0
24  y  0
y  24 ( umur b int ang )
Jadi jumlah umur mereka sekarang adalah = 24 + 6 = 30 tahun
Jawaban : B

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


3. Tanti membeli dua kotak pensil warna dan satu buku gambar seharga Rp. 113.000,00. Di
toko yang sama Tari membeli satu kotak pensil warna dan tiga buku gambar seharga Rp.
69.000,00. Harga satu kotak pensil warna dan satu buku gambar adalah … .
A. Rp53.000,00
B. Rp55.500,00
C. Rp57.500,00
D. Rp59.000,00
E. Rp61.000,00

Pembahasan :
Misal :
x : harga satu kotak pensil warna
y : harga satu buku gambar

 Tanti membeli dua kotak pensil warna dan satu buku gambar seharga Rp. 113.000,00.
2x  y  113.000 ................. pers 1
 Tari membeli satu kotak pensil warna dan tiga buku gambar seharga Rp. 69.000,00.
x  3y  69.000 ................. pers 2

Dari pers 1 dan 2 diperoleh :


2x  y  113.000  1 2x  y  113.000
x  3y  69.000  2 2x  6y  138.000 _
 5y  25.000
y  5.000

Subtitusikan nilai y = 5.000 ke persamaan 1


2x  y  113.000
2x  5.000  113.000
2x  108.000
x  54.000

Jadi harga satu kotak pensil warna dan satu buku gambar adalah :
= Rp. 54.000 + Rp. 5.000
= Rp. 59.000
Jawaban : D

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


B. Persamaan Kuadrat
a) Bentuk umum
ax 2  bx  c  0
Ket :
a : Koefisien var iabel x 2
b : Koefisien var iabel x
c : Kons tan ta
b) Sifat-sifat persamaan kuadrat
Misalkan akar-akar persamaan kuadrat ax  bx  c  0 adalah x 1 dan x 2
2

b
1. x 1  x 2 
a
c
2. x 1 . x 2 
a
3. x1  x 2  ( x1  x 2 ) 2  2x1x 2
2 2

Contoh Soal
1. Diketahui x 1 dan x 2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 2x 2  4x  6  0 . Nilai dari
x1 x 2
 adalah ...
x 2 x1
2
A.  7 D. 
3
7
B.  4 E. 
3
C.  3
Pembahasan :
Diketahui persamaan kuadrat :
2x 2  4x  6  0
a  2, b  4, c  6
b c
x1  x 2  x 1 .x 2 
a a
4 6
= =
2 2
= 2 =3

x1 x 2 x1 x 2
Nilai dari   
x 2 x1 x 2 x1
x 12  x 22

x 2 x1
( x 1  x 2 ) 2  2x 1 x 2

x 1x 2
( 2) 2  2(3)

3
46

3
2

3
Jawaban : D

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


1 1
2. Jika x1 dan x 2 akar-akar persamaan 4x 2  8x  3  0 maka nilai  =...
x1 x2
3 8
A. D. 2 E.
8 3
1 3
B. E.
2 2
Pembahasan :
Diketahui persamaan kuadrat :
4x 2  8x  3  0
a  4, b  8, c  3
b c
x1  x 2  x 1 .x 2 
a a
 (8) 3
= =
4 4
=2
1 1 1 1
Nilai dari   
x1 x2 x1 x2
x  x1
 2
x 1 .x 2
2

3
4
4.2

3
8

3
Jawaban : E

3. Jika  dan β merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x 2  4x  3  0 , nilai dari  2   2 = ...
A. 22 D. –17
B. 10 E. –22
C. –10
Pembahasan :
Diketahui persamaan kuadrat :
x 2  4x  3  0
a  1, b  4, c  3
b c
  . 
a a
4 3
= =
1 1
= 4 =3
Nilai dari       2
2 2 2

 (  ) 2  2
 ( 4) 2  2(3)
 16  6
 10
Jawaban : B

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


MODUL 3
MATRIKS

A. KESAMAAN DUA MATRIKS


a. Definisi :
Dua matriks dikatakan sama jika ordo kedua matriks sama dan elemen-elemen yang seletak /
bersesuaian juga sama. Misalkan diketahui matriks A dan B
a b p q 
A  dan B   .
c d r s 
Matriks A = B Akibatnya a = p, b = q, c = r, dan d = s

b. Contoh soal
4 x 2x  y   8 6
1. Nilai x, y, dan z dari kesamaan matriks  
x  2z   15 12
berturut-turut
 3z
adalah…
A. 2, 2, dan 5
B. 2, – 2 dan 7
C. – 2, 2, dan –5
D. 5, 2, dan 2
E. 2, 5, dan 2

Jawab :

4 x 2x  y   8 6
 3z 
 x  2z   15 12

4x  8  3z  15 2x  y  6
8  15 2(2)  y  6
x z
4 3 4 y  6
x2 z5 y2
Jadi nilai x, y, dan z adalah 2 ,2, dan 5

Jawaban : A

 a 4  2c  b 2a 
2. Diketahui matriks A =   , dan B =   . Jika A = – BT , maka nilai
 2b 3c   a b  8
2a + b – c adalah ….
A. –16
B. –8
C. –4
D. 0
E. 4

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


Jawab :

A = – BT
 a 4  2c  b a 
    
 2b 3c   2a b  8 
 a 4    2c  b a 
    
 2b 3c    2a  b  8 

4  a 2b  2a 3c   b  8
a  4 2b  2(4) 3c  4  8
2b  8 3c  12
8  12
c c
2 3
b4 c  4
Jadi nilai dari :
2a + b – c = 2(– 4) + 4 – (– 4)
= –8 + 4 + 4
=0

Jawaban : D

 5x  2 y  10    1  4x  2 y 
3. Diketahui matriks A    dan B    . Jika A  BT maka nilai
 2 4    10 4 
dari 3x – y adalah …
A. –3
B. –1
C. 0
D. 1
E. 3

Jawab :

A  BT

 5x  2 y  10    1  10 
  
 2 4    4x  2 y 4 

5x  2 y  1..........(1)
2  4x  2 y  4x  2 y  2......... (2)

Dari persamaan (1) dan (2) dengan menggunakan metode eliminasi diperoleh :

5x  2 y  1
4x  2 y  2 _

x=1

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


Subtitusikan nilai x = 1 ke persamaan (1) diperoleh
5x  2y  1
5(1)  2y  1
5  2y  1
 2y  1  5
 2y  6
6
y
2
y3
Jadi nilai dari :
3x – y = 3(1) – 3
=3–3
=0

B. Operasi Matriks
a) Penjumlahan dan pengurangan dua Matriks
Contoh.

 8  3  25 6   11  4 
1. Jika matriks A =   ,B=   dan C =   , maka hasil dari 3A + B + 2C
 2 4   7  5  1  6
adalah ….
 44  1   71 5
A.   D.  
  8  7   11 9 
 71  11  27 5
B.   E.  
  11  5    15  5
 27  11
C.  
  15  5 
Pembahasan :

 8  3  25 6   11  4 
3A  B  2C  3  +  +2 
 2 4   7  5  1  6
 24  9   25 6   22  8 
    
 6 12  7  5  2  12
 24  25  22  9  6  ( 8) 
 
  6  ( 7)  2 12  ( 5)  ( 12)
71  11
  
  11  5 
Jawaban : B

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


3  4    3  2  5 4
2. Diketahui matriks A =   ,B=   , dan C =   . Maka 2A – B + 3C
2 1  1 5   2  1
adalah ...
 9 6  24 6 
A.   D.   6  6
 3  6  
 4 3 24 6
E. 
6
B.  
  5  4  1
 9  6
C.  
5 6 

Pembahasan :
3  4    3  2   5 4 
2A  B  3C  2     +3 
2 1  1 5   2  1
6  8   3  2  15 12
   
4 2  1 5   6  3 

6  ( 3)  15  8  ( 2)  12


 
4  ( 1)  ( 6) 2  5  ( 3) 
24 6
  
 1  6 
Jawaban : E

b) Perkalian matriks
Contoh :

 2  3  1 0  1
1. Jika matriks A    dan B    , maka matriks AB adalah ….
1 4  5  2 3 

  13 6 
 
A.  19 8 
 11  13 
 

  13 8 
 
B.  19  7 
 16  11
 

  13 6  7 
C.  
  19 8  11

  13 6  11
D.  
  19 8  13 

  13 6  11
E.  
 19  8 13 

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


Pembahasan :
 2  3  1 0  1
A  B      
  1 4  5  2 3 

 2.1  ( 3).5 2.0  ( 3).( 2) 2( 1)  ( 3).3


  
  1.1  4.5  1.0  4( 2)  1( 1)  4.3 

 2  ( 15) 06  2  ( 9) 


  
  1  20 0  ( 8) 1  12 

  13 6  11) 
  
 19 8 13 
Jawaban : E

2 1 −3 1 −3
2. Diketahui matriks P = dan Q = 3 1 . Matriks P.Q = ….
4 2 0 4 −2

−7 1
A.
−10 10
−5 1
B.
−10 14
−5 1
C.
−14 10
−7 1
D.
10 −10
7 −1
E.
−10 10
Pembahasan :
2 1 −3 1 −3
PQ = 3 1
4 2 0 4 −2
2.1  1.3  ( 3).4 2( 3)  1.1  ( 3)( 2)
 
4.1  2.3  0.4 4( 3)  2.1  0.( 2) 

2  3  ( 12) ( 6)  1  6 
 
4  6  0 ( 12)  2  0

 7 1 
 
10  10
Jawaban : D

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


C. Determinan Matriks
1. Determinan matriks 2x2

a b
Diketahui A adalah matriks persegi dengan orde 2x2 dengan elemen A    , maka
c d 
determinan matriks dapat dihitung dengan persamaan :
a b
A 
c d
 ad  bc

2. Determinan matriks 3x3

a b c
 
Diketahui A adalah matriks persegi dengan orde 3x3 dengan elemen A   d e f  , maka
g h i 

determinan matriks dapat dihitung dengan persamaan :
a b c a b
A d e f d e
g h i g h
 a.e.i  b.f .g  c.d.h  g.e.c  h.f .a  i.d.b

Contoh soal
7 1 2
1. Determinan dari matriks 𝐴 = 1 3 4 adalah ….
6 0 2
A. – 28
B. – 20
C. 12
D. 28
E. 30
Pembahasan :

7 1 2 7 1
A 1 3 4 1 3
6 0 2 6 0

A  7.3.2  1.4.6  2.1.0  6.3.2  0.4.7  2.1.1


A  42  24  0  36  0  2
A  28
Jawaban : D

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


2 3 1
 
2. Diketahui matriks A =  4  2 2  . Determinan A = ….
1 2 5
 
A. –74
B. –72
C. –54
D. –34
E. –32
Pembahasan :
2 3 1 2 3
A  4 2 2 4 2
1 2 5 1 2

A  2.(2).5  3.2.1  1.4.2  1.(2).1  2.2.2  5.4.3


A  20  6  8  (2)  8  60
A  72
Jawaban : B

3 1 0
3. Diketahui matriks A = 2 −1 4 , Jika det(A) = 3, maka nilai x adalah …
1 x 5
A. –4
B. –2
C. 2
D. 4
E. 6
Pembahasan :
A 3
3 1 0 3 1
2 1 4 2 1  3
1 x 5 1 x

3.(1).5  1.4.1  0.2.x  1.(1).0  x.4.3  5.2.1  3


 15  4  0  0  12x  10  3
 21  12x  3
 12x  24
24
x
 12
x  2
Jawaban : B

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


D. Invers Matriks
a) Invers Matriks 2 x 2
Misalkan A adalah suatu matriks persegi dengan ordo 2 x 2 dimana A  0 dengan elemen

a b
A    . Invers matriks A dapat ditentukan dengan rumus :
c d 

1
A 1  . Adjoin A
A
1  d  b
 . 
A   c a 

Contoh Soal
 6 10 
1. Invers dari matriks M =   adalah .…
2 4 
 5  5  5
1   1   1  
A.  2 C.  2 E.  2
 1 3 
  1 3    1 3 

 2 2  2 2  2 2 
 5 
1   2  5
B.  2  D.  
 1  3  1 3 
 2 2
Pembahasan :
 6 10 
Diketahui matriks M =  
2 4 
M  6.4  2.10
 24  20
4
Invers Matriks M dapat ditentukan dengan rumus :
1
M 1  . adj. M
M
1  4  10 
M 1  .  
4   2 6 
 10 
1  
M 1  
4
2 6
 
 4 4
 5
 1  
M 1  
2
 1 3
 
 2 2
Jawaban : E

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


1 2
2. Diketahui matriks A = . Invers dari matriks A adalah A-1 = ….
−2 −2

−1 −1
A. 1
−1 −2

−1 −1
B. 1
−1 2

−1 −1
C. 1
1 2

−1 1
D. 1
1 2

1 1
E. 1
1 2

Pembahasan :
 1 2 
Diketahui matriks A =  
  2  2
A  1.(2)  2.(2)
  2  (4)
2
Invers Matriks A dapat ditentukan dengan rumus :
1
A 1  . adj. A
A

1   2  2
A 1  .  
2  2 1 

  1  1
1  
A  1
 1 
 2
Jawaban : C

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


b) Sifat-sifat Invers Matriks
1) A.X  B maka X  A 1 .B
2) X.A  B maka X  B.A 1

Contoh Soal
1. Matriks X berordo ( 2 x 2 ) yang memenuhi X.
3 2 = 3 1 adalah ….
−4 −3 −19 −14
5 3
A.
−1 −4
5 3
B.
1 −4
3 2
C.
−4 −3
3 2
D.
−4 −3
5 3
E.
−1 4
Pembahasan :

3 2 3 1
X. =
−4 −3 −19 −14

X.A  B maka X  B.A 1

⟺ X = B × A−1

3 1 1 −3 −2
⟺X= ×
−19 −14 3 × −3 − [−4 × 2] 4 3

3 1 1 −3 −2
⟺X= ×
−19 −14 −9 + 8 4 3

3 1 1 −3 −2
⟺X= ×
−19 −14 −1 4 3

3 1 −3 −2
⟺ X = −1 ×
−19 −14 4 3

−9 + 4 −6 + 3
⟺ X = −1 ×
57 − 56 38 − 42

−5 −3
⟺ X = −1 ×
1 −4

5 3
⟺X=
−1 4

Jawaban : E

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


MODUL 4
FUNGSI KUADRAT

A. Bentuk Umum
Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum :
y  ax 2  bx  c
Ket :
a : Koefisien var iabel x 2
b : Koefisien var iabel x
c : Kons tan ta

B. Sifat Grafik Fungsi Kuadrat

a0
a0
nilai a negatif
nilai a positif

 Jika nilai a < 0 (negatif) maka grafik terbuka ke bawah / grafik mempunyai titik puncak di atas.
 Jika nilai a > 0 (positif) maka grafik terbuka ke atas / grafik mempunyai titik puncak di bawah.

C. Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat


Ada beberapa langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu :
1. Menentukan titik potong sumbu x maka y = 0
2. Menentukan titik potong sumbu y maka x = 0
3. Menentukan koordinat titik balik/titik ekstrim/ titik puncak

b b 2  4ac
x , y
2a  4a
Contoh Soal.

1. Grafik yang sesuai dengan persamaan fungsi kuadrat f(x) = x 2 – 6x – 16 adalah ….


16
A. C.
–4 4

–4 4 –16

16
B. D. –2 8
E. –8 2

2 8 –16
–16

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


Pembahasan :
Diketahui fungsi kuadrat f(x) = x2 – 6x – 16
 Karena nilai a = 1 (positif) maka grafik terbuka ke atas / puncak berada di bawah. Pilihan jawaban
B, C, D, dan E.
 Gunakan titik potong dengan sumbu x maka nilai y = 0.
y0
x 2  6x  16  0
( x  8)(x  2)  0
x 8  0 V x  2  0
x  8 V x  2
 Grafik pada gambar di atas yang terbuka ke atas/puncak berada di bawah yang memotong sumbu
x di titik x  8 dan x  2 adalah gambar D
Jawaban : D

2. Grafik fungsi y = –x2 + 2x + 8 adalah ....

Pembahasan :
Diketahui fungsi kuadrat y = –x2 + 2x + 8
 Karena nilai a = -1 (negatif) maka grafik terbuka ke bawah / puncak berada di atas. Pilihan
jawaban A dan B
 Gunakan titik potong dengan sumbu x maka nilai y = 0.
y0
 x 2  2x  8  0 (kalikan dengan (-1) )
x 2  2x  8  0
( x  4)( x  2)  0
x40 V x20
x  4 V x  2
 Grafik pada gambar di atas yang terbuka ke bawah/puncak berada di atas yang memotong sumbu
x di titik x  4 dan x  2 adalah gambar A
 Jawaban : A

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


y
3. Persamaan grafik fungsi kuadrat di bawah ini adalah ...
(1,8)
A. y  x 2  2x  3
B. y  x 2  2x  3
C. y   x 2  2x  3
D. y  2x 2  4x  6
E. y  2x 2  4x  6
x
-1 0 1 3

Pembahasan :
 Karena grafik puncak berada di atas maka nilai a < 0 (negative). Pilihan jawaban C, D, dan E
 Pilih titik-titik yang terdapat pada grafik diatas yaitu (-1,0), (3,0), dan (1,8). Misalkan dipilih titik
(1,8) kemudian subtitusikan pada pilihan jawaban C, D, dan E. Jika disubtitusikan nilai x = 1
maka nilai y = 8.
 Opsi jawaban C
y  x 2  2x  3 → y  (1) 2  2(1)  3  1  2  3  0 (salah )
 Opsi jawaban D
y  2x 2  4x  6 → y  2(1) 2  4(1)  6  2  4  6  8 (benar )
 Opsi jawaban D
y  2x 2  4x  6 → y  2(1) 2  4(1)  6  2  4  6  0 (salah )
 Dari hasil subtitusi diperoleh jawaban yang benar adalah D jadi persamaan grafik fungsi di atas
adalah y  2x 2  4x  6

4. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik balik (–5 , 2) dan melalui titik (–6 , 4) adalah ....
A. y = (x + 5)2 – 2
B. y = 2(x + 5)2 – 2
C. y = 3(x + 5)2 + 2
D. y = 2(x + 5)2 + 2
E. y = (x + 5)2 + 2
Pembahasan :
 Pilih titik-titik yang terdapat pada soal yaitu (–5,2) dan (–6,4). Misalkan dipilih titik (–6,4)
kemudian subtitusikan pada pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Jika disubtitusikan nilai x = –6
maka nilai y = 4
 Opsi Jawaban A
y = (x + 5)2 – 2 → y  (6  5) 2  2  (1) 2  2  1 (salah )
 Opsi Jawaban B
y = 2(x + 5)2 – 2 → y  2(6  5) 2  2  2(1) 2  2  0 (salah )
 Opsi Jawaban C
y = 3(x + 5)2 + 2→ y  3(6  5) 2  2  3(1) 2  2  5 (salah )
 Opsi Jawaban D
y = 2(x + 5)2 + 2→ y  2(6  5) 2  2  2(1) 2  2  4 (benar )
 Opsi Jawaban E
 y = (x + 5)2 + 2→ y  (6  5) 2  2  (1) 2  2  (salah )
 Jawaban yang benar adalah D

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


MODUL 4
LINGKARAN

A. Persamaan Lingkaran
a) Lingkaran dengan pusat (0,0) dan jari-jari r

Persamaan Lingkaran
r x 2  y2  r 2

O P(0,0)

b) Lingkaran dengan pusat (a,b) dan jari-jari r

Persamaan Lingkaran
r ( x  a ) 2  ( y  b) 2  r 2
P(a, b)

Contoh Soal :

1. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik (2, –3) dan memiliki jari-jari 7 adalah….
A. x2 + y2 – 4x + 6y + 49 = 0
B. x2 + y2 – 4x + 6y – 49 = 0
C. x2 + y2 – 4x + 6y + 36 = 0
D. x2 + y2 – 4x + 6y – 36 = 0
E. x2 + y2 + 4x – 6y + 62 = 0
Pembahasan:
Persamaan lingkaran dengan pusat (2, –3) dan jari-jari 7 adalah
a = 2 , b = –3 dan r = 7
(x – a)2 + (y – b)2 = r2
(x – 2)2 + (y – (– 3))2 = 72
(x – 2)2 + (y + 3)2 = 49
x2 – 4x + 4 + y2 + 6y + 9 = 49
x2 + y2 – 4x + 6y + 13 – 49 = 0
x2 + y2 – 4x + 6y – 36 = 0
Jawaban : D

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd


2. Persamaan lingkaran yang mempunyai pusat di titik P(– 2, 3) dan melalui titik M (– 1, 4) adalah … .
A. x2 + y2 + 4x + 6y + 11 = 0
B. x2 + y2 + 4x – 6y + 11 = 0
C. x2 + y2 – 4x + 6y + 11 = 0
D. x2 + y2 + 4x – 6y + 13 = 0
E. x2 + y2 + 4x + 6y + 11 = 0
Pembahasan:
Diketahui titik pusat di titik P(– 2, 3) dan melalui titik M (– 1, 4).
Cari nilai r2 dengan persamaan :
r 2  (2  (1)) 2  (3  4) 2
r 2  (2  1) 2  (3  4) 2
r 2  (1) 2  (1) 2
r2 1  1
r2 2
Persamaan lingkaran yang mempunyai pusat di titik P(– 2, 3) dan melalui titik M (– 1, 4) :
(x – a)2 + (y – b)2 = r2
(x  (2)) 2  ( y  3) 2  2
(x  2) 2  ( y  3) 2  2
x 2  4x  4  y 2  6 y  9  2
x 2  y 2  4x  6y  13  2
x 2  y 2  4x  6y  13  2  0
x 2  y 2  4x  6y  11  0
Jawaban : B

3. Persamaan lingkaran dengan titik pusat P(– 1, – 4) dan melalui titik ( 1, – 2) adalah ….
A. x 2 + y2 − x − 4y − 2 = 0
B. x 2 + y2 + x − 4y − 10 = 0
C. x 2 + y2 + 2x + 8y + 9 = 0
D. x 2 + y2 + 2x + 8y + 15 = 0
E. x 2 + y2 + 8x + 2y + 9 = 0

Disusun oleh Bayu Ardi Nugroho, S.Pd