Anda di halaman 1dari 1

1. Jika x = -1 adalah penyelesaiaan dari persamaan c.

-3
5𝑥 4 + 𝑘𝑥 3 − 13𝑥 2 − 10𝑥 + 3 = 0,maka jumlah d. -2
akar-akar dari persamaan itu adalah .... e. -1
3 7. Jika 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑑𝑎𝑛 𝑥3 adalah akar akar dari
a. − 5
2𝑥 3 − 2𝑥 2 − 𝑥 + 𝑘 = 0 dan 𝑥1 = −𝑥3,maka nilai
b. −2
k adalah....
c. −1
a. 0
d. 6
b. 1
e. 7
c. 2
2. Jika (𝑥 2 − 1) adalah faktor dari polinomial
d. 3
2𝑥 4 − 7𝑥 3 + 8𝑥 2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0,maka nila a
e. 4
adalah ....
8. Hasil pembagian 𝑓(𝑥) = 2𝑥 3+ 4𝑥 2 + 10𝑥 − 3
a. 3
oleh 𝑥 2 − 5𝑥 + 6 adalah...
b. 4
a. 2𝑥 + 6
c. 5
b. 2𝑥 − 1
d. 6
c. 5𝑥
e. 7
d. 2𝑥 + 1
3. Jika 𝑥 3 − 9 = (𝑥 − 3)(𝑥 + 3)(𝑥 + 𝑎) + 𝑏𝑥 + 𝑐,
e. 2𝑥 + 6
maka nilai a + b – c adalah....
a. 18 9. Polinomial 𝑥 3 + 𝑥 2 − 𝑥-3 mempunyai faktor
b. 19 (x - 1).faktor faktor linear yang lain adalah ....
c. 20 a. (𝑥 + 2) 𝑑𝑎𝑛 (𝑥 − 6)
d. 21 b. (𝑥 − 3) 𝑑𝑎𝑛 (𝑥 − 6)
e. 22 c. (𝑥 + 3) 𝑑𝑎𝑛 (𝑥 − 6)
4. Polinomial f (x) dibagi oleh (x + 4) bersisa 4 dan d. (𝑥 + 3) 𝑑𝑎𝑛 (𝑥 + 1)
jika dibagi oleh (x - 2) bersisa 28, maka jika e. (𝑥 − 3) 𝑑𝑎𝑛 (𝑥 + 11)
f (x) dibagi oleh 𝑥 2 + 2𝑥 − 8 bersisa....
a. 4x + 5
b. 4x + 10
c. 4x + 15
d. 4x + 20
e. 4x + 25
5. Hasil bagi ℎ(𝑥) = 𝑥 3 − 3𝑥 2 + 2𝑥 oleh (x - 2)
adalaah....
a. 𝑥 2 − 𝑥 − 1
b. 𝑥 2 − 𝑥
c. 𝑥 2 − 𝑥 + 1
d. 𝑥 2 − 𝑥 + 2
e. 𝑥 2 − 𝑥 + 3
6. Akar akar persamaan 2𝑥 3 + 10𝑥 2 − 13𝑥
−40 =0 adalah 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑑𝑎𝑛 𝑥3 nilai dari
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 =......
a. -5
b. -4