Anda di halaman 1dari 1

PENGGUBALAN SOALAN UJIAN AKHIR TAHUN TAHUN 2013 PPD

LUBOK ANTU
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Kelas : Tahun 4
Mata Pelajaran : Matematik
Kertas :1

Aras Rendah Sederhana Tinggi


Topik Tahun 4
1. Nombor 1.1 Nombor
1,2,5 3,21,24,.29,37 28
Bulat hingga 100 000
1.2 Tambah
dalam
12
lingkungan 100
000
1.3 Tolak dalam
lingkungan 100 7
000
1.4 Darab dalam
lingkungan 100 8, 17,38
000
1.5 Bahagi
dalam
9 18,26 25
lingkungan 100
000
1.6 Operasi
10,30 40
bergabung

1. Pecahan 4,
6,16,27,35
11,15,22,31
2. Perpuluhan 14
3. Wang 13
4.Masa dan Waktu 19
5.Panjang 20
6.Jisim 23,36
7. Isipadu cecair 33
8.Bentuk dan Ruang 39
9.Perwakilan data 32,34